Főoldal Budapesti Corvinus Egyetem
Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Vissza az elérhetőségekhez

Önéletrajz - Dr. Róna Dániel

Adatok

Dr. Róna Dániel

Egyetemi tanársegéd / Assistant Lecturer
Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Politikatudományi Tanszék
Végzettségek, tudományos fokozatok
Felsőfokú végzettségek
 • 2003 - 2008
  Politikatudományi Intézet, politikatudomány (D)
Tudományos fokozatok, címek
 • 2015, PhD
  Politikatudományi Doktori Iskola
Szakmai életút
Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök és beosztások
 • 2012 -
  Politikatudományi Intézet, Tanársegéd
Fontosabb tanulmányutak, kiküldetések
 • 2018, 2018 ősz
  University of California, Berkeley
Díjak, címek, kitüntetések
 • 2017, Kolnai Aurél díj
  Magyar Politikatudományi Társaság
Nyelvismeret
Nyelv
Beszéd
Írás
Olvasás
Média szereplést vállal e rajta?
angol
felső
felső
felső
Igen
Nyelvismeret
 • Nyelv: angol
  Beszéd: felső
  Írás: felső
  Olvasás: felső
  Média szereplést vállal e rajta?: Igen
Kutatás, szakértői tevékenység

Introduction to Political Science, kutatásmódszertan, szavazói magatartás, lobbizás, európai radikális jobboldal

Politikatudományok

Szavazói magatartás, választáskutatás
Elérhetőségek
daniel.rona@uni-corvinus.hu
Personal data

Dr. Róna Dániel

Egyetemi tanársegéd / Assistant Lecturer
Institute of International, Political and Regional Studies / Department of Political Science
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 2003 - 2008
  Department of Political Science, political science (D)
Scientific degrees and awards
 • 2015, PhD
  Doctoral School of Political Science
Career
Workplaces
 • 2012 -
  Department of Political Science, Assistant Professor
Important study tours, delegacies
 • 2018, Fall, 2018
  University of California, Berkeley
Díjak, címek, kitüntetések
 • 2017, Aurél Kolnai Prize
  Hungarian Political Science Association
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
English
Advanced
Advanced
Advanced
Yes
Language skills
 • Language: English
  Speaking: Advanced
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance: Yes
Research, professional activity

Introduction to Political Science, resarch methodology, voting behaviour, lobby and public affairs, radical right politics

political sciences

Electoral research
Contacts
daniel.rona@uni-corvinus.hu
Vágólapra másolva
GEN.:2021.05.12. - 05:56:59