Ugrás a fő tartalomra
Vissza a főoldalra

Átadták a Corvinus 2022. évi kitüntetéseit

2022-10-24 16:41:31

Október 20-án, a Corvinus hagyományos kitüntetésátadó ünnepségén köszöntöttük az Egyetem legkiválóbb, kiemelkedő szakmai teljesítményt nyújtó munkatársait. Az eseményen a Corvinus Aranyérme, az Egyetemért Emlékérem, a Kitüntető Oklevelek, az Év Oktatója, az Év Dolgozója, valamint az Év Oktatási, illetve Kutatási Műhelye elismeréseket adták át.

A Corvinus 2022-ben megújult Kitüntetési Szabályzatának megfelelően az idei évtől jelentek meg – az egyéni teljesítmény elismerése mellett – a közösségi teljesítményt ösztönző, elismerő díjak is: az Év Oktatási Műhelye és Év Kutatási Műhelye díjat pályázat keretében ítélik oda olyan nagyhatású és innovatív oktatási és kutatási szakmai műhelyeknek, csoportoknak, akik az adott tanévben kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.

ÉV OKTATÁSI MŰHELYE 2022

Döntéselmélet Oktatási Műhely

A Döntéselmélet Oktatási Műhely sok tekintetben példával jár elől az Egyetem közössége számára. Az évek során folyamatosan bővült a műhely tagjainak és kompetenciáinak köre több intézet, kompetenciaközpont és más egyetemek kollégáinak bevonásával. A műhely az évek során a döntéshozatal kérdéseinek ismertetésére szolgáló innovatív oktatási módszerek, eszközök és megoldások kidolgozását és tökéletesítését tűzte ki célul. Mindezzel pedig hallgatóink olyan fontos és hasznos kompetenciáinak fejlesztéséhez járulnak hozzá, melyeket a munkaerő-piac szereplői is kiemelten értékelnek. A problémamegoldás, a kritikai gondolkodás, a vitakészség fejlesztésében a legújabb nemzetközi kutatási eredmények beépítésének is kiemelt szerepet szánnak. 

A műhely tagjai:

az Operáció és Döntés Intézet, Döntéselmélet Tanszék munkatársai: Buzády Zoltán egyetemi docens, Farkas-Kis Máté tanársegéd, Gáspár Judit egyetemi docens, Kiss Gabriella Katalin egyetemi docens, Kiss Julianna tudományos munkatárs, Köves Alexandra egyetemi docens, Krátki Noémi tanársegéd, Nagy Ákos elemző, Szathmári Attila adjunktus, Szántó Richárd egyetemi docens, Szentesi Péter tanársegéd, Wimmer Ágnes egyetemi tanár; valamint Matolay Réka egyetemi docens, a Corvinus Science Shop vezetője, Munkácsi Adrienn, az Operáció és Döntés Intézet /Ellátásilánc-menedzsment Tanszék tanársegédje, Veress József, az Adatelemzés és Informatika Intézet, Információrendszerek Tanszék adjunktusa, Veress Tamás, a CIAS Gazdaságetikai Központ tanársegédje.

ÉV KUTATÁSI MŰHELYE 2022  

Fenntartható Élelmezés Kutatási Műhely

A műhely Egyetemünk egyik legnagyobb múltú, sok eredményt felmutató közössége, amely kifejezetten aktív pályázatokban, publikációkban, PhD hallgatók támogatásában és mentorálásában. A hazai mellett a nemzetközi beágyazottságra is nagy hangsúlyt fektetnek, sikeresen építettek nemzetközi konzorciumot, amellyel a Horizon Europe anyagi támogatását is elnyerték. A nemzetközi, különösen a Horizon Europe-típusú programok területén tovább szeretne az Egyetem erősödni és nagyobb forrásokra szert tenni, ebben a stratégia célban a műhelynek úttörő szerepet szánunk.

A Fenntartható Élelmezés Kutatási Műhely tagjai: Jámbor Attila egyetemi tanár, a Fenntartható Fejlődés Intézet vezetője, valamint a Fenntartható Fejlődés Intézet Agrárgazdaságtan Tanszékének munkatársai: Balogh Jeremiás Máté egyetemi docens, Maró Zalán Márk tanársegéd, Mizik Tamás egyetemi docens, Tóth József egyetemi tanár és Török Áron egyetemi docens.

ÉV OKTATÓJA 2022

Év Oktatója kitüntetésben azok az oktatói, kutatói, tanári munkakörben foglalkoztatott kollégák részesülhetnek, akik oktatói munkájukkal segítik az Egyetem stratégiai céljainak megvalósítását és a hallgatói véleményezésben kiemelkedő eredménnyel rendelkeznek. 

Dévényi Kinga, a Globális Tanulmányok Intézet egyetemi docense

Kinga 1982 óta Egyetemünk oktatója. Az ő nevéhez fűződik az arab nyelvoktatás elindítása, amellyel párhuzamosan a kezdőtől a haladó szintig szóló két tankönyvsorozatot írt. Az elmúlt évtizedben meghatározó szerepet játszott a nemzetközi tanulmányok magyar és angol nyelvű alapképzésén a Civilizációtörténet tárgy oktatásában, amelynek tárgyfelelőse is. Az általa szerkesztett Civilizációk Kelettől Nyugatig c. kézikönyv világviszonylatban is egyedülálló számít. Mindig nagy gondot fordított a tehetséggondozásra és a felzárkóztatásra egyaránt. Önfeláldozó segítőkészségét és odaadó tanári tevékenységét kiemelkedő hallgatói értékelései folyamatosan visszaigazolják.

Gulyás Éva, a Számviteli és Jogi Intézet adjunktusa

Éva több évtizede töretlen lelkesedéssel és odaadással oktatja a jövő nemzedékét, különös hangsúlyt fektetve a gyakorlatilag is hasznosítható, korszerű ismeretek terjesztésére. Éva különösen fontos szerepet tölt be azzal, hogy kivételes ismeretekkel rendelkezik a pénzügyi intézményekkel kapcsolatos számviteli kérésekkel összefüggésben, lehetővé téve egy határterület ismeretanyagának minőségi oktatását.

Hadházyné Burucs Magdolna Judit, a Globális Tanulmányok Intézet mesteroktatója

Judit korábbi tapasztalatait, melyeket vezetőként az OTP Bankban, a Magyar Postánál, illetve egyebek mellett a Világbankban szerzett, nagy örömmel és példamutató lelkesedéssel adja át immáron egy évtizede a hallgatóknak. A projektalapú oktatás bevezetésének úttörőjeként kiemelkedő szerepe van abban, hogy hallgatói piacképes tudáshoz jutnak, ismereteiket azonnal képesek hatékonyan kamatoztatni az üzleti világban is. Kiterjedt kapcsolati hálóját hatékonyan mozgósítja a hallgatók javára. Évről évre hallgatók tucatjai választják őt szakdolgozatuk konzulensének.

Jámbor Zsófia, az Operáció és Döntés Intézet adjunktusa

Zsófia évek óta népszerű oktató a hallgatók körében. HALVEL értékelései rendre 4,9 feletti értékeket mutatnak, amit hallgatóbarát mentalitásának, dinamikus, innovatív oktatási megközelítésének köszönhet. Zsófia vállalkozó szellemű, nem ijed meg az új kihívásoktól. Keresi a tanulási, fejlődési lehetőségeket és naprakészen tartja szakmai ismereteit. Oroszlánrészt vállalt az új Gazdálkodási és menedzsment szak Értékteremtő folyamatok menedzsmentje specializációjának kialakításában.

Juhászné Klér Andrea, a Vezetéstudományi Intézet egyetemi docense

Andrea 2014 óta egyetemünk oktatója és kutatója, az Emberi Erőforrások alapszak, valamint a Vezetés-szervezés mesterszak meghatározó tanára, a Képzés-fejlesztés specializáció szakmai vezetője és a Csíkszeredai Vezetés-szervezés mesterképzés szakfelelőse. Az egyetemi megújulásban a fejlesztés alatt álló Viselkedéselemző mesterszakon kimagasló tárgyfejlesztői munkát végzett. Emberierőforrás-menedzsmenttel foglalkozó hallgatók százait látta el szakmai útravalókkal, kiemelkedő oktatói munkája a HALVEL értékelésekben is visszatükröződik.

Kiss Gabriella Katalin, az Operáció és Döntés Intézet egyetemi docense

Gabriella a Döntéselmélet tanszék egyetemi docense. Elhivatott és hiteles oktató és kutató, akinél összeér az oktatási gyakorlatok kutatása és a kutatási eredmények oktatása. Oktatói munkáját az állandó innováció, a diákok értő és érzékeny bevonása és az oktatói közösségben inspiráló együttműködése jellemzi. A Corvinus Science Shop egyik alapítója, kurzusaiban civil szervezetekkel is dolgozik. Fókuszában az ökológiai közgazdaságtan, illetve a társadalmi döntések, a részvétel, bevonás, aktív állampolgári jelenlét tanulása és taníthatósága áll. A hallgatói visszajelzések alapján felkészült, alapos oktató, aki felelős akciók és döntések meghozatalában támogatja, motiválja diákjait.

Klimkó Gábor György, az Adatelemzés és Informatika Intézet egyetemi docense

Gábor hosszú ideje megbízhatóan magas minőségben, kiemelkedő igényességgel végzi oktatói tevékenységét. Az alapszaktól a posztgraduális és az angol nyelvű képzésig mindenhol kiválóan teljesít. A hallgatói visszajelzések alapján mindig a legjobb oktatók között szerepel, miközben hallgatókkal szemben szigorú követelményeket állít. Felkészült és lelkiismeretes oktató, aki a folyamatosan törekszik a minőségi oktatási tartalom közvetítésére, a módszertani megújulásra.

Nemessányi Zoltán, a Számviteli és Jogi Intézet egyetemi docense

Zoltán kimagasló oktatói, kutatói és tudományszervezői tevékenységet végez a polgári jog és a nemzetközi magánjog területén. Kiemelkedő szerepet játszott az új magyar nemzetközi magánjogi törvény megalkotása, valamint a törvény bírói gyakorlatának elemző feltárása során. Oktatói tevékenységébe hatékonyan építi be tudományos eredményeit és gyakorlati tapasztalatát. Tudományszerevezői tevékenysége során pedig nagymértékben hozzájárul Egyetemünk láthatóságához a jogtudományi területen.

Pistrui Bence László, a Vállalkozás és Innováció Intézet tanársegédje

Bence évek óta nyújt kiemelkedő oktatói teljesítményt, HALVEL eredményei átlagon felüliek. Több egymást követő évben is jelölték, illetve ért el helyezést a Hallgatói Önkormányzat által szervezett „Félév oktatója” díjátadón a „Legjobb szemináriumvezető” és az „Akitől legtöbbet tanultam” kategóriákban. Az intézeti demonstrátorok munkáját fáradhatatlan lelkesedéssel menedzseli. Fő szervezőként segíti a Vállalatgazdaságtan tanulmányi versenyt, tagja a Central European Case Competition szervezőbizottságának. Felkészítőként 2019 óta vesz részt a nemzetközi esetversenyeken, így segítve hallgatóinkat a dobogós helyek megszerzésében.

Rétvári Márton Gergely, a Marketing- és Kommunikációtudományi Intézet tanársegédje

Márton oktatási tevékenysége kiemelkedő, úgy eredményeiben és intenzitásában, mint a hallgatói visszajelzésekben is visszatükröződő minőségben is. Mind angol, mind magyar nyelven oktat, és a hallgatói értékelésekben az látszik, az idegen nyelven tartott órákon is kiválóan teljesít. Oktatói hitvallása a hallgatók számára előállított értékre fókuszál, összhangban az Egyetem jövőbeli elképzeléseivel.

Philip Jeffrey Saxon, az Idegen Nyelvi Oktató- és Kutatóközpont nyelvtanára

Philip oktatómunkáját az innovatív tartalmi és módszertani megoldások keresése és kipróbálása, valamint a folyamatok és eredmények folyamatos javítását célzó reflektív elemzése jellemzi. Az International Business szakon az English for Academic Purposes és az English for Career Purposes tárgyak felelőseként és oktatójaként módszertani újításokat vezetett be, a szakmai tárgyak oktatói és a nyelvtanári stáb között mintaszerű együttműködést alakított ki, amely az egyetemi és intézeti célok melletti kiemelkedő elkötelezettséggel párosul.

Varga Erzsébet Teréz, a Pénzügy Intézet adjunktusa

Erzsébet évek óta kiváló teljesítményt nyújt az oktatás területén, ezen felül pótolhatatlan tudással rendelkezik szakterületén. Ilyen specifikus témakörök, illetve tárgyak a „Költségvetési intézmények gazdálkodása”, az „Adótan és költségvetés”, valamint az „Adózási ismeretek”. A hallgatói visszajelzések azt tükrözik, hogy ezen témakörökhöz nem pusztán magas színvonalon ért, hanem azokat izgalmasan, érthetően és logikusan is tudja elmagyarázni.

CORVINUS ARANYÉREM 2022

A Corvinus Aranyérem kitüntetésben azok az Egyetem fejlődésére, reputációjára tartósan kiemelkedő hatást gyakorló oktatók, kutatók, vezetők, szakmai irányítók részesülhetnek, akik kivételesen értékes, nemzetközileg is elismert tudományos tevékenységet, kiemelkedő oktatói munkát folytatnak, továbbá jelentős szerepet vállalnak a tudományos utánpótlás-nevelésben, vagy vezetőként, szakmai irányítóként munkájukkal hozzájárulnak az Egyetem megújulásához és a stratégiai célok megvalósításához.

A Budapesti Corvinus Egyetem vezetése kiemelkedő oktatói, kutatói és tudományszervezői tevékenységéért a Corvinus Aranyérme kitüntetést adományozza Békés Csabának, a Globális Tanulmányok Intézet egyetemi tanárának. 

Csaba 2009 óta végez az Egyetemen kiemelkedő oktatói, kutatói és tudományszervezői tevékenységet. Az általa alapított és irányított, nemzetközi hírű Cold War History Research Center Európában egyedülálló angol nyelvű honlapjával, évente megrendezett nemzetközi diákkonferenciáival, népszerű gyakornoki programjával. Csaba európai és amerikai tudományos kapcsolataival fontos szerepet játszik a Corvinus nemzetköziesítésének előmozdításában. A hidegháború és a kelet-nyugati viszony területén végzett, külföldön is elismert úttörő jellegű kutatásait összefoglaló nagymonográfiájáért az MTA Akadémiai Díjban részesítette. A könyv angol nyelvű változata idén jelent meg a rangos New Cold War History sorozatban, így annak várhatóan külföldön is jelentős hatása lesz. 

EGYETEMÉRT EMLÉKÉREM 2022

Egyetemért Emlékérem kitüntetésben azon egyetemi polgárok részesülhetnek, akik hosszabb időn keresztül példaértékű, kiemelkedő teljesítményt nyújtottak; és az Egyetem valamely műhelyének fejlődésére, hírnevére vagy az Egyetem közösségére jelentős hatással bíró vezetői, szakmai irányítói, akadémiai, szolgálati tevékenységet folytattak. Egyetemért Emlékérem kitüntetéssel ismerhető el azok munkája is, akik munkakörükhöz kapcsolódóan olyan átalakítást, újítást, fejlesztést hajtottak végre, amellyel jelentősen hozzájárultak az Egyetem megújulásához.

REKTORI TERÜLET

A Budapesti Corvinus Egyetem vezetése Egyetemért Emlékérem adományozásával ismeri el Fehér Péter nemzetközi vezető vezetői elhivatottságát és töretlen szorgalmát, az Egyetem közösségéért végzett odaadó munkáját.

Péter több mint 10 éve tölt be vezetői szerepet az oktatásirányítás területén. 2012 és 2019 között oktatási dékánhelyettesként, 2019-től executive és szakirányú továbbképzésekért felelős dékánként, 2022-től a Nemzetközi Kapcsolatok és Akkreditációk vezetőjeként. Az átalakulás éveiben töretlen lelkesedéssel dolgozott MBA képzéseink fejlesztésén, ezen képzések nemzetközi akkreditációinak megszerzésén, illetve a folyamatosan bővülő szakirányú továbbképzési portfólió eredményes működtetésén. Az irányítása alatt dolgozó szakfelelősök mindig számíthattak támogatására, mely a közös siker alapjait teremtette meg.

A Budapesti Corvinus Egyetem vezetése Egyetemért Emlékérem adományozásával ismeri el Gáti Mirkó György, a Marketing- és Kommunikációtudományi Intézet egyetemi docensének odaadó, áldozatkész munkáját, a közösségért tett erőfeszítéseit.

Mirkó az a típusú kolléga, aki képes magát a közösségért feláldozni és olyan feladatokat is elvégezni, melyek elől mások félrehúzódnak. Mindig lehet rá számítani, a legnehezebb pillanatokban is. A 2022-es (és az elmaradt 2020-as) EMAC konferencia szervezésében is kiemelkedő volt szakmai hozzájárulása, nélküle ez a sikeres nemzetközi rendezvény nem jöhetett volna létre.

A Budapesti Corvinus Egyetem vezetése Egyetemért Emlékérem adományozásával ismeri el Kazainé Ónódi Annamária, a Vállalkozás és Innováció Intézet egyetemi docensének szakmaiság iránti elkötelezettségét, a Vállalatgazdaságtan tématerület gondozásában végzett munkáját.
Annamária a Gazdasági Doktori Iskola tanulmányi programigazgatója, tárgyfelelősként 2006 óta gondozza a Vállalatgazdaságtan tárgyat. Az új oktatók bevonását, felkészítését szívügyének tekinti, jelentős szerepet vállal a tárgy minőségbiztosítási rendszerének kialakításában, működtetésében, folyamatos fejlesztésében. Innovatív személyiségével hozzájárult ahhoz, hogy a szemináriumvezetők sikeresen birkózzanak meg az online oktatás kihívásaival a járvány alatt. Feladatait nagyfokú odaadással és felelősségtudattal látja el, aktív a Corvinus Teaching Excellence Program intézeti támogatásában.

A Budapesti Corvinus Egyetem vezetése Egyetemért Emlékérem adományozásával ismeri el Magyarkuti Gyula, az Adatelemzés és Informatika Intézet egyetemi docensének a matematika oktatásában mutatott példamutató elkötelezettségét és munkabírását.
Gyula évtizedek óta elkötelezett oktatója a tanszéknek. Oktatott tárgyai, többek között a mértékelmélet, funkcionálanalízis, aukcióelmélet, algebra és dinamikus programozás nagy felkészültséget, folyamatos fejlesztést igényelnek. Gyula jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a hallgatók a közgazdasági, a gazdaság- és pénzügy-matematikai tárgyak elsajátításához szükséges magabiztos matematikai tudással rendelkezzenek – ezt a hallgatói visszajelzések is tükrözik.

A Budapesti Corvinus Egyetem vezetése Egyetemért Emlékérem adományozásával ismeri el Mikáczó Éva Ilona, a Számviteli és Jogi Intézet adjunktusának az élményszerű számviteloktatás kidolgozásában és elterjesztésében elért eredményeit.
Éva elévülhetetlen érdemeket szerzett a modern pedagógiai módszerek terjesztésében és implementálásában. Szemléletformáló módszereit el nem fogyó lelkesedéssel osztotta meg kollégáival, komolyan hozzájárulva ezzel az oktatás minőségének javításához.

A Budapesti Corvinus Egyetem vezetése Egyetemért Emlékérem adományozásával ismeri el Móricz Péter, a Vezetéstudományi Intézet egyetemi docensének példamutató oktatásszervezési, oktatói, kutatói tevékenységét és az Egyetem közösségéért végzett áldozatos munkáját.
Péter kiváló oktatói tevékenységét korábban több különböző díjjal ismerte el nemcsak az Egyetem, hanem szakmai szervezetek is. MBA programvezetőként a vezetőképzés fejlesztésében szerzett elévülhetetlen érdemeket. Hosszú évek óta vezeti és folyamatosan fejleszti a zászlóshajónak tekinthető Vezetés és szervezés mesterszakot, mely nemcsak hazánkban, hanem nemzetközi viszonylatban is ismert és elismert. Az angol nyelvű Vezetés és szervezés mesterszak kialakításával tovább erősíti az Egyetem nemzetköziesedési céljait.

A Budapesti Corvinus Egyetem vezetése Egyetemért Emlékérem adományozásával ismeri el Tétényi András, a Globális Tanulmányok Intézet egyetemi docensének példamutató elkötelezettségét, szakmai kompetenciáját és oktatásszervezési munkáját.
András évek óta az egyetem egyik legnépszerűbb mesterszakja, az angol nyelvű International Economy and Business szak szakfelelőse. Szakfelelősként példamutató odaadással és magasfokú szakmai kompetenciával felügyelte a sikeres szakfejlesztési folyamatot. Jelentős szerepet vállalt a mesterszakok egyéves programokká alakításában is. Munkájának köszönhetően a 2023/24-es tanévben, az országban egyedüliként a Corvinuson indulhat egyéves mesterképzés IEB szakon. Oktatásszervezési munkája mellett jelentős kutatási tevékenységet is folytat, immár negyedik esztendeje tagja egy több egyetem közreműködésével életre hívott Horizont 2020 projektnek.

A Budapesti Corvinus Egyetem vezetése Egyetemért Emlékérem adományozásával ismeri el Várnagy Réka, a Társadalom- és Politikatudományi Intézet egyetemi docensének egyetemi oktatói és a politikatudományi doktori képzés fejlesztése területén végzett kiemelkedően eredményes munkáját.
Réka 2008 óta oktatónk, felsőfokú tanulmányai megkezdése óta egyetemi polgárunk. Magas színvonalú oktatói és kutatói munkája mellett az utóbbi években jelentős szerepet vitt a doktori képzés átalakításában; a Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskola Politikatudományi alprogramjának vezetőjeként tevékenyen részt vett a doktori iskola akkreditációjának megújításában. Réka bekapcsolódott a szakfejlesztési folyamatokba is: a nemzetközi tanulmányok mesterképzés szakfejlesztési munkacsoport tagjaként szakmegújítási munkát is végez.

A Budapesti Corvinus Egyetem vezetése Egyetemért Emlékérem adományozásával ismeri el Vörösmarty Gyöngyike, az Operáció és Döntés Intézet egyetemi docensének példamutató szakmai és egyetem iránti elkötelezettségét, valamint sikeres kutatói teljesítményét.
Gyöngyi a beszerzési terület nemzetközileg is elismert oktatója és kutatója, akire a beszerzési szakma is figyel. Több beszerzéssel kapcsolatos tárgy felelőse, ő gondozza a Beszerzési menedzser posztgraduális szakot, egy időben a MOJ képzésért is ő felelt. Az elmúlt években több kutatósági kiválósági díjat nyert sikeres nemzetközi publikációival. Aktív és eredményes hazai és nemzetközi pályázati tevékenységet folytat. Társadalmi munkában a hazai beszerzési szakma vezető közösségének aktív és formáló tagja. Intézeti felelősként a Corvinus Teaching Excellence intézeti koordinációját végzi.

ELNÖKI TERÜLET

A Budapesti Corvinus Egyetem vezetése Egyetemért Emlékérem adományozásával ismeri el Bíró Barbara igazgatási és szabályozási jogi vezető a Corvinus megújulása érdekében végzett példaértékű vezetői munkáját.
Barbara közel hatéves egyetemi ittléte alatt adminisztratív igazgatóhelyettesként, a Felsőoktatási Jogi Szolgáltatások vezetőjeként, majd jogi vezetőként Egyetemünk elismert vezetőjévé, sőt, a Corvinus életének fontos és meghatározó karakterévé is vált. Barbara Corvinus iránti elkötelezettsége, kreativitása, szakmai hozzáértése példaértékű, támogató hozzáállásával mindennap biztosítja, hogy akár a legkomplexebb témák is kezelhetővé és szabályszerűen megoldhatóvá váljanak. Az új tanulmányi és vizsgaszabályzat megalkotásában vállalt vezető szerepével, az új fenntartóval való kapcsolattartás kereteinek kidolgozásával, az Egyetem döntéshozatali folyamatainak megújításával és a professzionális adatkezelési rendszer alapjainak lerakásával számos területen jelentősen járult hozzá a megújulási folyamat sikeréhez.

A Budapesti Corvinus Egyetem vezetése Egyetemért Emlékérem adományozásával ismeri el Piross Antal Lajos, a Nemzetközi Kapcsolatok és Akkreditációk minőségfejlesztési és akkreditációs vezető szakértőjének a sikeres AACSB akkreditáció során végzett sokrétű és kiemelkedő tevékenységét.
Antal oroszlánrészt vállalt a sikeres AACSB akkreditációhoz szükséges dokumentumok – önértékelési riport, adattáblák – elkészítésében és a folyamat teljes körű szakmai koordinációjában. A külső és belső érintettekkel való kapcsolattartástól a riport egyes fejezeteinek elkészítésén és az adatok szakszerű prezentálásán keresztül egészen az akkreditációs látogatás lebonyolításáig figyelemmel kísérte a teljes folyamatot, egyéb minőségfejlesztési feladatainak maradéktalan ellátása mellett. Kiemelkedő és professzionális munkája igen nagy mértékben járult hozzá az AACSB akkreditáció elnyeréséhez, s ezen keresztül az Egyetem nemzetköziesítési stratégiájának implementációjához.

KITÜNTETŐ OKLEVÉL 2022

Kitüntető Oklevél elismerésben azon szolgáltató területen dolgozó kollégák részesülhetnek, akik több ízben példaértékű, kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, és tevékenységük olyan érdemi innovációt jelentett, amellyel hozzájárultak az Egyetem megújulásához. 

A Budapesti Corvinus Egyetem vezetése Kitüntető Oklevél adományozásával ismeri el Forgács Krisztina Ildikó, a Vállalkozás és Innováció Intézet titkárságvezetőjének kiemelkedő szorgalmát és teljesítményét, valamint az egyetemi közösségért végzett odaadó munkáját.
Krisztina 30 éve dolgozik Egyetemünkön. Titkárságvezetői feladatai mellett a Vállalkozásfejlesztés mesterszak, a Kutatási és innovációs menedzser/szakközgazdász, illetve az Ingatlanmenedzser szakirányú továbbképzési szakok szakfelelőseinek munkáját ugyanolyan elkötelezett módon támogatja, ahogyan a hallgatókat is segíti. Feladatait példamutató módon, lelkiismeretesen és magas fokú kötelességtudattal végzi. Igazi problémamegoldó, akihez az Intézeti kollégák kéréseikkel és kérdéseikkel bátran fordulhatnak, aki az intézeti közösség számára biztos pontot képvisel, tudást és segítséget nyújt.

A Budapesti Corvinus Egyetem vezetése Kitüntető Oklevél adományozásával ismeri el Pálvölgyi Krisztián, az Oktatási Minőségfejlesztési és Módszertani Központ felsőoktatás-pedagógiai oktató-szakértőjének példamutató elkötelezettségét és munkabírását, az Egyetem közösségéért végzett áldozatos munkáját.Krisztián kolléga kiemelkedő szakmai tudásával, az AOL rendszer kialakításában és bevezetésében végzett munkájával hozzájárult az AACSB akkreditáció sikeréhez. Precíz szakmai támogató munkájával támogatta a Gazdálkodás és menedzsment alapszak, valamint a Számvitel mesterszak tanulási eredmény szemléletű és módszertani megújítását a szakfelelőssel közösen dolgoztak. Aktív részese az egyetemi minőségfejlesztési és módszertani folyamatok alakításának.

A Budapesti Corvinus Egyetem vezetése Kitüntető Oklevél adományozásával ismeri el Pap Melinda, a Kutatásmenedzsment vezető kutatási szakértőjének az egyetem tudományos nemzetköziesedését támogató tevékenysége területén végzett példamutató munkáját.
Melinda számos, az egyetem nemzetköziesedését támogató egyetemi szintű kezdeményezés kidolgozását és megvalósítását célzó projekt felelőseként dolgozott, Aktív formálója és motorja volt a 2022-ben sikerrel elindult Corvinus Omnibus projektnek, illetve a CIAS-sal közösen megvalósított Research Tandem programnak. Melinda a Kutatók éjszakája programsorozat corvinusos tudományos programjainak menedzselésében és belső kommunikációjában elévülhetetlen érdemeket szerzett.

A Budapesti Corvinus Egyetem vezetése Kitüntető Oklevél adományozásával ismeri el Pósvai Adrienn Éda, az Akadémiai Fejlesztések titkárságvezetőjének példamutató elkötelezettségét és együttműködését, feladatainak lelkiismeretes ellátását.
Éda 27 éve Egyetemünk munkatársa. Ez idő alatt dékáni hivatalvezetőként, irodavezetőként, szakmai irányítóként dolgozott, jelenleg az Akadémiai Fejlesztések szervezeti egység titkárságvezetője. Elkötelezettsége, segítőkészsége, alkalmazkodóképessége és diszkréciója kiemelkedő. Munkáját lelkiismeretesen és pontosan végzi, pozitív személyiség, munkatársaival barátságos és együttműködő, munkáltatója felé készséges és rugalmas, munkabírása példaértékű.

A Budapesti Corvinus Egyetem vezetése Kitüntető Oklevél adományozásával ismeri el Szalai Balázs, az Oktatásmenedzsment programkoordinátorának fáradhatatlanul, magas színvonalon végzett munkáját az MBA képzések koordinációs feladataiban.
Balázs töretlen lelkesedéssel végzi feladatait, bármilyen nehézséggel vagy kihívással könnyen megküzd. Az új kollégák betanításában oroszlánrészt vállal, példaértékű szorgalma és elhivatottsága, hatalmas munkabírása, valamint szakmai tapasztalata pótolhatatlanná teszi személyét az MBA képzések szervezésének területén.

ELNÖKI TERÜLET

A Budapesti Corvinus Egyetem vezetése Kitüntető Oklevél adományozásával ismeri el Balogh Emese Katalin, a Jog, Igazgatás, Szabályozás jogászának példamutató szorgalmát és munkabírását, az Egyetem hallgatóiért, munkatársaiért végzett áldozatos munkáját.
Emese 2017-től dolgozik az Egyetemen. Kezdetben kari tanulmányi ügyeket intézett, majd 2020 januárjában csatlakozott a jogi csapathoz. Munkáját dicséri az új hallgatói térítési és juttatási szabályzat, amely megteremti a lehetőségét annak, hogy a rászoruló hallgatók rugalmas rendszerben, hatékonyan kapjanak támogatást. Napi szinten erőn felül támogatja a tanulmányi- és vizsgaügyekben, esélyegyenlőségi, fogyatékossági, szakmai gyakorlati ügyekben felmerülő jogi kérdésekben kollégáit, de számíthatnak rá a Hallgatói Szolgáltatások munkatársai nem jogi kérdésekben is. Példamutató szorgalmát bizonyítja, hogy az egyébként sem kevés feladata mellett ez évtől a Hallgatói Felülbírálati Bizottság elnökekénk felel a teljes hallgatói jogorvoslati eljárásokért, ahol számos újítással törekszik gyorsítani az eljárás menetét. Emese mindezt elvitathatatlan szorgalommal és türelemmel végzi. Kollégáival mindig kedves, megértő, élmény vele dolgozni.

A Budapesti Corvinus Egyetem vezetése Kitüntető Oklevél adományozásával ismeri el Némedi-Winkler Barbara, a Hallgatói Szolgáltatások felvételi és szakmai gyakorlat csoportvezetőjének példamutató szakmaiságát és munkabírását, az Egyetem hallgatóiért végzett áldozatos munkáját.
Barbara 2003 júliusa óta Egyetemünk munkatársa. 2020 januárjában csatlakozott a Hallgatói Szolgáltatások csapatához, ahol a mesterképzésekért felelős csoport vezetője lett, a hallgatók szakmai gyakorlatának folyamatáért, a duális képzésekért és a központi felvételi eljárás felvételi folyamatáért felelős csoportot vezeti. Korábbi szervezeti egységében, a Közgazdaságtudományi Kar Tanulmányi Hivatalában szerzett rendkívül széleskörű szakmai tapasztalatára nagymértékben támaszkodhatnak kollégái csapaton belül és kívül. Rendkívüli munkabírását, segítőkész hozzáállását, magasfokú szakmaiságát ezzel a díjjal kívánjuk elismerni és megköszönni.

A Budapesti Corvinus Egyetem vezetése Kitüntető Oklevél adományozásával ismeri el Rizek Gyöngyi, a Kommunikáció marketingkommunikációs csoportvezetőjének példamutató precizitását, a teljes egyetemi marketingkommunikáció megújításában elért eredményeit.
Gyöngyi a megújuló Corvinus kommunikációs csapatának első tagjai között volt. Lassan három éve vesz részt ebben a nagyon inspiráló, de nehéz munkában. Neki köszönhető, hogy ma már több mint tíz, toborzási célú marketingkommunikációs kampányt bonyolítunk le egy év alatt, a szakfelelősök, dékánok és hallgatói nagykövetek széles körének bevonásával. Gyöngyi volt, aki levezényelte a teljes egyetemi arculatváltást a tervezéstől az implementálásig, kiemelten a megújított logózott termékportfóliót. Minden rá bízott feladatot határidőre, pontosan és precízen elvégez. Idén januártól az irányítása alatt megújult az egyetemi rendezvényszervezés, melynek eredményeképp nemcsak minőségben fejlődött hatalmasat ez a terület, hanem jóval hatékonyabban is működik: fele akkora stábbal kétszer annyi rendezvényt bonyolított le a csapata, mint a pandémiát megelőző évben. Továbbá minden olyan központi rendezvény az ő koordinálása alatt valósul meg, amely úttörőnek számít nemcsak a Corvinuson, hanem a hazai egyetemi palettán, mint például impozáns diplomaosztók és tanévnyitók a legmagasabb szintű állami protokoll résztvevőkkel, a munkatársi garden party és így tovább.

A Budapesti Corvinus Egyetem vezetése Kitüntető Oklevél adományozásával ismeri el Rózsa Melinda, a Hallgatói Szolgáltatások egyetemi fogyatékosügyi koordinátorának a fogyatékkal élő hallgatók esélyegyenlőségének javításáért végzett áldozatos és előremutató munkáját.
Melinda 2008 óta folyamatosan dolgozik a fogyatékkal élő hallgatók esélyegyenlőségéért. 2019-ig a Gazdálkodástudományi Kar fogyatékosügyi koordinátoraként, majd az átalakulás óta egyetemi fogyatékosügyi koordinátorként igazi elköteleződéssel és nagy teherbírással végzi feladatait. Aktívan részt vett a fogyatékkal élő hallgatók támogatása új szervezeti-működési struktúrájának kimunkálásában, a külföldi fogyatékkal élő hallgatók új típusú ellátásának kidolgozásában. Melindának mindig is szívügye volt, hogy a fogyatékossággal élők problémáit, az esélyegyenlőség témakörét megtapasztalható közelségbe hozza az egész egyetemi közösség számára, ezzel is segítve az előítéletek lebontását. Folyamatosan részt vesz a Fogyatékosügyi Bizottság munkájában, melynek 3 éve ő az operatív vezetője, emellett egy éve az Esélyegyenlőségi Bizottság munkájának operatív vezetője is. Melinda lelkesen és folyamatosan új, kreatív ötletekkel segíti nemcsak a fogyatékkal élő, és a speciális szükségletű hallgatók mindennapjait, de szívesen és önzetlenül nyújt segítséget kollégáinak is.

KANCELLÁRI TERÜLET

A Budapesti Corvinus Egyetem vezetése Kitüntető Oklevél adományozásával ismeri el Balázs-Kercsó Cecília bevételi pénzügyi referens a bevételi pénzügyön végzett kiemelkedő, lelkiismeretes munkáját.
Cecília 2019 óta dolgozik az Egyetemen. Munkáját a felelősségteljesség és segítőkészség egyaránt jellemzi. Az elmúlt időszakban rendkívül sok többletmunkával, energiával járult hozzá a Bevételi Pénzügyi Iroda minőségi munkájához.

A Budapesti Corvinus Egyetem vezetése Kitüntető Oklevél adományozásával ismeri el Gondola Zoltán rendszergazda szakértő példamutató szorgalmát, szakértelmét és munkabírását, a Corvinus érdekében tett erőfeszítéseit.
Zoltánnak elévülhetetlen érdemei vannak az Egyetem integrációs keretrendszerének kialakításában, folyamatos karbantartásában, fejlesztésében. Hosszú ideje szolgálja Egyetemünket, mindig is szerves és megkerülhetetlen része volt az egyetemi adatkapcsolatok fejlesztésében és kiszolgálásában. Precízen, segítőkészen, magas szakmai színvonalat képviselve áll ezeknek a feladatoknak az élén. Vezetői, kollégái és a többi szervezeti egység dolgozói mindig számíthatnak támogatására.

A Budapesti Corvinus Egyetem vezetése Kitüntető Oklevél adományozásával ismeri el Ivánka Noémi kiadási pénzügyi referens mindig segítőkész, rugalmas és végtelenül türelmes munkavégzését, a megújulásban betöltött szerepét.
Noémi a kiadási pénzügy területén dolgozik pénzügyi referensként. Munkáját mindig lelkiismeretesen, az ügyfél érdekeit szem előtt tartva végzi, mindenkivel segítőkész, rugalmas és végtelenül türelmes. Ötleteivel, hasznos meglátásaival és kitartó munkájával jelentősen hozzájárult az egyetemi közösség, a kötelezettségvállalók és a társirodák feladatellátását is megkönnyítő hasznos újításaink bevezetéséhez, valamint az átállás során aktívan részt vett az új gazdasági rendszer bevezetésében.

A Budapesti Corvinus Egyetem vezetése Kitüntető Oklevél adományozásával ismeri el Márton Lidia szakfordító lektor kiemelkedő színvonalú feladatellátását, a szakfordító munkakör fejlesztésében végzett érdemeit.
Lidia 2017 óta dolgozik egyetemünkön. Szakfordítói feladatait rendkívüli precizitással, alapossággal, szakértelemmel látja el. A rábízott fordítási feladatokat körültekintően, az egyetemi sajátosságokat szem előtt tartva, az egyes szövegeket összefüggéseiben is értelmezve kezeli. A feladatellátása során mindig kiemelt figyelmet fordít a tökéletes stilisztikai és nyelvtani megoldásokra mind magyar, mind angol nyelven. Munkavégzését újító megoldásokkal igyekszik fejleszteni, melybe bevonja, segíti és támogatja a szakfordításban résztvevő és az iránt érdeklődő egyetemi kollégákat is, elősegítve ezzel az egyetem nemzetköziesedési stratégiai törekvéseit.

ÉV DOLGOZÓJA 2022

2022-től az Év Dolgozója kitüntetést az egyetemi közösség ítéli oda azon szolgáltató munkakörben foglalkoztatott egyetemi polgárok számára, akik az adott évben kiemelkedő, ügyfélközpontú munkát végeztek és ügyfeleikkel kiváló kapcsolatot ápolnak, segítik, támogatják kollégáik munkáját. Év Dolgozója kitüntetésben évente hárman részesülhetnek, a munkavállalói közösség titkos szavazással választja ki őket a jelöltek közül.

Bertalan Gabriella intézeti referens, Globális Tanulmányok Intézet munkatársa

Gabriella több mint egy évtizede dolgozik a Világgazdasági Tanszéken. Szakmai tapasztalata és empátiája óriási segítség minden oktató kolléga számára. A hallgatók minden problémáját igyekszik lelkiismeretesen és precízen megoldani, jelentős terhet véve le a tanszéki kollégák válláról. Rendkívül alapos, kompetens és hihetetlenül lelkes tagja az egyetemi közösségnek. Folyamatosan részt vesz különféle képzéseken, sőt ő maga is gyakorta tanít be új kollégákat. Nem egy esetben kisegített más tanszékeket is. Példamutató odaadásával és szorgalmával minden itt dolgozó megbecsülését és szeretetét kivívta.

Csapó Lili junior HR generalista

Lili nagy teherbírású, proaktív kolléga, aki – munkájából adódóan – sok vezetővel és munkatárssal kerül kapcsolatba, így segítőkész, empatikus hozzáállásáról már sokan szerezhettek tapasztalatot. Fontos szerepe volt a tavaly áprilisban újjáalakuló HR szervezetben a szolgáltatások gördülékenyebbé tételében, a HR folyamatok egyszerűsítésében, ügyfélközpontúbbá alakításában, új, digitális megoldások kezdeményezésében. Részt vett az SAP szervezetmenedzsment és távolléti moduljainak bevezetésében. A vezetői kérések teljesítése, a munkatársak ügyeinek gyors és szakszerű intézése mellett a HR partnerek munkáját is támogatja, legyen szó a munkatársi belső képzések megszervezéséről, teljesítményértékelésről vagy bérfejlesztésről. Lili menedzseli a külföldi munkavállalók hatósági engedélyeivel kapcsolatos ügyintézés teljes folyamatát is. Barátságos, vidám személyisége miatt öröm vele együtt dolgozni, fontos tagja a HR csapatának. 

Dobozi Erika, nyomda csoportvezető, a Campus Szolgáltatások munkatársa (a Corvinus Alkalmazotti Tanács jelöltje)

Erika az egykor Aula kiadó romjain hozta létre az egyetemi nyomdát, és eredményesen működteti azóta is. Mindig segítőkész, csapatával mindig gyors és pontos szolgáltatást nyújtanak. Az egyetemi nyomda tevékenysége nincs gyakran előtérben, ezért is tartotta fontosnak a jelölő az elismerést. Erikát a Corvinus Alkalmazotti Tanácsban két éve alelnöknek választották, amely feladatot nagy empátiával és magas érzelmi intelligenciával látja el. 

Az október 20-i eseményen adták át a Bod Péter Emlékdíjat is.

Bod Péter az operációkutatás és a nyugdíj matematikájának kiváló művelője volt, évtizedekig tanított a Budapesti Corvinus Egyetem jogelődjein. A róla elnevezett Emlékdíjat leánya, Bod Judit és Lippner György alapította. A Bod Péter Emlékdíj célja a nyugdíjrendszerek modellezésének, az elméleti modellek gyakorlati alkalmazásának elősegítése a fiatal magyar szakemberek körében.

A díjat páros években adják ki. Az idei díjazott Vaskövi Ágnes, a Budapesti Corvinus Egyetem Pénzügy Intézetének tanársegédje. Kutatásának középpontjában az életpálya pénzügyei, az öngondoskodás és a nyugdíjvárakozások állnak. A díjat Pálfy Péter Pál, a Bolyai János Matematikai Társulat elnöke, az MTA rendes tagja, a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutatóprofesszora -az Emlékdíj emlékbizottságának vezetője – adta át.

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.07.23. - 11:23:50