Főoldal Budapesti Corvinus Egyetem - Budapesti Corvinus Egyetem
Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Vissza az elérhetőségekhez

Önéletrajz - Dr. Székely-Doby András

Adatok

Dr. Székely-Doby András

Egyetemi docens / Associate Professor
Gazdaság- és Közpolitika Intézet / Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék
egyetemi docens
Végzettségek, tudományos fokozatok
Felsőfokú végzettségek
 • 1992 - 1995
  Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Közgazdász (C)
 • 1995 - 1997
  Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Szak (D)
Tudományos fokozatok, címek
 • 2004, PhD
  Budapesti Corvinus Egyetem
Szakmai életút
Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök és beosztások
 • 1998 - 2001
  MTA Világgazdasági Kutatóintézet, Tudományos segédmunkatárs
 • 2001 - 2004
  MTA Világgazdasági Kutatóintézet, Tudományos munkatárs
 • 2004 - 2014
  MTA Világgazdasági Kutatóintézet, Tudományos főmunkatárs
 • 2002 - 2010
  BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar, Főiskolai adjunktus
 • 2002 - 2006
  Budapesti Corvinus Egyetem, Egyetemi tanársegéd
 • 2006 - 2017
  Budapesti Corvinus Egyetem, Egyetemi adjunktus
 • 2017 -
  Budapesti Corvinus Egyetem, Egyetemi docens
Egyetemi közéleti tevékenységek (testületi tagságok, vezetői megbízatások)
 • 2006 -
  Tanszékvezető helyettes
 • 2017 - 2020
  Szak-koordinátor, Master's in Economic Analysis
 • 2017 - 2020
  Szakfejlesztési Bizottság tagja, Közgazdaságtudományi Kar
Nyelvismeret
Nyelv
Beszéd
Írás
Olvasás
Média szereplést vállal e rajta?
angol
felső
felső
felső
Igen
német
közép
közép
közép
Nyelvismeret
 • Nyelv: angol
  Beszéd: felső
  Írás: felső
  Olvasás: felső
  Média szereplést vállal e rajta?: Igen
 • Nyelv: német
  Beszéd: közép
  Írás: közép
  Olvasás: közép
  Média szereplést vállal e rajta?:
Kutatás, szakértői tevékenység

Bevezetés a politikai gazdaságtanbaIntroduction to Political EconomyA közgazdaság-tudomány alapjaiA kelet-ázsiai fejlődés politikai gazdaságtanaPolitical Economy of East Asian DevelopmentA kínai átalakulás politikai gazdaságtanaIndia gazdaságaÖsszehasonlító gazdaságtanIntézményi gazdaságtanComparative Political Economy of Asian Emerging MarketsPolitical Economy

Multidiszciplináris társadalomtudományok

Politikai gazdaságtan, gazdasági és politikai rendszerek változása és átalakulása.A kínai reformfolyamat politikai-gazdaságtani jellemzői.Ázsiai feltörekvő országok fejlődési sajátosságai.

Transznacionális társaságok és az új gazdaság.
Fontosabb kutatások
 • 2006 - 2011, Magyarország Kína-stratégiájának megalapozása
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: MTA-MEH
  További információk a kutatásról:
 • 2010 - 2012, A Budapesti Corvinus Egyetem kutatási, fejlesztési és innovációs teljesítményének növelése öt interdiszciplináris kiválósági központ létrehozásával. Tudásalapú gazdaság
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: TÁMOP
  További információk a kutatásról:
Tagság tudományos vagy szakmai szervezetben, testületben
 • 2004 - , Köztestületi tag,
  MTA, országos
Elérhetőségek
Egyetemi tartózkodási hely
 • Épület: Központi épület - Fővám tér 8.
  Szobaszám: 226
  Mellék: 5379
  Fővonal: 482-5379
  Fax: 482-5427
  Belső fax: 5427
andras.szekely-doby@uni-corvinus.hu
web.uni-corvinus.hu/szekely-doby/
Personal data

Dr. Székely-Doby András

Egyetemi docens / Associate Professor
Institute of Economics and Public Policy / Department of Comparative and Institutional Economics
Associate professor
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 1992 - 1995
  Corvinus University of Budapest, Economist (C)
 • 1995 - 1997
  Corvinus University of Budapest, International Relations (D)
Scientific degrees and awards
 • 2004, PhD
  Corvinus University of Budapest
Career
Workplaces
 • 1998 - 2001
  Institute for World Economics HAS, Assistant Research Fellow
 • 2001 - 2004
  Institute for World Economics HAS, Research Fellow
 • 2004 - 2014
  Institute for World Economics HAS, Senior Research Fellow
 • 2002 - 2010
  College of International Management and Business, BBS, Assistant Professor
 • 2002 - 2006
  , Junior Assistant Professor
 • 2006 - 2017
  , Assistant Professor
 • 2017 -
  , Associate professor
Public activities in the university (memberships in university bodies)
 • 2006 -
  Deputy Head of Department
 • 2017 - 2020
  Program-coordinator, Master's in Economic Analysis
 • 2017 - 2020
  Member of the Program Development Commitee, School of Economics
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
English
Advanced
Advanced
Advanced
Yes
German
Intermediate
Intermediate
Intermediate
Language skills
 • Language: English
  Speaking: Advanced
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance: Yes
 • Language: German
  Speaking: Intermediate
  Writing: Intermediate
  Reading: Intermediate
  Media appearance:
Research, professional activity

Introduction to Political EconomyPrinciples of EconomicsPolitical Economy of East Asian DevelopmentThe Political Economy of Chinese TransformationThe Economy of IndiaComparative EconomicsInstitutional EconomicsComparative Political Economy of Asian Emerging MarketsPolitical Economy

multidisciplinary social sciences

Political economy, changes and transformation of economic and political systems.The political economy of the Chinese reform process.Development characteristics of Asian emerging markets.

Transnational corporations, and the New Economy.
Major research projects
 • 2006 - 2011, The foundations of Hungary's China Strategy.
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: HAS-OPM
  Further info about research:
 • 2010 - 2012,
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
Membership in scientific or professional bodies/organizations
 • 2004 - , ,
  HAS, national
Contacts
andras.szekely-doby@uni-corvinus.hu
web.uni-corvinus.hu/szekely-doby/
Vágólapra másolva