Főoldal Budapesti Corvinus Egyetem - Budapesti Corvinus Egyetem
Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Vissza az elérhetőségekhez

Önéletrajz - Dr. Gajduschek György

Adatok

Dr. Gajduschek György

egyetemi tanár
Gazdaság- és Közpolitika Intézet / Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék
egyetemi tanár
1962.01.21
Végzettségek, tudományos fokozatok
Felsőfokú végzettségek
 • 1982 - 1985
  Államigazgatási Főiskola, igazgatás-szervező (A)
 • 1997 - 1990
  ELTE Bölcsészkar, szociológus (B)
 • 1994 - 1996
  Rockefeller College, State Univ. of N.Y., at Albany, Public Administration (Közigazgatás) (D)
Tudományos fokozatok, címek
 • 2001, PhD
  ELTE ÁJK, Politológia
 • 2012, PhD
  Pécsi Egyetem, ÁJK, Jogtudomány
Szakmai életút
Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök és beosztások
 • 1985 - 1987
  KSH Állami Népességnyilvántartó Hivatal, Ügyintéző (köztisztviselő)
 • 1987 - 2007
  Magyar Közigazgatási Intézet (korábban: Államigazgatási Szervezési Int.), tudományos főmunkatárs (segédmunkatársként kezdve)
 • 2008 -
  MTA Társadalomkutató Központ (Jogtudományi Intézet), tudományos főmunkatárs
 • 1993 - 1995
  Miskolci Egyetem, Szociológia szak, adjunktus
 • 2001 - 2012
  Károli Gáspár református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, (habilitált 2011től) egyetemi docens
 • 2012 -
  Budapesti Corvinus Egyetem, habilitált egyetemi docens
Fontosabb tanulmányutak, kiküldetések
 • 1994, Két év Ron Brown ösztöndíj
  Rockefeller College, SUNY, Albany, N.Y.
 • 1992, 1 hónap
  Birmingham U., INLOGOV.
Nyelvismeret
Nyelv
Beszéd
Írás
Olvasás
Média szereplést vállal e rajta?
angol
felső
felső
felső
Nyelvismeret
 • Nyelv: angol
  Beszéd: felső
  Írás: felső
  Olvasás: felső
  Média szereplést vállal e rajta?:
Kutatás, szakértői tevékenység

Közigazgatás - Bevezetés...; Összehasonlító közigazgatás; a magyar közigazgatási rendszer sajátságaiKözpolitika: elmélete és gyakorlata, különösen a magyar és közép-kelet európai jellegzetességekreJogi tárgyak: elsősorban közigazgatási jog

Politikatudományok

Közpolitikai döntéshozatal: a racionális döntéshozatal esélyei a politikai-kormányzati kontextusban; döntéshozatali technikákKözszolgálat: a közszektor személyi állománya és HR rendszere, A közpolitikai folyamat a magyar és közép-kelet európai kormányzásban, A jogkövetés okainak szociológiai vizsgálata

Közigazgatás szervezeti struktúrája - bürokráciaÖnkormányzati igazgatás
Fontosabb kutatások
 • 2012 - 2016, A magyar lakosság jogtudata – elméleti és empirikus elemzés (OTKA 105552)
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: OTKA
  További információk a kutatásról:
 • 2014 - 2016, A magyar jogrendszer állapota
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: MTA Táűrsadalomtudományi Kutatóközpont
  További információk a kutatásról: https://m2.mtmt.hu/api/publication/3121346
 • 2017 - 2020, A magyar jogalkotás minősége (OTKA 123907)
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: OTKA
  További információk a kutatásról: http://real.mtak.hu/121883/1/jogalkotas_minosege.pdf
Tagság tudományos vagy szakmai szervezetben, testületben
 • 1997 - 2011, tag,
  Magyar Politikaatudományi Társaság, országos
 • 2009 - , köztestületi tag,
  Magyar Tudományos Akadémia, országos
Szerkesztőbizottsági tagságok és pozíciók
Elérhetőségek
Egyetemi tartózkodási hely
 • Épület: E
  Szobaszám: 244.1
  Mellék:
  Fővonal:
  Fax:
  Belső fax:
gyorgy.gajduschek@uni-corvinus.hu

A tanszéken meghírdetett, előzetes egyeztetés alapján
Personal data

Dr. Gajduschek György

full professor
Institute of Economics and Public Policy / Department of Economic Policy
Professor
January 21, 1962
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 1982 - 1985
  School for Public Administration, Public Administration (C)
 • 1997 - 1990
  ELTE, Budapest, Sociology (B)
 • 1994 - 1996
  SUNY, Rockefeller College, MA Public Administration (D)
Scientific degrees and awards
 • 2001, PhD
  ELTE, Political Science
 • 2012, PhD
  U. of Pécs, Law
Career
Workplaces
 • 1985 - 1987
  National Statistical Office, Civil servant
 • 1987 - 2007
  Institute for Public Administration , Junior - Seniour researcher
 • 2008 -
  Centre for Social Studies, Institute for Leagl Studies, senior researcher
 • 1993 - 1995
  Assistant professor, Miskolc University
 • 2001 - 2012
  Associate Professor, Karoli University
 • 2012 -
  Corvinus University, Budapest, Professor
Important study tours, delegacies
 • 1994, 2 years
  SUNY, Rockefeller college
 • 1992, 1 month
  Birmingham University
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
English
Advanced
Advanced
Advanced
Language skills
 • Language: English
  Speaking: Advanced
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance:
Research, professional activity

Public Administration, Administrative law, Practicing Public Policy,

political sciences

Policy making, especially in the CEE region, Law and Policy, Efectiveness of the legal system, compliance

Structure of public administration - Bureaucracy; HR in public organizations, civil service
Major research projects
 • 2012 - 2016, Legal culture in Hungary (a 3 country comparative study)
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: Hungarian Research Fund
  Further info about research:
 • 2017 - 2020, The Quality of Hungarian Laws
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: Hungarian Research Fund
  Further info about research: Co-editor of the book (summing up research findings)
Membership in scientific or professional bodies/organizations
 • 1997 - 2011, ,
  , national
 • 2009 - , ,
  , national
Board memberships and positions
Contacts
Location at the university
 • Building: E
  Room number: 244.1
  Extension:
  Main line:
  Fax:
  Internal fax:
gyorgy.gajduschek@uni-corvinus.hu
Vágólapra másolva