Főoldal Budapesti Corvinus Egyetem
Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Vissza az elérhetőségekhez

Önéletrajz - Kollai István

Adatok

Kollai István

Adjunktus / Assistant Professor
Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Világgazdasági Tanszék
Végzettségek, tudományos fokozatok
Felsőfokú végzettségek
 • 1999 - 2004
  Budapesti Corvinus Egyetem, Európai Integráció és Világgazdasági Alkalmazkodás (D)
 • 1998 - 2005
  Eötvös Loránd Tudományegyetem, Történelem (D)
Tudományos fokozatok, címek
 • 2014, PhD
  Budapesti Corvinus Egyetem
Szakmai életút
Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök és beosztások
 • 2003 - 2007
  Nemzetközi Bankárképző Központ, junior consultant
 • 2008 - 2010
  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, elemző
 • 2010 - 2015
  Pozsonyi Magyar Intézet, igazgató
 • 2006 -
  Terra Recognita Alapítvány - A közép-európai párbeszédért, koordinátor
Egyetemi közéleti tevékenységek (testületi tagságok, vezetői megbízatások)
 • 2017 -
  Közép-Európa Társaság - tanácsadó testületi tag
Fontosabb tanulmányutak, kiküldetések
 • 2017,
  Pozsonyi Comenius Egyetem
 • 2018, Május 12-22
  University of Western Australia, Perth
 • 2018, Április 6-7
  FATIGUE felvételi - Charles University, Prága
 • 2018, Augusztus 27-31
  FATIGUE workshop, London
 • 2018, November 8-9
  Hermes Strategy Group Meeting, Strasbourg
 • 2018, Október 23-24
  Roundtable participant on the Jubilee Conference of Jagellonian University, Krakow
Díjak, címek, kitüntetések
 • 2012, Jószomszédság és Megértés Díj (Terra Recognita Alapítvány)
  Magyarország Külügyminisztériuma, Szlovákia Külügyminisztériuma
Nyelvismeret
Nyelv
Beszéd
Írás
Olvasás
Média szereplést vállal e rajta?
angol
felső
felső
felső
Igen
szlovák
felső
közép
felső
német
közép
közép
közép
cseh
alap
alap
közép
latin
közép
Nyelvismeret
 • Nyelv: angol
  Beszéd: felső
  Írás: felső
  Olvasás: felső
  Média szereplést vállal e rajta?: Igen
 • Nyelv: szlovák
  Beszéd: felső
  Írás: közép
  Olvasás: felső
  Média szereplést vállal e rajta?:
 • Nyelv: német
  Beszéd: közép
  Írás: közép
  Olvasás: közép
  Média szereplést vállal e rajta?:
 • Nyelv: cseh
  Beszéd: alap
  Írás: alap
  Olvasás: közép
  Média szereplést vállal e rajta?:
 • Nyelv: latin
  Beszéd:
  Írás:
  Olvasás: közép
  Média szereplést vállal e rajta?:
Kutatás, szakértői tevékenység

társadalmi-gazdasági folyamatok Közép-Európában

Multidiszciplináris társadalomtudományok

Közép-Európa / örökségipar / a nyelv közgazdaságtana / branding, geo-branding

Emlékezetpolitika Szlovákiában / EU-s források felhasználása
Fontosabb kutatások
 • 2017 - 2019, DANUrB - Danube Urban Brand (Danube Transnational Programme)
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: Interreg Danube Transnational Programme
  További információk a kutatásról: A kutatás keretében workshopok szervezése, digitális oktatási anyagok készítése örökség-menedzsment témájában
 • 2017 - 2018, Jagellonian Ideas and Intercultural Relations
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: Jagello Egyetem, Krakkó / Lengyelország Külügyminisztériuma
  További információk a kutatásról: Konferencián részvétel, kiadványban és könyvben fejezet írása imaginative geography-ról
 • 2018 - 2019, Peripatos - kültéri oktatásmódszertan
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: Terra Recognita Foundation - for a Central European dialogue
  További információk a kutatásról: A közgazdaság, politikai gazdaság kültéri (outdoor) oktatásra történő adaptálása, egy saját oktatási audioguide (Peripatos smartphone applikáció) kifejlesztésével.
 • 2018 - 2018, Visegrád a horizonton
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: International Visegrad Fund - Nemzetközi Visegrádi Alap
  További információk a kutatásról: Oktatási tananyag készítése audioguide formátumban a Budapest-Pozsony-Breclav-Varsó vasútvonalra
 • 2017 - 2018, A Duna a horizonton
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: Danube Fund, Slovakia - Duna Alap, Szlovákia
  További információk a kutatásról: Oktatási tananyag készítése audioguide formátumban a Pozsony környéki hajóutakra
 • 2018 - 2018, EFOP: Közép-Európa jövője: társadalmi-gazdasági tendenciák globális kontextusban
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: Budapesti Corvinus Egyetem
  További információk a kutatásról: 3 fős kutatócsoport Közép-Európáról
 • 2017 - , FATIGUE: Delayed Transformational Fatigue in Central and Eastern Europe
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: Európai Unió (Horizon2020)
  További információk a kutatásról: PhD témavezetés a közép-európai társadalmi-gazdasági problémák témakörében, hat egyetem együttműködésében, a University College of London vezetésével - https://worldeconomy.hu/our_projects/fatigue/
 • 2018 - , POPREBEL: Populist rebellion against modernity in 21st-century Eastern Europe: neo-traditionalism and neo-feudalism
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: Európai Unió (Horizon2020)
  További információk a kutatásról: Kutatás a neo-feudalizmus, refeudalizáció témakörében (2018-ban csak pályázatírás, előkészítés; hivatalos indulás 2019. január 1.)
 • 2017 - 2018, Örökségipar Szlovákiában
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: SAIA - Szlovák Tudományos és Információs Ügynökség
  További információk a kutatásról: A SAIA finanszírozásában, a Comenius Egyetemen végzett kutatómunka az örökségipar jelenségéről, majd cikk megjelentetése Lengyelországban
Tagság tudományos vagy szakmai szervezetben, testületben Szakértői tanácsadási tevékenységek
 • 2018 - 2018
  Institute for Cultural Policy, Magyar-szlovák kerekasztal (első ülés: 2018. december 11, Pozsony)
 • 2018 - 2018
  Hermes - 25 egyetem felsőoktatási hálózata, Hermes Éves Konferencia szervezése (2018. június 8.) a BCE és a Világgazdasági Intézet képviseletében
Elérhetőségek
Egyetemi tartózkodási hely
 • Épület: C
  Szobaszám: 12
  Mellék: 7423
  Fővonal: +36 1 482 7423
  Fax:
  Belső fax:
istvan.kollai@uni-corvinus.hu

Hétfő 10.00-11.30
Personal data

Kollai István

Adjunktus / Assistant Professor
Institute of International, Political and Regional Studies / Department of World Economy
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 1999 - 2004
  Corvinus University Budapest, European Integration and World Economics (D)
 • 1998 - 2005
  ELTE, Budapest, History (D)
Scientific degrees and awards
 • 2014, PhD
  Corvinus University Budapest
Career
Workplaces
 • 2003 - 2007
  International Training Centre for Bankers, junior consultant
 • 2008 - 2010
  National Development Agency, analyst
 • 2010 - 2015
  Hungarian Insitute in Bratislava, director
 • 2006 -
  Terra Recognita Foundation - for the cooperation in Central Europe, project coordinator
Public activities in the university (memberships in university bodies)
 • 2017 -
  Central European Association - member of Board of Trustees
Important study tours, delegacies
 • 2017,
  Comenius University Bratislava
 • 2018, 12-22 May
  University of Western Australia, Perth
 • 2018, 6-7 April
  FATIGUE entrance exam - Charles University, Prague
 • 2018, 27-31 August
  FATIGUE workshop, London
 • 2018, 8-9 May
  Hermes Strategy Group Meeting, Strasbourg
 • 2018, 23-24 October
  Roundtable participant on the Jubilee Conference of Jagellonian University, Krakow
Díjak, címek, kitüntetések
 • 2012, Prize for Good Neighbourhood and Understanding
  Ministry of Foreign Affairs Hungary, Ministry of Foreign Affairs Slovakia
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
English
Advanced
Advanced
Advanced
Yes
Slovakian
Advanced
Intermediate
Advanced
German
Intermediate
Intermediate
Intermediate
Czech
Basic
Basic
Intermediate
Latin
Intermediate
Language skills
 • Language: English
  Speaking: Advanced
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance: Yes
 • Language: Slovakian
  Speaking: Advanced
  Writing: Intermediate
  Reading: Advanced
  Media appearance:
 • Language: German
  Speaking: Intermediate
  Writing: Intermediate
  Reading: Intermediate
  Media appearance:
 • Language: Czech
  Speaking: Basic
  Writing: Basic
  Reading: Intermediate
  Media appearance:
 • Language: Latin
  Speaking:
  Writing:
  Reading: Intermediate
  Media appearance:
Research, professional activity

socio-economic tendencies in Central and Eastern Europe

multidisciplinary social sciences

Central and Eastern Europe / heritage industry / economics of language / branding, geo-branding

Policy of remembrance in Slovakia / efficiency of EU-funds
Major research projects
 • 2017 - 2019,
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: Interreg Danube Transnational Programme
  Further info about research: Organizing workshops, developing audioguides about cultural management
 • 2017 - 2018, Jagellonian Ideas and Intercultural Relations
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: Jagiellonian University Krakow / Foreign Ministry of Poland
  Further info about research: Conference and essay about imaginative geography
 • 2018 - 2019, Peripatos - learning by walking
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: Terra Recognita Foundation - for a Central European dialogue
  Further info about research: Adapting economcs and political economy into outdoor education, through an own smartphone application (Peripatos) invented by the Peripatos team.
 • 2018 - 2018, Visegrad on the Horizon
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: International Visegrad Fund
  Further info about research: Educational audioguide-material for the Budapest-Warsaw train route
 • 2017 - 2018, Danube on the Horizon
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: Danube Fund, Slovakia - Duna Alap, Szlovákia
  Further info about research: Educational audioguide-material for boat routes around Bratislava
 • 2018 - 2018, The future of Central and Eastern Europe: socio-economic tendencies in a global context.
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: Corvinus University of Budapest
  Further info about research: Three-person research team about Central and Eastern Europe
 • 2017 - , FATIGUE: Delayed Transformational Fatigue in Central and Eastern Europe
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: European Union (Horizon2020)
  Further info about research: https://worldeconomy.hu/our_projects/fatigue/
 • 2018 - , POPREBEL: Populist rebellion against modernity in 21st-century Eastern Europe: neo-traditionalism and neo-feudalism
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: European Union (Horizon2020)
  Further info about research: Research on neo-feudalism (official start: 2019; in 2018: participation in proposal writing and forming the consortium)
 • 2017 - 2018, Heritage industry in Slovakia: the commodification of the past in a young country
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: SAIA
  Further info about research: Research and essay about Slovakian heritage industry, financed by SAIA
Membership in scientific or professional bodies/organizations Expert consultancy activities
 • 2018 - 2018
  Institute for Cultural Policy (Magda Vásáryová, ambassador of Slovakia to Poland), Hungarian-Slovak roundtable
 • 2018 - 2018
  Hermes - Higher Education and Research in Management of European universities, Hermes Annual Meeting (8 June 2018, Budapest)
Contacts
Location at the university
 • Building: C
  Room number: 12
  Extension: 7423
  Main line: +36 1 482 7423
  Fax:
  Internal fax:
istvan.kollai@uni-corvinus.hu

Thursday 11.30-13.00
Vágólapra másolva