Ugrás a fő tartalomra
Vissza a főoldalra

Értékünk: a tehetség 

2023-04-12 10:37:47

A Budapesti Corvinus Egyetem küldetése, hogy a régió legjobb társadalom- és gazdaságtudományi szakembereit képezze. Az intézményt fenntartó Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány ennek a célnak a megvalósítása érdekében évente mintegy 5 milliárd forintot fordít egyetemi ösztöndíjakra.

Kapcsolódó hírek

Kapcsolódó események

Corvinus Épület

Az Egyetem számára a fenntartó által biztosított források elosztása során a legfontosabb szempont, hogy szem előtt tartsa azokat az értékeket, amelyek e cél megvalósítását a leginkább elősegítik. Fontosnak tartjuk, hogy hallgatóink zöme továbbra is térítésmentesen tanulhasson, valamint azt, hogy mindenkit legjobb teljesítmény elérésére ösztönözzünk. Szeretnénk hallgatóink számára nemcsak tudást, hanem életre szóló kapcsolatokat is nyújtani, valamint kiemelt értékünk az, hogy egyetlen tehetséges hallgatót se kerüljön hátrányba az anyagi körülményei miatt.   

Térítésmentes képzés 

Az Egyetem célja tehát, hogy minél több tehetséges és ambiciózus fiatal kapjon esélyt arra, hogy jövő felelős vezetőjévé válhasson. Épp ezért hoztuk létre az alapítványi működésre való átálláskor a Corvinus Ösztöndíjat. A támogatást a hallgatóink – megfelelő tanulmányi eredmény felett – egy tanévre nyerhetik el, ezzel is szeretnénk őket ösztönzni arra, hogy folyamatosan a legjobbat hozzák ki magukból. A Corvinus Ösztöndíjjal nem jár együtt hazai munkavállalási kötelezettség, továbbá nyelvi hozzájárulást sem kell fizetni. 

A központi felvételi eljárásban magyarországi képzésre felvett összes (azaz nemcsak elsőéves) hallgatók közül ebben a tanévben az alap- és osztatlan képzésre járók több mint 70%-a, a mesterképzésen tanulók pedig körülbelül 80%-a tanul térítésmentesen. A Corvinus Ösztöndíj révén így az ezen hallgatók helyett – az Alapítvány által – kifizetett képzési költségek összege ebben a tanévben több mint 3,8 milliárd forint.  

Díjjazzuk a tudásszomjat 

A Corvinus számára kiemelten fontos, hogy elismerje és jutalmazza a legjobban teljesítő hallgatóit. Tanulmányi ösztöndíjra a 2022/2023-as tanévben 941 millió forintnyi keretösszeg áll rendelkezésre, amiből ebben a félévben több mint 1499 egyetemi hallgató részesül, így az összes jogosult* hallgató 25,45%-a. A legnagyobb elnyerhető összege havi 70 ezer forint, ami az állami ösztöndíjnak csaknem kétszerese. 

Az Egyetem évente kiosztja a Pro Universitate díjat is, amely azoknak a hallgatóknak jár, akik kiemelkedően teljesítettek az oktatásban, a tudományos életben vagy a közösségi szolgálat területén. Az Év Kiemelkedő Sportolója és Az Év Kiemelkedő Sportcsapata címekre a névnek megfelelően azok pályázhatnak, akik tanulmányi eredményeik mellett a sportban nyújtottak maradandó teljesítményt. A két díj keretösszege ebben a tanévben összesen csaknem 3 millió forint.  

 A közösség a legnagyobb kincsünk  

A Corvinus számára a hallgatói közösségek támogatása kiemelt fontossággal bír, hiszen pontosan tudjuk, hogy az itt elsajátított tudás mellett a legfontosabb, amit hallgatóink kaphatnak, azok az életre szóló barátságok. Az Egyetem így több ösztöndíjjal is támogatja a pezsgő közösségi életet.  

A közéleti ösztöndíj olyan hallgatóknak nyújt anyagi támogatást, akik aktívan részt vesznek az egyetemi közösségi életben és olyan eseményeket szerveznek, amelyek hozzájárulnak az egyetemi élet gazdagításához. A diákszervezeti ösztöndíjat pedig azok kaphatják, akik a 6 szakkollégium és a több mint 30 diákszervezet működésében vesznek részt. A 2023-as naptári évben ezen támogatások keretösszege összesen 180 millió forint. Havonta kb. 300 hallgatónk kap átlagosan 50 ezer Ft körüli juttatást. 

 

Támogatjuk a rászoruló hallgatókat 

A Corvinus missziója a jövő vezetőinek képzése, így anyagi helyzettől függetlenül a legtehetségesebb diákok számára szeretnénk lehetőséget adni az ország egyik legjobb gazdaság- és társadalomtudományi egyetemén. A rászoruló hallgatóink szociális és kollégiumi szociális ösztöndíjra is pályázhatnak. Ezen támogatások esetén a 2022/2023-as tanévben több mint 424 millió forint keretösszeg osztható ki. A tanév első félévében 575 hallgató részesült átlagosan havi 77 ezer Ft rendszeres szociális támogatásban.  

Nemcsak a jelenlegi, hanem a leendő hallgatóink felkészülését is támogatjuk. Az Illyés Gyula Tehetségprogramot azért alapítottuk, hogy új esélyt kapjanak azok a rászoruló diákok, akik már leérettségiztek, de nem kerültek be felsőoktatási intézménybe. Ők a program keretében nemcsak anyagi támogatást (rendszeres havi juttatás, kollégiumi ellátás, napi meleg étkezés stb…) kapnak egy tanéven keresztül, de intenzív tárgyi felkészítőben, mentorálásban és személyre szabott pályaválasztási segítségben is részesülnek. Közvetett formában pedig az érettségire készülők tanulását is támogatjuk. Diákszervezetünk, a Studium Generale több mint 50 éve készíti fel térítésmentesen a középiskolásokat az érettségire. Tevékenységükhöz anyagi és egyéb juttatások formájában is hozzájárul az Egyetem. 

*Azon nappali alap-, osztatlan és mesterképzésben részt vevő aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók, akik nem részismereti képzésben, részképzésben, vagy előkészítő képzésben vesznek részt és az önköltségi díját nem egyéb ösztöndíjforrásból fizetik (kivéve a Corvinus Ösztöndíjat).

 

 

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.04.18. - 06:46:09