Ugrás a fő tartalomra
Vissza a főoldalra

Erősíteni a bizalmat és összehangolni a szervezet működését

2022-02-07 14:54:03

Interjú az új akadémiai fejlesztésekért felelős rektorhelyettessel, Zsóka Ágnessel

Kapcsolódó hírek

Kapcsolódó események

Az új akadémiai fejlesztésekért felelős rektorhelyettes fő feladatának tartja az akadémiai értékek és célok következetes megjelenítését az egyetem működésében, a Corvinus szabályozásainak összehangolását, egységesebbé és kiegyensúlyozottabbá tételét, amiben minden érintett közreműködésére számít. Pozíciójával hidat képez a különböző területek között, és fontos küldetésének tekinti, hogy a munkatársak azonosulni tudjanak az egyetem céljaival és erős belső motivációval rendelkezve vegyenek részt a folyamatokban.

Zsóka Ágnes 25 éve dolgozik a Corvinus Egyetemen, egyetemi diplomáját és doktori fokozatát is itt szerezte. Akadémiai pályája legnagyobb részében a Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék oktatójaként és kutatójaként dolgozott; 2017 óta a Marketingmenedzsment Intézet egyetemi tanára. 2006-tól kezdve a Gazdálkodástani Doktori Iskola programigazgatójaként, 2016 óta emellett párhuzamosan a Német Nyelvű Gazdálkodástudományi Képzési Központ (a DSG) vezetőjeként tevékenykedett. Kiválóan ismeri az egyetemet, minden munkája és erőfeszítése a Corvinus Egyetemhez köti; ezzel az elkötelezettséggel kíván továbbra is, mostantól rektorhelyettesként hozzátenni az egyetem fejlődéséhez.

Azonosulni a fejlődéssel és az egyetemmel

A Corvinus magyar viszonylatban hagyományosan a legjobb gazdaságtudományi egyetem, tagjai méltán lehetnek büszkék arra, hogy itt dolgoznak. A modellváltás ugyanakkor új, ambiciózus célokat és számos változást hozott magával a kutatás és oktatás területén, valamint az egyetem egész működését illetően, amelyek jelentős erőfeszítéseket és nagyfokú alkalmazkodást igényelnek mindenkitől. Zsóka Ágnes egyik fő célja akadémiai fejlesztésekért felelős rektorhelyettesként, hogy segítse, gördülékenyebbé tegye a fejlődést és erősítse a kollégákban a Corvinus-identitást.

„Az egyetem stratégiai céljainak megvalósításához, az egyéni és intézményi szinten is kiváló teljesítmény eléréséhez és fenntartásához szükséges a kölcsönös bizalom és az együttműködés, ami csak akkor erősödik meg, ha a kollégák látják, értik és meggyőződnek róla, hogy a változások értük és a jobb működés, a magasabb színvonal érdekében történnek. Minden energiámmal a bizalmon és elkötelezettségen alapuló, őszinte és együttműködő légkör erősítéséért fogok dolgozni” – mondta a rektorhelyettes arról, mit tart egyik legfontosabb feladatának.

Nemzetközi oktatási, kutatási és tudományos közéleti tapasztalat

Zsóka Ágnes karrierje során jelentős nemzetközi tapasztalatra tett szert. Vendégprofesszorként rendszeresen tanít a Passaui Egyetemen és a St. Galleni Egyetemen; több, mint 10 éve tart fenntarthatósággal és vállalati felelősségvállalással kapcsolatos kurzusokat a CEMS-képzésben, valamint német nyelvű tárgyakat a DSG-ben. „Az egyik legkomolyabb nemzetközi oktatási együttműködés, amelyben 7 éve részt veszek, a CEMS Model UNFCCC Climate Strategy Role Play elnevezésű kurzusa. Tíz európai partneregyetemmel együttműködésben oktatjuk a tárgyat, azonos alapok és elvek mentén. A kurzus csúcspontja egy közösen szervezett, többnapos klímakonferencia-szimuláció 150-200 nemzetközi hallgató részvételével. A konferencián a világ különböző országait képviselve kell konszenzussal egyezségre jutniuk a klímaváltozással kapcsolatos kihívások megoldásában” – mondta Zsóka Ágnes egyik meghatározó nemzetközi oktatási tapasztalatáról.

A DSG vezetőjeként német nyelvű BA képzési programot és kettős mesterképzési programot irányított az elmúlt 6 évben a Passaui Egyetemmel való szoros együttműködésben. A CEMS üzleti iskolák hálózatán belül 2019 óta a Business and the Environment Faculty Group vezetője.

Zsóka Ágnes az elmúlt 25 év során számos hazai és nemzetközi kutatási projektben vett részt, amelyekből rendszeresen születtek és születnek komoly nemzetközi és magyar tudományos publikációk. „Nagyon szeretek csapatban dolgozni, rendkívül inspirálónak tartom a közös kutatást és publikálást” – mondta erről a rektorhelyettes.

A rektorhelyettes szeretné tapasztalatait minél jobban kamatoztatni. Szerinte a Corvinus jó irányba tart a nemzetköziesedés terén, már jelenleg is rendelkezik jól működő nemzetközi oktatási programokkal és kutatási kapcsolatokkal, amelyekre építve, azokat bővítve, további nemzetközi jó gyakorlatok meghonosításával biztos lépésekkel tud az egyetem haladni a stratégiai célok elérése felé.

Zsóka Ágnes az évek során erős középvezetői tapasztalatokat szerzett. A programigazgatói pozíciók mellett egy három éven át tartó, a tudományos képzés műhelyeinek átfogó fejlesztését célzó TÁMOP projekt szakmai vezetését emelte ki: ekkor az egyetem nyolc doktori iskolájának szakmai tevékenységét hangolta össze sikeresen. „A projekt kifejezetten jól működött, mindenki elégedett volt az eredményekkel, közben sok kollégával dolgoztam együtt és még jobban megismertem az egyetem működését” – mondta erről az időszakról Zsóka Ágnes.

A Gazdálkodástani Doktori iskola programigazgatójaként a menedzsment doktori iskolákat tömörítő EDAMBA nevű nemzetközi szervezetben 6 éven át főtitkári pozíciót töltött be, így a doktori képzés nemzetközi folyamatait és szereplőit is jól ismeri, az EDAMBA vezetőségi testületének tagjaként fontos nemzetközi együttműködésben vett részt (pl. az EFMD és az AACSB akkreditációs szervezetekkel).

Corvinus

Együtt gondolkodni, együtt döntést hozni

Akadémiai fejlesztésekért felelős rektorhelyettesként elsősorban azt szeretné elérni, hogy minél nagyobb összhang alakuljon ki az akadémiai terület, a szolgáltató terület és a menedzsment között: „Munkám során mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy a fentről lefelé megvalósuló szabályozás és az alulról felfelé irányuló kezdeményezések összetalálkozzanak és egy irányba tartsanak” – emelte ki egyik fontos feladatát Zsóka Ágnes.

Azt is feladatának érzi, hogy az új szabályozások kialakítása során minden érintettet vonjanak be az egyeztetési és döntéshozatali folyamatokba: „Nekem az a küldetésem, hogy együtt alakítsuk a Corvinus Egyetem jelenét és jövőjét. Ha változtatni akarunk valamin, vonjuk be az érintetteket a közös gondolkodásba, vegyük figyelembe a szempontjaikat és együtt fejlesszük az egyetemet” – fogalmazott a rektorhelyettes.

Zsóka Ágnes elmondása szerint szükség lesz finomhangolásokra az elmúlt években meghozott új szabályozásokkal kapcsolatban. Szerinte egységes keretrendszer szükséges, és csökkenteni kell a rendszerben jelen lévő egyenetlenségeket – például a teljesítményértékelés terén –, amelyek elégedetlenséget okozhatnak.

Fontosnak tartja azt is, hogy folytatni kell a kiváló teljesítmény elismerési lehetőségeinek integrálását az egyetemi szervezetbe. Már működik a Corvinus Kutatási Kiválósági Program és hamarosan elindul a Teaching Excellence is; ezek mellett a rektorhelyettes szerint nagyon fontos az egyetemért végzett közéleti tevékenység és a példamutató együttműködés díjazása is a szervezeten belül. „Tudomásul kell vennünk, hogy nem minden teljesítmény mérhető kvantitatív módon, ezért másfajta értékelési módszerekben is érdemes gondolkoznunk. A közösség és az egyén is akkor jár a legjobban, ha az egyetem megfelelően kamatoztatja és ismeri el a kollégák tudását és képességeit, növelve ezzel az elégedettséget, az elkötelezettséget és a jóérzést a szervezetben.”

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.04.12. - 21:58:24