Főoldal Budapesti Corvinus Egyetem - Budapesti Corvinus Egyetem
Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Vissza az elérhetőségekhez

Önéletrajz - Pelle Veronika

Adatok

Pelle Veronika

Egyetemi tanársegéd / Assistant Lecturer
Kommunikáció és Szociológia Intézet
Végzettségek, tudományos fokozatok
Felsőfokú végzettségek
 • 2005 - 2011
  Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, angol nyelv és irodalom (B)
 • 2006 - 2012
  Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, kommunikáció- és médiatudomány (B)
 • 2012 - 2015
  Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola (F)
Szakmai életút
Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök és beosztások
 • 2014 -
  Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet, egyetemi tanársegéd (2012-2014: óraadó doktorandusz oktató)
 • 2016 -
  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Kommunikációs Igazgatóság, Digitálisműveltség-fejlesztési Osztály, digitálisműveltség-fejlesztési mt.
 • 2015 - 2016
  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Kommunikációs Igazgatóság, Intézményi Kommunikációs Osztály, szövegíró, tartalomalkotó mt.
 • 2015 - 2019
  Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Közigazgatás-tudományi Kar, Vezető- és Továbbképzési Intézet, óraadó oktató
Egyetemi közéleti tevékenységek (testületi tagságok, vezetői megbízatások)
 • 2015 -
  BCE Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet Szakfejlesztési Bizottsága, tag
 • 2015 - 2016
  BCE Társadalomtudományi Kar, Kari Tanács, intézeti delegált póttag
 • 2013 - 2015
  BCE Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet Tanácsa, a PhD-hallgatók képviseletében delegált tag
 • 2012 - 2015
  BCE Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola Tanácsa, a PhD-hallgatók képviseletében delegált tag
Fontosabb tanulmányutak, kiküldetések
 • 2010, 5 hónap
  Newcastle University (Erasmus Ösztöndíj), Newcastle upon Tyne, Nagy-Britannia
 • 2013, 3 hónap
  HUNINEU Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseleti Irodája, Brüsszel, Belgium
 • 2014, 5 hónap
  Európai Bizottság, DG Communication Content, Networks and Technology (DG CNECT), Brüsszel, Belgium
 • 2019, 1 hét
  Università degli Studi di Firenze, Firenze, Olaszország
Díjak, címek, kitüntetések
 • 2010, Köztársasági Ösztöndíj
  Oktatási és Kulturális Minisztérium, Budapest
 • 2009, Köztársasági Ösztöndíj
  Oktatási és Kulturális Minisztérium, Budapest
 • 2008, Köztársasági Ösztöndíj
  Oktatási és Kulturális Minisztérium, Budapest
 • 2018, Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíja
  Innovációs és Technológiai Minisztérium; Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
 • 2019, Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj
  Nemzeti Tehetség Program; Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Nyelvismeret
Nyelv
Beszéd
Írás
Olvasás
Média szereplést vállal e rajta?
angol
felső
felső
felső
Igen
szlovák
felső
felső
felső
Igen
Nyelvismeret
 • Nyelv: angol
  Beszéd: felső
  Írás: felső
  Olvasás: felső
  Média szereplést vállal e rajta?: Igen
 • Nyelv: szlovák
  Beszéd: felső
  Írás: felső
  Olvasás: felső
  Média szereplést vállal e rajta?: Igen
Kutatás, szakértői tevékenység

Médiapszichológia, médiatudatosság; Közéleti kommunikációs esettanulmányok; A kommunikáció világa: kutatás és gyakorlat; A kommunikáció és a média különböző típusú leírásai; Nonverbális kommunikáció; Kommunikációs tréning/Kommunikációs gyakorlatok; Projekt: tervezés és vezetés; Projektszeminárium; Project management, The Realm of Communication, Network Communication, Interpersonal Communication, Communication Disorders, New Media Communication; Cases of the International Scenario; Case Studies in Public Communication; Thesis Project; Communication Workshop; MBA: Business Communication and Negotiation

Multidiszciplináris társadalomtudományok

médiatudatosság, médiaoktatás, újmédia-kommunikáció

nonverbális kommunikáció
Fontosabb kutatások
 • 2015 - 2016, International Visegrad Fund Standard Grant no. 21510566: Developing Media Literacy in Public Education: A Regional Priority in a Mediatized Age
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: International Visegrad Fund
  További információk a kutatásról: http://portal.uni-corvinus.hu/index.php?id=60641
 • 2017 - 2019, EFOP 3.6.1.-16-2016-00013, Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések a Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusán, Üzleti kommunikációs hatékonyság kutatócsoport
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: Európai Unió/Magyarország
  További információk a kutatásról:
 • 2016 - 2016, FSA Kommunikáció az információs társadalmak korában -- Egyéni, szervezeti és társadalmi szintű változások azonosítása és leírása
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó:
  További információk a kutatásról:
 • 2019 - , EFOP 3.6.1.-16-2016-00013, Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések a Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusán, Globális értékláncok strukturális kérdései a Közép-Dunántúli Régióban kutatócsoport
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: Európai Unió/Magyarország
  További információk a kutatásról:
 • 2019 - , Tématerületi Kiválóság Program
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó:
  További információk a kutatásról:
Tagság tudományos vagy szakmai szervezetben, testületben
 • 2006 - , tag, tag
  Magyar Szemiotikai Társaság, országos
 • 2014 - , tag, tag
  Magyar Kommunikációtudományi Társaság,
 • 2014 - 2016, alapító tag, titkár (2014/2015), alelnök (2015/2016),
  Doktoranduszok Országos Szövetsége Kommunikáció- és Médiatudományi Osztály , országos
Szerkesztőbizottsági tagságok és pozíciók
 • 2018 - , Media Literacy and Academic Research journal, egyéb pozíció (pl. tanácsadó bizottság tagja)
  idegen nyelvű
Elérhetőségek
veronika.pelle@uni-corvinus.hu

Elérhető az intézet honlapján: http://portal.uni-corvinus.hu/index.php?id=36339
Personal data

Pelle Veronika

Egyetemi tanársegéd / Assistant Lecturer
Institute of Communication and Sociology
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 2005 - 2011
  Pázmány Péter Catholic University, Faculty of Humanities and Social Sciences, English Language and Literature (B)
 • 2006 - 2012
  Pázmány Péter Catholic University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Communication and Media Studies (B)
 • 2012 - 2015
  Corvinus University of Budapest, Faculty of Social Sciences and International Relations, Doctoral School of Social Communication (F)
Career
Workplaces
 • 2014 -
  Corvinus University of Budapest, Faculty of Social Sciences and International Relations, Institute of Behavioural Sciences and Communication Theory, Assistant Lecturer
 • 2016 -
  ,
 • 2015 - 2016
  ,
 • 2015 - 2019
  ,
Public activities in the university (memberships in university bodies)
 • 2015 -
 • 2015 - 2016
 • 2013 - 2015
 • 2012 - 2015
Important study tours, delegacies
 • 2010,
  Newcastle University (Erasmus), Newcastle upon Tyne, UK
 • 2013,
 • 2014,
  European Commission, DG CNECT, Brussels, Belgium
 • 2019,
  University of Florence, Italy
Díjak, címek, kitüntetések
 • 2010,
 • 2009,
 • 2008,
 • 2018,
 • 2019,
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
English
Advanced
Advanced
Advanced
Yes
Slovakian
Advanced
Advanced
Advanced
Yes
Language skills
 • Language: English
  Speaking: Advanced
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance: Yes
 • Language: Slovakian
  Speaking: Advanced
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance: Yes
Research, professional activity

multidisciplinary social sciences
Major research projects
 • 2015 - 2016,
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research: http://portal.uni-corvinus.hu/index.php?id=60641
 • 2017 - 2019,
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2016 - 2016,
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2019 - ,
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2019 - ,
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
Membership in scientific or professional bodies/organizations
 • 2006 - , , member
  , national
 • 2014 - , , member
  ,
 • 2014 - 2016, ,
  , national
Board memberships and positions
 • 2018 - , Media Literacy and Academic Research journal, other position (e.g. member of the advisory board)
  Foreign language
Contacts
veronika.pelle@uni-corvinus.hu
Vágólapra másolva