Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Gazdaságinformatika Doktori Program

Számos olyan üzleti és gazdasági kutatási kihívással találkozunk, amelynek vizsgálata informatikai eszköztárral valósul meg. A gazdaságinformatika nagyobb részterületei a vállalati architektúra szemléletében érintik az IT valamennyi értékalkotó tevékenységét. Ide tartozik az üzleti logika leképezése, az informatikai rendszerek tervezése, implementálása, az információrendszerek menedzsmentje, benne az adat- és tudásvagyon menedzsmentje, az információs társadalom szabályozási kérdései, az alkalmazási területekhez kapcsolódó intelligens megoldások kutatása és fejlesztése.Ennek megfelelően alakítottuk ki a doktori program oktatási és kutatási területeit. Kiemelt kutatási területünk az innovatív infokommunikációs technológiák lehetséges alkalmazásainak területe, valamint az adatmenedzsment kutatási kihívásai.
A gazdaságinformatikus szakember az információs társadalom feltétel- és értékrendszerében a valós üzleti folyamatok megértését, az ezekben fellépő problémák informatikai eszközökkel történő megoldását és az ezekhez kapcsolódó modellezési és alkalmazási feladatokat végzi el. A gazdaságinformatikus képzés eredményes megkoronázása egy olyan doktori iskola, amely a benne résztvevőknek készségévé teszi a folyamatos tanulást, az eddig elsajátított tudásanyag alkotó továbbfejlesztését és ezzel önálló tudományos kutatásra alkalmas szakembereket nevel ki. Az oktatás a korszerű informatikai-számítástechnikai szemlélet és módszertan elsajátításával képessé teszi a doktori iskolát elvégzőket komplex gazdasági elemzések és előrejelzések készítésére, ezeken a területeken az oktatásra és a kutatásra. 

 A doktori iskola elsősorban a gazdaságinformatika MSc képzésre épít, de máshonnan is várható hallgatók jelentkezése. A gazdaságinformatika MSc szakon kívül a 2007-ben akkreditált, az ELTE TTK és a Budapesti Corvinus Egyetem együttműködésében közösen létrehozott „Biztosítási és pénzügyi matematika” MSc szak, a BCE-n alapított „Vállalkozásfejlesztés”, valamint „Regionális és környezetgazdaságtan” MSc szak hallgatóin kívül a műszaki informatikai és programtervező MSc szakokról is várhatók doktorandusz hallgatók.

Ágoston Kolos Csaba kolos.agoston@uni-corvinus.hu Matematikai és Statisztikai Modellezés Intézet
Egyetemi docens, Intézetigazgató / Associate Professor, Institute Director
Sóház, 202/A
Telefon: +36 1 482 7450 • Mellék: 7450
Dr. Balogh Zsolt György zsolt.balogh@uni-corvinus.hu Rektori szervezet / Informatika Intézet / Infokommunikációs Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
Sóház, 21
Telefon: +36 1 482 7499 • Mellék: 7499
Borbásné Dr. Szabó Ildikó ildiko.szabo2@uni-corvinus.hu Rektori szervezet / Informatika Intézet
Egyetemi docens / Associate Professor
Sóház, S.223
Telefon: +36 1 482 7410 • Mellék: 7410
Bozóki Sándor sandor.bozoki@uni-corvinus.hu Matematikai és Statisztikai Modellezés Intézet / Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
Sóház, 208/A
Telefon: +36 1 482 7448 • Mellék: 7448
Dr. Csáki Csaba csaki.csaba@uni-corvinus.hu Rektori szervezet / Informatika Intézet
Egyetemi docens / Associate Professor
Sóház, S.228
Telefon: +36 1 482 7477 • Mellék: 7477
Dr. Csekő Imre cseko@uni-corvinus.hu Rektori szervezet / Közgazdaságtan Intézet
Egyetemi docens / Associate Professor
E épület, 260
Telefon: +36 1 482 5170 • Mellék: 5170
Dr. Cser László laszlo.cser@uni-corvinus.hu Rektori szervezet / Informatika Intézet / Számítástudományi Tanszék
Egyetemi Tanár / Professor
Sóház, S.120
Telefon: +36 1 482 7461 • Mellék: 7461
Deák István istvan.deak@uni-corvinus.hu Rektori szervezet / Informatika Intézet / Számítástudományi Tanszék
Professzor Emeritus / Prof. Emeritus
Sóház, S.fsz.6
Telefon: +36 1 482 7460 • Mellék: 7460
Dr. Forgó Ferenc ferenc.forgo@uni-corvinus.hu Matematikai és Statisztikai Modellezés Intézet / Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék
Professzor Emeritus / Prof. Emeritus
Sóház, 202/B
Telefon: +36 1 482 7456 • Mellék: 7456
Dr. Drótos György gyorgy.drotos@uni-corvinus.hu
E épület, 367
Telefon: +36 1 482 5223 • Mellék: 5223
Dr. Fehér Péter peter.feher@uni-corvinus.hu Rektori szervezet / Programigazgatóság
Executive degree programokért és szakirányú továbbképzésekért felelős dékán / Dean of Postgr
E épület, 217/a
Telefon: +36 1 482 5103 • Mellék: 5103
Dr. Fodor Szabina szabina.fodor@uni-corvinus.hu Rektori szervezet / Informatika Intézet
Egyetemi docens / Associate Professor
Sóház, S.fszt.8
Telefon: +36 1 482 7468 • Mellék: 7468
Dr. Gábor András andras.gabor@uni-corvinus.hu Rektori szervezet / Informatika Intézet / Információrendszerek Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
Sóház, S.24
Telefon: +36 1 482 7415 • Mellék: 7415
Gelei Andrea andrea.gelei@uni-corvinus.hu Vállalatgazdaságtan Intézet / Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék
Egyetemi Tanár, PhD / Professor, PhD
E épület, 131/a.
Telefon: +36 1 482 5557 • Mellék: 5557
Görög Mihály mihaly.gorog@uni-corvinus.hu Rektori szervezet / Vállalkozásfejlesztési Intézet / Stratégia és Projektvezetés Tanszék
Egyetemi Tanár / Professor
E épület, 387, E.360
Telefon: +36 1 482 5614, +36 1 482 5206 • Mellék: 5206, 5614
Dr. Hideg Éva eva.hideg@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Tanszék
Egyetemi tanár / Professor
C épület, 410
Telefon: +36 1 482 7731 • Mellék: 7731
dr. Hofmeister Tóth Ágnes agnes.hofmeister@uni-corvinus.hu Marketing Intézet
Professor emerita / Professor Emerita
E épület, 357
Telefon: +36 1 482 5410 • Mellék: 5410
Dr. Horváth Dóra dora.horvath@uni-corvinus.hu Marketing Intézet / Marketing-, Média- és Designkommunikáció Tanszék
Habilitált egyetemi docens, Tanszékvezető / Habilitated Associate Professor, Head of Department
E épület, 335
Telefon: +36 1 482 5141 • Mellék: 5141
Dr. Klimkó Gábor gabor.klimko@uni-corvinus.hu Rektori szervezet / Informatika Intézet / Információrendszerek Tanszék
Egyetemi Docens / Associate Professor
Sóház, S.223
Telefon: +36 1 482 7411 • Mellék: 7411
Dr. Kovács Erzsébet erzsebet.kovacs@uni-corvinus.hu Matematikai és Statisztikai Modellezés Intézet / Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék
Tanszékvezető egyetemi tanár / Head of Department, Professor
Sóház, 204
Telefon: +36 1 482 7449 • Mellék: 7449
dr. Kő Andrea andrea.ko@uni-corvinus.hu Rektori szervezet / Informatika Intézet
Intézetvezető, Egyetemi tanár / Head of Institute, Professor
Sóház, S.120
Telefon: +36 1 482 7416 • Mellék: 7416
Dr. Láng Blanka blanka.lang@uni-corvinus.hu Rektori szervezet / Informatika Intézet / Számítástudományi Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
Sóház, S.fszt.7
Telefon: +36 1 482 7473 • Mellék: 7473
dr. Lovrics László laszlo.lovrics@uni-corvinus.hu Rektori szervezet / Informatika Intézet / Információrendszerek Tanszék
Óraadó tanár / External Lecturer
Sóház, S.228
Telefon: +36 1 482 7417 • Mellék: 7417
Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna zsuzsanna.szerenyi@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Tanszék
Egyetemi tanár / Professor
C épület, 414
Telefon: +36 1 482 7709 • Mellék: 7709
Dr. Molnár Bálint balint.molnar@uni-corvinus.hu
Sóház, S.227
Telefon: +36 1 482 7419 • Mellék: 7419
Dr. Nováky Erzsébet erzsebet.novaky@uni-corvinus.hu
, C.519
Telefon: +36 1 482 7739 • Mellék: 7739
Dr. Péntek Márta marta.pentek@uni-corvinus.hu Gazdaság- és Közpolitika Intézet / Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék
Egyetemi tanár / Professor
E épület, 212
Telefon: +36 1 482 5308 • Mellék: 5308
Pintér Miklós pmiklos@uni-corvinus.hu Matematikai és Statisztikai Modellezés Intézet / Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
Sóház, 201/B
Telefon: +36 1 482 7455 • Mellék: 7455
Dr. Racskó Péter peter.racsko@uni-corvinus.hu Rektori szervezet / Informatika Intézet
Tudományos tanácsadó / Scientific Advisor
Sóház, S.122
Telefon: +36 1 482 7464 • Mellék: 7464
dr. Szabó Zoltán zoltan.szabo@uni-corvinus.hu Rektori szervezet / Informatika Intézet
Egyetemi docens / Associate Professor
Sóház, 224
Telefon: +36 1 482 7413 • Mellék: 7413
Dr. Tallos Péter tallos@uni-corvinus.hu Matematikai és Statisztikai Modellezés Intézet / Matematika Tanszék
Egyetemi tanár / Professor
Sóház, 208b
Telefon: +36 1 482 7434 • Mellék: 7434
Dr. Tasnádi Attila attila.tasnadi@uni-corvinus.hu Matematikai és Statisztikai Modellezés Intézet / Matematika Tanszék
Egyetemi Tanár / Professor
Sóház, 221b
Telefon: +36 1 482 7446 • Mellék: 7446
Dr. Temesi József jozsef.temesi@uni-corvinus.hu Matematikai és Statisztikai Modellezés Intézet / Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék
Professzor Emeritus / Prof. Emeritus
Sóház, 201/B
Telefon: +36 1 482 7455 • Mellék: 7455
Dr. Tóth József jozsef.toth@uni-corvinus.hu Vállalkozásfejlesztési Intézet
Egyetemi tanár / Professor
E épület, 232
Telefon: +36 1 482 5087 • Mellék: 5087
Dr. Vas Réka Franciska reka.vas@uni-corvinus.hu Rektori szervezet / Informatika Intézet / Információrendszerek Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
Sóház, S.223
Telefon: +36 1 482 7412 • Mellék: 7412
Prof. Dr. Vastag Gyula gyula.vastag@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Kutatásmenedzsment
Egyetemi tanár, Kutatási Rektorhelyettes / Professor, Vice-Rector for Research
E épület, 203
Telefon: +36 1 482 5196 • Mellék: 5196
Zalai Ernő erno.zalai@uni-corvinus.hu Rektori szervezet / Közgazdaságtan Intézet / Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés Tan
Prof. Emeritus
E épület, 235
Telefon: +36 1 482 5541 • Mellék: 5541
Dr. Bagó Péter peter.bago@uni-corvinus.hu Rektori szervezet / Informatika Intézet
Egyetemi Adjunktus / Assistant Professor
fővám tér 13-15. (Sóház), S.fszt.3
Mellék: 7487
Pintér Éva eva.pinter@uni-corvinus.hu Rektori szervezet / Informatika Intézet / Számítástudományi Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
Nick Gábor, PhD, MTA SZTAKI, EPIC Innolabs Kft.
Dobos Imre, DSc, egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem 
Mezgár István, CSc, MTA SZTAKI 
Nemeslaki András, CSc, egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Váncza József, CSc, MTA SZTAKI
Az Erasmus mundus projektek keretében partnereink az alábbi egyetemek

cLINK projekt:

University of Northumbria at Newcastle, UK
United International University Bangladesh
Bournemouth University UK
Université LUMIERE LYON2 France
Gheorghe Asachi Technical University of Iasi Romania
University of Bremen, Germany
Royal University of Bhutan, Bhutan
Kantipur Engineering College, Nepal
Mohammed Ali Jinnah University, Pakistan
Northeastern University, China
Chiang Mai University, Thailand
University Putra Malaysia, Malaysia
Jadavpur University, India

FUSION projekt:

Bournemouth University, United Kingdom
Rusenski Universitet “Angel Kanchev”, Bulgaria
Université LUMIERE LYON2, France
University of Bremen, Germany
University of Sannio, Italy
Universidade de Évora, Portugal
Mälardalen University, Sweden
Anglia Ruskin University, United Kingdom
Information and Communication Technology Institute, Afghanistan
Kabul University, Afghanistan
United International University, Bangladesh
College of Science and Technology, Royal University of Bhutan, Bhutan
Chengdu University, China
Zhongyuan University of Technology, China
Asia Pacific Institute Of Information Technology SD India, India
Gulbarga University , India
Kantipur Engineering College, Nepal
Mohammed Ali Jinnah University, Islamabad, Pakistan
Chiang Mai University, Thailand

gLINK projekt:

Ho Chi Minh City International University, Vietnam
Co-coordinating Institution
Institute of Technology of Cambodia, Cambodia
Jadavpur University, India
Institut Teknologi Bandung, Indonesia
National University of Laos, Laos
Universiti Putra Malaysia, Malaysia
National University of Mongolia, Mongolia
University of Peradeniya, Sri Lanka
Mae Fah Luang University, Thailand
University of Northumbria at Newcastle, United Kingdom
Université Claude Bernard Lyon 1, France
University of Bremen, Germany
Università degli Studi del Sannio, Italy
Delft University of Technology, Netherlands
Universidade de Évora, Portugal
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi, Romania
University of the West of Scotland, United Kingdom


  • Thomas Basboll (Copenhagen Business School), 2021
  • Peter Kelle (Louisiana State University), 2020
  • Ujjwal Maulik (India) cLINK projekt, 2015 Jún.-Júl.
  • Cheku Dorji (Bhutan) FUSION project, 2015 november
  • Vesna Bosilj Vuksic, University of Zagreb, Croatia 2014 július
  • Tran Khanh Dang, HCMC University of Technology, Vietnam 2014 szeptember
  • Takis Damaskopoulos (Executive Director and Principal Researcher at the European Institute of Interdisciplinary Research), 2012.02.03
  • Prof. Devanathan Sudharshan (James and Diane Stuckert BS/MBA Endowed Chair and Professor, Gatton College of Business and Economics, 235 B Gatton    College Building, University of Kentucky), 2012.04.02
  • Prof. Roberto Teti (Fraunhofer Joint Laboratory of Excellence on Advanced Production Technology , University of Naples Federico II), 2012.10.26
  • Dr. Alessandra Caggiano (Fraunhofer Joint Laboratory of Excellence on Advanced Production Technology , University of Naples Federico II), 2012.10.26

Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI)
Vágólapra másolva
GEN.:2021.07.26. - 22:18:05