Ugrás a fő tartalomra
Vissza a főoldalra

A Corvinus Doktorandusz Önkormányzat küldöttgyűlési képviselőinek megválasztása 

2023-03-01 10:08:59

A jelöltállítási időszak április 30-ig tart, a szavazást várhatóan május első felében tartják.

Kapcsolódó hírek

Kapcsolódó események

DÖK Felügyelő bizottsága az alábbi választási kiírást teszi közzé, amelyhez a doktori iskoláknak lehetőségük nyílik az új hallgatóik aktívabb bevonására a DÖK választási folyamatába. A Küldöttgyűlés képviselőinek megválasztása doktori iskolánkként történik, egy doktori iskola egy választókörzetet képez. 

 A választás időbeli ütemezése 

  • A választás kiírása: 2023. február 28. 
  • Jelöltállítási időszak: 2023. március 1-jétől 2023. április 30-ig. 
  • Szavazási időszak legalább: 2023. május 1-től 2021. május 15. 12:00-ig. 

A jelölésre és szavazásra jogosultak személyi köre 

A választás során minden, az Egyetemmel doktori képzésen hallgatói jogviszonnyal rendelkező doktorandusz választó és választható. A doktoranduszok abban a doktori iskolában jogosultak jelöltként indulni és a választáson szavazni, amelyhez jogviszonyuk alapján tartoznak. Amennyiben egy doktorandusz több doktori iskolához is tartozik, akkor a választása szerinti, de legfeljebb egy doktor iskolában jogosult szavazni, illetve jelöltként indulni. 

A jelölés módja, helye és ideje 

A jelöltállítás elektronikusan történik a jelölt saját email címéről a DÖK Felügyelő Bizottságának email címére (dokfb@uni-corvinus.hu) megküldött jelöléssel. Az érvényes jelöléshez a jelöltnek az alábbiakat kell megjelölnie a jelölésben: 

  • teljes nevét; 
  • születési dátumát; 
  • NEPTUN-kódját 
  • annak a doktori iskolának a megnevezését, amelyben jelöltként indul; 
  • opcionálisan egy legalább 200, legfeljebb 500 leütés hosszúságú bemutatkozó szöveget. 


A jelöltállítási időszak 2023. március 1-jétől 2023. április 30-ig tart. 

A jelöltek személyének és az általuk megadott adatok közzétételének módja helye és ideje 

A jelöltek nevét, bemutatkozását doktori iskolánkénti bontásban a DÖK honlapján bárki számára hozzáférhetően közzé kell tenni, és gondoskodni kell arról, hogy a közzététel tényéről a szavazati joggal rendelkezők elektronikus úton értesítést kapjanak.

A szavazás lebonyolításának módja, helye és ideje

A szavazás elektronikusan történik a Neptun rendszeren keresztül, az Ügyintézés / Kérdőívek menüpont alatt a megfelelő kérdőív kitöltésével. A szavazás során csak a saját doktori iskola jelöltjeire lehet szavazni. Egy szavazó legfeljebb három jelöltet lehet támogathat. A szavazatok súlya azonos. Egy jelöltre legfeljebb egy szavazat adható. Érvényes a szavazat, ha legalább egy jelöltet támogat a szavazó. 

A szavazási időszak 2023. május 1-től 2021. május 15. 12:00-ig tart. 

A szavazásra legalább 10 egymást követő munkanapot kell biztosítani. Amennyiben a 10. munkanapon a választás érvényességéhez és eredményességéhez szükséges feltételek fennállnak, a szavazást meg kell hosszabbítani.  

A választás érvényes, ha azon a teljes idejű nappali doktori képzésben részt vevő doktoranduszok legalább huszonöt százaléka igazoltan részt vett. A választás eredményes, ha a képviselők közül legalább három megválasztásra került. 

A szavazás eredménye közzétételének módja, helye és ideje 

Képviselővé doktori iskolánként az a jelölt válik, aki a legtöbb szavazatot kapta. Az ugyanabban a doktori iskolában sorrendben a következő két legmagasabb szavazatszámot, de legalább egy szavazatot kapott, meg nem választott két jelölt, az általuk kapott szavazatszámok sorrendjében küldöttgyűlési póttag lesz. 

A választás eredményét és a százalékos részvételi adatokat doktori iskolánkénti bontásban a DÖK honlapján bárki számára hozzáférhetően közzé kell tenni, és gondoskodni kell arról, hogy a közzététel tényéről a szavazati joggal rendelkezők elektronikus úton értesítést kapjanak. 

Jogorvoslat 

A választással kapcsolatban bármely doktorandusz a panaszra okot adó tényről vagy körülményről való tudomásszerzéstől számított 3 munkanapon belül panasszal élhet az DÖK Felügyelőbizottságához benyújtott panaszával az alábbi elérhetőségen: dokfb@uni-corvinus.hu 

A választásra vonatkozó részletes szabályok megtalálhatók a DÖK Alapszabályában

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.06.17. - 08:21:33