Főoldal Budapesti Corvinus Egyetem - Budapesti Corvinus Egyetem Ugrás a fő tartalomra
Vissza az elérhetőségekhez

Önéletrajz - Dr. Korompai Attila

Adatok

Dr. Korompai Attila

Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Tanszék
egyetemi docens
1944
Végzettségek, tudományos fokozatok
Felsőfokú végzettségek
 • 1963 - 1968
  ELTE TTK, Biológia-földrajz szak (B)
Tudományos fokozatok, címek
 • 1971, dr. univ
  ELTE TTK
 • 1994, kandidátus
  MTA
Szakmai életút
Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök és beosztások
 • 1968 - 1969
  Kölcsey Ferenc Gimnázium (Bp. VI. ker. Tanács), Középiskolai tanár
 • 1969 - 1971
  ÉGSZI, Tudományos segédmunkatárs
 • 1971 - 1995
  Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem és utódai, tudományos munkatárs
 • 1995 - 2013
  Budapesti Corvinus Egyetem, egyetemi docens
 • 2013 -
  , nyugdíjas
Egyetemi közéleti tevékenységek (testületi tagságok, vezetői megbízatások)
 • 1996 - 1997
  Közgazdaságtudományi Kar Akkreditációs Bizottság koordinátor, szerkesztő
 • 1997 - 2009
  tanszékvezető, Gazdaságföldrajz Tanszék
Fontosabb tanulmányutak, kiküldetések
 • 1976, 3 hó
  Athens Center of Ekistics
 • 1992, 3 hó
  Göteborg University
 • 1998, 1 hó
  London School of Economics
 • 1999, 1 hó
  Groningen University
Nyelvismeret
Nyelv
Beszéd
Írás
Olvasás
Médiaszereplést vállal-e rajta?
angol
közép
közép
közép
orosz
közép
közép
közép
német
alap
alap
Nyelvismeret
 • Nyelv: angol
  Beszéd: közép
  Írás: közép
  Olvasás: közép
  Médiaszereplést vállal-e rajta?:
 • Nyelv: orosz
  Beszéd: közép
  Írás: közép
  Olvasás: közép
  Médiaszereplést vállal-e rajta?:
 • Nyelv: német
  Beszéd: alap
  Írás:
  Olvasás: alap
  Médiaszereplést vállal-e rajta?:
Kutatás, szakértői tevékenység

Gazdaságföldrajz (Economic Geography), Területi elemzési módszerek, Vállalat és a tér, Regionális és helyi politika, Jövőkutatás, Regionális fejlesztési stratégiák

Multidiszciplináris társadalomtudományok

• területi stratégiák és hatásvizsgálatok elméleti, módszertani és gyakorlati kérdései,• a társadalom és a gazdaság térbeli folyamatainak új irányai,• térszerveződési és térszervezési formák Európában, regionális makrorendszerek• üzleti földrajz

• A területi és környezeti előrejelzés, a nagy távlatú területi folyamatok és azok befolyásolási lehetőségei: elméleti, módszertani kérdések és gyakorlati problémák• Természeti erőforrások gazdaságtana és földrajza kiemelt témakörei: Fenntartható fejlődés, föld- és területhasznosítás, biológiai erőforrások, energetika, víz, légkör; • Az infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó törekvések, jövőképek és az infrastruktúra szerepének változása a regionális fejlődésben
Fontosabb kutatások
 • 1971 - 1973, A magyar nagy távlatú jövőkép - Komárom-Eszetrgom térségének távlati fejlesztési terve
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: VÁTI
  További információk a kutatásról: A területi fejlődés és a településszerkezet változásai, környezeti változások, regionális makrorendszerek
 • 1982 - 1986, A TTF hatása a településfejlődésre
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: OKKFT
  További információk a kutatásról: A kutatás MTA elismerésben és jutalomban részesült.
 • 1985 - 1988, A gazdaság fejlődését befolyásoló tudományos-technikai haladás hatása a társadalmi tér és a fizikai tér kapcsolatára
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: TS2/2
  További információk a kutatásról: A virtuális terek és a fizikai, földrajzi tér kapcsolata és annak változása
 • 1992 - 1994, Második Millennium
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
  További információk a kutatásról: Városfejlesztési stratégia alternatívák Budapest számára
 • 1997 - 1998, • Vállalkozási övezetekről szóló kormányhatározat előkészítése
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: Honfoglalás Bt.
  További információk a kutatásról: Vállalkozási övezetek szabályozásának nemzetközi összehasonlító elemzése.
 • 1997 - 1999, Az infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó törekvések, jövőképek és az infrastruktúra szerepének változása a regionális fejlődésben
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: OTKA
  További információk a kutatásról: Az infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó tervek, programok és a megvalósulás befolyásoló tényezői.
 • 2001 - 2002, • Középtávú társadalmi-gazdasági előrejelzések Magyarország egyes régióira
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: Gazdasági Minisztérium
  További információk a kutatásról: A területi szerkezet változásának új irányai
 • 2003 - 2003, A Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Operatív Program hatásvizsgálata és értékelése
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: VÁTI
  További információk a kutatásról: Résztanulmány készítése
 • 2005 - 2006, Regionális fejlesztési programok szinergikus hatásainak elemzése
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: TERRA Kft.
  További információk a kutatásról: A szinergikus hatások vizsgálatára használt EU által ajánlott modell továbbfejlesztése és alkalmazása
 • 2008 - 2008, Contesting Regional Peripherality Through Leadership: Central European Experience
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: International Visegrad Fund - Regional Studies Association
  További információk a kutatásról: Cseh-magyar-szlovák összehasonlító elemzések kérdőíves felmérések és esettanulmányok alapján
 • 2008 - 2008, KIOP projektek kohéziós hatásának vizsgálata
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: NFÜ
  További információk a kutatásról: A KIOP projektek területi hatásainak elemzése és értékelése
 • 2008 - 2009, DONAUREGIONEN INTERREG program
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: EU
  További információk a kutatásról: A magyar településhálózat és népesség stratégiai adottságainak értékelése - Kutatásvezető.Közreműködés a szlovák-magyar-szerb-román-bolgár Duna-szakasz gazdasági adottságainak és potenciáljának felmérésében, a módszertan kidolgozásában.
 • 2010 - 2013, Donauregionen plus
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: EU
  További információk a kutatásról: A Közép- és Alsó Duna-völgy különböző szintű Duna menti régióinak fejlesztési stratégiái és fejlődési forgatókönyvei. Témafelelős:Közreműködés a kutatás módszertani hátterének kidolgozásában. A magyar-szlovák, magyar és magyar-horvát-szerb Duna menti régiók településhálózat fejlesztési cél-prioritás- és intézkedési rendszerének kidolgozása.Minta-forgatókönyv ek a magyar-horvát-szerb alrégió fejlesztési stratégiájához..
Tagság tudományos vagy szakmai szervezetben, testületben
 • 1995 - , tag,
  MTA Jövőkutatási Bizottság, országos
 • 1998 - , tag,
  MTA Regionális Tudományi Bizottság, országos
 • 1964 - , tag, 2003-tól Választmányi tag,
  Magyar Földrajzi Társaság, országos
 • 1991 - , tag, 1996-tól a magyar tagozat koordinátora,
  Regional Studies Association, nemzetközi
 • 2002 - , elnökségi tag,
  Magyar Regionális Tudományi Társaság, országos
Szakértői tanácsadási tevékenységek
 • 2003 - 2004
  VÁTI, • Országos Területfejlesztési Koncepció továbbfejlesztése
 • 2004 - 2005
  DHV Hungary, Európai Uniós pályázatok előkészítése és értékelése
 • 2007 -
  VÁTI, Új Országos Településhálózatfejlesztési Koncepció előkészítése
 • 2000 - 2001
  Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium, SAPARD pályázatok értékelése
 • 2007 - 2008
  European Commission Research Directorate General, FP7 pályázatok értékelése
Elérhetőségek
Egyetemi tartózkodási hely
 • Épület: C épület
  Szobaszám: 520
  Mellék: 7741
  Fővonal: 482-7741
  Fax:
  Belső fax:
attila.korompai@uni-corvinus.hu
1033 Budapest, Apát u. 20.
+36-30-375-4453
Adatok

Dr. Korompai Attila

Institute of International, Political and Regional Studies / Geography, Geoeconomy and Sustainable Development
egyetemi docens
1944
Végzettségek, tudományos fokozatok
Felsőfokú végzettségek
 • 1963 - 1968
  ELTE TTK, teacher of biology and geography (B)
Tudományos fokozatok, címek
 • 1971, dr. univ
  ELTE TTK
 • 1994, kandidátus
  MTA
Szakmai életút
Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök és beosztások
 • 1968 - 1969
  Ferenc Kölcsey Grammar School, teacher of geography
 • 1969 - 1971
  ÉGSZI, research assistant
 • 1971 - 1995
  Karl Marx University of Economics and successors, Research fellow
 • 1995 - 2013
  Corvinus University of Budapest, associate professor
 • 2009 - 2013
  Dept of Geography, CUB, head of department
Egyetemi közéleti tevékenységek (testületi tagságok, vezetői megbízatások)
 • 1996 - 1997
  Co-ordinator, editor, Accreditation Committee of the Faculty of Economics
Fontosabb tanulmányutak, kiküldetések
 • 1976,
 • 1992,
 • 1998,
 • 1999,
Nyelvismeret
Nyelv
Beszéd
Írás
Olvasás
Médiaszereplést vállal-e rajta?
angol
közép
közép
közép
orosz
közép
közép
közép
német
alap
alap
Nyelvismeret
 • Nyelv: angol
  Beszéd: közép
  Írás: közép
  Olvasás: közép
  Médiaszereplést vállal-e rajta?:
 • Nyelv: orosz
  Beszéd: közép
  Írás: közép
  Olvasás: közép
  Médiaszereplést vállal-e rajta?:
 • Nyelv: német
  Beszéd: alap
  Írás:
  Olvasás: alap
  Médiaszereplést vállal-e rajta?:
Kutatás, szakértői tevékenység

Economic Geography, Methods of regional analysis, Entrepreneurial spaces, , Reginal and local policy, Futures studies, Regional and local development strategies, Territorial impact studies

Multidiszciplináris társadalomtudományok

Theories, methodologies and practice of regional development strategies and impact studies, • • New spatial processes in society and economy,• Forms of spatial organisation in Europe regional macrosystems • business geography

• Regional and environmental forecatsing, Influencing long-term development processes, Economics and geography of natural resources , Infrastructure development
Fontosabb kutatások
 • 1971 - 1973,
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó:
  További információk a kutatásról:
 • 1982 - 1986,
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó:
  További információk a kutatásról:
 • 1985 - 1988,
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó:
  További információk a kutatásról:
 • 1992 - 1994,
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó:
  További információk a kutatásról:
 • 1997 - 1998,
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó:
  További információk a kutatásról:
 • 1997 - 1999,
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó:
  További információk a kutatásról:
 • 2001 - 2002,
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó:
  További információk a kutatásról:
 • 2003 - 2003,
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó:
  További információk a kutatásról:
 • 2005 - 2006,
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó:
  További információk a kutatásról:
 • 2008 - 2008,
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó:
  További információk a kutatásról:
 • 2008 - 2008,
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó:
  További információk a kutatásról:
 • 2008 - 2009,
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó:
  További információk a kutatásról:
 • 2010 - ,
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó:
  További információk a kutatásról:
Tagság tudományos vagy szakmai szervezetben, testületben
 • 1995 - , ,
  ,
 • 1998 - , ,
  ,
 • 1964 - , ,
  ,
 • 1991 - , ,
  ,
 • 2002 - , ,
  ,
Szakértői tanácsadási tevékenységek
 • 2003 - 2004
  ,
 • 2004 - 2005
  ,
 • 2007 -
  ,
 • 2000 - 2001
  ,
 • 2007 - 2008
  ,
Elérhetőségek
Egyetemi tartózkodási hely
 • Épület: C
  Szobaszám: 520
  Mellék: 7741
  Fővonal: +36-1-482-7741
  Fax:
  Belső fax:
attila.korompai@uni-corvinus.hu
+36-30-375-4453
Vágólapra másolva
X
×