Főoldal Budapesti Corvinus Egyetem - Budapesti Corvinus Egyetem Ugrás a fő tartalomra
Vissza az elérhetőségekhez

Önéletrajz - Dr. Nováky Erzsébet

Adatok

Dr. Nováky Erzsébet

Professor Emerita
1945
Végzettségek, tudományos fokozatok
Felsőfokú végzettségek
 • 1965 - 1970
  Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, okl.közgazda terv-matematika szakon (egyetemi)
 • 1973 - 1975
  MKKE Közgazdasági Továbbképző Intézet, tervgazdasági szakközgazdász (egyetemi)
Tudományos fokozatok, címek
 • 1970, dr. univ
  MK Közgazdaságtudományi Egyetem
 • 1980, kandidátus
  MTA
 • 1991, DSc
  MTA
Szakmai életút
Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök és beosztások
 • 1970 - 1972
  Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Népgazdaság Tervezése Tanszék, gyakornok
 • 1972 - 1976
  Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Népgazdaság Tervezése Tanszék, tanársegéd
 • 1976 - 1981
  Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Népgazdaság Tervezése Tanszék, egyetemi adjunktus
 • 1981 - 1991
  Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Népgazdaság Tervezése Tanszék, egyetemi docens
 • 1991 - 2012
  Budapesti Közgazdaságtudományi/Corvinus Egyetem, Jövőkutatás Tanszék, tanszékvezető egyetemi tanár
 • 2012 - 2015
  BCE Környezettudományi Intézet Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék, egyetemi tanár
 • 2015 - 2021
  BCE Gazdaságföldrajz, Geoökönómia és Fenntartható Fejlődés Int. Gföldrajz és Jövőkutatás Közp.nt, Professor Emerita
 • 2021 - 2022
  BCE Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézete, Professor Emerita
 • 2022 -
  BCE Fenntartható Fejlődés Intézet Gazdaságföldrajz és Városfejlesztés Tanszék, Professor Emerita
Egyetemi közéleti tevékenységek (testületi tagságok, vezetői megbízatások)
 • 1989 - 2000
  BKE Közgazdaságtudományi Kar, Kari Tanács, tag
 • 1989 - 1991
  Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Egyetemi Tanács, tag
 • 1994 - 2004
  Habilitációs Bizottság, alelnök
 • 1995 - 1996
  Budapesti Egyetemi Szövetség Szenátusa, tag
 • 2001 - 2012
  BKÁE Gazdálkodástudományi Kar, Kari Tanács, tag
 • 2004 - 2011
  Társadalomtudományi Területi Doktori Tanács, alelnök
 • 2004 - 2016
  Habilitációs Bizottság, elnök
 • 2009 -
  Gazdaságinformatika Doktori Iskola, törzstag, Jövőkutatás alprogram vezető
 • 2011 - 2016
  Társadalomtudományi Területi Doktori Tanács, elnök
 • 2011 - 2016
  Tudományos Tanács, tag
 • 2013 - 2016
  Egyetemi Doktori Tanács, elnök
 • 2016 - 2017
  Egyetemi Doktori Tanács, elnökhelyettes
Fontosabb tanulmányutak, kiküldetések
 • 1977, 3 hét
  Amerikanisztikai Társaság, Salzburg Seminar
 • 1992, 1 hónap
  Leuven University
Díjak, címek, kitüntetések
 • 1979, Kiváló munkáért
  Oktatási miniszter
 • 2000, Ipolyi Arnold-díj
  OTKA: Országos Tudományos Kutatási Alap
 • 1999, Mestertanár kitüntetés
  OTDT, Oktatási Minisztérium, MTA
 • 1986, Kutatói jutalom (Razvityije tyehnologii v obucsényii c. könyvért)
  Magyar Tudományos Akadémia
 • 1998, Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1998-2001)
  Oktatási Minisztérium
 • 1991, Pro Scientia-érem
  Országos Tudományos Diákköri Tanács
 • 2005, Szent-Györgyi Albert Díj
  Oktatási Minisztérium
 • 2012, BCE
  Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Tudományos Tagozat
 • 2009,
  MTA IX. Osztály Jövőkutatási Bizottság
 • 2005, Akadémiai Díj
  Magyar Tudományos Akadémia
 • 2015, WFSF President's Outstanding Woman Futurist Award 2015
  World Futures Studies Federation
 • 2012, Magyar Érdemrend Tisztikereszt
  Magyarország Köztársasági Elnöke
 • 2015, Budapesti Corvinus Egyetem Aranyérme
  Budapesti Corvinus Egyetem
 • 1978, Kiadói nívódíj (Jövőkutatás, előrejelzés a gyakorlatban c. könyvért)
  Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó
 • 1975, Miniszteri Dicséret
  Oktatási Miniszter
 • 2015, Corvinus Aranyérmeérem
  BCE
Nyelvismeret
Nyelv
Beszéd
Írás
Olvasás
Médiaszereplést vállal-e rajta?
angol
közép
közép
közép
orosz
közép
közép
közép
Nyelvismeret
 • Nyelv: angol
  Beszéd: közép
  Írás: közép
  Olvasás: közép
  Médiaszereplést vállal-e rajta?:
 • Nyelv: orosz
  Beszéd: közép
  Írás: közép
  Olvasás: közép
  Médiaszereplést vállal-e rajta?:
Kutatás, szakértői tevékenység

Jövőkutatás - BSc, MSc, PhD képzésbenKörnyezeti modellezés - MSc tárgyTerületi és környezeti elemzési módszerek - MSc tárgyKutatásmódszertan - MSc és PhD tárgyTársadalmi és gazdasági előrejelzés/foresight - MSc tárgyGazdasági előrejelzés - Posztgraduális tárgyEvolúciós és participatív jövőkutatás - PhD tárgyJövők és értékek - PhD tárgy

Közgazdaságtudományok

komplex társadalmi-gazdasági előrejelzés/előretekintés metodológiájának és módszereinek továbbfejlesztéseforecasting és backcastingparticipatív, cselekvésorientált és interaktív jövőkutatáskreativitás, innováció és jövőorientáltságelőrejelzések megbízhatóságaváltozás és jövőMagyarország társadalmi-gazdasági jövője, 2025, 2050jövőkutatás és felelősség

heurisztika és kvantifikálhatóság a jövőkutatásbanjövőkutatási módszerek továbbfejlesztése és gyakorlati alkalmazása (pl. kölcsönhatás módszer)egyének, vállalatok és társadalmi csoportok jövőorientáltságakörnyezeti modellezés, környezeti stratégiákkáosz és jövőkutatásoktatás és szakképzés jövőjeoktatástechnológiai fejlődésMagyarország
Fontosabb kutatások
 • 1982 - 1985, A környezetvédelem tervezése és előrejelzése
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium
  További információk a kutatásról: Hazai viszonyok között elsőként fogalmaztuk meg a prognosztizálás, tervezés és modellezés kapcsolatát a környezetvédelemben. Lásd: Prognosztizálás, tervezés, modellezés a környezetvédelemben (szerk. Nováky Erzsébet). Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium, Budapest, 1990. 344 old.
 • 1986 - 1990, A jövőkutatás és a környezetvédelem kapcsolata
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium
  További információk a kutatásról: Multidiszciplináris modell kidolgozása. Környezeti és gazdasági stratégiák keresése e modell segítségével. Lásd: Developing Environmental Strategies through Futures Research (ed. Erzsébet Nováky). Ministry for Environment and Regional Policy, Budapest, 1991. 143 p.
 • 1992 - 1994, A szakképzés jelene, jövője a társadalmi-gazdasági folyamatokban
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: Munkaügyi Minisztérium
  További információk a kutatásról: Hideg Éva - Kappéter István - Nováky Erzsébet (szerk. Hideg Éva): Válaszúton a szakképzés. Munkaügyi Minisztérium, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Honfoglalás Betéti Társaság, Budapest, 1995. 125 old.
 • 1992 - 1994, A jövőkutatási módszertan továbbfejlesztése, különös tekintettel a káoszelmélet jövőkutatási alkalmazására
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: OTKA
  További információk a kutatásról: Káosz és jövőkutatás (alkotó szerkesztő: Nováky Erzsébet) Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Jövőkutatás Tanszék, Budapest, 1995. 156 old. és számos folyóiratcikk publikálása, magyarul és angolul.
 • 1994 - 1996, A szakképzés fejlődése a társadalmi-gazdasági környezet változásának függvényében a századfordulótól az ezredfordulóig (társ témavezető: Hideg Éva)
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: Nemzeti Szakképzési Intézet
  További információk a kutatásról: Lásd: Hideg Éva - Nováky Erzsébet: Szakképzés és jövő. Aula Kiadó, Budapest, 1998. 240 old. A könyvben bemutattuk az első hazai társadalmi foresight eredményeit.
 • 1997 - 2000, Magyarország holnap után
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: OTKA
  További információk a kutatásról: Elfogadható jövők kidolgozása a participatív jövőkutatás segítségével. Lásd: Magyarország holnap után (alkotó szerkesztő: Nováky Erzsébet) Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Jövőkutatási Kutatóközpont, Budapest, 2001. 188 old.
 • 1997 - 1997, Vállalatok, vállalkozások jövőorientáltsága
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: MKM PFP Oktatási Minisztérium
  További információk a kutatásról: Empirikus felmérés hazai nagyvállalatok jövőorientáltságáról.
 • 1998 - 1998, A szolgáltató vállalatok/vállalkozások jövőorientáltsága
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: MKM PFP Oktatási Minisztérium
  További információk a kutatásról: Empirikus felmérés hazai szolgáltató vállalkozások jövőorientáltságáról.
 • 1999 - 2005, Komplex jövőkutatás
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: MTA
  További információk a kutatásról: Elméleti-módszertani kérdéskörök kutatása a jövőkutatásban fiatalok bevonásával. Lásd: MTA-BKÁE Komplex Jövőkutatás Kutatócsoport Füzetek 1-9. (Szerk. Nováky Erzsébet és Kristóf Tamás) MTA, Budapest, 2003-2006.
 • 2000 - 2002, A tér-idő problematika a kortárs jövőkutatásban és filozófiában
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: FKFP, Oktatási Minisztérium
  További információk a kutatásról: Lásd: Társadalmi tér, idő, téridő a jövőkutatásban (szerk. Hideg Éva). Budapesti Corvinus Egyetem Jövőkutatás Tanszék, Budapest, 2005, 121 old.
 • 2002 - 2006, Változás és jövő
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: OTKA
  További információk a kutatásról: A jövőkutatás mint a változás tudománya. A változás és a jövő kapcsolata. Változás a jövőkutatás módszertanában (instabilitás, participativitás, felelősség). A változás nyomon követése a globalizáció tükrében, az agresszió területén és a változás (a dinamika) formalizált és kvantitatív megragadásában. A változás és jövő kapcsolatának megjelenése a gyakorlatban – empirikus vizsgálatok. Lásd: Változás és jövő (alkotó szerkesztő: Nováky Erzsébet). Püski Kiadó, Budapest, 2008. 282 old.
 • 2003 - 2003, Magyarország holnap után - a hazai jövőkép aktualizálása online hazai társadalompolitikai stratégiaalkotás megalapozása céljából
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: OKTK Research Fund
  További információk a kutatásról: Trendek és szakértői/nem szakértői megkérdezés eredményeinek összekapcsolása floating modellel
 • 2004 - 2007, COST Action 22 – Advancing Foresight Methodologies: Exploring new ways to explore the future
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: European Science Foundation
  További információk a kutatásról: Lásd: Participation and Interaction in Foresight. Dialogue, Dissemination and Visions (ed. K. Borch, S. M. Dingli, M.S. Jorgensen). Edward Elgar, UK, USA, 2013. 343 p.
 • 2006 - 2007, Magyarország 2025
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: Magyar Tudományos Akadémia
  További információk a kutatásról: Négy jövőalternatíva kidolgozása szakértői előrejelzési tanulmányokra és nem szakértői véleményekre, empirikus vizsgálatokra építve - akadémiai tanulmánykötet készítése. Lásd: Magyarország 2025 (kutatásvezető és alkotó szerkesztő: Nováky Erzsébet), Gazdasági és Szociális Tanács, Budapest, 2010. 560 old.
 • 2005 - 2009, Jövőkutatás az interaktív társadalomban
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: OTKA
  További információk a kutatásról: Lásd: Futures Studies in the Interactive Society (ed. Éva Hideg). Futures Studies Department, Corvinus University of Biudapest, Budapest, 2009. 249 p.
 • 2009 - 2010, The AUGUR Project: Challenges for Europe in the world of 2030 (scientific coordinator: Pascal Petit)
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: EU
  További információk a kutatásról: Socio-economic Sciences and the Humanities Theme 8, FP7-SSH-2009
 • 2009 - 2010, Felzárkózás, értékek és szolidaritás. Társadalmi jövőképek és intézményi reformok
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: MTA
  További információk a kutatásról: Kutatásvezető: Tamás Pál MTA 7. stratégiai főirány
 • 2010 - 2012, A közép-magyarországi régió tudásgazdasága jövőképének kialakítása interaktív foresight-tal
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: Széchenyi terv - TÁMOP projekt
  További információk a kutatásról: Társ-kutatásvezető voltam Hideg Évával együtt. A kutatás „A tudás alapú gazdaság Magyarországon, az innovációs szemlélet erősödésének és a K+F teljesítmények növelésének feltételei” című, TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005, 4. K+F+I alprojekt részeként folyt. Hideg Éva - Nováky Erzsébet (szerk.): Jövőkutatás - interaktívan, Aula Kiadó, Budapest, 2012. 206 old.
Tagság tudományos vagy szakmai szervezetben, testületben
 • 1984 - 1990, titkár, tag
  Magyar Tudományos Akadémia IX. Osztály Jövőkutatási Bizottsága, országos
 • 1990 - 2005, alelnök, vezető (elnök, igazgató stb)
  Magyar Tudományos Akadémia IX. Osztály Jövőkutatási Bizottsága, országos
 • 2005 - 2011, elnök, vezető (elnök, igazgató stb)
  Magyar Tudományos Akadémia IX. Osztály Jövőkutatási Bizottsága, országos
 • 1991 - 1994, tag, tag
  Munkaügyi Minisztérium Tudományos Tanácsadó Testület, országos
 • 1992 - 1996, tag, tag
  Környezeti és Területfejlesztési Minisztérium Környezetünkért Díj Bizottság, országos
 • 1991 - 1995, elnök, vezető (elnök, igazgató stb)
  OTKA Jövőkutatás Zsűri, országos
 • 1996 - 1998, tag, tag
  OTKA Társadalomtudományi Szakkollégium, országos
 • 2000 - 2003, tag, tag
  OTKA Közgazdaságtan-Jövőkutatás Zsűri, országos
 • 2006 - 2009, tag, tag
  OTKA Társadalomtudományi Kollégium, országos
 • 1994 - 1997, tag, tag
  Magyar Akkreditációs Bizottság Közgazdaságtudományi tudományági szakbizottság, országos
 • 1995 - 1997, tag, tag
  Magyar Akkreditációs Bizottság Gazdasági felsőoktatási intézményi szakbizottság, országos
 • 2004 - 2006, tag, tag
  Magyar Akkreditációs Bizottság Föld- és Környezettudományok Bizottsága, országos
 • 1990 - 2006, tag, tag
  Geosphere-Biosphere Programme Magyar Nemzeti Bizottsága, országos
 • 2001 - 2004, vezető koordinátor, vezető (elnök, igazgató stb)
  Felelősen a jövőért akadémiai klub, országos
 • 2001 - 2004, közgyűlési doktor képviselő, tag
  Magyar Tudományos Akadémia, országos
 • 2001 - 2007, tag, tag
  MTA IX. Osztály, Gazdaságtudományi Minősítő Bizottság, országos
 • 2004 - , tag, tag
  Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma, IX. Szakértői Kollégium, országos
 • 2002 - 2005, tanácskozási jogú tag, tag
  Magyar Tudományos Akadémia IX. Osztály, országos
 • 2003 - 2007, tag, tag
  MTA IX. Osztály, Nemzetközi Tanulmányok Minősítő Bizottság, országos
 • 2004 - 2007, társelnök, vezető (elnök, igazgató stb)
  Római Klub Magyar Asszociációja, országos
 • 2006 - 2009, közgyűlési doktor képviselő, tag
  Magyar Tudományos Akadémia, országos
 • 2008 - 2010, elnök, vezető (elnök, igazgató stb)
  Magyar UNESCO Bizottság Társadalomtudományi Albizottság, Jövőkutatási Bizottsága, országos
 • 1997 - 2003, Executive Board Member, tag
  World Futures Studies Federation, nemzetközi
 • 1989 - , Member, tag
  World Futures Studies Federation, nemzetközi
 • 1995 - , Member, tag
  World Future Society, nemzetközi
 • 1999 - 2005, Course Director, vezető (elnök, igazgató stb)
  Budapest Futures Course, nemzetközi
 • 2001 - 2010, International Advisory Board Member, tag
  Finland Futures Academy, nemzetközi
 • 2004 - 2006, Advisory Board Vice President, vezető (elnök, igazgató stb)
  Leading Futurists in Europe, nemzetközi
 • 2001 - , Member, tag
  EuroProspective, nemzetközi
 • 2003 - 2015, Design Council Member, tag
  Shaping Tomorrow, nemzetközi
 • 2006 - 2013, Member, tag
  European Regional Foresight College, nemzetközi
 • 2008 - 2015, alelnök, vezető (elnök, igazgató stb)
  Római Klub Magyar Szervezete, országos
 • 2008 - 2014, alelnök-titkár, vezető (elnök, igazgató stb)
  MTA IX. Osztály, Gazdaságtudományi Minősítő Bizottság, országos
 • 2012 - 2014, társelnök, vezető (elnök, igazgató stb)
  MTA IX. Osztály, Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottság, országos
 • 2013 - , elnök, vezető (elnök, igazgató stb)
  Millennium Project Hungary Node, nemzetközi
 • 2013 - , póttag, tag
  Magyar Tudományos Akadémia Doktori Tanács, országos
 • 2014 - 2017, elnök, vezető (elnök, igazgató stb)
  MTA IX. Osztály, Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottság, országos
 • 2014 - , tag, tag
  MTA IX. Osztály, Gazdaságtudományi Minősítő Bizottság, országos
Szerkesztőbizottsági tagságok és pozíciók
 • 1997 - 2004, Editorial Board Member, egyéb pozíció (pl. tanácsadó bizottság tagja)
  idegen nyelvű
 • 2013 - , Academic Board Member, egyéb pozíció (pl. tanácsadó bizottság tagja)
  idegen nyelvű
Elérhetőségek
Egyetemi tartózkodási hely
 • Épület: C épület
  Szobaszám: 319
  Mellék:
  Fővonal:
  Fax:
  Belső fax:
erzsebet.novaky@uni-corvinus.hu
Adatok

Dr. Nováky Erzsébet

Professzor Emerita
Végzettségek, tudományos fokozatok
Felsőfokú végzettségek
 • 1965 - 1970
  Karl Marx University of Economic Sciences, MSc in Economics, Planning-mathematics (főiskolai)
 • 1973 - 1975
  Postgraduate Institute for Economists KMUES , Postgraduate level, planner economist (főiskolai)
Tudományos fokozatok, címek
 • 1970, dr. univ
  Karl Marx University of Economic Sciences
 • 1980, PhD
  Hungarian Academy of Sciences
 • 1991, DSc
  Hungarian Academy of Sciences
Szakmai életút
Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök és beosztások
 • 1991 - 2012
  Budapest University of Economic Sciences/Corvinus University of Budapest, Futures Studies Department, Head of Department of Futures Studies
 • 1970 - 1972
  Karl Marx University of Economic Sciences, Instructor
 • 1976 - 1981
  Karl Marx University of Economic Sciences, Assistant Professor
 • 1991 - 2012
  Budapest University of Economic Sciences/Corvinus University of Budapest, Futures Studies Department, Full Professor
 • 1972 - 1976
  Karl Marx University of Economic Sciences , Assistant Lecturer
 • 1981 - 1991
  Karl Marx University of Economic Sciences, Associate Professor
 • 2012 - 2015
  Corvinus University of Budapest, Economic Geography and Futures Studies Department, Full Professor
 • 2015 -
  Corvinus University of Budapest, Centre of Economic Geography and Futures Studies, Professor Emeritus
Egyetemi közéleti tevékenységek (testületi tagságok, vezetői megbízatások)
 • 2001 - 2012
  Budapest University of Economic Sciences and Public Administration, Business Faculty, Council, member
 • 2013 - 2016
  University Doctoral Council, President
 • 2011 - 2016
  Scientific Committee, member
 • 2011 - 2016
  Doctoral Council of Social Sciences, President
 • 1994 - 2004
  Habilitation Committee, Vice President
 • 2004 - 2011
  Doctoral Council of Social Sciences, Vice President
 • 2009 -
  Business Informatics Doctoral School, staff member, Leader of the Futures Studies sub-program
 • 1995 - 1996
  University Federation of Budapest, member
 • 2016 - 2017
  University Doctoral Council, Vice President
 • 1989 - 1991
  Budapest University of Economic Sciences, Univesity Council, member
 • 2004 - 2016
  Habilitation Committee of Social Sciences, President
 • 1989 - 2000
  Budapest University of Economic Sciences, Economic Sciences Faculty, Council, member
Fontosabb tanulmányutak, kiküldetések
 • 1977, 3 weeks
  Salzburg Seminar, Americanist Society
 • 1992, 1 month
  Leuven University
Díjak, címek, kitüntetések
 • 1979, For Excellence on the field of education
  Ministry of Education
 • 2000, Arnoldi Ipolyi Award for the development of sciences
  Hungarian Scientific Research Fund
 • 1999, Master Teacher
  National Academy of Student Circle Council, Ministry of Education, Hungarian Academy of Sciences
 • 1986, Reward for Research
  Hungarian Academyof Sciences
 • 1998, Széchenyi Scholarship for Professors
  Ministry of Education
 • 1991, Pro Scientia Medal
  National Academy of Student Circle Council
 • 2005, Albert Szent-Györgyi Award for founders of new schools
  Ministry of Education of the Republic of Hungary
 • 2012, Master Teacher of the Scientific Student Circle of Közgáz Campus
  Corvinus University of Budapest, Scientific Student Circle Council
 • 2009, Medal
  Committee of Futures Research, IXth Section, Hungarian Academy of Sciences
 • 2005, National Award for outstanding academic achievements
  Hungarian Academy of Sciences
 • 2015, WFSF President's Outstanding Woman Futurist Award 2015
  World Futures Studies Federation
 • 2012, Officer's Cross of the Order of Merit
  President of Hungary
 • 2015, Golden Medal of Corvinus University of Budapest
  Corvinus University of Budapest
 • 1978, Publisher's Award
  Economic and Legal Publishing House
 • 1975, Ministry's Acknowledgement
  Ministry of Education
Nyelvismeret
Nyelv
Beszéd
Írás
Olvasás
Médiaszereplést vállal-e rajta?
angol
közép
közép
közép
orosz
közép
közép
közép
Nyelvismeret
 • Nyelv: angol
  Beszéd: közép
  Írás: közép
  Olvasás: közép
  Médiaszereplést vállal-e rajta?:
 • Nyelv: orosz
  Beszéd: közép
  Írás: közép
  Olvasás: közép
  Médiaszereplést vállal-e rajta?:
Kutatás, szakértői tevékenység

Futures Studies - at BSc, MSc and PhD levelsEnvironmental Modelling - MSc subjectRegional and Environmental Analysis Methods - MSc subjectResearch Methodology - MSc and PhD subjectSocial and Economic Forecasting/Foresight - MSc subjectEconomic Forecasting - Postgraduate subjectEvolutionary and Participatory Futures Studies - PhD subjectFutures and values - PhD subject

Közgazdaságtudományok

Development of Methodology and Methods in the Field of Complex Social-Economic Forecasting/Foresight Forecasting és BackcastingParticipatory, Action Oriented and Interactive Futures StudiesCreativity, Innovation and Future Orientation of Human BeingReliability of ForecastsChange and FutureSocio-Economic Futures: Hungary 2025, 2050Futures Studies and Responsibility

Heuristics and quantification in Futures StudiesDevelopment of Futures Studies Methods (e.g.Cross Impact Method)Future Orientation of Human Being, Enterprises and Social Groups Environmental Modelling, Environmental StrategiesChaos and Futures StudiesFutures of Vocational Education and TrainingTechnological Development in EducationHungary
Fontosabb kutatások
 • 1982 - 1985, Planning and Forecasting of Environmental Protection
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: Ministry for Environment and Regional Policy
  További információk a kutatásról: Forecasting, Planning and Modelling in the Environment Protection (in Hungarian) (ed. Erzsébet Nováky). Ministry for Environment and Water Management, Budapest, 1990. 344 p.
 • 1986 - 1990, Interconnection between Futures Studies and Environmental Protection
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: Ministry for Environment and Regional Policy
  További információk a kutatásról: Elaboration of a multidisciplinary model. Searching envonironmental and economic strategies with this model. See: Developing Environmental Strategies through Futures Research (ed. Erzsébet Nováky). Ministry for Environment and Regional Policy, Budapest, 1991. 143 p.
 • 1992 - 1994, Present and future of vocational training in social-economic processes
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: Ministry of Labour
  További információk a kutatásról: Éva Hideg - István Kappéter - Erzsébet Nováky (ed. Éva Hideg): Vocational training on crossroads (in Hungarian). Munkaügyi Minisztérium, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Honfoglalás Betéti Zársaság, Budapest, 1995. 125 p.
 • 1992 - 1994, Further Development of the Methodology of Futures Studies, mainly the application of chaos theory for Futures Studies
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: Hungarian Sceintific Research Fund
  További információk a kutatásról: Chaos and Futures Studies (ed. Erzsébet Nováky) (in Hungarian) Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Jövőkutatás Tanszék, Budapest, 1995. 156 p. and several articles in Hungarian and English.
 • 1994 - 1996, Development of vocational training from turn of the century to turn of the millennium as consequences of social-economic changes (co-research leader: Éva Hideg)
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: National Institute of Vocational Training
  További információk a kutatásról: See: Éva Hideg - Erzsébet Nováky: Vovational Training and Future (in Hungarian). Aula Kiadó, Budapest, 1998. 240 p. The results of the first Hungarian social foresight were presented in the book.
 • 1997 - 2000, Hungary Beyond Tomorrow
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: Hungarian Sceintific Research Fund
  További információk a kutatásról: Elaboration of acceptable futures by participatory futures studies. See: Hungary Beyond Tomorrow (ed. Erzsébet Nováky) (in Hungarian). Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Jövőkutatási Kutatóközpont, Budapest, 2001. 188 p.
 • 1997 - 1997, Future Orientation of Big Companies and Entreprenurships
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: Ministry of Education
  További információk a kutatásról: Empirical survey about future orientation of Hungarian big companies.
 • 1998 - 1998, Future Orientation of Enterprises/Entrepreneurships in Service Sector
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: Ministry of Education
  További információk a kutatásról: Empirical survey about future orientation of Hungarian entrepreneurships in service sector.
 • 1999 - 2005, Complex Futures Studies
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: Hungarian Academy of Sciences
  További információk a kutatásról: Research of theoretical-methodological topics by young futurists and university students. See: Complex Futures Studies Research Group Booklets 1-9. (in Hungarian) (ed. Erzsébet Nováky and Tamás Kristóf), HAS, Budapest, 2003-2006.
 • 2000 - 2002, Space-time Problematique in Contemporary Futures Studies and Philosophy
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: Ministry of Education
  További információk a kutatásról: See: Social space, time, space-time in Futures Studies (in Hungarian) (ed. Éva Hideg). Corvinus University of Budapest, 2005. 121 p.
 • 2002 - 2006, Change and Future
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: Hungarian Scientific Research Fund
  További információk a kutatásról: Change and Future (ed. Erzsébet Nováky) (in Hungarian). Püski Kiadó, Budapest, 2008. 282 p.
 • 2003 - 2003, Hungary beyond tomorrow - actualization of the Hungarian future image for elaboration of online social strategy
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: OKTK Research Fund
  További információk a kutatásról: Elaboration a floating model for connection of the results of trend analysis and of experts/non experts inquiry.
 • 2004 - 2007, COST Action 22 – Advancing Foresight Methodologies: Exploring new ways to explore the future
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: European Science Foundation
  További információk a kutatásról: See: Participation and Interaction in Foresight. Dialogue, Dissemination and Visions (ed. K. Borch, S. M. Dingli, M.S. Jorgensen). Edward Elgar, UK, USA, 2013. 343 p.
 • 2006 - 2007, Hungary 2025
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: Hungarian Academy of Sciences
  További információk a kutatásról: Four future alternatives were elaborated on the base of expert forecasts and non expert opinions. See: Hungary 2025 (in Hungarian) (research leader and editor: Erzsébet Nováky), Economic and Social Council, Budapest, 2010. 560 p.
 • 2005 - 2009, Futures Studies in the Interactive Society
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: Hungarian Scientific Research Fund
  További információk a kutatásról: See: Futures Studies in the Interactive Society (ed. Éva Hideg) . Futures Studies Department, Corvinus University of Biudapest, Budapest, 2009. 249 p.
 • 2009 - 2010, The AUGUR Project: Challenges for Europe in the world of 2030 (scientific coordinator: Pascal Petit)
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: EU
  További információk a kutatásról: Socio-economic Sciences and the Humanities Theme 8, FP7-SSH-2009
 • 2009 - 2010, Closing up, values and solidarity. Social future images and institutional reforms
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: Hungarian Academy of Sciences
  További információk a kutatásról: Research Leader: Pál Tamás, 7th Strategic Research Direction of Hungarian Academy of Sciences
 • 2010 - 2012, Elaboration of a Future Image of Knowledge Economy of the Middle-Hungarian Region with Interactive Foresight
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: Széchenyi plan - TÁMOP Project
  További információk a kutatásról: The co-project leader was: Éva Hideg. The results see: Éva Hideg - Erzsébet Nováky (eds.) (in Hungarian): Futures Studies - interactively. Aula Kiadó, Budapest, 2012. 206 p.
Tagság tudományos vagy szakmai szervezetben, testületben
 • 1984 - 1990, Secretary, tag
  Committee of Futures Research, IXth Section, Hungarian Academy of Sciences, országos
 • 1990 - 2005, Vice-president, vezető (elnök, igazgató stb)
  Committee of Futures Research, IXth Section, Hungarian Academy of Sciences, országos
 • 2005 - 2011, President, vezető (elnök, igazgató stb)
  Committee of Futures Research, IXth Section, Hungarian Academy of Sciences, országos
 • 1991 - 1994, Member, tag
  Sceintific Advisory Board, Ministry for Labour, országos
 • 1992 - 1996, Member, tag
  Committee of Award For Our Environment, Ministry for Environment and Regional Policy , országos
 • 1991 - 1995, Chair, vezető (elnök, igazgató stb)
  Futures Studies Jury, Hungarian Scientific Research Fund, országos
 • 1996 - 1998, Member, tag
  College of Social Sciences, Hungarian Scientific Research Fund, országos
 • 2000 - 2003, Member, tag
  Economics and Futures Studies Jury, Hungarian Scientific Research Fund, országos
 • 2006 - 2009, Member , tag
  College of Social Sciences, Hungarian Scientific Research Fund, országos
 • 1994 - 1997, Member, tag
  Economic Expert Committee, Hungarian Accreditation Committee, országos
 • 1995 - 1997, Member, tag
  Higher Economic Education Expert Committee, Hungarian Accreditation Committee, országos
 • 2004 - 2006, Member, tag
  Geological and Environmental Sciences Committee, Hungarian Accreditation Committee, országos
 • 1990 - 2006, member, tag
  Hungariann National Committee, Geosphere-Biosphere Programme, országos
 • 2001 - 2004, Leading coordinator, vezető (elnök, igazgató stb)
  Academic Club for Responsibly for the Future, országos
 • 2001 - 2004, Doctor Representative for general assembly, tag
  Hungarian Academy of Sciences, országos
 • 2001 - 2007, Member, tag
  Qualification Committee, Economics Section, IXth Section, Hungarian Academy of Sciences, országos
 • 2004 - , Member, tag
  IXth Expert Board, János Bolyai Research Fellowship Council, Hungarian Academy of Sciences , országos
 • 2002 - 2005, Consultant member, tag
  IXth Section, Hungarian Academy of Sciences, országos
 • 2003 - 2007, Member, tag
  Qualification Committee, International Studies Section, IXth Section, Hungarian Academy of Sciences, országos
 • 2004 - 2007, Co-chair, vezető (elnök, igazgató stb)
  Hungarian Association of Club of Rome, országos
Vágólapra másolva
X
×