Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Gazdaságinformatika Doktori Program

Számos olyan üzleti és gazdasági kutatási kihívással találkozunk, amelynek vizsgálata informatikai eszköztárral valósul meg. A gazdaságinformatika nagyobb részterületei a vállalati architektúra szemléletében érintik az IT valamennyi értékalkotó tevékenységét. Ide tartozik az üzleti logika leképezése, az informatikai rendszerek tervezése, implementálása, az információrendszerek menedzsmentje, benne az adat- és tudásvagyon menedzsmentje, az információs társadalom szabályozási kérdései, az alkalmazási területekhez kapcsolódó intelligens megoldások kutatása és fejlesztése.Ennek megfelelően alakítottuk ki a doktori program oktatási és kutatási területeit. Kiemelt kutatási területünk az innovatív infokommunikációs technológiák lehetséges alkalmazásainak területe, valamint az adatmenedzsment kutatási kihívásai.

A doktori program célja

A gazdaságinformatikus szakember az információs társadalom feltétel- és értékrendszerében a valós üzleti folyamatok megértését, az ezekben fellépő problémák informatikai eszközökkel történő megoldását és az ezekhez kapcsolódó modellezési és alkalmazási feladatokat végzi el. A gazdaságinformatikus képzés eredményes megkoronázása egy olyan doktori iskola, amely a benne résztvevőknek készségévé teszi a folyamatos tanulást, az eddig elsajátított tudásanyag alkotó továbbfejlesztését és ezzel önálló tudományos kutatásra alkalmas szakembereket nevel ki. Az oktatás a korszerű informatikai-számítástechnikai szemlélet és módszertan elsajátításával képessé teszi a doktori iskolát elvégzőket komplex gazdasági elemzések és előrejelzések készítésére, ezeken a területeken az oktatásra és a kutatásra. 


 A doktori iskola elsősorban a gazdaságinformatika MSc képzésre épít, de máshonnan is várható hallgatók jelentkezése. A gazdaságinformatika MSc szakon kívül a 2007-ben akkreditált, az ELTE TTK és a Budapesti Corvinus Egyetem együttműködésében közösen létrehozott „Biztosítási és pénzügyi matematika” MSc szak, a BCE-n alapított „Vállalkozásfejlesztés”, valamint „Regionális és környezetgazdaságtan” MSc szak hallgatóin kívül a műszaki informatikai és programtervező MSc szakokról is várhatók doktorandusz hallgatók.

Témavezetők

Ágoston Kolos Csaba kolos.agoston@uni-corvinus.hu Matematikai és Statisztikai Modellezés Intézet
Egyetemi docens, Intézetigazgató / Associate Professor, Institute Director
Sóház, 202/A
Telefon: +36 1 482 7450 • Mellék: 7450
Dr. Balogh Zsolt György zsolt.balogh@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Informatika Intézet / Infokommunikációs Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
Sóház, 21
Telefon: +36 1 482 7499 • Mellék: 7499
Borbásné Dr. Szabó Ildikó ildiko.szabo2@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Informatika Intézet
Egyetemi docens / Associate Professor
Sóház, S.223
Telefon: +36 1 482 7410 • Mellék: 7410
Bozóki Sándor sandor.bozoki@uni-corvinus.hu Matematikai és Statisztikai Modellezés Intézet / Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
Sóház, 208/A
Telefon: +36 1 482 7448 • Mellék: 7448
Dr. Csáki Csaba csaki.csaba@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Informatika Intézet
Egyetemi docens / Associate Professor
Sóház, S.228
Telefon: +36 1 482 7477 • Mellék: 7477

Nick Gábor, PhD, MTA SZTAKI, EPIC Innolabs Kft.

Dobos Imre, DSc, egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem 
Mezgár István, CSc, MTA SZTAKI 
Nemeslaki András, CSc, egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Váncza József, CSc, MTA SZTAKI

Nemzetközi kapcsolatok

Az Erasmus mundus projektek keretében partnereink az alábbi egyetemek

cLINK projekt:


University of Northumbria at Newcastle, UK
United International University Bangladesh
Bournemouth University UK
Université LUMIERE LYON2 France
Gheorghe Asachi Technical University of Iasi Romania
University of Bremen, Germany
Royal University of Bhutan, Bhutan
Kantipur Engineering College, Nepal
Mohammed Ali Jinnah University, Pakistan
Northeastern University, China
Chiang Mai University, Thailand
University Putra Malaysia, Malaysia
Jadavpur University, India


FUSION projekt:

Bournemouth University, United Kingdom
Rusenski Universitet “Angel Kanchev”, Bulgaria
Université LUMIERE LYON2, France
University of Bremen, Germany
University of Sannio, Italy
Universidade de Évora, Portugal
Mälardalen University, Sweden
Anglia Ruskin University, United Kingdom
Information and Communication Technology Institute, Afghanistan
Kabul University, Afghanistan
United International University, Bangladesh
College of Science and Technology, Royal University of Bhutan, Bhutan
Chengdu University, China
Zhongyuan University of Technology, China
Asia Pacific Institute Of Information Technology SD India, India
Gulbarga University , India
Kantipur Engineering College, Nepal
Mohammed Ali Jinnah University, Islamabad, Pakistan
Chiang Mai University, Thailand


gLINK projekt:

Ho Chi Minh City International University, Vietnam
Co-coordinating Institution
Institute of Technology of Cambodia, Cambodia
Jadavpur University, India
Institut Teknologi Bandung, Indonesia
National University of Laos, Laos
Universiti Putra Malaysia, Malaysia
National University of Mongolia, Mongolia
University of Peradeniya, Sri Lanka
Mae Fah Luang University, Thailand
University of Northumbria at Newcastle, United Kingdom
Université Claude Bernard Lyon 1, France
University of Bremen, Germany
Università degli Studi del Sannio, Italy
Delft University of Technology, Netherlands
Universidade de Évora, Portugal
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi, Romania
University of the West of Scotland, United Kingdom
Vendégoktatók


  • Thomas Basboll (Copenhagen Business School), 2021
  • Peter Kelle (Louisiana State University), 2020
  • Ujjwal Maulik (India) cLINK projekt, 2015 Jún.-Júl.
  • Cheku Dorji (Bhutan) FUSION project, 2015 november
  • Vesna Bosilj Vuksic, University of Zagreb, Croatia 2014 július
  • Tran Khanh Dang, HCMC University of Technology, Vietnam 2014 szeptember
  • Takis Damaskopoulos (Executive Director and Principal Researcher at the European Institute of Interdisciplinary Research), 2012.02.03
  • Prof. Devanathan Sudharshan (James and Diane Stuckert BS/MBA Endowed Chair and Professor, Gatton College of Business and Economics, 235 B Gatton    College Building, University of Kentucky), 2012.04.02
  • Prof. Roberto Teti (Fraunhofer Joint Laboratory of Excellence on Advanced Production Technology , University of Naples Federico II), 2012.10.26
  • Dr. Alessandra Caggiano (Fraunhofer Joint Laboratory of Excellence on Advanced Production Technology , University of Naples Federico II), 2012.10.26

Együttműködési megállapodások

Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI)
Vágólapra másolva
GEN.:2021.09.19. - 15:19:01