Ugrás a fő tartalomra
Vissza a főoldalra

Executive és szakirányú továbbképzésekért felelős dékán

A Budapesti Corvinus Egyetem (székhely: 1093 Budapest, Fővám tér 8.) pályázatot hirdet 2022. szeptemberétől betöltendő Executive és szakirányú továbbképzésekért felelős dékán munkakörre.

Kapcsolódó posztok

Kapcsolódó események

Az Executive és szakirányú továbbképzésekért felelős dékán munkáltatója az oktatási rektorhelyettes. Az Executive és szakirányú továbbképzésekért felelős dékán vezető állású munkavállaló.

Főbb felelősségek / feladatok:

A képzési programokért felelős dékán az irányítása alatt álló szak-portfólió vezetője.

Az Egyetemen az alábbi képzési programokért felelős dékánok működnek:

 • alapképzési szak-portfólióért felelős dékán,
 • mesterképzési szak-portfólióért felelős dékán,
 • executive programokért és szakirányú továbbképzésekért felelős dékán.

A képzési programokért felelős dékán fő feladatai:

 • Az irányítása alatt működő szakok vonatkozásában a piaci igényekhez illeszkedő képzési portfólió összeállítása.
 • A szükséges szakfejlesztések kezdeményezése az oktatási rektorhelyettesnél, a képzési innovációs folyamatok tervezésének és megvalósításának irányítása. Javaslattétel az egy szakfejlesztési bizottsághoz tartozó szakokra, valamint a szakfejlesztési bizottság elnökére.
 • A szakfejlesztések eredményeinek elfogadása, jóváhagyásra továbbítása az oktatási rektorhelyetteshez.
 • A tantervek nem Oktatási Bizottság hatáskörébe tartozó módosításainak elfogadása.
 • A képzési program portfólió eredményességének rendszeres mérése és értékelése a nemzetközileg elfogadott normák alapján a nemzetközi vezető, valamint a szakfelelősök bevonásával.
 • A portfólióba tartozó szakok folyamatos értékelése a szakfelelősök bevonásával.
 • Javaslattétel az oktatási rektorhelyettesnek szak létesítésére, indítására, meghirdetésére és szüneteltetésére.
 • A szakfelelősök intézetvezetőkkel való együttműködésének támogatása és ösztönzése.
 • Rendszeres kapcsolattartás a hazai és nemzetközi szakmai közösségekkel (kamarák, szakmai szövetségek, akadémiai, tudományos testületek, vállalkozások), vendégoktatók egyetemi programokban történő részvételének összehangolása, a képzési programok és a szakmai közösségek közötti együttműködések szervezése.
 • Közreműködés a hazai és nemzetközi hallgatók számának növeléséhez szükséges akciókban, valamint az ehhez kapcsolódó beiskolázási folyamatban.
 • Az Oktatási Bizottság véleményének meghallgatását követően döntés a double degree/joint degree programok indításáról.
 • A képzés személyi és infrastrukturális feltételeinek, megfelelőségének folyamatos ellenőrzése és a szakok éves önértékelésének elfogadása.
 • A szakfelelős munkájának irányítása és értékelése.
 • A minőségfejlesztési csoportvezető által előterjesztett hallgatói véleményezés eredményeinek elfogadása, jóváhagyásra továbbítása az oktatási rektorhelyetteshez.
 • A minőségfejlesztési csoportvezető által előterjesztett diplomás pályakövetés eredményeinek elfogadása, jóváhagyásra továbbítása az oktatási rektorhelyetteshez.
 • A képzési portfólió értékelési eredményének elfogadása, jóváhagyásra továbbítása az oktatási rektorhelyetteshez.
 • Az éves és a stratégiai tervek megvalósulásának értékelése a szakfelelősök bevonásával.
 • Folyamatos kapcsolattartás az intézetek vezetőivel.
 • Az oktatási rektorhelyettes által meghatározott módon közreműködés az Oktatásmenedzsment irányításában
 • A szak-portfólió működéséről évente beszámoló készítése az oktatási rektorhelyettesnek.
 • Az SZMSZ-ben meghatározott testületek munkájának vezetése, és/vagy tagsági feladatok ellátása.
 • Az irányítása, felügyelete alá tartozó területek kockázatelemzésének elkészítése és a kockázatkezelés elvégzése.
 • Mindazon feladatok ellátása, amelyet a rektor vagy belső szabályozó dokumentum a feladatkörébe utal, továbbá, amelyek megoldása az oktatást érinti az egyetem hazai és nemzetközi együttműködési feladatainak teljesítése keretében.
 • A képzésekért felelős dékán az oktatási rektorhelyettesnek tartozik felelősséggel.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő, határozatlan időre szóló munkajogviszony, melyet a Munka Törvénykönyve (2012. évi I. törvény), valamint az Egyetem Foglalkoztatási Szabályzata szabályoz. A vezetői megbízás határozott időre szól, 2025. szeptember 30. napjáig.

A munkavégzés helye:

Budapesti Corvinus Egyetem (1093 Budapest, Fővám tér 8.)

Szervezeti egység: Rektori Szervezet, Oktatásmenedzsment

Pályázati feltételek:

 • Egyetemi tanár, egyetemi docens és/vagy 5-10 éves vezetői tapasztalat és tudományos fokozat.
 • Felsőoktatási intézményben oktató vagy tudományos kutató munkakörben való foglalkoztatás.
 • Nemzetközi akadémiai élvonalba tartozó oktatási-kutatási tapasztalat.
 • Tárgyalóképes angol nyelvtudás.

Elvárt kompetenciák:                                                                                                                              

 • Stratégiai szemlélet, stratégiai menedzsment.
 • Stratégiai változásmenedzsment eszköztárának ismerete és alkalmazási képessége.
 • Felhatalmazó és motiváló vezetői attitűd.
 • Vezetési, irányítási tapasztalat.
 • Koordináció-, együttműködési készség.
 • Nemzetközi akadémiai és szakmai kapcsolatrendszer.
 • Teljesítmény-, és eredményorientáció.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Személyes dokumentumok

 • Szakmai önéletrajz;
 • Motivációs levél;
 • 3 hónapnál nem régebbi, hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza azt is, hogy nem áll a felsőoktatástól eltiltás hatálya alatt;
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyével kapcsolatban a munkáltató Foglalkoztatási szabályzata szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve, hogy összeférhetetlenség esetén a pályázó az összeférhetetlenséget megszünteti;
 • Az előírt végzettség és tapasztalat igazolását alátámasztó irat(ok) másolata.

Szakmai és vezetői koncepció (3-5 oldal), amely tartalmazza a következőket:

 • Az irányítása alá tartozó képzési portfólió működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos stratégiai elképzelések bemutatása (3 éves kitekintéssel és a következő 1 évre vonatkozó cselekvési irányok meghatározásával, konkrét célkitűzésekre építve, különös tekintettel a non-degree képzésekre);
 • Az irányítása alá tartozó szakfelelősök elkötelezettségének fenntartására és/vagy fejlesztésére, motivációjuk növelésére vonatkozó tervek bemutatása;

Munkabér és juttatások:

A munkabér és juttatások megállapítása az Egyetem Javadalmazási politikájában lefektetett, vezetőkre vonatkozó munkakörértékelési rendszer és a differenciált bérezési feltételei szerint történik, amelyről a HR vezetőtől lehet előzetesen tájékozódni.

A pályázat benyújtásának határideje:

2022. szeptember 5.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatokat angol nyelven kell benyújtani a „Jelentkezem” gombra való kattintással:

A pályázat elbírálásnak várható időpontja:

2022. szeptember 12.

A munkakör betöltésének várható kezdési időpontja:

2022. szeptember 19.

További információ:

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az Egyetem HR vezetője, Csentericsné Arnold Zsuzsanna nyújt (e-mail: zsuzsanna.arnold@uni-corvinus.hu ).

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Budapesti Corvinus Egyetem honlapja – 2022. augusztus 26.

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.05.27. - 16:11:33