Főoldal Budapesti Corvinus Egyetem - Budapesti Corvinus Egyetem
Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Vissza az elérhetőségekhez

Önéletrajz - Dr. Győrffy Dóra

Adatok

Dr. Győrffy Dóra

Egyetemi tanár / Professor
Gazdaság- és Közpolitika Intézet / Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék
egyetemi tanár
Végzettségek, tudományos fokozatok
Felsőfokú végzettségek
 • 1997 - 2001
  Harvard University, Government (C)
 • 2002 - 2003
  Central European University, International Relations and European Studies (D)
 • 2003 - 2006
  Central European University, International Relations and European Studies (F)
Tudományos fokozatok, címek
 • 2006, PhD
  Central European University
 • 2006, PhD
  Debreceni Egyetem
 • 2009, Dr.Habil
  Debreceni Egyetem
 • 2015, DSc
  Magyar Tudományos Akadémia
Szakmai életút
Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök és beosztások
 • 2006 - 2010
  Debreceni Egyetem, Egyetemi adjunktus
 • 2010 - 2016
  Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Egyetemi docens
 • 2016 -
  Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Egyetemi tanár
Fontosabb tanulmányutak, kiküldetések
 • 2005, 1 hónap
  Stockholm Institute for Transition Economics
Díjak, címek, kitüntetések
 • 2011, Káldor-díj
  Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságpolitika Tanszéke
 • 2013, Bolyai Plakett
  Magyar Tudomány Akadémia
Nyelvismeret
Nyelv
Beszéd
Írás
Olvasás
Média szereplést vállal e rajta?
angol
felső
felső
felső
Igen
Nyelvismeret
 • Nyelv: angol
  Beszéd: felső
  Írás: felső
  Olvasás: felső
  Média szereplést vállal e rajta?: Igen
Kutatás, szakértői tevékenység

Kutatásmódszertan, Intézményi közgazdaságtan

Multidiszciplináris társadalomtudományok

Intézmények, bizalom és válságkezelés az Európai Unióban

Bizalom és makrogazdasági döntések, Gazdaságpolitika az EU periféria országaiban, A költségvetési politika politikai gazdaságtana
Fontosabb kutatások
 • 2007 - 2010, A várakozások hatása a költségvetési politikában
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: Magyar Tudományos Akadémia Bolyai ösztöndíj
  További információk a kutatásról:
 • 2011 - 2011, Intézményi bizalom és gazdasgpolitika
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: Collegium Budapest és Volkswagen Alapítvány
  További információk a kutatásról:
 • 2013 - 2016, Bizalom és válságkezelés az Európai Unió perifériáján
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: Magyar Tudományos Akadémia Bolyai ösztöndíj
  További információk a kutatásról:
Tagság tudományos vagy szakmai szervezetben, testületben
 • 2011 - 2017, Titkár, vezető (elnök, igazgató stb)
  MTA Közgazdaságtudományi Bizottság, országos
 • 2018 - 2020, Alelnök, vezető (elnök, igazgató stb)
  MTA Közgazdaságtudományi Bizottság, országos
 • 2021 - , Elnök, vezető (elnök, igazgató stb)
  MTA Közgazdaságtudományi Bizottság, országos
Szerkesztőbizottsági tagságok és pozíciók
 • 2007 - 2009, Szerkesztőbizottság tagja, a szerkesztőbizottság tagja, vezetője
  magyar nyelvű
 • 2011 - , Szerkesztőbizottság tagja, a szerkesztőbizottság tagja, vezetője
  magyar nyelvű
 • 2017 - , Szerkesztőbizottság tagja, a szerkesztőbizottság tagja, vezetője
  idegen nyelvű
Elérhetőségek
dora.gyorffy@uni-corvinus.hu
Personal data

Dr. Győrffy Dóra

Egyetemi tanár / Professor
Institute of Economics and Public Policy / Department of Comparative and Institutional Economics
Professor
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 1997 - 2001
  Harvard University, Government (C)
 • 2002 - 2003
  Central European University, International Relations and European Studies (D)
 • 2003 - 2006
  Central European University, International Relations and European Studies (F)
Scientific degrees and awards
 • 2006, PhD
  Central European University
 • 2006, PhD
  University of Debrecen
 • 2009, Dr.Habil
  University of Debrecen
 • 2015, DSc
  Hungarian Academy of Sciences
Career
Workplaces
 • 2006 - 2010
  University of Debrecen, Assistant professor
 • 2010 - 2016
  Péter Pázmány Catholic University, Associate professor
 • 2016 -
  Péter Pázmány Catholic University, Professor
Important study tours, delegacies
 • 2005, 1 month
  Stockholm Institute for Transition Economics
Díjak, címek, kitüntetések
 • 2011, Kaldor Prize
  Corvinus University of Budapest Department of Economic Policy
 • 2013, Bolyai Plaquette
  Hungarian Academy of Sciences
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
English
Advanced
Advanced
Advanced
Yes
Language skills
 • Language: English
  Speaking: Advanced
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance: Yes
Research, professional activity

Research design, Institutional economics

multidisciplinary social sciences

Institutions, trust and financial crisis management in the European Union

Trust and macroeconomic policy-making, Economic policy in the EU periphery, The political economy of fiscal policy
Major research projects
 • 2007 - 2010, The role of expectations in fiscal policy
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: Hungarian Academy of Sciences Bolyai Fellowship
  Further info about research:
 • 2011 - 2011, Institutional Trust and Economic Policy
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: Collegium Budapest and Volswagen Foundation Junior Fellowship
  Further info about research:
 • 2013 - 2016, Trust and crisis management in the EU periphery
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: Hungarian Academy of Sciences Bolyai Fellowship
  Further info about research:
Membership in scientific or professional bodies/organizations
 • 2011 - 2017, Secretary, leadership position (president, director etc)
  Committe of Economics, Hungarian Academy of Sciences, national
 • 2018 - , Vice Chair, leadership position (president, director etc)
  Committe of Economics, Hungarian Academy of Sciences, national
Board memberships and positions
 • 2007 - 2009, Member of editorial board, president or member of the editorial board
  Hungarian language
 • 2011 - , Member of editorial board, president or member of the editorial board
  Hungarian language
 • 2017 - , Member of editorial board, president or member of the editorial board
  Foreign language
Contacts
dora.gyorffy@uni-corvinus.hu
Vágólapra másolva