Főoldal Budapesti Corvinus Egyetem - Budapesti Corvinus Egyetem
Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Vissza az elérhetőségekhez

Önéletrajz - Nagy Judit

Adatok

Nagy Judit

Egyetemi docens / Associate Professor
Vállalatgazdaságtan Intézet / Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék
egyetemi docens
Végzettségek, tudományos fokozatok
Felsőfokú végzettségek
 • 1999 - 2004
  BKAE, okleveles közgazdász (B)
Tudományos fokozatok, címek
 • 2012, PhD
  Budapesti Corvinus Egyetem
MTA tagság
 • , Külső tag
Szakmai életút
Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök és beosztások
 • 2007 - 2014
  Budapesti Corvinus Egyetem, egyetemi tanársegéd
 • 2015 - 2019
  Budapesti Corvinus Egyetem, egyetemi adjunktus
 • 2005 - 2011
  Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság, felnőttképzési tanácsadó
 • 2005 - 2010
  Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség Környezetvédelmi Bizottság, titkár
 • 2019 -
  Budapesti Corvinus Egyetem, egyetemi docens
Egyetemi közéleti tevékenységek (testületi tagságok, vezetői megbízatások)
 • 2003 - 2004
  demonstrátor, Vállalatgazdaságtan Intézet
 • 2014 - 2019
  Ellátásilánc-menedzsment mesterszak koordinátor
 • 2017 -
  AACSB Assurance of Learning ELM mesterszak mérési felelős
 • 2016 -
  Duális Bizottság tagja
 • 2017 -
  Ellátásilánc-menedzsment szakfejlesztési bizottság tagja
 • 2017 - 2021
  Az Ellátásilánc-menedzsment mesterszak fejlesztési felelőse: EFOP-3.5.1-16: Duális és kooperatív felsőoktatási képzések, felsőoktatási szakképzési és szakirányú továbbképzések fejlesztése
 • 2019 - 2019
  szenátusi tagBudapesti Corvinus Egyetem
 • 2020 -
  Ellátásilánc-menedzsment mesterszak, szakfelelős
Fontosabb tanulmányutak, kiküldetések
 • 2007, 1 hónap
  University of Bath, Centre for Research in Strategic Purchasing and Supply
Díjak, címek, kitüntetések
 • 2020, Az év oktatója
  Budapesti Corvinus Egyetem
Nyelvismeret
Nyelv
Beszéd
Írás
Olvasás
Média szereplést vállal e rajta?
angol
felső
felső
felső
német
alap
közép
közép
Nyelvismeret
 • Nyelv: angol
  Beszéd: felső
  Írás: felső
  Olvasás: felső
  Média szereplést vállal e rajta?:
 • Nyelv: német
  Beszéd: alap
  Írás: közép
  Olvasás: közép
  Média szereplést vállal e rajta?:
Kutatás, szakértői tevékenység

Vállalatgazdaságtan (BSc)Tevékenységmenedzsment (BSc)Operations and processes management (BSc)Értékteremtő folyamatok menedzsmentje (MSc)Disztribúció (MSc és poszgraduális képzés)Logisztikai menedzsment (posztgraduális)Ellátásilánc-menedzsment (posztgraduális)Supply Chain and Operations management (MBA)

Gazdálkodás- és szervezéstudományok

Ellátásilánc-menedzsment, Élelmiszeripari ellátási lánc, Ipar 4.0, Logisztika 4.0, digitalizáció

autóipari ellátási láncok, raktármenedzsment, élelmiszer ipari ellátási láncok, CRM
Fontosabb kutatások
 • 2003 - 2004, A hazai autóipari beszállítók versenyképessége
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó:
  További információk a kutatásról:
 • 2003 - 2005, Versenyben a világgal
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: Versenyképességi Kutatóközpont
  További információk a kutatásról:
 • 2007 - 2009, Kis- és középvállalatok versenyképessége
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó:
  További információk a kutatásról:
 • 2009 - , Versenyben a világgal kutatási program
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: Versenyképességi Kutatóközpont
  További információk a kutatásról:
 • 2015 - 2018, Beszállítói hálózatok elemzése - fókuszban a viselkedéselméleti kérdések és eszközök
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: OTKA K115542
  További információk a kutatásról:
 • 2017 - 2021, EFOP-3.5.1-16: Duális és kooperatív felsőoktatási képzések, felsőoktatási szakképzési és szakirányú továbbképzések fejlesztése
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: Európai Unió
  További információk a kutatásról: Az ELM MSc fejlesztési felelőse vagyok, a szak tantárgyait fejlesztő oktatók munkáját fogom össze.
 • 2017 - 2018, EFOP 343 Az ELM MSc tanulási eredmény alapú szemléletben történő fejlesztése
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: Európai Unió
  További információk a kutatásról:
 • 2017 - 2020, EFOP 362-16-2017-00007: Az intelligens, fenntartható és inkluzív társadalom fejlesztésének aspektusai: társadalmi, technológiai, innovációs hálózatok a foglalkoztatásban és a digitális gazdaságban
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: Európai Unió
  További információk a kutatásról:
 • 2017 - 2017, EFOP 361: Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések a Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusán
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: Európai Unió
  További információk a kutatásról:
 • 2018 - 2019, A magyar élelmiszeripari ellátási láncok versenyképességének vizsgálata európai versenytársaik tükrében
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: BCE Kutatási Bizottság
  További információk a kutatásról:
Tagság tudományos vagy szakmai szervezetben, testületben Szerkesztőbizottsági tagságok és pozíciók
 • 2009 - , Tallózó rovatszerkesztő, a szerkesztőbizottság tagja, vezetője
  magyar nyelvű
Szakértői tanácsadási tevékenységek
 • 2005 -
  MLBKT, logisztika szakirányú oktatás
Elérhetőségek
Egyetemi tartózkodási hely
 • Épület: Központi épület - Fővám tér 8
  Szobaszám: 131
  Mellék: 5232
  Fővonal: 482-5232
  Fax: 482-5567
  Belső fax: 5567
judit.nagy@uni-corvinus.hu
Personal data

Nagy Judit

Egyetemi docens / Associate Professor
Institute of Business Economics / Department of Logistics and Supply Chain Management
Associate professor
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 1999 - 2004
  Budapest University of Economics and Public Administration, economist (B)
Scientific degrees and awards
 • 2012, PhD
  Corvinus University of Budapest
MTA membership
 • , External member
Career
Workplaces
 • 2007 - 2014
  Corvinus University of Budapest, assistant professor
 • 2015 - 2019
  Corvinus University of Budapest, senior lecturer
 • 2005 - 2011
  Hungarian Association of Logistics, Purchasing and Inventory Management, adult education consultant
 • 2005 - 2010
  Hungarian Association of Packaging Environmental Commitee, secretary
 • 2019 -
  Corvinus University of Budapest, associate professor
Public activities in the university (memberships in university bodies)
 • 2003 - 2004
  intern, Institute of Business Economics
 • 2014 - 2019
  Coordinator of Supply Chain Management MSc
 • 2017 -
  AACSB AoL quality assurance system coordinator for SCM MSc
 • 2016 -
  Member of Dual Education Comittee
 • 2017 -
  SCM MSc program development comittee member
 • 2017 - 2021
  Supply chain management masters program development coordinator, EFOP 3.5.1-16
 • 2019 - 2019
  member of Senate, CUB
 • 2020 -
  Academic director of MSc in Supply Chain Management
Important study tours, delegacies
 • 2007, 1 month
  University of Bath, Centre for Research in Strategic Purchasing and Supply
Díjak, címek, kitüntetések
 • 2020, Lecturer of the Year
  Corvinus University of Budapest
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
English
Advanced
Advanced
Advanced
German
Basic
Intermediate
Intermediate
Language skills
 • Language: English
  Speaking: Advanced
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance:
 • Language: German
  Speaking: Basic
  Writing: Intermediate
  Reading: Intermediate
  Media appearance:
Research, professional activity

Business Economics, Operations and Process Management, Operations Management, Distribution (MSc and postgradual programs), Logistics management, Supply Chain Management, Supply Chain and Operations management

organization science

Supply chain management, Food supply chain, Industry 4.0, Logistics 4.0, Digitalization

automotive industry supply chains, warehouse management, food industry supply chains, CRM
Major research projects
 • 2003 - 2004, Competitiveness of Hungarian automotive suppliers
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2003 - 2005, Hungarian Competitiveness Research
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: Competitiveness Research Center (CUB)
  Further info about research:
 • 2007 - 2009, Competitiveness of SMEs
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2009 - , Hungarian Competitiveness Research
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: Competitiveness Research Center (CUB)
  Further info about research:
 • 2015 - 2018, Analysis of supplier networks - focusing on behavioral theory issues and methods
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: OTKA K115542
  Further info about research:
 • 2017 - 2021, EFOP-351 Development of dual and cooperative education
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: European Union
  Further info about research: Development coordinator at SCM MSc
 • 2017 - 2018, EFOP-343: Learning outcome-oriented development of SCM MSc
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: European Union
  Further info about research:
 • 2017 - 2020, EFOP-362: Aspects of intelligent, sustainable and inclusive society development
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: European Union
  Further info about research:
 • 2017 - 2017, EFOP-361: Institutional development for smart specialization at Székesfehérvár Campus of CUB
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: European Union
  Further info about research:
 • 2018 - 2019, Competitiveness of Hungarian food indutrsy supply chains in comparison with their EU competitors
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: CUB Faculty Development
  Further info about research:
Membership in scientific or professional bodies/organizations
 • 2005 - , member,
  Hungarian Association of Logistics, Purchasing and Inventory Management, national
 • 2016 - , member, member
  ISIR, international
 • 2011 - , member, member
  IPSERA, international
 • 2018 - , member, member
  EurOMA, international
Board memberships and positions
 • 2009 - , Editor of press review column, president or member of the editorial board
  Hungarian language
Expert consultancy activities
 • 2005 -
  , teaching logistics courses and trainings
Contacts
judit.nagy@uni-corvinus.hu

Tuesdays 0900-1030 AM
Vágólapra másolva