Főoldal Budapesti Corvinus Egyetem
Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Vissza az elérhetőségekhez

Önéletrajz - Dr. Molnár Bálint

Adatok

Dr. Molnár Bálint

Egyetemi docens / Associate Professor
Informatikai Intézet / Információrendszerek Tanszék
egyetemi docens
1956
Végzettségek, tudományos fokozatok
Felsőfokú végzettségek
 • 1976 - 1981
  Eötvös Loránd Tudományegyetem, Matematikus (B)
Tudományos fokozatok, címek
 • 1997, PhD
  Budapesti Műszaki Egyetem
 • 2014, Dr.Habil
  Eötvös Loránd Egyetem
Szakmai életút
Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök és beosztások
 • 1981 - 1992
  Központi Fizikai Kutató Intézet, Tudományos kutató
 • 1992 - 2019
  MTA Információtechnológiai Alapítvány, Vezető tanácsadó
 • 1992 - 1998
  Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, egyetemi adjunktus
 • 1998 -
  Budapesti Corvinus Egyetem, egyetemi docens
 • 2009 -
  Eötvös Loránd Egyetem , Informatikai kar, Habilitált egyetemi docens
Fontosabb tanulmányutak, kiküldetések
 • 1993, 3 hónap
  University of Wolverhampton
 • 1995, 1 hónap
  Integral Solution Ltd. (ISL) Berk House Basing View Basingstoke Hampshire RG21 4RG, UK
Díjak, címek, kitüntetések
 • 1994, Kalmár László díj, NJSZT
  Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT)
Nyelvismeret
Nyelv
Beszéd
Írás
Olvasás
Média szereplést vállal e rajta?
angol
felső
felső
felső
Igen
német
közép
közép
közép
Nyelvismeret
 • Nyelv: angol
  Beszéd: felső
  Írás: felső
  Olvasás: felső
  Média szereplést vállal e rajta?: Igen
 • Nyelv: német
  Beszéd: közép
  Írás: közép
  Olvasás: közép
  Média szereplést vállal e rajta?:
Kutatás, szakértői tevékenység

Információrendszerek elemzése és tervezése - Strukturált és objektum orientált módszertanok;Mesterséges Intelligencia, Szakértő rendszerek;e-kormányzat (e-government, információrendszerek); Információrendszerek ellenőrzése és auditja;

Informatikai tudományok

Formális, matematikai alapú modellek az információs rendszerek tervezésére, modellezésére, a modellek helyességének ellenőrzésére; Adattudományi módszerek alkalmazása vállalatirányítási , egészségügyi információs rendszerek adat-, funkció-, folyamat integárlsái kérdéseinek megoldására. Vállalati, szervezeti, információs rendszerek architektúrája és formális modellek alkalmazása.

Ismeretalapú rendszerek tervezésnek módszerei, módszertana; Információrendszer elemzési, szervezési és tervezési módszertanok - struktúrált és objektum-orinetált megközelítések; Adatbázis tervezési módszertanok;
Fontosabb kutatások
 • 1994 - 1996, Common KADS módszertant támogató rendszer fejlesztése
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: Európai Unió
  További információk a kutatásról: PEKADS - projekt, COPERNICUS program keretében CP 93: 7599
 • 1984 - 1989, Ismeretbázisú rendszerek készítésére keretrendszer fejlesztése ('frame')
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: KFKI
  További információk a kutatásról:
 • 1988 - 1992, Struktúrált rendszerelemzési és fejlesztési módszertanok gyakorlati alkalmazhatóságának vizsgálata Magyaroszágon
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: KFKI, MTA Információtechnológiai Alapítvány
  További információk a kutatásról:
 • 1981 - 1984, Ada fordítóprogram (compiler) fejlesztése
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: KFKI
  További információk a kutatásról:
 • 1999 - 2001, Advisor : Cafeteria tanácsadó rendszer készítése
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: Corvinus University in Budapest
  További információk a kutatásról:
 • 2010 - 2013, Vállalatirányítási rendszerek fejlődési tendenciái és kiválasztási szempontrendszerek
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: ELTE IK
  További információk a kutatásról:
 • 2012 - 2014, Közösségi hálózatok jellemzőinek vizsgálata
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: ELTE IK, TÁMOP
  További információk a kutatásról:
 • 2009 - , Információrendszerek modellezésének kérdései, formális és félig-formális eszközökkel
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: ELTE IK
  További információk a kutatásról:
 • 2017 - , Információs rendszerek architekturális kérdései
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00002
  További információk a kutatásról:
 • 2019 - , ED_18-1-2019-0030 (Application-specific highly reliable IT solutions) has been implemented with the support provided from the National Research, Development and Innovation Fund of Hungary, financed under the Thematic Excellence Programme funding scheme.
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: National Research, Development and Innovation Fund of Hungary,
  További információk a kutatásról:
Tagság tudományos vagy szakmai szervezetben, testületben Szerkesztőbizottsági tagságok és pozíciók
 • 2002 - , Szerkesztő bizottsági tag, a szerkesztőbizottság tagja, vezetője
  idegen nyelvű
 • 2001 - , Szerkesztő bizottsági tag, egyéb pozíció (pl. tanácsadó bizottság tagja)
  idegen nyelvű
 • 2006 - 2010, Guest Editor for a specific edition ,
 • 2012 - , Szerkesztő bizottsági tag, a szerkesztőbizottság tagja, vezetője
  idegen nyelvű
Szakértői tanácsadási tevékenységek
 • 1997 - 2000
  Munkaügyi Minisztérium, Informatikai projektek közbeszerzésénél, közbeszerzés lebonyolítás, értékelés, kivitelezés, projekt irányítás, minőségbiztosítás
 • 2000 - 2002
  Belügyminisztérium, projekt irányítás, minőségbiztosítás, vezetői tanácsadás
 • 2003 - 2004
  Miniszterelnöki Hivatal, projekt irányítás, minőségbiztosítás, vezetői tanácsadás, EDR (magyar TETRA rendszer)
 • 2004 - 2005
  Informatikai és Hírközlési Minisztérium, projekt irányítás, minőségbiztosítás, vezetői tanácsadás, EDR (magyar TETRA rendszer)
 • 2005 - 2008
  Miniszterelnöki Hivatal, projekt irányítás, minőségbiztosítás, vezetői tanácsadás, EDR (magyar TETRA rendszer)
 • 2013 - 2014
  Magyar Posta/ TÁMOP, Biztonságos ELektronikus kézbesítési rendszer
Elérhetőségek
Egyetemi tartózkodási hely
 • Épület: Fővám tér 13-15 (Sóház)
  Szobaszám: 227
  Mellék: 7419
  Fővonal: 482-7419
  Fax:
  Belső fax:
balint.molnar@uni-corvinus.hu
http://informatika.uni-corvinus.hu/root/web/web.nsf/do?open&lang=hu&tpage=oktatokMolnarBalint
Skype: molnarba
Personal data

Dr. Molnár Bálint

Egyetemi docens / Associate Professor
Institute of Informatics / Department of Information Systems
Associate professor
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 1976 - 1981
  University of Loránd Eötvös, Mathematician (B)
Scientific degrees and awards
 • 1997, PhD
  University of Technology in Budapest
 • 2014, Dr.Habil
  Eötvös Loránd University in Budapest
Career
Workplaces
 • 1981 - 1992
  Central Research Institute for Physics, Senior Researcher
 • 1992 - 2019
  Information technology Foundation of Hungarian Academy of Sciences, Senior Consultant
 • 1992 - 1998
  University of Economic Sciences, Assistant Professor
 • 1998 -
  Corvinus University in Budapest, Associate Professor
 • 2009 -
  Faculty of Informatics , Eötvös Loránd University in Budapest, Associate professor, Dr. habil.
Important study tours, delegacies
 • 1993, 3 months
  University of Wolverhampton
 • 1995, 1 month
  University of Wolverhampton
Díjak, címek, kitüntetések
 • 1994, Kalmár László Award, John von Neumann Association for Computer Science
  John von Neumann Association for Computer Science
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
English
Advanced
Advanced
Advanced
Yes
German
Intermediate
Intermediate
Intermediate
Language skills
 • Language: English
  Speaking: Advanced
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance: Yes
 • Language: German
  Speaking: Intermediate
  Writing: Intermediate
  Reading: Intermediate
  Media appearance:
Research, professional activity

Analysis, design, and modeling of Information Systems by object-oriented and structured methods; Artificial Intelligence, expert systems, ontologie; Information Systems for e-government; Cotnrolling and Auditing Information Systems;

informatics

Formal, mathematical-based models for designing, modeling and validating information systems; Application of data science methods to solve data, function and process integration issues of enterprise management and health information systems. Enterprise, organizational, business, information systems architecture and application of formal models.

Knowledge-based systems design methods, methodology; Information System Analysis, Organizational and Design Methodologies - Structured and Object Oriented Approaches; Database design methodologies;
Major research projects
 • 1994 - 1996, Development of an Analysis and Design system for the CommonKADS methodology
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: European Union
  Further info about research: PEKADS - projekt, COPERNICUS program CP 93: 7599
 • 1984 - 1989, Development of a Framework Systems for Knowledge Bases Systems
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: Central Research Institute for Physics
  Further info about research:
 • 1988 - 1992,
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: Information technology Foundation of Hungarian Academy of Sciences
  Further info about research:
 • 1981 - 1984, Development of the compiler for Ada programming language
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: Central Research Institute for Physics
  Further info about research:
 • 1999 - 2001, Advisor : Recommender system for issues of Cafeteria
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: Corvinus University in Budapest
  Further info about research:
 • 2010 - 2013, The trends of the Enterprise Resource Systems and the selection criteria for introducing into companies
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: Faculty of Informatics , Eötvös Loránd University in Budapest
  Further info about research:
 • 2012 - 2014, Investigation of properties of the social networks
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: Faculty of Informatics , Eötvös Loránd University in Budapes, TÁMOP progamme
  Further info about research:
 • 2009 - ,
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: Faculty of Informatics , Eötvös Loránd University in Budapes, TÁMOP programme
  Further info about research:
 • 2017 - , Architecture of Information Systems
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: Faculty of Informatics , Eötvös Loránd University in Budapes, EFOP programme
  Further info about research:
 • 2019 - , ED_18-1-2019-0030 (Application-specific highly reliable IT solutions) has been implemented with the support provided from the National Research, Development and Innovation Fund of Hungary, financed under the Thematic Excellence Programme funding scheme.
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: National Research, Development and Innovation Fund of Hungary,
  Further info about research:
Membership in scientific or professional bodies/organizations
 • 1981 - , ,
  Member, national
 • 1984 - , , member
  Neumann Janos Computer Science Association, national
 • 1994 - 2014, , member
  Neumann Janos Computer Science Association, national
 • 1999 - 2011, , member
  Member of the Board of the Hungarian Chapter, international
 • 2000 - 2014, Member of ISACA Academic Relations Committee, member
  ISACA (Information Systems Audit and Control Association, international
 • 2012 - , Academic Advocate, member
  SACA (Information Systems Audit and Control Association, international
 • 2017 - , Treasurer of Hungarian Chapter, leadership position (president, director etc)
  Association for Computing Machinery, international
Board memberships and positions
 • 2002 - , , president or member of the editorial board
  Foreign language
 • 2001 - , Reviewer, other position (e.g. member of the advisory board)
  Foreign language
 • 2006 - 2010, ,
 • 2012 - , , president or member of the editorial board
  Foreign language
Expert consultancy activities
 • 1997 - 2000
  ,
 • 2000 - 2002
  ,
 • 2003 - 2004
  ,
 • 2004 - 2005
  ,
 • 2005 - 2008
  ,
 • 2013 - 2014
  ,
Contacts
balint.molnar@uni-corvinus.hu
http://informatika.uni-corvinus.hu/root/web/web.nsf/do?open&lang=hu&tpage=oktatokMolnarBalint
Skype: molnarba
Vágólapra másolva
GEN.:2021.05.12. - 05:15:05