Ugrás a fő tartalomra
Vissza a főoldalra

Három integrált alapszakkal újulhat meg a társadalomtudományi képzési terület

2023-12-14 09:07:00

2025-re a gazdaságtudományi alapszakok mintájára alakulhat át az Egyetem társadalomtudományi alapszakos képzési portfóliója.
Budapesti Corvinus Egyetem

Három nagy, a képzés első évében közös alapozó tárgyakkal egymáshoz is szorosan kapcsolódó generalista alapszak képezné a portfólió gerincét. A koncepciót az érintett intézet- és tanszékvezetők, valamint a szakfelelősök és a dékán dolgozták ki. Terveik szerint az alapszakokhoz később izgalmas új specializációk is társulnának. Szántó Richárd alapképzésekért felelős dékánnal beszélgettünk a formálódó koncepcióról, amelyet hamarosan a szélesebb egyetemi közösséggel is megvitatnak.  

„A Filozófia, Politika, Gazdaság (PPE) alapszak meghirdetésekor ugyan nagyon bíztam a szak sikerében, de azért be kell vallanom, engem is meglepett az óriási érdeklődés és a kiemelkedő képességű jelentkezők ilyen magas aránya rögtön a szak elindításának első évében” – szemlélteti Szántó Richárd az Egyetem egyik új alapszakjának példáján keresztül az integrált szemléletű képzések iránti fokozódó keresletet.  

Az egyetemi átalakulás kezdete óta kiemelt stratégiai cél a szakok megújítása, amely a gazdaság- és közgazdaságtudományi alapszakos képzési portfólió átalakításával kezdődött. Ezzel párhuzamosan a háttérben már évekkel ezelőtt elindult a gondolkodás a társadalomtudományi képzési portfólió lehetséges megújítási irányairól is: ,,egy 8-10 fős, elsősorban intézet- és tanszékvezetőkből, illetve szakfelelősökből álló munkacsoporttal hosszú ideje vizsgáljuk a nemzetközi jógyakorlatokat, illetve dolgozunk a társadalomtudományi képzési portfólió lehetséges átalakítási irányain. Mivel a munkacsoport minden tagja egy-egy alapképzési oktatási műhelyt is képvisel egyben, úgy gondolom, hogy összességében az érintett oktató kollégák szélesebb körének szakmai meglátásait sikerült becsatornázni a folyamatba “- teszi hozzá a dékán.  

Gazdaságtudományi területen az elmúlt évek egyik legsikeresebb szakátalakítása a Gazdálkodási és menedzsment alapszak integrált szemléletű megújítása volt. Szántó Richárd szerint ennek a szaknak éppen az a legnagyobb vonzereje, hogy nem kell 18 évesen konkrét pályát választaniuk a jelentkezőknek. Az első két év alapozó tárgyain keresztül belekóstolhatnak a különböző szakterületekbe, harmadévre pedig nagyobb magabiztossággal és kisebb mellé nyúlási lehetőséggel tudnak specializációs irányt választani.  

HÁROM SZAK, SZÁMTALAN SPECIALIZÁCIÓS LEHETŐSÉG 

Adja magát tehát az irány, hogy a már jól működő gazdaságtudományi képzési portfólió mintájára alakuljon át az Egyetem társadalomtudományi alapszakos képzési portfóliója is. A dékán szerint a jelenlegi oktatáspolitikai környezet is errefelé terelte a gondolkodásukat, hiszen teljesen új szakot létesíteni egyrészt több éves procedúra, másrészt az utóbbi évek hazai és nemzetközi felsőoktatási trendjei is a minél letisztultabb és kevesebb szakkal működő alapszakos képzési kínálat irányába mutatnak.  

,,A  kollégákkal közös sok elemző és tervező munka után most az az irány körvonalazódik, hogy a Filozófia, Politika, Gazdaság (PPE) mellett a két legnépszerűbb társadalomtudományi alapszak, a Kommunikáció− és médiatudomány, illetve a Nemzetközi tanulmányok szakokat alakítsuk át generalista tudást adó, és később számos specializációs lehetőséget biztosító alapszakokká” – mondja Szántó és azt is hozzáteszi, hogy a három szaknak az első évben sok közös alapozó tárgya lenne, ami egyrészt a szakok közötti esetleges átjárást is könnyebbé tehetné, másrészt a későbbi specializációs lehetőségek számát is növelni tudná.  

A Nemzetközi tanulmányok, illetve a Kommunikáció− és médiatudomány jelenleg is működő specializációin túl több új, piaci igényekre reflektáló szakosodási lehetőséget is terveznek. Ilyen lehet majd a most még global communication and connections munkanéven futó specializáció vagy a regional and area specialist elnevezésű specializáció, amelyeket a tervek szerint több alapszak hallgatói is felvehetnének. 

2025 ŐSZÉN INDULHATNAK AZ ÚJ SZAKOK 

Az átalakítás részletes koncepcióját 2024 első negyedévében szeretné a Szenátus elé vinni a dékán és a portfólió megújításán dolgozó munkacsoport.  Ha minden a terveik szerint halad, akkor a tanév végére ki lehetne dolgozni a megújult Kommunikáció− és médiatudomány, a Nemzetközi tanulmányok, illetve a továbbfejlesztett Filozófia, Politika, Gazdaság (PPE) új tantervét a közös tárgyakkal és specializációkkal együtt. A megújult szakokat a 2024/2025-ös felvételi eljárásban lehetne először meghirdetni, 2025 őszétől pedig elindulhatna az oktatás a három megújult, integrált társadalomtudományi alapképzésen. 

Fontos változás lenne még, hogy 2025-től már csak angol nyelven indítaná az Egyetem társadalomtudományi alapszakjait. Ugyanakkor Szántó ehhez azt is hozzáteszi, hogy − a kollégák javaslatait beépítve az új koncepcióba − bizonyos specializációkat továbbra is magyar nyelven lehetne tanulni, mert mint mondja: „az új rendszerben is lesznek olyan specializációink, amelyek esetében kimondottan fontos a magyar szaknyelv elsajátítása”.  

SZOCIOLÓGIA ÉS POLITIKATUDOMÁNYOK ÚJRAGONDOLVA 

Országosan csökkenő tendenciát mutat a Szociológia és Politikatudományok alapszakokra felvételizők száma. Részben ez a tényező indokolta, hogy a Corvinus az idei felvételi eljárásban már nem hirdette meg önállóan induló alapszakokként ezt a két szakot. Azonban a dékán szerint ez nem jelenti azt, hogy a Politikatudományok és Szociológia szakok tudásanyagára, illetve a szakokon oktatókra ne lenne továbbra is nagy szükség: „ezeknek a szakoknak a tudásanyaga részben alapozó tantárgyak, részben pedig specializációk formájában beépül majd a tervezett integrált alapszakokba, és a jövőben is fontos részét képezik majd a tananyagnak”.  

Szántó Richárd azt is elmondta, hogy a társadalomtudományi képzések megújításával lezárul a Corvinus alapképzéseinek több éve tartó strukturális megújítása. A folyamat végén pedig a tervek szerint egy átlátható, kevesebb szakkal működő, letisztult alapszakos képzési portfólió jön majd létre, amelynek előnyeit reményei szerint az oktatók és a hallgatók egyaránt élvezni fogják.  

 

A témához kapcsolódó tartalom: 

A Corvinus oktatási stratégiája a kiválóságot célozza és az oktatók és hallgatók képességeinek kibontakoztatását támogatja 

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.06.16. - 01:54:55