Ugrás a fő tartalomra
Vissza a főoldalra

A Kisebbségi Jogvédő Intézet pályázati felhívása hallgatóknak

2023-12-01 13:52:00

A pályázat a nemzeti kisebbségek jogi védelmével kapcsolatos tanulmányok írását támogatja.
Budapesti Corvinus Egyetem

A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány keretein belül működő Kisebbségi Jogvédő Intézet célja a nemzeti kisebbségek jogi védelmének elméleti és gyakorlati vizsgálata és előmozdítása. Az Intézet ezen céljának megvalósítása érdekében pályázatot hirdet a nemzeti kisebbségek jogi védelmével kapcsolatos tanulmányok írására. 

Pályázatot nyújthatnak be:  

 • Külhoni és magyarországi egyetemi hallgatók (szaktól és képzési formától függetlenül); 
 • külhoni és magyarországi PhD hallgatók; 
 • fiatal kutatók és fiatal gyakorló jogászok. 

Pályázati határidő és a pályázatok benyújtásának módja:  

 • 2024. március 18. (hétfő), elektronikusan a jogvedo.intezet@kji.hu e-mail címre, Microsoft Word (.docvagy .docx) vagy OpenDocument (.odt) formátumban; 
 • kitöltött pályázati adatlappal és adatkezelési hozzájárulással együtt. 

Választható témakörök:  

 1. Nemzeti kisebbségek védelme: emberi jogi vagy biztonságpolitikai kérdés?
 2. Etnikai alapú konfliktusok Európában és Európa peremén, hatásuk az európai és globális kisebbségvédelemre
 3. Emberi jogok védelme, mint a kisebbségi érdekérvényesítés módja
 4. Nemzeti    kisebbségek    jogvédelme    az    ENSZ-ben    –    jó    gyakorlatok    jogi érdekérvényesítésre
 5. Nemzeti kisebbségek védelme az Európa Tanácsban – jó gyakorlatok politikai érdekérvényesítésre
 6. A nemzeti kisebbségek védelmének legújabb fejleményei a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatában
 7. A nemzeti kisebbségek jogvédelmének lehetséges új útjai az Európai Unióban
 8. A nemzeti kisebbségek védelmének legújabb fejleményei a luxembourgi Európai Unió Bíróságának gyakorlatában
 9. Civil szervezetek szerepe a nemzeti kisebbségek jog- és érdekérvényesítésében – jó gyakorlatok a jogérvényesítésre a nemzeti jogi keretek között és a nemzetközi szervezetek kisebbségvédelmi mechanizmusaiban
 10. A Fenntartható Fejlődési Célok emberi jogi dimenziója, különös tekintettel a nemzeti kisebbségek védelmére
 11. A tulajdonhoz való jog, mint nemzeti kisebbségi kérdés a Kárpát-medencében
 12. A nemzeti kisebbségeket érintő diszkrimináció az oktatás területén a Kárpát- medencében – jogesetek ismertetése
 13.  A nemzeti kisebbségeket érintő diszkrimináció a nyelvhasználat területén a Kárpát- medencében – jogesetek ismertetése
 14. Ukrán kisebbségi nyelvhasználat a Velencei Bizottság gyakorlatában
 15. A magyar kisebbség nyelvhasználati jogainak érvényesülése a Vajdaságban. 
 16.  Nemzetiségi alapú diszkrimináció Erdélyben – jogesetek ismertetése 
 17. Földkobzások Szlovákiában a Benes-dekrétumok alapján
 18. Magyarellenes megnyilvánulások a Kárpát-medencében – jogesetek ismertetése  

Formai követelmények:

 • a pályamunkák terjedelme 30 ezer és 50 ezer leütés között lehet (szóközökkel és lábjegyzetekkel együtt); 
 • a pályamunkákat Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel (lábjegyzetek esetén 10-es betűmérettel), sorkizárt formátumban, szimpla sortávval, normál margóbeállítással kérjük elkészíteni; 
 • a pályamunkákhoz mellékletek (kép, táblázat, magyarázó ábra stb.) csatolhatóak, melyek a terjedelembe nem számítanak bele; 
 • a pályamunkák végén meg kell adni a felhasznált irodalom jegyzékét, mely a terjedelembe nem számít bele; 
 • a pályamunkák hivatkozása során javasolt (de nem kötelező) a Iustum Aequum Salutare jogtudományi folyóirat hivatkozási rendszerének követése (elérhető: https://ias.jak.ppke.hu/doc/szerk.pdf) 

Bírálati szempontok és határidők:  

a beérkezett pályamunkákat a Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Kuratóriuma által felkért háromtagú bírálóbizottság értékeli, legkésőbb 2023. március 31-ig; – a bírálati szempontok: 

 • a pályamunka formai követelményeinek teljesítése; 
 • a felhasznált irodalom mennyisége és minősége; 
 • a lábjegyzeti hivatkozások pontossága; 
 • a pályamunka szakmai színvonala. 

a bírálóbizottság javaslata alapján a Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Kuratóriuma 

legkésőbb 2024. április 19-ig hozza meg döntését. 

Nettó díjazás:  

 • I. díj: 150.000 forint; 
 • II. díj: 100.000 forint; 
 • III. díj: 75.000 forint. 

A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Kuratóriuma a beérkezett pályamunkák számától és színvonalától függően további különdíjakat is odaítélhet. 

A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány a nyertes pályamunkák szerzőivel szerződést köt. Az Alapítvány az aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező pályázók díjazását ösztöndíjként, a többi pályázó díjazását pedig megbízási díjként folyósítja. 

A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány a pályamunkákat (nyelvi-stilisztikai-formai szerkesztést követően) nyilvánosan hozzáférhetővé teheti, illetőleg megjelentetheti a kiadványaiban. 

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.06.25. - 16:15:40