Ugrás a fő tartalomra
Vissza a főoldalra

Azt hittem, jól ismerem magam, de a Navigátor mégis tudott újat mondani

2023-03-17 11:40:53

Megnéztük, hogyan működik a Corvinus új karriertervezést támogató platformja és miért érdemes kipróbálni.

Miért érdemes kipróbálni. 

Egy elvégzett alapszak és több év hallgatói munkatársi viszony után úgy gondoltam, nem érhet meglepetés, amikor kipróbáltam a Navigátort. A személyiségteszt után azonban nagyon más eredményeket kaptam, mint amire számítottam. Vajon én töltöttem ki rosszul a tesztet, a rendszer a pontatlan, vagy az eredményeket értelmeztem hibásan? Ennek jártam utána a személyes profilértelmezési konzultáció segítségével. 

Az út a pókháló felé 

A történet egy személyiségteszttel kezdődik, ahol maximum 20-30 percben olyan területeket érintenek, mint a baráti körben betöltött szerep, a hétköznapi szokások vagy a különböző helyzetekben tapasztalt viselkedésjegyek, de a kommunikációs készségek és a személyes kompetenciák is megjelennek. Tízes skálán kell osztályoznunk, hogy az adott állításokat mennyire gondoljuk igaznak magunkra nézve, és fontos, hogy ne gondolkodjunk túl sokat a válaszon, hanem az első megérzésünkre hallgassunk. A bemeneti mérésen nincsenek jó és rossz válaszok, csupán jellemző és kevésbé jellemző opciók, ennek megfelelően a teszt nem kognitív képességeket vagy kompetenciákat mér, hanem a személyiség leképzésére szolgál. 

A kérdőív kitöltése után létrejön a saját profilunk, ami a preferenciákat, készségeket tükrözi. A profil egyik eleme a karakterisztikatérkép, ami leginkább egy pókhálóra hasonlít és 5 karakterpárt, vagyis összesen 10 karakterjegyet tartalmaz. A generalista-specialista tengely azt mutatja meg, hogy mennyire törekszünk átfogó és általános tudásra, vagy inkább egy-egy kiemelt fókuszterületben szeretünk jobban elmélyülni. Az elméleti-gyakorlati tengely az időtálló és az alkalmazáshoz közeli tudások, készségek és kompetenciák kettősségét jeleníti meg. Az asszociatív-analitikus tengelypár bevett gondolkodási mintázatokat különböztet meg egymástól, az interperszonális – intraperszonális pár pedig az egyetemi közösségi és szakmai léthez kötődő társas kompetenciákat és készségeket rendszerezi. Végül a pragmatikus–idealista tengely a hallgatói életút során és későbbiekben, a karrierút mentén felmerülő meghatározó döntések belső motivátorait vizsgálja. 

A személyes térképünket ezután 5 meghatározott viselkedésmóddal hasonlítja össze a rendszer. Ezek a módok a gondolkodás, a képviselet, a vállalkozás, az alkotás és az építés. Attól függően, hogy a saját térképünk hány százalékban egyezik a különböző módokkal, a Navigátor karrierhorgonyokat is hozzánk rendel, melyek már a lehetséges jövőbeni pályánk kiválasztásában lehetnek segítségünkre. 

Hogyan lennék én tanácsadó? 

Miután kitöltöttem a tesztet, megkaptam, hogy 78 százalékban a tanácsadó karrierhorgony áll a legközelebb hozzám. Korábban meg voltam róla győződve, hogy ha valami, akkor tanácsadó biztosan nem leszek. Rosszul töltöttem ki a kérdőívet? Nos, egyáltalán nem erről van szó. 

A Navigátor szolgáltatásai között profilértelmezési tanácsadáson is van lehetőség részt venni. A felületen percek alatt foglaltam időpontot, hogy jobban megértsem az eredményeket, a kapott pókhálót. A konzultáció esetemben online volt, de ez megbeszélés kérdése, személyes beszélgetésekre is van lehetőség. Az egész nagyjából 45 percet vett igénybe és több újdonságra is rávilágított. 

A konzultáció egy rövid bemutatkozással kezdődik, ahol a hallgató felvázolja eddigi tanulmányait, pályáját és céljait. Az egész beszélgetés során fontos, hogy nincsenek rossz válaszok és bármikor lehet kérdezni, vagy visszajelzést adni az eredményekkel kapcsolatban. 

Második lépésben a karakterisztikatérkép értelmezése következik. A kapott eredményekre a hallgató is reflektálhat, hogy mennyire ért egyet önmagára nézve az adott karakterjegy leírásával. Nekem ez sokat segített abban, hogy jobban megértsem a tengelyeket és a saját viselkedésmintáimról gondolkodjak. Miután átbeszéltük a profilértelmezési tanácsadó mentorral a tengelypárokat, rájöttem, hogy a legtöbb esetben valóban igazak rám azok az eredmények, melyeket a térkép mutat, tehát nem a kitöltésembe csúszott hiba. 

Az öt viselkedésmód értelmezése a harmadik lépés. Minden módhoz tartozik egy jellemző karakterisztikatérkép, ezt hasonlítja össze a rendszer a sajátunkkal. Végül százalékos eredményeket és egy rangsort kapunk, hogy melyik viselkedésmód jellemző leginkább ránk. A saját viselkedésmódjaimnál a vállalkozás, a képviselet és a gondolkodás holtversenyben lett a legjellemzőbb mód, ami tehát jelzi azt, hogy itt sincs egyetlen jó válasz. Minden viselkedésmód jelen van valamilyen szinten az életünkben, még ha nem is feltétlenül azonos mértékben. 

A ránk jellemző viselkedésmódok alapján áll össze a karrierhorgony-listánk, ami már konkrétabb karrierirányokat is kijelöl. Itt is fontos azonban, hogy általában nem csak egyetlen irány lehet igaz ránk, az eredmény tehát az eligazodásban és a gondolkodásunkban lehet segítségünkre. 

A rám leginkább jellemző karrierhorgony a tanácsadó lett, ami azonban nem azt jelenti, hogy feltétlenül egy tanácsadó cégnél kell elhelyezkednem. A leírás szerint a Tanácsadó „legfőbb erőssége a töretlen cél- és eredményorientáltsága. Alapos, strukturált gondolkodása nem akadályozza meg, hogy néha kreatívan, “outside the box” közelítsen meg témákat. Nemcsak az absztrakt elméleti rendszerek megalkotásában erős, de annak megvalósításához vezető utat is reálisan látja. Emellett mindenkivel könnyen megtalálja a közös hangot, és nincs az komplex, elvont fogalom, jelenség, amit ne tudna könnyen átadni a hallgatóságának.” 

Vagyis a karrierhorgonyoknál nem egy konkrét karrierről van szó, csupán egy karrierirányról, ami a jelenlegi kompetenciákból ered, és egy személyiséghez több karrierirány is passzolhat. A Tanácsadónál például a gondolkodás, a vállalkozás és a képviselet a jellemző módok (nálam pont ezek jöttek ki a legerősebbnek), de ugyanezek megjelennek például a Nagykövet, a Coach/oktató vagy a Startupper módokban is. 

A gondolkodásban segít, nem a jövő állását mutatja meg 

A konzultáció után rájöttem, hogy a kapott eredmények mégsem állnak olyan távol tőlem, pusztán az értelmezésben kellett segítséget kérnem. Éppen ezért mindenkinek ajánlom a profilértelmezési konzultáció igénybevételét, mert dedikált idősávban gondolkodhatunk önmagunkról, saját személyiségünkről és kompetenciáinkról szakértő segítségével. 

Az út persze itt nem ér véget, a különböző módok fejlesztéséhez ugyanis tantárgyakat és tanórán kívüli tevékenységeket is ajánl a Navigátor. Ezekkel fejleszthetjük a fókuszterületeinket, de akár arra is lehetőségünk nyílik, hogy olyan viselkedésmódot építsünk fel, ami eddig kevésbé volt jellemző ránk. Ha bizonytalanok vagyunk a kitűzött célokban és a karrierirányban, akkor oktató mentorokkal orientációs beszélgetésen, majd később karriertanácsadáson is részt vehetünk, amit a Hallgatói Támogatás szakemberei tartanak. Később ezekről is jelentkezünk majd beszámolóval. 

A saját pókhálónk, így a viselkedésmódokkal való egyezésünk és a karrierhorgonyaink is változnak tanulmányaink előrehaladtával, visszatekintve pedig arra is reflektálni tudunk, hogy miben és mennyit fejlődtünk az egyetemi évek alatt. Eközben olyan felfedezéseket is tehetünk, mint amivel én is találkoztam a konzultáció alatt. Rájöttem ugyanis, hogy bizonyos jegyek, például az interperszonális kommunikáció, a Kommunikáció- és médiatudomány alapképzésem elején nem tartoztak az erősségeim közé. Innen az évek alatt eljutottam oda, hogy most már az egyik legerősebb karakterjegyemnek mondhatom. 

Az pedig, hogy a Tanácsadó horgony került ki győztesen, egyáltalán nem jelenti azt, hogy tanácsadóként is kellene elhelyezkednem. A karrierhorgony nem egyenlő a munkakörrel, hanem egy általánosabb irányt ad meg, amiből még nagyon sokfelé el lehet indulni. A sikeres pályaválasztás pedig nem egy pillanatnyi döntés, hanem egy folyamatos gondolkodás, reflexió és reziliens alkalmazkodás a folyamatosan változó világhoz, ebben a folyamatban nyújthat támaszt a Navigátor a profilértelmezési tanácsadással, az orientációs beszélgetéssel és a karriertanácsadással együtt. 

Szerző: Kovács Máté 

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.07.21. - 23:04:06