Főoldal Budapesti Corvinus Egyetem - Budapesti Corvinus Egyetem
Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Vissza az elérhetőségekhez

Önéletrajz - Dr. Jeneyné Varga Ágnes

Adatok

Dr. Jeneyné Varga Ágnes

Egyetemi adjunktus / Senior Lecturer
Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Tanszék
adjunktus
Végzettségek, tudományos fokozatok
Felsőfokú végzettségek
 • 2001 - 2009
  Eötvös Loránd Tudományegyetem, Földrajz-biológia tanár (B)
 • 2011 - 2014
  Eötvös Loránd Tudományegyetem, Földrajz-Meteorológia Program (F)
Tudományos fokozatok, címek
 • 2020, PhD
  Eötvös Loránd Tudományegyetem
Szakmai életút
Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök és beosztások
 • 2013 - 2014
  MTA Közgazdasági Kutatóintézet, tudományos segédmunkatárs
 • 2016 - 2021
  Budapesti Corvinus Egyetem, egyetemi tanársegéd
 • 2021 -
  Budapesti Corvinus Egyetem, egyetemi adjunktus
Nyelvismeret
Nyelv
Beszéd
Írás
Olvasás
Média szereplést vállal e rajta?
angol
spanyol
Nyelvismeret
 • Nyelv: angol
  Beszéd:
  Írás:
  Olvasás:
  Média szereplést vállal e rajta?:
 • Nyelv: spanyol
  Beszéd:
  Írás:
  Olvasás:
  Média szereplést vállal e rajta?:
Kutatás, szakértői tevékenység

Térinformatikai tárgyak (BSc és MSc)Területi elemzési módszerekVidékföldrajz és vidékfejlesztés

Vidéki és periferikus térségek fejlődési pályái, fejlesztési lehetőségei
Fontosabb kutatások
 • 2012 - 2016, Megvalósult és elmaradt szinergiák a fejlesztéspolitikában - Uniós és hazai támogatások kölcsönhatásai földrajzi keretben
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: OTKA
  További információk a kutatásról: http://nyilvanos.otka-palyazat.hu/index.php?menuid=930&lang=EN&num=101025
 • 2012 - 2014, SOLINSA - Tanuló és Innovációs hálózatok támogatása a fenntartható mezőgazdaságért
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: EU - FP7
  További információk a kutatásról: http://solinsa.org/
 • 2013 - , Vidékkutatások 2012-13 (MTA KRTK)
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: NAKVI
  További információk a kutatásról: http://www.rkk.hu/hu/vezeto_hirek/komplex-videkkutatasi-program.html
Tagság tudományos vagy szakmai szervezetben, testületben
 • 2010 - , tag,
  Magyar Földrajzi Társaság, országos
Szakértői tanácsadási tevékenységek
 • 2015 -
  , Bonyhád és Tamási városok -Integrált Településfejlesztési Stratégia - társadalompolitikai és gazdaságfejlesztési szakértő
Elérhetőségek
varga.agnes@uni-corvinus.hu
agivarga.web.elte.hu
Personal data

Dr. Jeneyné Varga Ágnes

Egyetemi adjunktus/ Senior Lecturer
Institute of International, Political and Regional Studies / Geography, Geoeconomy and Sustainable Development
Senior lecturer
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 2001 - 2009
  Eötvös Loránd University, Geography - biology teacher (B)
 • 2011 - 2014
  Eötvös Loránd University, Geography - Meteorology Program (F)
Scientific degrees and awards
 • 2020, PhD
  Eötvös Loránd University
Career
Workplaces
 • 2013 - 2014
  HAS Institute of Economics, assistant research fellow
 • 2016 - 2021
  Corvinus University of Budapest, assistant lecturer
 • 2021 -
  Corvinus University of Budapest, senior lecturer
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
English
Spanish
Language skills
 • Language: English
  Speaking:
  Writing:
  Reading:
  Media appearance:
 • Language: Spanish
  Speaking:
  Writing:
  Reading:
  Media appearance:
Research, professional activity

GISMethods of Regional AnalysisRural Geography and Rural Development

Development ways of rural and peripheral areas
Major research projects
 • 2012 - 2016, Realized and missed synergies in development policies - effects of EU and domestic development aid in territorial framework
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: Hungarian Scientific Research Fund
  Further info about research: http://nyilvanos.otka-palyazat.hu/index.php?menuid=930&lang=EN&num=101025
 • 2012 - 2014, SOLINSA - Support of of Learning and Innovation Networks for Sustainable Agriculture
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: EU - FP7
  Further info about research: http://solinsa.org/
 • 2013 - , Rural Researches 2012-13 (HAS CERS)
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
Membership in scientific or professional bodies/organizations
 • 2010 - , member,
  Hungarian Geographical Society, national
Expert consultancy activities
 • 2015 -
  , Bonyhád and Tamási cities -Integrated Settlement Development Strategy -Social policy and economic development expert
Contacts
varga.agnes@uni-corvinus.hu
Vágólapra másolva