Ugrás a fő tartalomra
Vissza a főoldalra

Felvételi tananyagok

A szakmai és motivációs beszélgetés a felvételi vizsga kijelölt tananyagára és a jelentkező közpolitikai-közgazdálkodási kérdésekkel kapcsolatos általános ismereteire épül.

A felvételi technikai részletei és határidői az Egyetem központi felvételi oldalán találhatóak. Az alábbiakban az egyes intézeti szakok felvételi tananyagát és a felvételi menetét olvashatják a 2022/2023-es tanévre.

Corvinus Ambassador Photos

A VIZSGA MENETE

Bemutatkozás (4’)

             Kérem, röviden foglalja össze eddigi tanulmányait és szakmai életútját.

             Mi az, amire büszke eddigi tanulmányai, illetve szakmai életútja során?

             [amennyiben dolgozik] Mennyiben kapcsolódik jelenlegi beosztása az alapszakos diplomájához?

             [amennyiben dolgozik] Miért ezt az állást választotta?

2.            Motivációs beszélgetés (8’)

             Miért szeretne a Budapesti Corvinus Egyetemen (tovább)tanulni?

             Mit szeretne a szak elvégzésével elérni? Miért ezt a szakot választotta?

             Jelenleg dolgozik? Hogyan tervezi a mesterszak elvégzését beilleszteni jelenlegi életvitelé-be (munka mellett stb.)?

             [amennyiben közvetlenül az alapszak elvégzése után jelentkezik] Miért döntött úgy, hogy az alapszak elvégzése után rögtön mesterszakon folytassa tanulmányait?

             Hol látja magát 5 éven belül? Hogyan illeszkedik ebbe a tervbe a mesterszak elvégzése?

             Melyek az erősségei? És a gyengeségei?

             Van bármilyen kérdése?

3.            Szakmai beszélgetés (tétel alapján, 8’)

             Említsen két konkrét példát, amikor a korábbi tanulmányai során elsajátított készségeket a gyakorlatban alkalmazta. Mennyire volt sikeres? Mit csinálna másképp?

             [amennyiben dolgozik] Hogyan tudja alkalmazni az olvasottakat/tanultakat jelenlegi pozíciójában?

Ezek kapcsán különösen azt figyeljük, hogy a felvételiző…

•             rendelkezik-e az adott szakterület ellátásához szükséges jellemzőkkel (pl. probléma-érzékenység, beállítottság, kommunikációs készségek stb.);

•             rendelkezik-e általános tájékozottsággal a szakterületről;

•             megfelelő-e a fellépése, a szakmai kifejezéseket helyesen használja-e;

•             kompetens válaszokat ad-e az interjú során feltett kérdésekre;

•             helyesen érvel-e, illetve az érveket és ellenérveket mennyire könnyedén használja.

JAVASOLT IRODALOM

Gajduschek György – Hajnal György: Közpolitika. HVG-Orac, 2010. pp. 17–34., 59–170.;

Mankiw, Gregory N.: A közgazdaságtan alapjai. Osiris, 2011. pp. 3-23., 151-191., 217-260.;

 A felkészülési anyagok elérhetők a Budapesti Corvinus Egyetem könyvtárában. Ha ezek elérésében nehézsége lenne,  írjon a kozpol@uni-corvinus.hu email címre.

TÉTELEK

1.Közpolitika: minden tétel alkalmazására gondoljon ki konkrét példá(ka)t!

– A “politika” jelentése a három angol terminusok (policy, politics és polity) alapján

– Hatékonyság és eredményesség a közpolitikában

– A közpolitikai szereplők (aktorok) tipológiája

– A közpolitikai eszközök tipológiája

– A kormányok közpolitikai szabadságát korlátozó tényezők

– A közpolitikai napirend (agenda)

– Kielégítő döntések és a szemeteskuka-modell a közpolitikában

– A közpolitikai megvalósítás szereplői

– Érdekcsoportok, érdekhálózatok szerepe a közpolitikában

– A közpolitikai folyamat, a közpolitikai ciklus

2. Közgazdaságtan alapjai: minden egyes tétel aklamazására gondoljon ki konkrét példá(ka)t!!

– A szűkösség alapelve

– Átváltási (trade-off) összefüggések

– Az alternatív költség

– Szintek és változások, a határváltozás (marginális változás) közgazdasági jelentősége

– A “láthatatlan kéz” (Adam Smith) elmélete

– Piaci kudarcok, externáliák (külső gazdasági hatások)

– Pénzmennyiség és infláció

– Fogyasztói többlet, termelői többlet

– Közjavak ás magánjavak, potyautas-magatartás

– Tranzakciós költségek

Budapesti Corvinus Egyetem

Közgazdálkodás és Közpolitika mesterképzés angol nyelven

SHORT DESCRIPTION OF THE EXAM

1.Introduction (4’)

a. Please, summarize briefly your academic and professional progress so far.  [if applicant is currently working] Why did you choose your current job?

b. What are you proud of from your academic and professional career?

c. [if applicant is currently working]  Is your current job related to your previous studies?

[if the job is related] Give an example of a work project where you applied the acquired skills in practice. What would you do differently in the future?

2.Assessment of motivation (8’)

a. Why did you decide to continue your studies at the master’s level at this point in your career?

b. Why would you like to study at Corvinus University of Budapest?

c. What would you like to achieve by completing this program? How did you choose this program?

d. What are your professional plans and prospects after completing our program?

e. In your opinion, what are your main strengths and weaknesses?  f. Do you have any questions to us?

3.Assessment of academic competence (based on readings, 8’)

a. Explain one of the main social / economic issues with which the study is concerned.

b. Is that policy problem relevant in your country? [if the issue is relevant to applicant] Please elaborate it.

d. What sort of policy solutions are proposed in the study? Do you agree with them?

e. [if the issue is not relevant to applicant] Explain a related, major social / economic policy problem of your country. What type of policies can be used to solve the problem?

Throughout the interview we assess whether the applicant …

• possesses the attitudes necessary to study and practice the program’s area of knowledge: problem-oriented, analytical, open to different views, communicative;

• has a general overview of the area;

• presents their views convincingly, utilizing proper academic English;

• gives thoughtful, competent answers to the interview questions;

• is able to reason coherently, considering arguments for and against a position.

READINGS

1. CORE Team (2019): Economy, Society, and Public Policy (available at: https://www.core-econ.org/espp/book/text/0-3-contents.html)

2. Betchoo, Nirmal Kumar (2016): Public Sector Management. A Millennial Insight. Chapters 7-10. (available at: https://www.researchgate.net/publication/309380610_PUBLIC_SECTOR_MANAGEMENT-A_MILLENNIA

3. Overview: Learning to realize education’s promise. World Development Report 2018: Learning to Realize Education’s Promise.  (available at: https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2018 )

4. The changing nature of work. World Development Report 2019: The Changing Nature of Work. Chapter 1. (available at: https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2019)

5. Returns to work. World Development Report 2019: The Changing Nature of Work. Chapter 5. (available at: https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2019)

6. Strenghtening social protection (World Development Report 2019: The Changing Nature of Work. Chapter 6. available at: https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2019)

TOPICS

1. Public policy and economic development

2. Public Sector Management Challenges

3. Education policy challenges

4. Labour market policies and changing nature of work

5. Paid work, unpaid work and care policies

6. Social protection and development perspectives

SAMPLE QUESTIONS

a. Explain the main social / economic issues and the related public policy dilemmas with which the study is concerned.

b. What is the relevance of that policy issue in your country? Explain brefly the policy context and the main policy challenges.

c. What sort of policy solutions are proposed in the study? Do you agree with the proposed solutions?

Budapesti Corvinus Egyetem

 


Egészségügyi politika és finanszírozás (angol nyelven)

A felvételi anyagot hamarosan feltöltjük.

Kontakt:
Brodszky Valentin Péter szakfelelős
valentin.brodszky@uni-corvinus.hu  

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.05.23. - 15:47:06