Főoldal Budapesti Corvinus Egyetem - Budapesti Corvinus Egyetem
Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Vissza az elérhetőségekhez

Önéletrajz - Dr. Jeney László

Adatok

Dr. Jeney László

Egyetemi docens / Associate Professor
Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Tanszék
egyetemi docens
Végzettségek, tudományos fokozatok
Felsőfokú végzettségek
 • 1994 - 1999
  Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Földrajz Tanszékcsoport, Budapest, Földrajz szakos okleveles tanár és okleveles geográfus (terület- és településfejlesztés szakirány) (ISCED 5A) (B)
 • 1999 - 2002
  Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Társadalomtudományi Kar, Posztgraduális Nemzetközi és Diplomáciai Tanulmányok Intézete, Budapest (BIGIS), Európa-szakértő posztgraduális képzés (ISCED 5A) (G)
Tudományos fokozatok, címek
 • 2008, PhD
  Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Budapest
Szakmai életút
Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök és beosztások
 • 1999 - 2002
  Regionális Földrajzi Tanszék, Eötvös Loránd Tudományegyetem, ösztöndíjas doktorandusz
 • 2004 - 2008
  Regionális Földrajzi Tanszék, majd Regionális Tudományi Tanszék, Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi tanársegéd
 • 2009 - 2017
  Gazdaságföldrajz Tanszék, majd Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék, majd Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Központ, Budapesti Corvinus Egyetem, egyetemi adjunktus
 • 2017 -
  Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Központ, Budapesti Corvinus Egyetem, egyetemi docens
Egyetemi közéleti tevékenységek (testületi tagságok, vezetői megbízatások)
 • 2015 -
  Specializáció felelős: szociológia alapszak regionális és településfejlesztés specializáció
 • 2016 - 2017
  Kari TDT titkár, Társadalomtudományi Kar
 • 2017 -
  Kari TDT elnök, Társadalomtudományi Kar
Fontosabb tanulmányutak, kiküldetések
 • 2010, 3 hónap
  Department of Geography, Loughborough University, Egyesült Királyság
Díjak, címek, kitüntetések
 • 2009, Nemzetközi tudományos konferencián bemutatott tanulmányért 3. helyezés díja
  CERS (Central European Conference in Regional Studies), Kassa
Nyelvismeret
Nyelv
Beszéd
Írás
Olvasás
Média szereplést vállal e rajta?
angol
közép
közép
felső
német
alap
alap
közép
Nyelvismeret
 • Nyelv: angol
  Beszéd: közép
  Írás: közép
  Olvasás: felső
  Média szereplést vállal e rajta?:
 • Nyelv: német
  Beszéd: alap
  Írás: alap
  Olvasás: közép
  Média szereplést vállal e rajta?:
Kutatás, szakértői tevékenység

Magyarul: Társadalomföldrajz, A világ regionális földrajza, Európa regionális földrajza, Európa regionális és gazdasági földrajz, Gazdaságföldrajz, Európa városi terei (ELTE földrajz és geográfus MSc), Településföldrajz és településfejlesztés, Regionális elemzések módszerei, Gazdasági folyamatok térbeli elemzése, Terület és településfejlesztés, Település-gazdaságtanAngolul: Economic and Human Geography, Economic foundations of local development

Földtudományok

A Visegrádi Országok és a világgazdasági perifériák regionális társadalom- és gazdaságföldrajzaA kelet-közép-európai országok nagyvárosainak integrálódása az európai városversenybeA Kárpát-medence településföldrajza és településfejlesztési gyakorlataiFejlesztési támogatások eredményességnek vizsgálata Dél-Abaúj falvaibanRegionális elemzési módszerek (területi egyenlőtlenségi vizsgálatok)

Latin-Amerika regionális földrajza
Fontosabb kutatások
 • 2012 - 2016, „Synergies” – Realized and missed synergies in development policies. Effects of EU and domestic development aid in territorial framework
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: OTKA kutatás K 101025
  További információk a kutatásról:
 • 2013 - 2014, „Crossing the borders: Geographic and Structural Characteristics of Cross-Border Cooperation in the Danube Region”
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: EU, Strategy for the Danube Region, Priority Area 10
  További információk a kutatásról:
 • 2013 - 2014, E-traffic közlekedési használati előrejelző modell megalkotása
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: Budapesti Corvinus Egyetem – Hírközlési Informatikai Tudományos Egyesület
  További információk a kutatásról:
 • 2003 - 2005, Balaton Projekt - integrált döntés támogató rendszer megvalósítása a fenntartható turizmus elérése érdekében a Balatoni régióban
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: Európai Unió, LIFE03ENV/H/000273
  További információk a kutatásról:
 • 2000 - 2002, European integration, regional specialisation and location of industrial activity in accession countries
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: Európai Unió, Phare-ACE project P98-1117
  További információk a kutatásról:
Tagság tudományos vagy szakmai szervezetben, testületben
 • 2008 - , köztestületi tag, tag
  MTA X. Osztálya a Társadalomföldrajzi Tudományos Bizottság, országos
 • 2008 - , titkár, választmányi tag, tag
  Magyar Földrajzi Társaság, országos
 • 2016 - , titkár, tag
  Teleki Pál Egyesület, országos
Szerkesztőbizottsági tagságok és pozíciók
 • 2017 - , főszerkesztő, a szerkesztőbizottság tagja, vezetője
  idegen nyelvű
Szakértői tanácsadási tevékenységek
 • 2015 - 2015
  Belügyminisztérium, Bonyhád és Tamási járásszékhelyek Integrált Településfejlesztési Stratégiája
 • 2010 - 2011
  Central-European Service for Cross-Border Initiatives (CESCI), „Határtalan Európa – határon átnyúló kapcsolatok” témakörben meghirdetett MTA–CESCI pályázatra beérkezett pályamunkák szakmai bírálata
 • 2009 - 2010
  Ex Ante Tanácsadó Iroda, A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás „Foglalkoztatási Paktum a Csurgói kistérségben” című projekt (TÁMOP 1.4.4.) helyzetelemzése
 • 2008 - 2008
  Ex Ante Tanácsadó Iroda, A Leghátrányosabb Helyzetű Kistérségek Programja (Bácsalmási kistérség)
 • 2008 - 2008
  Ex Ante Tanácsadó Iroda, Mór belvárosára vonatkozó fejlesztési terv kidolgozása: városi szintű és akcióterületi helyzetelemzés, az Előzetes Akcióterületi Terv fejezetei
Elérhetőségek
Egyetemi tartózkodási hely
 • Épület: C
  Szobaszám: 410
  Mellék: 7735
  Fővonal: 06-1-482-7735
  Fax:
  Belső fax:
laszlo.jeney@uni-corvinus.hu
jeney.web.elte.hu

hétfő 15.30-17.00
Personal data

Dr. Jeney László

Egyetemi docens / Associate Professor
Institute of International, Political and Regional Studies / Geography, Geoeconomy and Sustainable Development
Senior lecturer
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 1994 - 1999
  Eötvös Loránd University of Budapest (ELTE), Graduation as Geography teacher and Geographer (specialization of regional and settlement policy profession-course) (ISCED 5A) (B)
 • 1999 - 2002
  Budapest Institute for Graduate International and Diplomatic Studies (BIGIS), Budapest University of Economic Sciences and Public Administration (BKÁE), Specialised postgraduate degree in European Studies as Europe-expert (ISCED 5A) (G)
Scientific degrees and awards
 • 2008, PhD
  Eötvös Loránd University of Budapest (ELTE)
Career
Workplaces
 • 1999 - 2002
  Department of Regional Geography, Eötvös Loránd University of Budapest, Ph.D. student with state scholarship
 • 2004 - 2008
  Department of Regional Geography, later Department of Regional Science, Eötvös Loránd University of Budapest, assistant lecturer
 • 2009 - 2017
  Department of Economic Geography, later Department of Economic Geography and Futures Studies, later Centre of Economic Geography and Futures Studies, Corvinus University of Budapest, senior lecturer
 • 2017 -
  Centre of Economic Geography and Futures Studies, Corvinus University of Budapest, associate professor
Public activities in the university (memberships in university bodies)
 • 2015 - 2016
  Head of specialisation: Sociology BA Regional policy and urban planning
 • 2016 - 2017
  Faculty Secretary for Hungarian State Student’s Research Conference (Faculty of Social Sciences)
 • 2017 -
  Faculty President for Hungarian State Student’s Research Conference (Faculty of Social Sciences)
Important study tours, delegacies
 • 2010, 3 months
  Department of Geography, Loughborough University, United Kingdom
Díjak, címek, kitüntetések
 • 2009, 3rd place award for the paper presented in an international scientific conference
  CERS (Central European Conference in Regional Studies), Kassa/Kosice
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
English
Intermediate
Intermediate
Advanced
German
Basic
Basic
Intermediate
Language skills
 • Language: English
  Speaking: Intermediate
  Writing: Intermediate
  Reading: Advanced
  Media appearance:
 • Language: German
  Speaking: Basic
  Writing: Basic
  Reading: Intermediate
  Media appearance:
Research, professional activity

In Hungarian: Human Geography, Global Regional Geography, Regional Geography of Europe, Eurpean Regional and Economic Geography, Economic Geography, Urban spaces of Europe (for students in Geography Teacher and Geographer MSc Programme, ELTE), Settlement Geography and Local Development, Methods of Regional Analysis, Spatial Analysis of Economic Processes, Regional Policy and Local Development, Urban EconomicsIn English: Economic and Human Geography, Economic foundations of local development

geological sciences

Regional Geography of Visegrad Countries and the peripheral cultural regions of the world economy Integration of East Central European cities into the European city-competitionSettlement development and cross-border cooperation in the Carpathian BasinAssessment of development policy in the villages of border area of Hungary and SlovakiaMethods of regional analysis (examinations of territorial inequalities)

Regional Geography of Latin America
Major research projects
 • 2012 - 2016, “Synergies”: Realized and missed synergies in development policies. Effects of EU and domestic development aid in territorial framework
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: Hungarian Scientific Research Fund (OTKA) K 101025
  Further info about research:
 • 2013 - 2014, “Crossing the borders”: Geographic and Structural Characteristics of Cross-Border Cooperation in the Danube Region
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: EU Strategy for the Danube Region, Priority Area 10
  Further info about research:
 • 2013 - 2014, “E-traffic”: Creation of a transport usage forecast model
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: Corvinus University of Budapest (BCE) – Scientific Association for Infocommunications (HTE)
  Further info about research:
 • 2003 - 2005, “Balaton Project” – Implementing an Integrated Decision Support System for the Sustainable Management of Tourism in the Lake Balaton Region
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: European Union, LIFE03ENV/H/000273
  Further info about research:
 • 2000 - 2002, European integration, regional specialisation and location of industrial activity in accession countries
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: European Union, Phare-ACE project P98-1117
  Further info about research:
Membership in scientific or professional bodies/organizations
 • 2008 - , member of public body, member
  Hungarian Academy of Sciences, Committee on Human Geography, national
 • 2008 - , member of board, member
  Hungarian Geographical Society (MFT), national
 • 2016 - , Member of officers, member
  Teleki Pál Association, national
Board memberships and positions
 • 2017 - , chief editor, president or member of the editorial board
  Foreign language
Expert consultancy activities
 • 2015 - 2015
  Hungarian Ministry of Inner Affairs, Integrated Urban Development Strategy for the District Centres of Bonyhád and Tamási
 • 2010 - 2011
  Central-European Service for Cross-Border Initiatives (CESCI), “Borderless Europe – cross-border relations”: Professional evaluation of the applications submitted to the competition announced by the Hungarian Academy of Sciences (MTA) and Central-European Service for Cross-Border Initiatives (CESCI)
 • 2009 - 2010
  Integrated Consulting Group Ex Ante, “Employment Pact in the Csurgó Subregion”: Position paper of the project of the Multi-purpose Association of the Csurgó Subregion
 • 2008 - 2008
  Integrated Consulting Group Ex Ante, Program of the Most Disadvantageous Subregions: Bácsalmás Subregion
 • 2008 - 2008
  Integrated Consulting Group Ex Ante, Elaboration of the development plan referring to the downtown of Mór: writing of position paper at the level of the town and the action area and the chapters of the Preliminary Area Action Plan
Contacts
Location at the university
 • Building: C
  Room number: 517
  Extension: 7735
  Main line: +36-1-482-7735
  Fax:
  Internal fax:
laszlo.jeney@uni-corvinus.hu
jeney.web.elte.hu

Monday 15.30-17.00
Vágólapra másolva