Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Specializációválasztás

Specializációválasztás – 2020/2021. őszi félév 

Specializáció választása azon képzések hallgatói számára, amely képzések tantervében szerepel specializáció, továbbá tanulmányaik előrehaladásában a specializáció választás félévében tartanak (alsóbb év/féléves hallgatók nem jogosultak). 

Mit kell tenned a specializációra való bejutáshoz:
• tájékozódj a meghirdetett specializációkról
• a specializáció választási időszakban lépj be a Neptunba és rögzítsd preferenciáidat
• várd a döntést
• a végleges tárgyfelvételi időszakban vedd fel a sikeresen kiválasztott specializációd tantárgyát/ait is – regisztrációs időszak: 2021.02.01.- 02.14. 

Jelentkezés módja: Neptunon keresztül 

Figyelj, mert a Neptun felületeden a „MODUL VÁLASZTÁS” elnevezést kell keresned! 


Az alábbi videó segít eligazodni a felületen:

A SPECIALIZÁCIÓ VÁLASZTÁS HATÁRIDEJEI:
Jelentkezés kezdete: 2021. 01. 07.
Jelentkezés vége: 2021. 01. 17.
Eredményhirdetés: várhatóan a vizsgaidőszak lezárultát követően 5 nappal
Specializáció tárgyainak felvétele: 2021. 02. 12-ig

Ezen képzés esetében a specializáció választás során, amennyiben szükségessé válik a rangsorolás, úgy a rangsorolás alapját képező hallgatói teljesítmények 100 pontos rendszerben kerültek meghatározásra, a számítás módját az egyes specializáció leírásokban találják. 

A gazdálkodási és menedzsment specializációira vonatkozó általános információk 

A választás féléve: 3. félév
Kötelezően választandó specializációk száma: 3 (lehetséges további specializációk megjelölése)
Figyelem! A választásnál rangsorolás szükséges
Minimális létszám: 25 fő/specializáció
Maximális létszám: 45 fő/specializáció
Azon hallgatók számára, akik nem kerültek be egyik általuk megjelölt helyre sem, felajánlunk más specializációt ott, ahol van hely. 
A rangsorolás szempontjai túljelentkezés esetén: 
 
– Előnyt jelent a korábban teljesített DSG tárgy
– Teljesített DSG tárgy hiányában szóbeli meghallgatás (a német nyelvtudástesztelésére)
– Kumulált tanulmányi átlag (1-2. félév) *20 
A rangsorolás szempontjai túljelentkezés esetén: 

– Vezetés és szervezés tantárgyi érdemjegy *5
– Vállalatgazdaságtan tantárgyi érdemjegy *5
– Kumulált tanulmányi átlag (1-2. félév) *10 
A rangsorolás szempontjai túljelentkezés esetén: 

– Statisztika I. tantárgyi érdemjegy *5
– Mikroökonómia tantárgyi érdemjegy *5
– Vállalatgazdaságtan *5
– Kumulált tanulmányi átlag (1-2. félév) *5 
A rangsorolás szempontjai túljelentkezés esetén: 

– Kumulált tanulmányi átlag *10
– Motivációs levél (max. 50 pont, vállalkozói attitűd, proaktív tevékenység
diákszervezetben, családi vállalkozásban) 
A rangsorolás szempontjai túljelentkezés esetén: 

– Kumulált tanulmányi átlag (1-2. félév) *20
– A Környezetgazdaságtan tárgyat nem hallgatott, de a specializációra felvételt nyert hallgatóknak javasolt a tárgy felvétele a 4. félévben 
A rangsorolás szempontjai túljelentkezés esetén: 

– Marketing tantárgyi érdemjegy *10 (amennyiben az érdemjegy 3, 4, 5 egyéb esetben 0 pont)
– Kumulált tanulmányi átlag (1 2. félév) *10 
A gazdálkodási és menedzsment specializációira vonatkozó általános információk 

A választás féléve: 3. félév
Kötelezően választandó specializációk száma: 2 Figyelem!
Figyelem! A választásnál rangsorolás szükséges
Létszám: 20 fő/specializáció 
A rangsorolás szempontjai túljelentkezés esetén: 

– Szakmai önéletrajz és motivációs levél
– Előnyt jelent: az Üzleti gazdaságtan tantárgy felvétele és érdemjegye 
A rangsorolás szempontjai túljelentkezés esetén: 

– Kumulált tanulmányi átlag
– Motivációs levél, amelyben a hallgatók proaktivitását (pl. diákszervezeti tagság, sportolás,szakkörök, zenekar stb.), vállalkozói hajlandóságát (alapított e már, vagy tervezi e saját vállalkozás alapítását), hazai KKV szektor szereplőihez való kapcsolódását (pl. családi  vállalkozásban, vagy más KKV ben munkavállalás), specializáció életében való tervezett aktív közreműködését (pl. vállalások a sablonban szereplő listából) mérjük fel. 
A Biztosítási és pénzügyi matematika specializációira vonatkozó általános információk 

A választás féléve: 1. félév
Kötelezően választandó specializációk száma: 2
Maximális létszám: a mindenkori szaklétszám 65%-a
Figyelem! A választásnál rangsorolás szükséges 
A specializációra bejutás előfeltétele:
Biztosítástan és Életbiztosítás tárgyak teljesítése 
 
A rangsorolás szempontjai túljelentkezés esetén:
A Mintatanterv tárgyainak átlaga alapján 
A specializációra bejutás előfeltétele: 
Bevezetés a numerikus pénzügyekbe tárgy teljesítése 

A rangsorolás szempontjai túljelentkezés esetén:
A Mintatanterv tárgyainak átlaga alapján 
A Közgazdasági elemző specializációira vonatkozó általános információk 

A választás féléve: 1. félév
Kötelezően választandó specializációk száma: 2
Figyelem! A választásnál rangsorolás szükséges!
Minimális létszám: 15 fő/specializáció
Maximális létszám: 20 fő/specializáció 
A specializációra bejutás előfeltétele:
nincs 

A rangsorolás szempontjai túljelentkezés esetén:
az első félév (1 és 2 negyedév) átlaga  
A specializációra bejutás előfeltétele:
nincs 

A rangsorolás szempontjai túljelentkezés esetén:
az első félév (1 és 2 negyedév) átlaga
A Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás specializációira vonatkozó általános információk

A választás féléve: 3. félév
Kötelezően választandó specializációk száma: 3
Figyelem! A választásnál rangsorolás szükséges!
Minimális létszám: 15 fő/specializáció
Maximális létszám: 50 fő/specializáció 

Kivéve a Economy and Business in Central and Eastern Europe Specialization estén
Minimális létszám: 1 fő/specializáció
Maximális létszám: 50 fő/specializáció 
A specializációra bejutás előfeltétele:
nincs 

A rangsorolás szempontjai túljelentkezés esetén:
az első félév kötelező tárgyainak kreditekkel súlyozott átlaga 
A specializációra bejutás előfeltétele:
nincs 

A rangsorolás szempontjai túljelentkezés esetén:

az első félév kötelező tárgyainak kreditekkel súlyozott átlaga 
A specializációra bejutás előfeltétele:
nincs 

A rangsorolás szempontjai túljelentkezés esetén:
az első félév kötelező tárgyainak kreditekkel súlyozott átlaga 
A Pénzügy specializációira vonatkozó általános információk 

A választás féléve: 1. félév
Kötelezően választandó specializációk száma: 3
Figyelem! A választásnál rangsorolás szükséges!
Minimális létszám: 15 fő/specializáció
Maximális létszám: nincs 
A specializációra bejutás előfeltétele:
nincs 

A rangsorolás szempontjai túljelentkezés esetén:
Számítógépes problémamegoldás és a Befektetések tárgyak jegyeinek egyszerű számtani átlaga 
A specializációra bejutás előfeltétele:
nincs 

A rangsorolás szempontjai túljelentkezés esetén:
Számítógépes problémamegoldás és a Befektetések tárgyak jegyeinek egyszerű számtani átlaga 
A specializációra bejutás előfeltétele:
nincs 

A rangsorolás szempontjai túljelentkezés esetén:
Számítógépes problémamegoldás és a Befektetések tárgyak jegyeinek egyszerű számtani átlaga 
A Regionális és környezeti gazdaságtan specializációira vonatkozó általános információk

A választás féléve: 1. félév
Kötelezően választandó specializációk száma: 2
Figyelem! A választásnál rangsorolás szükséges!
Maximális létszám: 25 fő/specializáció 
A specializációra bejutás előfeltétele:
nincs 

A rangsorolás szempontjai túljelentkezés esetén:
nincs 
A specializációra bejutás előfeltétele:
nincs 

A rangsorolás szempontjai túljelentkezés esetén:
nincs 
A Vezetés és szervezés specializációira vonatkozó általános információk

A választás féléve: 1. félév
Kötelezően választandó specializációk száma: 3
Figyelem! A választásnál rangsorolás szükséges!
Minimális létszám: 15 fő/specializáció
Maximális létszám: 60 fő/specializáció 
A specializációra bejutás előfeltétele:
Információs erőforrás menedzsment tárgy 

A rangsorolás szempontjai túljelentkezés esetén:
A besorolás nem automatikus, a szakvezetés mérlegel 
A specializációra bejutás előfeltétele:
Menedzsment kontroll rendszerek tár 

A rangsorolás szempontjai túljelentkezés esetén:

A besorolás nem automatikus, a szakvezetés mérlegel 
A specializációra bejutás előfeltétele:
Szervezeti magatartás és vezetés tárgy 

A rangsorolás szempontjai túljelentkezés esetén:
A besorolás nem automatikus, a szakvezetés mérlegel 
Vágólapra másolva