Főoldal Budapesti Corvinus Egyetem - Budapesti Corvinus Egyetem
Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Vissza az elérhetőségekhez

Önéletrajz - Dr. Salamin Géza

Adatok

Dr. Salamin Géza

Intézetvezető, Egyetemi docens / Head of Institute, Associate Professor
Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet
egyetemi docens
intézetigazgató
Végzettségek, tudományos fokozatok
Felsőfokú végzettségek
 • 1998 - 2001
  Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar, közgazdaságtan szakoklevél (H)
 • 1995 - 2000
  Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Okleveles geográfus (terület- és településfejlesztés szakirány) (B)
 • 2002 - 2005
  Eötvös Loránd Tudományegyetem, Földtudományi Doktori Iskola, Földtudrajz-meteorológia doktori program (abszolutórium) (F)
Tudományos fokozatok, címek
 • 2018, PhD
  Szent István Egyetem, Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola
Szakmai életút
Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök és beosztások
 • 2016 - 2018
  Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet, mesteroktató
 • 2014 - 2019
  Magyar Nemzeti Bank, főosztályvezető/osztályvezető
 • 2011 - 2013
  Nemzetgazdasági Minisztérium, főosztályvezető (Területfejlesztési tervezési főosztály)
 • 2002 - 2011
  Váti Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht/NKft., irodavezető, korábban 4 hónapig megbízott igazgató, programvezető, tervező-elemző
 • 2000 - 2002
  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, ügyvivő szakértő (Területfejlesztési Kutatási Központ)
 • 2018 - 2020
  Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet, egyetemi adjunktus, majd egyetemi docens, intézetigazgató (2019-től)
 • 2020 -
  Budapesti Corvinus Egyetem Nenzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet, intézetvezető egyetemi docens
Fontosabb tanulmányutak, kiküldetések
 • 2001, öt hónap
  Turkui Tudományegyetem (Finnország) Turun Yliopisto
 • 2002, három hét
  Euracademy Summerschool, Visby (Svédország)
 • 2015, egy hét
  Indiana University, USA
Díjak, címek, kitüntetések
 • 2011, Miniszterelnöki elismerő oklevél a magyar EU Elnökségben való szerepvállalásért
  Miniszterelnöki Hivatal
 • 2001, 5 hónapos tanulmányi ösztöndíj (Finnország, Turku-i Egyetem)
  Magyar Ösztöndíj Bizottság
 • 1999, Köztársasági ösztöndíj (kiemelkedő hallgatói eredmények elismeréséért)
 • 1999, Kar Kiváló Hallgatója (ELTE TTK)
  ELTE TTK
 • 2002, Pro Régió Díj, kollektív elismerés a VÁTI Kht. Váti Kht Elemzô-értékelô Iroda részére
  Területfejlesztésért felelős minisztérium
Nyelvismeret
Nyelv
Beszéd
Írás
Olvasás
Média szereplést vállal e rajta?
angol
felső
közép
felső
Igen
olasz
alap
alap
alap
Nyelvismeret
 • Nyelv: angol
  Beszéd: felső
  Írás: közép
  Olvasás: felső
  Média szereplést vállal e rajta?: Igen
 • Nyelv: olasz
  Beszéd: alap
  Írás: alap
  Olvasás: alap
  Média szereplést vállal e rajta?:
Kutatás, szakértői tevékenység

Multidiszciplináris társadalomtudományok

területi governance és tervezés, stratégiai menedzsment a területi és városi közpolitikákban, fejlesztésben

EU kohéziós politika és területi kohézió, területi gazdasági folyamatok, gazdaság- és területfejlesztési politika, urbanisztika,
Fontosabb kutatások
 • 2015 - 2016, Versenyképesség és növekedés (A magyar gazdaság helyzetértékelése és a versenyképesség növelésének lehetőségei)
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: MNB
  További információk a kutatásról:
 • 2014 - 2015, MNB Növekedési Jelentés 2014 és 2015
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: MNB
  További információk a kutatásról:
 • 2011 - 2013, Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció tervezése – és megalapozó vizsgálatok
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: NGM
  További információk a kutatásról:
 • 2012 - 2013, Terület és településfejlesztési Operatív Program 2014-2020
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: NGM
  További információk a kutatásról:
 • 2009 - 2011, Az Európai Unió Terület Agendájának felülvizsgálata és megújítása (Magyar EU elnökség dedikált feladata)
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: NFGM, EU tagországok
  További információk a kutatásról:
Tagság tudományos vagy szakmai szervezetben, testületben Szerkesztőbizottsági tagságok és pozíciók
 • 2009 - , Falu Város Régió, a szerkesztőség tagja, vezetője
  magyar nyelvű
 • 2020 - , Corvinus Regional Studies, a szerkesztőbizottság tagja, vezetője
  idegen nyelvű
 • 2017 - , Hungarian Geopolitics, a szerkesztőbizottság tagja, vezetője
  idegen nyelvű
Elérhetőségek
Egyetemi tartózkodási hely
 • Épület: C
  Szobaszám: 532
  Mellék: 7706
  Fővonal: +361-482-7706
  Fax:
  Belső fax:
geza.salamin@uni-corvinus.hu
Personal data

Dr. Salamin Géza

Tanszékvezető, Egyetemi docens / Head of Department, Associate Professor
Institute of International, Political and Regional Studies / Geography, Geoeconomy and Sustainable Development
Qualifications, scientific degrees
Scientific degrees and awards
 • 2018, PhD
  Szent István University, Enyedi György Doctoral School of Regional Sciences
Career
Workplaces
 • 2016 - 2018
  Corvinus University of Budapest, Institute of Economic Geography, Geoeconomics and Sustainable Development, Master Instructor
 • 2014 - 2019
  National Bank of Hungary, Head of Division
 • 2011 - 2013
  Ministry of National Economy, Head of Department (Department of Spatial Planning)
 • 2002 - 2011
  VÁTI Regional and Urban Development Agency, Head of Unit, (previously planner-analyst, and acting director)
 • 2000 - 2002
  Budapest University of Technology and Economics, Project manager (Centre of Regional Development Research)
 • 2018 -
  Corvinus University of Budapest, Institute of Economic Geography, Geoeconomics and Sustainable Development, Associate Professor, Director of Institute (since 2019)
Important study tours, delegacies
 • 2001, 5 month
  University of Turku (Finland) Turun Yliopisto
 • 2002, three weeks
  Euracademy Summerschool, Visby (Sweden)
 • 2015, one week
  Indiana University, USA
Díjak, címek, kitüntetések
 • 2011,
 • 2001,
 • 1999,
 • 1999,
 • 2002, Pro Regio collectiwe award in regional development
  Ministry responsiblée for regional development and spatial planning
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
English
Advanced
Intermediate
Advanced
Yes
Italian
Basic
Basic
Basic
Language skills
 • Language: English
  Speaking: Advanced
  Writing: Intermediate
  Reading: Advanced
  Media appearance: Yes
 • Language: Italian
  Speaking: Basic
  Writing: Basic
  Reading: Basic
  Media appearance:
Research, professional activity

organization science

Territorial Governance and Planning, Strategic Management in Spatial and Urban Public Policies and Development

EU cohesion policy and territorial cohesion, regional economic trends, economic and territorial development, urban planning
Major research projects
 • 2015 - 2016,
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2014 - 2015,
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2011 - 2013,
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2012 - 2013,
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2009 - 2011,
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
Membership in scientific or professional bodies/organizations Board memberships and positions
 • 2009 - , Editor (unitul 2013 Editor in Chief),
 • 2017 - , Editor, president or member of the editorial board
  Foreign language
 • 2017 - , Editor, president or member of the editorial board
  Foreign language
Contacts
Location at the university
 • Building: C
  Room number: 532
  Extension: 7706
  Main line: +36 1 482-7706
  Fax:
  Internal fax:
geza.salamin@uni-corvinus.hu
Vágólapra másolva