Főoldal Budapesti Corvinus Egyetem - Budapesti Corvinus Egyetem
Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Vissza az elérhetőségekhez

Önéletrajz - Kiss Veronika

Adatok

Kiss Veronika

Projektvezető / Project Leader
Vállalatgazdaságtan Intézet / Döntéselmélet Tanszék
Végzettségek, tudományos fokozatok
Felsőfokú végzettségek
 • 2000 - 2006
  Eötvös Loránd Tudomány Egyetem, Biológus, ökológus szakirány (D)
 • 2011 - 2014
  Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdász, Regionális és Környezetgazdaságtan szakirány (D)
Szakmai életút
Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök és beosztások
 • 2017 -
  Szabadúszó, Ökoszisztéma értékelés, fenntartható energia használat
 • 2007 - 2017
  CEEweb, Program vezető, Főtitkár
 • 2006 - 2007
  Magyar Természettudományi Múzeum, Projekt vezető
Fontosabb tanulmányutak, kiküldetések
 • 2003, 7 hó
  Australian Institute of Commerce and Language
Nyelvismeret
Nyelv
Beszéd
Írás
Olvasás
Média szereplést vállal e rajta?
angol
felső
felső
felső
Igen
német
közép
közép
közép
spanyol
alap
alap
alap
Nyelvismeret
 • Nyelv: angol
  Beszéd: felső
  Írás: felső
  Olvasás: felső
  Média szereplést vállal e rajta?: Igen
 • Nyelv: német
  Beszéd: közép
  Írás: közép
  Olvasás: közép
  Média szereplést vállal e rajta?:
 • Nyelv: spanyol
  Beszéd: alap
  Írás: alap
  Olvasás: alap
  Média szereplést vállal e rajta?:
Kutatás, szakértői tevékenység

Döntési technikák

Környezettudományok

fenntartható energia használat

erőforrás használat, ökoszisztéma értékelés
Fontosabb kutatások
 • 2019 - 2020, EcoVelo Tour
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: EU, állami kofinanszirozással (10%)
  További információk a kutatásról: ökoszisztéma szolgáltatás alapú kerékpár turizmus fejlesztés a Duna régióban
 • 2019 - 2020, Az ökoszisztéma szolgáltatások társadalmi megítélése
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: Magyar Állam
  További információk a kutatásról:
Tagság tudományos vagy szakmai szervezetben, testületben
 • 2017 - 2020, Az ökológiai közgazdászok európai társasága, tag
  , nemzetközi
 • 2019 - 2020, Ökoszisztéma Szolgáltatások Együttműködés, tag
  , nemzetközi
Elérhetőségek
Egyetemi tartózkodási hely
 • Épület: Központi épület
  Szobaszám: 128
  Mellék: 5502
  Fővonal: +36 1 4825502
  Fax: +36 1 4825567
  Belső fax: 5567
veronika.kiss@uni-corvinus.hu
ecosystemevaluation.com
Personal data

Kiss Veronika

Projektvezető / Project Leader
Institute of Business Economics / Department of Decision Sciences
1981. 10. 20.
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 2000 - 2006
  Eötvös Loránd Science University, Biologist with specification in ecology (D)
 • 2011 - 2014
  Budapest Corvinus University, Economist, specification in regional and environmental economist (D)
Career
Workplaces
 • 2017 -
  Freelancer, Ecosystem evaluation, sustainable energy use
 • 2007 - 2017
  CEEweb, Program officer, General Secretary
 • 2006 - 2007
  Hungarian Natural History Museum, Project manager
Important study tours, delegacies
 • 2003, 7 months
  Australian Institute of Commerce and Language
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
English
Advanced
Advanced
Advanced
Yes
German
Intermediate
Intermediate
Intermediate
Spanish
Basic
Basic
Basic
Language skills
 • Language: English
  Speaking: Advanced
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance: Yes
 • Language: German
  Speaking: Intermediate
  Writing: Intermediate
  Reading: Intermediate
  Media appearance:
 • Language: Spanish
  Speaking: Basic
  Writing: Basic
  Reading: Basic
  Media appearance:
Research, professional activity

Decision techniques

environmental sciences

sustainable energy use

resource use, ecosystem evaluation
Major research projects
 • 2019 - 2020, EcoVelo Tour
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: EU, governmental contribution (10%)
  Further info about research: ecosystem services based ecotourism development along the Danube
 • 2019 - 2020, Social Interpretation of Ecosystem Services
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: Hungarian government
  Further info about research:
Membership in scientific or professional bodies/organizations
 • 2017 - 2020, European Society of Ecological Economics, member
  , international
 • 2019 - 2020, Ecosystem Services Partnership, member
  , international
Contacts
Location at the university
 • Building: Main Building
  Room number: 128
  Extension: 5502
  Main line: +36 1 4825502
  Fax: +36 1 4825567
  Internal fax: 5567
veronika.kiss@uni-corvinus.hu
Vágólapra másolva