Főoldal Budapesti Corvinus Egyetem - Budapesti Corvinus Egyetem
Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Vissza az elérhetőségekhez

Önéletrajz - Márton András

Adatok

Márton András

Tudományos segédmunkatárs / Assistant Research Fellow
Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Tanszék
tudományos segédmunkatárs
1990
Végzettségek, tudományos fokozatok
Felsőfokú végzettségek
 • 2014 - 2021
  Budapesti Corvinus Egyetem, Jövőkutatás (F)
 • 2012 - 2014
  Budapesti Corvinus Egyetem, Vállalkozásfejlesztés (D)
 • 2008 - 2012
  Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodási és menedzsment (C)
Szakmai életút
Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök és beosztások
 • 2016 -
  Budapesti Corvinus Egyetem, Tudományos segédmunkatárs
 • 2016 - 2017
  MTA Ökológiai Kutatóközpont, Kutatóasszisztens
 • 2011 - 2011
  Raiffeisen Bank Zrt., Marketing gyakornok
Fontosabb tanulmányutak, kiküldetések
 • 2017, 4 hónap
  University of St. Gallen
 • 2015, 5 hónap
  Estonian Business School
 • 2013, 4 hónap
  University of Eastern Finland
 • ,
Díjak, címek, kitüntetések
 • 2014, Tudományos Diákköri Konferencia
  Budapesti Corvinus Egyetem
Nyelvismeret
Nyelv
Beszéd
Írás
Olvasás
Média szereplést vállal e rajta?
angol
felső
felső
felső
Igen
olasz
közép
közép
közép
Nyelvismeret
 • Nyelv: angol
  Beszéd: felső
  Írás: felső
  Olvasás: felső
  Média szereplést vállal e rajta?: Igen
 • Nyelv: olasz
  Beszéd: közép
  Írás: közép
  Olvasás: közép
  Média szereplést vállal e rajta?:
Kutatás, szakértői tevékenység

Tervezés és projektek, Jövőkutatás

Gazdálkodás- és szervezéstudományok

Fenntartható fejlődés, stratégiai menedzsment, jövőorientáltság
Fontosabb kutatások
 • 2020 - , RE-ACT - Önreflexiós eszközök a regionálisan működő intelligens egyetemek számára
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: EU
  További információk a kutatásról:
 • 2016 - 2017, Környezeti jövő - Magyarország 2050
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: MTA Ökológiai Kutatóközpont
  További információk a kutatásról:
Elérhetőségek
Egyetemi tartózkodási hely
 • Épület: C
  Szobaszám: 410
  Mellék:
  Fővonal:
  Fax:
  Belső fax:
andras.marton@uni-corvinus.hu
Personal data

Márton András

Tudományos segédmunkatárs / Assistant Research Fellow
Institute of International, Political and Regional Studies / Geography, Geoeconomy and Sustainable Development
Assistant research fellow
1990
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 2014 - 2021
  Corvinus University of Budapest, Futures Studies (F)
 • 2012 - 2014
  Corvinus University of Budapest, Business Development (D)
 • 2008 - 2012
  Corvinus University of Budapest, Business Administration (C)
Career
Workplaces
 • 2016 -
  Corvinus University of Budapest, Assistant Research Fellow
 • 2016 - 2017
  MTA Centre for Ecological Research, Research Assistant
 • 2011 -
  Raiffeisen Bank Hungary Zrt., Marketing Assistant
Important study tours, delegacies
 • 2017, 4 months
  University of St. Gallen
 • 2015, 5 months
  Estonian Business School
 • 2013, 4 months
  University of Eastern Finland
Díjak, címek, kitüntetések
 • 2012, Scientific Students' Associations Conference
  Corvinus University of Budapest
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
English
Advanced
Advanced
Advanced
Yes
Italian
Intermediate
Intermediate
Intermediate
Language skills
 • Language: English
  Speaking: Advanced
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance: Yes
 • Language: Italian
  Speaking: Intermediate
  Writing: Intermediate
  Reading: Intermediate
  Media appearance:
Research, professional activity

Planning and projects, Futures studies

economics

Sustainable development, strategic management, future orientation
Major research projects
 • 2020 - , RE-ACT - Self-reflection tools for smart universities acting regionally
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: EU
  Further info about research:
 • 2016 - 2017, Environmental Horizon Scanning - Hungary 2050
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: MTA Centre for Ecological Research
  Further info about research:
Contacts
Location at the university
 • Building: C
  Room number: 410
  Extension:
  Main line:
  Fax:
  Internal fax:
andras.marton@uni-corvinus.hu
Vágólapra másolva