Főoldal Budapesti Corvinus Egyetem
Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Vissza az elérhetőségekhez

Önéletrajz - Dr. Gajduschek György

Adatok

Dr. Gajduschek György

Gazdaság- és Közpolitika Intézet / Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék
egyetemi tanár
Végzettségek, tudományos fokozatok
Felsőfokú végzettségek
 • 1982 - 1985
  Államigazgatási Főiskola, igazgatás-szervező (A)
 • 1997 - 1990
  ELTE Bölcsészkar, szociológus (B)
 • 1994 - 1996
  Rockefeller College, State Univ. of N.Y., at Albany, Public Administration (Közigazgatás) (D)
Tudományos fokozatok, címek
 • 2001, PhD
  ELTE ÁJK, Politológia
 • 2012, PhD
  Pécsi Egyetem, ÁJK, Jogtudomány
Szakmai életút
Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök és beosztások
 • 1985 - 1987
  KSH Állami Népességnyilvántartó Hivatal, Ügyintéző (köztisztviselő)
 • 1987 - 2007
  Magyar Közigazgatási Intézet (korábban: Államigazgatási Szervezési Int.), tudományos főmunkatárs (segédmunkatársként kezdve)
 • 2008 -
  MTA Társadalomkutató Központ (Jogtudományi Intézet), tudományos főmunkatárs
 • 1993 - 1995
  Miskolci Egyetem, Szociológia szak, adjunktus
 • 2001 - 2012
  Károli Gáspár református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, (habilitált 2011től) egyetemi docens
 • 2012 -
  Budapesti Corvinus Egyetem, habilitált egyetemi docens
Fontosabb tanulmányutak, kiküldetések
 • 1994, Két év Ron Brown ösztöndíj
  Rockefeller College, SUNY, Albany, N.Y.
 • 1992, 1 hónap
  Birmingham U., INLOGOV.
Nyelvismeret
Nyelv
Beszéd
Írás
Olvasás
Média szereplést vállal e rajta?
angol
felső
felső
felső
Nyelvismeret
 • Nyelv: angol
  Beszéd: felső
  Írás: felső
  Olvasás: felső
  Média szereplést vállal e rajta?:
Kutatás, szakértői tevékenység

Közigazgatás - Bevezetés...; Összehasonlító közigazgatás; a magyar közigazgatási rendszer sajátságai
Közpolitika: elmélete és gyakorlata, különösen a magyar és közép-kelet európai jellegzetességekre
Jogi tárgyak: elsősorban közigazgatási jog

Politikatudományok

Közpolitikai döntéshozatal: a racionális döntéshozatal esélyei a politikai-kormányzati kontextusban; döntéshozatali technikák
Közszolgálat: a közszektor személyi állománya és HR rendszere
A közpolitikai folyamat a magyar és közép-kelet európai kormányzásban

Közigazgatás szervezeti struktúrája - bürokrácia
Önkormányzati igazgatás
Tagság tudományos vagy szakmai szervezetben, testületben
 • 1997 - 2011, tag,
  Magyar Politikaatudományi Társaság, országos
 • 2009 - , köztestületi tag,
  Magyar Tudományos Akadémia, országos
Szerkesztőbizottsági tagságok és pozíciók
 • 2014 - , Szerkesztőségi tag,
Elérhetőségek
gyorgy.gajduschek@uni-corvinus.hu
Personal data

Dr. Gajduschek György

Institute of Economics and Public Policy / Department of Public Policy and Management
Professor
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 1982 - 1985
  , (A)
 • 1997 - 1990
  , (B)
 • 1994 - 1996
  , (D)
Scientific degrees and awards
 • 2001, PhD
 • 2012, PhD
Career
Workplaces
 • 1985 - 1987
  ,
 • 1987 - 2007
  ,
 • 2008 -
  ,
 • 1993 - 1995
  ,
 • 2001 - 2012
  ,
 • 2012 -
  ,
Important study tours, delegacies
 • 1994,
 • 1992,
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
English
Advanced
Advanced
Advanced
Language skills
 • Language: English
  Speaking: Advanced
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance:
Research, professional activity

Közigazgatás - Bevezetés...; Összehasonlító közigazgatás; a magyar közigazgatási rendszer sajátságai
Közpolitika: elmélete és gyakorlata, különösen a magyar és közép-kelet európai jellegzetességekre
Jogi tárgyak: elsősorban közigazgatási jog

political sciences

Közpolitikai döntéshozatal: a racionális döntéshozatal esélyei a politikai-kormányzati kontextusban; döntéshozatali technikák
Közszolgálat: a közszektor személyi állománya és HR rendszere
A közpolitikai folyamat a magyar és közép-kelet európai kormányzásban
Közigazgatás és jog; jogias közigazgatás és annak társadalmi környezete, jogtudat

Közigazgatás szervezeti struktúrája - bürokrácia
Önkormányzati igazgatás
Membership in scientific or professional bodies/organizations
 • 1997 - 2011, ,
  , national
 • 2009 - , ,
  , national
Board memberships and positions
 • 2014 - , editor,
Contacts
gyorgy.gajduschek@uni-corvinus.hu
Vágólapra másolva
GEN.:2021.05.11. - 23:22:07