Főoldal Budapesti Corvinus Egyetem - Budapesti Corvinus Egyetem
Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Vissza az elérhetőségekhez

Önéletrajz - Dr. Gallai Sándor

Adatok

Dr. Gallai Sándor

Habilitált egyetemi docens / Habilitated Associate Professor
Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet
egyetemi docens
Végzettségek, tudományos fokozatok
Felsőfokú végzettségek
 • 1988 - 1994
  Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, társadalomtudományi szak, politikatudományi szakirány (B)
Tudományos fokozatok, címek
 • 1999, PhD
  Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola
 • 2017, Dr.Habil
  Budapesti Corvinus Egyetem,Politikatudományi Doktori Iskola
Szakmai életút
Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök és beosztások
 • 2003 - 2007
  Budapesti Corvinus Egyetem, egyetemi adjunktus
 • 2000 - 2003
  Budapest Economics, politikai kutatásvezető
 • 1994 - 2000
  Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, egyetemi tanársegéd, 1999-től egyetemi adjunktus
 • 2007 - 2017
  Budapesti Corvinus Egyetem, egyetemi docens
 • 2017 -
  Budapesti Corvinus Egyetem, habilitált egyetemi docens
 • 2016 - 2019
  Migrációkutató Intézet - MCC, tudományos igazgató, 2018-tól igazgató
 • 2014 - 2015
  Külügyi és Külgazdasági Intézet, főigazgató
 • 2010 - 2014
  Ecostat, 2011-től Közpolitikai Kutatások Intézete, főigazgató
Egyetemi közéleti tevékenységek (testületi tagságok, vezetői megbízatások)
 • 2006 - 2010
  dékányhelyettes, Társadalomtudományi Kar
 • 2005 - 2016
  igazgatóhelyettes, Politikatudományi Intézet
 • 1996 - 2000
  tanszéki titkár, Politikatudományi Tanszék
 • 1990 - 1993
  demonstrátor, Politikatudományi Tanszék
 • 2016 - 2019
  igazgató, Politikatudományi Intézet
 • 2020 -
  tanszékvezető, Politikatudományi Tanszék, Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézete
Felügyelőbizottsági és igazgatósági tagságok
 • 2011 - 2016
  , kurátor
Fontosabb tanulmányutak, kiküldetések
 • 2007, 1 hónap
  Egyesült Államok Külügyminisztériuma, IVP
 • 2006, 3 hónap
  Glasgow.-i Egyetem
 • 2000, 3 hónap
  Bergeni Egyetem
 • 1998, 6 hónap
  Leuveni Katolikus Egyetem
 • 1996, 1 hónap
  Oslói Egyetem
 • 1993, 10 hónap
  Bergeni Egyetem
 • 2014, 3 hét
  Közigazgatási Továbbképző, Szingapúr
 • 2010, 1 hét
  Tajvani Külügyminisztérium
 • 2019, 1 hét
  Prágai Károly Egyetem
 • 2016, 1 hét
  Krakkói Jagelló Egyetem
Díjak, címek, kitüntetések
 • 2006, Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj
  Magyar Ösztöndíj Bizottság
 • 1998, Bolyai János Kutatói Ösztöndíj
  Magyar Tudományos Akadémia
 • 1994, Szakmai Tevékenységért
  Hallgatói Tagozat, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem
 • 1993, Skála-díj III. hely
  Skála-Coop
 • 1992, Skála-díj II. hely
  Skála-Coop
 • 1992, Köztársasági ösztöndíj
  Oktatási Minisztérium
 • 1991, Köztársasági ösztöndíj
  Oktatási Minisztérium
 • 1993, OTDK I. helyezés
 • 1992, TDK I. helyezés
  Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem
 • 1991, TDK II. helyezés
  Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem
 • 1997, RSS kutatói ösztöndíj
  Research Support Scheme
 • 2019, Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozat kitüntetés
  Magyarország köztársasági elnöke
 • 2020, Év oktatója
  Corvinus
Nyelvismeret
Nyelv
Beszéd
Írás
Olvasás
Média szereplést vállal e rajta?
francia
alap
alap
közép
angol
felső
felső
felső
Nyelvismeret
 • Nyelv: francia
  Beszéd: alap
  Írás: alap
  Olvasás: közép
  Média szereplést vállal e rajta?:
 • Nyelv: angol
  Beszéd: felső
  Írás: felső
  Olvasás: felső
  Média szereplést vállal e rajta?:
Kutatás, szakértői tevékenység

Kelet-közép-európai politikai rendszerek ás átalakulások; közpolitika és kormányzás

Politikatudományok

Magyar politika és közpolitika; közép- és kelet-európai politikai rendszerek; migráció politikai hatásai

Civil társadalom; érdekegyeztetés; egészségpolitika; skandináv politika és jóléti államok; Egyesült Államok politikai rendszere
Fontosabb kutatások
 • 2006 - 2009, Reflexive Governance
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: EU
  További információk a kutatásról: FP 6th program
 • 2013 - 2014, Sikeres érdekképviseleti szervezetek
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: Közpolitikai Kutatások Intézete
  További információk a kutatásról: érdekszervezetek interjúkon és kérdőívezésen alapuló kutatása
 • 2010 - 2012, Állam és polgárai
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: TÁMOP 4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005, EU
  További információk a kutatásról: Kutatóműhely a Hatékony állam, szakértő közigazgatás, regionális fejlesztések a versenyképes társadalomért alprojekten belül
 • 2005 - 2007, Policy-making and interest representation in Hungary
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: The Leverhulme Trust
  További információk a kutatásról: közös kutatás Terry Cox-szal
 • 1998 - 2001, European Social Dialogue
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: Magyar Tudományos Akadémia
  További információk a kutatásról: az EU szociális párbeszéd intézményesítésének és szakpolitikai hatásának kutatása
 • 2017 - 2020,
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: EU: EFOP-3.6.1-16-2016-00013
  További információk a kutatásról: http://kutatasfejlesztes.uni-corvinus.hu/index.php?id=63422
Tagság tudományos vagy szakmai szervezetben, testületben
 • 2005 - , tag és 2010-ig szakosztályi titkár, tag
  Magyar Politikatudományi Társaság, országos
 • 1990 - 1994, tag, tag
  Magyar Politikatudományi Társaság , országos
 • 2007 - 2010, tag, tag
  MAB Társadalomtudományi szakbizottság, országos
 • 2013 - 2014, tag, tag
  Országos Statisztikai Tanács, országos
 • 2019 - , MTA köztestületi tag, tag
  Magyar Tudományos Akadéia, országos
Szerkesztőbizottsági tagságok és pozíciók
 • 2017 - , főszerkesztő, a szerkesztőbizottság tagja, vezetője
  magyar nyelvű
 • 2017 - , szerkesztőségi tag, a szerkesztőség tagja, vezetője
  idegen nyelvű
Szakértői tanácsadási tevékenységek
 • 2004 - 2004
  Ausztrál Nagykövetség, magyar politika és gazdaság
 • 2019 - 2019
  XXI. Század Intézer, nemzetközi és közép-európai politika
Elérhetőségek
Egyetemi tartózkodási hely
 • Épület: Közraktár u. 4-6.
  Szobaszám:
  Mellék: 7376
  Fővonal: 482-7376
  Fax: 482-7177
  Belső fax: 7177
sandor.gallai@uni-corvinus.hu

kedd 14.00-15.00; csütörtök 11.30-12.30
Personal data

Dr. Gallai Sándor

Habilitált egyetemi docens / Habilitated Associate Professor
Institute of International, Political and Regional Studies
Associate professor
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 1988 - 1994
  Budapest University of Economics, social sciences, political science specialization (B)
Scientific degrees and awards
 • 1999, PhD
  International Relations Doctoral School, Budapest University of Economics
 • 2017, Dr.Habil
  Political Science Doctoral School,Corviuns University of Budapest
Career
Workplaces
 • 2003 - 2007
  Corvinus University of Budapest, assistant professor
 • 2000 - 2003
  Budapest Economics, head of political research
 • 1994 - 2000
  Budapest University of Economics, assistant professor
 • 2007 - 2017
  Corvinus University of Budapest, associate professor
 • 2017 -
  Corvinus University of Budapest, habilitated associate professor
 • 2016 - 2019
  Migration Research Institute - MCC, scientific director, then director from 2018
 • 2014 - 2015
  Institute for Foreign Affairs and Trade, director general
 • 2010 - 2014
  Ecostat, then Institute for Public Policy Research from 2011, director general
Public activities in the university (memberships in university bodies)
 • 2006 - 2010
  deputy dean, Faculty of Social Sciences
 • 2005 - 2016
  deputy director, Institute for Political Science
 • 1996 - 2000
  scientific secretary, Department of Political Science
 • 1990 - 1993
  teaching assistant, Department of Political Science
 • 2016 - 2019
  director, Institute for Political Science
 • 2020 -
  head of department, Department of Political Science, Institute of International, Political and Regional Studies
Membership in board of supervision and directors
 • 2011 - 2016
  , curator
Important study tours, delegacies
 • 2007, 1 month
  US State Department; International Visitor Program
 • 2006, 3 months
  University of Glasgow
 • 2000, 3 months
  University of Bergen,
 • 1998, 6 months
  K.U. Leuven
 • 1996, 1 month
  University of Oslo
 • 1993, 10 months
  University of Bergen
 • 2014, 3 weeks
  Civil Service College, Singapore
 • 2010, 1 week
  Taiwan Ministry of Foreign Affairs
 • 2019, 1 week
  Charles University of Prague
 • 2016, 1 week
  Jagiellonian University of Krakow
Díjak, címek, kitüntetések
 • 2006, Eötvös Hungarian Government Grant
  Hungarian Scholarship Committee
 • 1998, János Bolyai Research Grant
  Hungarian Academy of Sciences
 • 1994, For Academic Work
  Student Council, Budapest University of Economics
 • 1993, 3rd prize, Skála Award
  Skála-Coop (company)
 • 1992, 2nd prize, Skála Award
  Skála-Coop (company)
 • 1992, Scholarship of the Republic
  Ministry of Education
 • 1991, Scholarship of the Republic
  Ministry of Education
 • 1993, 1st prize, National Scientific Competition
 • 1992, 1st prize, Scientific University Competition
  Budapest University of Economics
 • 1991, 2nd prize, Scientific University Competition
  Budapest University of Economics
 • 1997, RSS grant
  Research Support Scheme
 • 2019, Officer's Cross (Civic Division) of the Hungarian Order of Merit
  The President of Hungary
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
French
Basic
Basic
Intermediate
English
Advanced
Advanced
Advanced
Language skills
 • Language: French
  Speaking: Basic
  Writing: Basic
  Reading: Intermediate
  Media appearance:
 • Language: English
  Speaking: Advanced
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance:
Research, professional activity

East Central European political systems and transformation; public policy and governance

political sciences

Hungarian politics and public policy; Central and East European political systems; political impacts of migration

Civil society; interest reconciliation; health policy; Scandinavian politics and welfare states; US political system
Major research projects
 • 2006 - 2009, Reflexive Governance
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: EU
  Further info about research: FP 6th programme
 • 2013 - 2014, Successful interest groups
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: Institute for Public Policy Research
  Further info about research: interview and survey based research on interest groups
 • 2010 - 2012, State and its citizens
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: EU: TÁMOP 4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005
  Further info about research: Research group within the project of
 • 2005 - 2007, Policy-making and interest representation in Hungary
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: The Leverhulme Trust
  Further info about research: joint research with Terry Cox
 • 1998 - 2001, European Social Dialogue
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: Hungarian Academy of Sciences
  Further info about research: research on the institutionalization and policy implications of EU social dialogue
 • 2017 - 2020, Research group called
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: EU: EFOP-3.6.1-16-2016-00013
  Further info about research: http://kutatasfejlesztes.uni-corvinus.hu/index.php?id=63422
Membership in scientific or professional bodies/organizations
 • 2005 - , member and until 2010 section secretary, member
  Hungarian Political Science Association, national
 • 1990 - 1994, member, member
  Hungarian Political Science Association, national
 • 2007 - 2010, member, member
  Social Sciences Sub.Committee, Hungarian Accreditation Committee, national
 • 2013 - 2014, member, member
  National Statistical Council, national
 • 2019 - , member, public section of the Hungarian Academy of Sciences, member
  Hungarian Academy of Sciences, national
Board memberships and positions
 • 2017 - , editor in chief, president or member of the editorial board
  Hungarian language
 • 2017 - , member of the editorial board, editor-in-chief, member of the editorial team
  Foreign language
Expert consultancy activities
 • 2004 - 2004
  Australian Embassy, politics and economy of Hungary
 • 2019 - 2019
  21st Century Institute, International and Central European politics
Contacts
Location at the university
 • Building: 4-6 Kozraktar street
  Room number:
  Extension: 7376
  Main line: 482-7376
  Fax: 482-7177
  Internal fax: 7177
sandor.gallai@uni-corvinus.hu
Vágólapra másolva