Főoldal Budapesti Corvinus Egyetem
Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Vissza az elérhetőségekhez

Önéletrajz - Kajos Attila

Adatok

Kajos Attila

Vállalatgazdaságtan Intézet / Üzleti Gazdaságtan Tanszék
Végzettségek, tudományos fokozatok
Felsőfokú végzettségek
 • 2003 - 2008
  Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Gazdálkodási szak Marketing szakirány (B)
 • 2006 - 2008
  Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Angol nyelvű szakfordító (B)
Szakmai életút
Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök és beosztások
 • 2016 -
  Üzleti Gazdaságtan Tanszék, egyetemi tanársegéd
 • 2012 - 2019
  Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Sporttudományi és Testnevelési Intézet, egyetemi tanársegéd
Nyelvismeret
Nyelv
Beszéd
Írás
Olvasás
Média szereplést vállal e rajta?
angol
felső
felső
felső
Igen
német
közép
közép
közép
Nyelvismeret
 • Nyelv: angol
  Beszéd: felső
  Írás: felső
  Olvasás: felső
  Média szereplést vállal e rajta?: Igen
 • Nyelv: német
  Beszéd: közép
  Írás: közép
  Olvasás: közép
  Média szereplést vállal e rajta?:
Kutatás, szakértői tevékenység

Vállalatgazdaságtan
Üzleti Gazdaságtan
Busines Economics
Cases of Busines Economics

Gazdálkodás- és szervezéstudományok

Sportmarketing
Fogyasztói márkaérték a sportpiacon
Fogyasztói magatartás a sport területén
Sport és motiváció

Technológia és marketing
Kiterjesztett valóság marketing célú felhasználása
Fontosabb kutatások
 • 2017 - , Sportolók fogyasztói márkaértéke
  Részvétel formája:
  Finanszírozó:
  További információk a kutatásról:
Tagság tudományos vagy szakmai szervezetben, testületben Szerkesztőbizottsági tagságok és pozíciók
 • 2016 - 2018, szerkesztőségi tag, a szerkesztőség tagja, vezetője
  magyar nyelvű
Elérhetőségek
attila.kajos@uni-corvinus.hu

Szerda 11:40-13:10
Personal data

Kajos Attila

Institute of Business Economics / Department of Business Studies
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 2003 - 2008
  University of Pécs, Faculty of Business Economics, Economist (Majoring in Marketing) (B)
 • 2006 - 2008
  University of Pécs, Faculty of Business Economics, Specialized Translator in English (B)
Career
Workplaces
 • 2016 -
  Department of Busines Economics, Assistant Lecturer
 • 2012 - 2019
  University of Pécs, Faculty of Sciences, Institute of Sport Science and Physical Education, Assistant lecturer
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
English
Advanced
Advanced
Advanced
Yes
German
Intermediate
Intermediate
Intermediate
Language skills
 • Language: English
  Speaking: Advanced
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance: Yes
 • Language: German
  Speaking: Intermediate
  Writing: Intermediate
  Reading: Intermediate
  Media appearance:
Research, professional activity

Busines Economics
Cases of Busines Economics

organization science

Sports Marketing
Consumer Based Brand Equity in the Sport Market
Consumer Behaviour in Sport
Sport and Motivation

Technology and Marketing
The marketing use of Augmented Reality
Major research projects
 • 2017 - , Consumer Based Athlete Brand Equity
  Form of participation:
  Moneylender:
  Further info about research:
Membership in scientific or professional bodies/organizations Board memberships and positions
Contacts
attila.kajos@uni-corvinus.hu

Wednesday 11:40-13:10
Vágólapra másolva