Főoldal Budapesti Corvinus Egyetem - Budapesti Corvinus Egyetem
Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Vissza az elérhetőségekhez

Önéletrajz - Dr. Várnagy Réka

Adatok

Dr. Várnagy Réka

Egyetemi docens / Associate Professor
Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Politikatudományi Tanszék
Corvinus Doktori Iskolák / Politikatudományi Doktori Iskola
egyetemi docens
1978
Végzettségek, tudományos fokozatok
Felsőfokú végzettségek
 • 1998 - 2004
  Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok szakirány (B)
Tudományos fokozatok, címek
 • 2013, PhD
  Budapesti Corvinus Egyetem
Szakmai életút
Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök és beosztások
 • 2008 -
  Budapesti Corvinus Egyetem, egyetemi docens
 • 2006 - 2008
  Országgyűlés Hivatala, Képviselői Információs Szolgálat, bizottsági referens, kutató
Egyetemi közéleti tevékenységek (testületi tagságok, vezetői megbízatások)
 • 2015 - 2018
  Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsoalatok Kar Kari Tanácsának tagja
 • 2018 - 2019
  Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Kutatásfejlesztési Bizottság tagja
Fontosabb tanulmányutak, kiküldetések
 • 2014, szeptember
  University of Western Ontario, London, Kanada
 • 2014, május
  Universidade Nova de Lisboa, Lisszabon, Portugália
 • 2016,
  SciencePo, Párizs, Franciaország
 • 2015,
  Universitá Degli Studi di Firenze, Firenze, Olaszország
Díjak, címek, kitüntetések
 • 2016, Kutatósági Kiválósági Díj
  Budapesti Corvinus Egyetem
 • 2012, Kutatósági Kiválósági Díj
  Budapesti Corvinus Egyetem
 • 2017, Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
  Magyar Tudományos Akadémia
 • 2017, Új Nemzeti Kiválósági Program
  Emberi Erőforrások Minisztériuma
Nyelvismeret
Nyelv
Beszéd
Írás
Olvasás
Média szereplést vállal e rajta?
francia
közép
felső
felső
angol
felső
felső
felső
spanyol
közép
közép
közép
Nyelvismeret
 • Nyelv: francia
  Beszéd: közép
  Írás: felső
  Olvasás: felső
  Média szereplést vállal e rajta?:
 • Nyelv: angol
  Beszéd: felső
  Írás: felső
  Olvasás: felső
  Média szereplést vállal e rajta?:
 • Nyelv: spanyol
  Beszéd: közép
  Írás: közép
  Olvasás: közép
  Média szereplést vállal e rajta?:
Kutatás, szakértői tevékenység

Pártok és pártrendszerek, Politikai kampány és kommunikáció, Választási rendszerek, Nők a politikában

Politikatudományok

Pártok és pártrendszerek, parlament

Helyi politika
Fontosabb kutatások
 • 2007 - 2009, InTune
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: EU, 6. Keretprogram
  További információk a kutatásról: A kutatás fő célja annak vizsgálata, hogy miként változott az állampolgárság fogalmának jelentése az integráció elmélyítésének és az EU bővítésének hatására. A kutatás során nyolcvan parlamenti képviselővel és negyven felső gazdasági vezetővel készítettünk interjút. 29 európai intézmény és több mint 100 kelet- és nyugat-európai kutató vesz részt a Siena-i Egyetem által koordinált projektben.
 • 2011 - , Az állam kapacitása – szakértők, hivatalnokok, politikusok
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: TÁMOP-4.2.1/B-09/01/KMR-2010-0005
  További információk a kutatásról: A
 • 2012 - 2015, Jelöltek és képviselők, egyéni és pártképviselet
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, OTKA kutatás (106220)
  További információk a kutatásról: A projekt célja, hogy a politikai elit körét szélesebbre nyitva a képviselőjelöltekről alkosson átfogó képet és új - a jelöltállításra és a jelöltállítás és képviselet összefüggéseire vonatkozó - kutatási kérdések megválaszolásával egészítse ki az eddigi eredményeket.
 • 2017 - , EFOP-3.6.1-16-2016-00013 Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések a Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusán
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: Széchenyi 2020
  További információk a kutatásról: Közép-Dunántúl város és térségfejlesztési hálózatainak felmérését és fejlődését szolgáló kutatások alprojekt
 • 2018 - ,
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
  További információk a kutatásról:
Tagság tudományos vagy szakmai szervezetben, testületben
 • 2010 - , tag, tag
  Magyar Politikatudományi Társaság, országos
 • 2017 - , köztestület tagja, Politikatudományi Bizottság, IX. osztály, tag
  Magyar Tudományos Akadémia, országos
Szakértői tanácsadási tevékenységek
 • 2015 -
  Országgyűlés Hivatala, Képviselői Információs Szolgálat, szakmai lektor, tanácsadó
Elérhetőségek
reka.varnagy@uni-corvinus.hu
Personal data

Dr. Várnagy Réka

Egyetemi docens / Associate Professor
Institute of International, Political and Regional Studies / Department of Political Science
Corvinus Doctoral Schools / Doctoral School of Political Science
Associate professor
1978
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 1998 - 2004
  Corvinus University of Budapest, International Relations (B)
Scientific degrees and awards
 • 2013, PhD
  Corvinus University of Budapest
Career
Workplaces
 • 2008 -
  Corvinus University of Budapest, Associate Professor
 • 2006 - 2008
  Hungarian National Assembly, Information Center, Parliamentary committee referee, researcher
Public activities in the university (memberships in university bodies)
 • 2015 -
  Council of Faculty of Social Sciences and International Relations, member
 • 2018 -
  Committe of Research Development, Faculty of Social Sciences and International Relations, member
Important study tours, delegacies
 • 2014, September
  University of Western Ontario, London, Canada
 • 2014, May
  Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, Portugal
 • 2016,
  SciencePo, Paris, France
 • 2015,
  Universitá Degli Studi di Firenze, Italy
Díjak, címek, kitüntetések
 • 2016, Award for Research Excellence
  Corvinus University of Budapest
 • 2012, Award for Research Excellence
  Corvinus University of Budapest
 • 2017, Bolyai János Scholarship
  Hungarian Academy of Sciences
 • 2017,
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
French
Intermediate
Advanced
Advanced
English
Advanced
Advanced
Advanced
Spanish
Intermediate
Intermediate
Intermediate
Language skills
 • Language: French
  Speaking: Intermediate
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance:
 • Language: English
  Speaking: Advanced
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance:
 • Language: Spanish
  Speaking: Intermediate
  Writing: Intermediate
  Reading: Intermediate
  Media appearance:
Research, professional activity

Parties and party systems, Electoral systems, Women in politics

political sciences

Parties and party system, legislative studies

Local politics
Major research projects
 • 2007 - 2009, InTune:: Integrated and United? A Quest for Citizenship in an Even Closer Europe
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: 6th Framework Program
  Further info about research: INTUNE is a research project whose aim is to study the changes in the scope, nature and characteristics of citizenship that result from the process of the deepening and enlargement of the European Union. It involves 29 European Institutions and over 100 scholars across Eastern and Western Europe coordinated by the University of Siena.
 • 2011 - , Governance capacities - experts, bureaucrats, politicians
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: TÁMOP-4.2.1/B-09/01/KMR-2010-0005
  Further info about research:
 • 2012 - 2015, Candidates and Parliamentarians
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: National Research, Development and Innovation Office, Hungarian Scientific Research Fund (106220)
  Further info about research:
 • 2017 - ,
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2018 - ,
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: National Research, Development and Innovation Office
  Further info about research:
Membership in scientific or professional bodies/organizations
 • 2010 - , member, member
  Hungarian Political Science Association, national
 • 2017 - , Section of Economics and Law, Committee on Political Sciences, member
  Hungarian Academy of Sciences, national
Expert consultancy activities
 • 2015 -
  Hungarian National Assembly, Information Center, advisor
Contacts
reka.varnagy@uni-corvinus.hu
Vágólapra másolva