Főoldal Budapesti Corvinus Egyetem - Budapesti Corvinus Egyetem
Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Vissza az elérhetőségekhez

Önéletrajz - Dr. Virág Attila

Adatok

Dr. Virág Attila

Egyetemi docens / Associate Professor
Vállalkozásfejlesztési Intézet
egyetemi docens
1984
Végzettségek, tudományos fokozatok
Felsőfokú végzettségek
 • 2003 - 2008
  Budapesti Corvinus Egyetem, Politológus közgazdász (B)
 • 2008 - 2011
  Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola (B)
Tudományos fokozatok, címek
 • 2014, PhD
  Budapesti Corvinus Egyetem
Szakmai életút
Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök és beosztások
 • 2013 - 2014
  Vállalkozásfejlesztési Intézet, tudományos segédmunkatárs
 • 2015 - 2020
  Vállalkozásfejlesztési Intézet, egyetemi adjunktus
 • 2012 - 2013
  Vezetéstudományi Intézet, tudományos segédmunkatárs
 • 2020 -
  Vállalkozásfejlesztési Intézet, egyetemi docens
Egyetemi közéleti tevékenységek (testületi tagságok, vezetői megbízatások)
 • 2018 -
  Kari Tanács tag, Gazdálkodástudományi Kar
Felügyelőbizottsági és igazgatósági tagságok
 • 2014 - 2015
  , Felügyelő Bizottság tagja
 • 2015 -
  , Felügylő Bizottság tagja
Nyelvismeret
Nyelv
Beszéd
Írás
Olvasás
Média szereplést vállal e rajta?
angol
felső
felső
felső
német
közép
közép
közép
Nyelvismeret
 • Nyelv: angol
  Beszéd: felső
  Írás: felső
  Olvasás: felső
  Média szereplést vállal e rajta?:
 • Nyelv: német
  Beszéd: közép
  Írás: közép
  Olvasás: közép
  Média szereplést vállal e rajta?:
Kutatás, szakértői tevékenység

Az EU politikai rendszere és főbb szakpolitikáiTanulás és kutatásmódszertanKutatásmódszertanBevezetés a politikatudománybaA politikatudomány alapjaiPolitikatudományi olvasó szeminárium

Politikatudományok

Energiapolitika, Energiastratégiák. Politikatudomány, Közpolitika.Az Európai Unió ellátásbiztonsági kihívásai az orosz földgázimport vonatkozásában.
Fontosabb kutatások
 • 2010 - 2012, Szabályozott iparágak (Hatékony állam)
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005
  További információk a kutatásról:
Szerkesztőbizottsági tagságok és pozíciók
 • 2016 - , Szerkesztőség tagja, a szerkesztőség tagja, vezetője
  magyar nyelvű
Szakértői tanácsadási tevékenységek
 • 2008 -
  Szabályozott Iparágak Kutatóközpont, Energiapolitika, energetika
Elérhetőségek
attila.virag@uni-corvinus.hu

Kedd: 11.40-13.10
Personal data

Dr. Virág Attila

Egyetemi Adjunktus / Assistant Professor
Institute for the Development of Enterprises
Senior lecturer
1984
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 2003 - 2008
  Corvinus University of Budapest, political scientist, economist (B)
 • 2008 - 2011
  Corvinus University of Budapest, Doctoral School of Political Science (B)
Scientific degrees and awards
 • 2014, PhD
  Corvinus University of Budapest
Career
Workplaces
 • 2013 - 2014
  Institute of Business Development, Research Assistant
 • 2015 - 2020
  Institute of Business Development, Assistant Professor
 • 2012 - 2013
  Institute of Management, Research Assistant
 • 2020 -
  Institute of Business Development, Egyetemi docens / Associate Professor
Public activities in the university (memberships in university bodies)
 • 2018 -
  Faculty Council Member, Faculty of Business Administration
Membership in board of supervision and directors
 • 2014 - 2015
  , Member of the Supervisory Board
 • 2015 -
  , Member of the Supervisory Board
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
English
Advanced
Advanced
Advanced
German
Intermediate
Intermediate
Intermediate
Language skills
 • Language: English
  Speaking: Advanced
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance:
 • Language: German
  Speaking: Intermediate
  Writing: Intermediate
  Reading: Intermediate
  Media appearance:
Research, professional activity

Political system of the European Union and it’s main policiesLearning and Research MethodologyResearch MethodologyIntroduction to political scienceFundamentals of Political SciencePolitical Science reader seminar

political sciences

Energy policy. Energy strategies. Political science, Public policy.Supply security challenges of the European Union in respect of the Russian gas imports
Major research projects
 • 2010 - 2012, Regulated industries ( Efficient State)
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
Board memberships and positions
 • 2016 - , , editor-in-chief, member of the editorial team
  Hungarian language
Expert consultancy activities
 • 2008 -
  , Energy policy
Contacts
attila.virag@uni-corvinus.hu

Tuesday 11.40-13.10
Vágólapra másolva