Ugrás a fő tartalomra
Vissza a főoldalra

Egyetemi tanári kinevezések

2022-10-17 14:37:33

Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter javaslatára Novák Katalin köztársasági elnök 2022. szeptember elsejével egyetemi tanárrá nevezte ki intézményünk három oktatóját, Illés Tibort (Operáció és Döntés Intézet, Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék), Mitev Ariel Zoltánt (Marketing- és Kommunikációtudományi Intézet, Marketingmenedzsment Tanszék) és Nagy Sándor Gyulát (Globális Tanulmányok Intézet, Világgazdasági Tanszék); kinevezésüket szeptember 14-én vették át a Sándor-palotában. Gratulálunk!

Kapcsolódó hírek

Kapcsolódó események

Illés Tibor egyetemi tanár
Operáció és Döntés Intézet, Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék

Illés Tibor az ELTE TTK matematikus szakon szerzett matematikus diplomát 1987-ben, operációkutatási szakirányon. Az ELTE TTK-n 1989-ben egyetemi doktori (dr. univ.) címet, majd 1996-ban doktori, PhD fokozatot szerzett. 2021-ben a Budapesti Corvinus Egyetemen habilitált.

Az ELTE Matematika I. Tanszékcsoport tanácsának a tagjaként (1991-95) részt vett a matematika tananyag továbbfejlesztésében, és az alkalmazott matematikus képzés tantervének a kialakításában. Illés Tibor az ELTE TTK Kari Tanácsának a tagja volt 1994-1996, majd 2004-2006 között.

Az ELTE Operációkutatási Tanszék történetében először szervezett Folytonos Optimalizálási szemináriumot 2000 őszén. A szeminárium jelenleg a BCE CCOR Optimalizálási szemináriumaként működik, amelyik a magyar operációkutatási közösségének egyik fontos kutatási fóruma.

Az MTA Operációkutatási Tudományos Bizottságának 2005-től folyamatosan választott tagja, hatszor választották újra, és 2008-2011 között a bizottság titkára volt. Az MTA Közgyűlésének a választott küldötte a 2013-2016 és a 2016-2019 közötti időszakban.

Munkatársaival közösen 2020. szeptember 1-én, a BCE CIAS-ban megalapította a Corvinus Operációkutatási Kutatóközpontot, amelyiknek az első vezetője lett.

Szakmai és egyéb díjai:

 • Tehetségnagykövet (2019), Vajdasági Tehetségsegítő Tanács, Szabadka, Szerbia
 • Bolyai János kutatási ösztöndíj (2000-2003), elismerő oklevél (2004), MTA, Budapest
 • Tiszteletbeli koordinátor, EUROPT – az EURO folytonos optimalizálási munkacsoportja (2003), Isztanbul, Törökország
 • Farkas Gyula Díj (1991), Bolyai János Matematika Társulat, Budapest

Oktatási-kutatási tevékenysége:

Dr. Illés Tibor több egyetemen tanított matematika és operációkutatási tárgyakat: operációkutatás, lineáris- és nemlineáris programozás, konvex analízis és dualitás elmélet, belsőpontos algoritmusok a lineáris programozásban, hálózati folyamok, egészértékű programozás, nemlineáris programozás módszerei, kombinatorikus optimalizálás, játékelmélet, illetve lineáris algebra, valószínűségszámítás, matematikai statisztika, diszkrét matematika, analízis, kombinatorikus matematika.

Témavezetésével több, mint 50-en készítették el szakdolgozatukat, diplomamunkájukat. Tanítványai közül hárman vettek részt és értek el helyezéseket kari TDK versenyen témavezetése mellett. Öt doktorandusz hallgatója szerzett tudományos fokozatot, négyen közülük Farkas Gyula díjat is nyertek.

Kutatási területe: lineáris és nemlineáris programozás, lineáris komplementaritási feladatok, pivot- és belsőpontos algoritmusok, operációkutatási alkalmazások.

Illés Tibor több, mint 10 kutatási projekt (OTKA, Tét, FIKP, EPSRC) vezetője és résztvevője volt, illetve több, mint 70 konferencián és műhelykonferencián vett részt és mutatta be új tudományos eredményeit. Az MTMT nyilvántartása szerint 116 tudományos munkát közölt, amiből közel 75 folyóirat cikk, könyvfejezet, konferencia közlemény, könyv vagy folyóiratban szerkesztett különszám. Ezekből több, mint 20 Q1-es folyóiratban közölt cikk, amelyek közül nagyon sok D1-es minősítésű, és a scimago értékelés bevezetése előtt is, többnyire ilyen folyóiratokban publikált. Az MTMT szerint tudományos publikációira 645 hivatkozást kapott (ezekből 443 számít függetlennek). Ezzel szemben a google scolar szerint tudományos közleményeire 754 hivatkozást kapott. Az MTMT szerint a Hirsch-indexe 13, míg a google scholar szerint 16.

Nemzetközi tudományos (szakmai) életben való részvétele:

Jakob Krarup professzor meghívására 1989 májusában a Koppenhágai Egyetem DIKU intézetében adott elő véges geometriák, ortogonális latin négyezetek, és K2,2-mentes gráfok incidencia mátrixairól. TEMPUS Ösztöndíjjal (1994, 2 hét) a Royal Holloway and Bedford New College, London, Anglia kutatott. A Peregrinatio Alapítvány támogatásával a Delfti Műszaki Egyetemen volt vendég kutató (1994, 3 hónap), majd a BBTE-n kutatott (1994, 3 hónap). Állami Eötvös Ösztöndíjjal Jakob Krarup professzornál, a Koppenhágai Egyetemen volt vendég kutató (1995, 2 hónap). Az ösztöndíjas útjai során több közös cikk készült el Kassay Gáborral, Jakob Kraruppal, Terlaky Tamással, Kees Roossal, Etienne de Klerkkel és másokkal.

Az 1994-es delfti háromhónapos látogatása során elkészített egyik publikáció, az atomreaktor fűtőelemeinek optimális elhelyezése, eredménye alapján meghívták a Delfti Műszaki Egyetemre az 1996/97-es tanévre vendégkutatónak.

A Julius Maximilians Egyetemen (Würzburg, Németország) töltött két hónapot DAAD ösztöndíjjal 1998-ban Stoer professzor csoportjában.

Illés Tibor kezdeményezője és alapítója az EURO (Európai Operációkutatási Társaságok Szövetsége) folytonos optimalizálás kutatói munkacsoportjának (EUROpt WG). Az EUROpt WG a budapesti EURO Konferencia előtti műhelykonferencián (2nd Workshop on Interior Point Methods) Budapesten 2000. július 14-én a BKE-n (BCE jogelődjén), alakult meg, ahol az EUROpt WG koordinátor helyettesévé választották Illés Tibort. (Terlaky Tamás lett a munkacsoport koordinátora.) Az EUROpt WG – az elmúlt több mint két évtizedben – a folytonos optimalizálási kutatók egyik legfőbb szakmai fórumává vált Európában és a világon is, közel 1000 taggal. Az EUROpt WG, isztambuli műhelykonferenciáján (2003. július 4-5.), az új vezetés javaslatára, Terlaky Tamást és Illés Tibort az EURO WG tagjainak – egyhangú – szavazatával az EUROpt WG tiszteletbeli koordinátorává választották.

Illés Tibor több konferencia (OMS-EUROpt, Prága, 2007; KOI, Eszék, 2016; MOK, Cegléd, 2017; SOR, Bled, 2019) plenáris előadója volt. Több hazai és nemzetközi konferencia szervező (IPM Workshop, Budapest, 1993; 2nd IPM Workshop, Budapest, 2000, EURO, Budapest, 2000; EURO Mini, Pécs, 2005; stb.) és program bizottságában (SOR, Bled, 2021; VOCAL, 2014, 2016, 2018; EUROPT, Almeria, 2018) volt tag, illetve konferencián szervezett meghívott szekciót vagy szekció sorozatot (EURO, Budapest, 2000; EUROPT, Reykjavik, 2006; INFORMS, Washington, 2008; EURO, Vilnius, 2012; ICCOPT, Berlin, 2019).

Illés Tibor az EURO Council tagja 2015-től, így részt vesz az európai operációkutatási közösség szakmai életének az alakításában.

Mitev Ariel Zoltán egyetemi tanár
Marketing- és Kommunikációtudományi Intézet / Marketingmenedzsment Tanszék

Mitev Ariel Zoltán 2006-ban szerzett doktori fokozatot, valamint 2016-ban habilitált doktori címet a Budapesti Corvinus Egyetemen. Itt lett 1999-ben tudományos segédmunkatárs, 2003-ban tanársegéd, 2006-ban adjunktus, majd 2012-től egyetemi docens. Az MTA IX. osztály Gazdálkodástudományi Bizottságának alelnöke, 2006-2009 között a BCE Szenátusának, míg 2018-2019 között a Gazdálkodástudományi Kar Kari Tanácsának tagja. Az Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért szakmai szervezet alelnöke, a Corvinus Egyetemi Tudományos Diákköri Tanácsának elnöke, a Marketingmenedzsment Tanszék tanszékvezetője.

Szakmai és egyéb díjai:

 • 2022 Corvinus Kutatási Kiválóság Díj
 • 2021 Mestertanár Aranyérem, OTDT
 • 2021 Corvinus Kutatási Kiválóság Díj
 • 2019 „Best Paper 2018” Díj
 • 2019 „Kiváló Mentor Díj”
 • 2019 „A Közgáz Campus tudományos diákköri munkájáért” oklevél
 • 2009 Rektori kitüntető oklevél

Oktatási-kutatási tevékenysége

Dr. Mitev Ariel Zoltán 1998 óta folytat rendszeres oktatási tevékenységet felsőoktatási intézményekben, amely magában foglalja magyar és idegen nyelvű szemináriumok és előadások tartását bachelor, mester, valamint doktori szinten. Számos kötelező vagy szabadon választható tantárgy tárgyfelelőse, valamint a kapcsolódó tananyagok fejlesztője. Több mint 150 szakdolgozat témavezetője volt. TDK-n és OTDK-n több alkalommal értek el helyezést hallgatói.

Jelentős oktatás- és tudományszervezési tapasztalattal rendelkezik, a BCE Egyetemi Tudományos Diákköri Tanácsának elnöke. 2021-ben az OTDT Mestertanár Aranyérmével tüntették ki.

Tudományos közleményeinek száma 217, független hivatkozásainak száma 2020, Hirsch-indexe 14. A 15 idegen nyelvű cikke között két Q1-es elsőszerzős, hat Q1-es két- vagy háromszerzős, valamint három többszerzős Q1-es cikk található. Számos magyar nyelvű MTA-A és MTA-B cikk szerzője vagy társszerzője, valamint több magas idézettséggel rendelkező könyv társszerzője.

Nemzetközi tudományos (szakmai) életben való részvétele

Dr. Mitev Ariel Zoltán olyan magasan rangsorolt lapokban publikál, mint például a Journal of Travel Research, az Annals of Tourism Research, a Current Issues in Tourism, a Quality of Life Research vagy a European Journal of Health Economics. Rendszeresen folytat bírálói tevékenységet Q1-es és Q2-es lapoknál. Részt vesz nagyobb nemzetközi projektekben (H2020, FP7), nemzetközi konferenciák szervező bizottságának tagja (EMOK, Kettil Bruun), valamint a Society and Economy folyóirat associate editora.

Nagy Sándor Gyula egyetemi tanár
Globális Tanulmányok Intézet/ Világgazdasági Tanszék

Nagy Sándor Gyula a Budapesti Corvinus Egyetemen szerzett PhD fokozatot, később ott habilitált; jelenleg is az Egyetem Világgazdasági Tanszékének egyetemi tanára. 2015-2019 között a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója, 2018 júliusa és 2019 decembere között az Intézet igazgatóhelyettese volt. 2020 óta a KKM Magyar Diplomáciai Akadémia főtanácsadója. Főbb kutatási területei: Latin-Amerika és Spanyolország, valamint a globális, regionális és európai integrációs folyamatok illetve a KKV-szektor versenyképessége és nemzetköziesedése. Több könyv társszerzője, emellett számos magyar és idegen nyelvű tudományos cikk és műhelytanulmány szerzője vagy társszerzője. Több nyelven is oktat. A Corvinus Beszállító- és Iparfejlesztési Kutatóközpontjának alapítója és igazgatója.

Szakmai és egyéb díjai:

 1. Ordem de Rio Branco, Grau Oficial (Rio Branco Rend, Tisztikereszt)
 2. Magyarországon Európáért díj; Magyarország Külügyminisztere (Dr. Martonyi János)
 3. Az év oktatója, Budapesti Corvinus Egyetem
 4. Harsányi István-díj, Magyar Innovációs Szövetség

Oktatási-kutatási tevékenysége:

A Budapesti Corvinus Egyetemen és elődintézményeiben oktatott és kutatott az elmúlt másfél évtizedben, fél évet töltött Barcelonában az Universitat Abat Oliba-n a 2013/2014. tanév őszi félévében.

Nemzetközi tudományos (szakmai) életben való részvétele:

Vendégoktatója és/vagy kutatója volt többek között az alábbi egyetemeknek, intézményeknek: Wirtschaftuniversität Wien, TEC-Monterrey (Mexikó), ITAM (Mexikó), Matias Romero Diplomatic Institute (Mexikói Külügyminisztérium), Universidad de Católica (Bogotá, Kolumbia), Kolumbiai Diplomáciai Akadémia, Universidad Nacional de la Plata (Buenos Aires, Argentina), Universidade Federal do Rio de Janeiro (Brazília), Universidad de São Paolo (Brazil), Fundacao Alexandre de Gusmao (Brazília), Universidad César Vallejo (Peru), Universidad de Inca Garcilaso de la Vega (Peru); Universidad de San Marcos (Peru), University of Havana (Kuba), Instituto Superior de Relaciones Internacionales de Cuba, IAEN Escuela de Relaciones Internacionales (Quito, Ecuador).

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.05.19. - 04:56:27