Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Oktatóknak

Az Erasmus+ oktatói mobilitás lényege, hogy az oktatók a küldő egyetemmel szerződéses viszonyban álló külföldi (partner) intézményben oktatási tevékenységet folytatnak néhány naptól néhány hétig terjedő időtartamban. 

A tevékenység – azon túlmenően, hogy elősegíti az oktató személyes és szakmai fejlődését – tovább mélyíti a partnerintézménnyel való együttműködést, ami mindkét fél hasznára válhat. A program alapszabályait a Tempus Közalapítvány által évente kiadott Oktatói Mobilitási Alapelvek foglalják össze. Ezen kívül intézményenként eltérő feltételek lehetnek érvényben, amelyeket a mindenkori pályázati kiírás tartalmaz.

Az Erasmus+ oktatók támogatásáról (ösztöndíjáról) a küldő intézmény dönt az alapelvek és az országráták figyelembe vételével. Az Erasmus+ ösztöndíj nem fedezi az összes költséget, csupán kiegészítő támogatást nyújt a külföldi oktatási tevékenység megvalósításához.

Az Erasmus+ oktatói mobilitás a küldő intézmények számára nem csak kimenő, de bejövő forgalmat is jelent, hiszen a partnerintézményekkel kötött kétoldalú megállapodások általában oktatói (és hallgatói) cserékről szólnak.

Elérhetőség

Hallgatói Szolgáltatások, E.159 iroda
e-mail: staffmob@uni-corvinus.hu
Telefon: +36 1 482 5389

Kapcsolattartó:

Ms. Beáta Csentős corvinus.incoming@uni-corvinus.hu Hallgatói Szolgáltatások / Hallgatói ügyek / Hallgatói mobilitás
Nemzetközi koordinátor / International Coordinator
E épület, 138.1
Telefon: +36 1 482 5403 • Mellék: 5403

A pályázás menete

A 2019-20-as tanévben az Erasmus+ oktatói mobilitásokra a jelentkezőknek hóvégi jelentkezési határidővel lesz lehetőségük pályázatuk benyújtására. A folyamatosan benyújtható pályázatok értékelésére és a pályázati döntés meghozatalára havonta, a hónap utolsó napját követő három munkanapon belül kerül sor.

  • A jelentkezési lap kitöltése és beküldése után a mobilitás megvalósításának dátumai a későbbiekben csak az eredetinél későbbi időszakra módosíthatók.
  • A pályázatra való jelentkezéskor a tervezett mobilitás legkorábbi kezdő dátuma a jelentkezés dátumának hónapját követő második hónap 16-a lehet.
  • A tanév folyamán bármely hónapban benyújtható pályázat a fenti megkötés figyelembevételével.
  • Ebben a ciklusban legkésőbb 2020. szeptember 30-ai visszautazási dátummal megvalósuló szakmai utakra van mód pályázat benyújtására az Erasmus+oktatói és személyzeti mobilitás programra vonatkozó Tempus Közalapítvány általmeghatározott szabályokkal összhangban.

A jelentkezési határidőt követő időszak a megvalósítandó szakmai úthoz szükséges ügyintézéssel zajlik.A pályázás menete című folyamatleírásban (dokumentum a szöveg alatt) minden kiutazó megtalálja a mobilitás ügyintézésének lépéseit.

A pályázás menete
Konferencia résztvevők
Vágólapra másolva
GEN.:2021.09.22. - 10:44:50