Főoldal Budapesti Corvinus Egyetem - Budapesti Corvinus Egyetem
Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Vissza az elérhetőségekhez

Önéletrajz - Boda György

Adatok

Boda György

Vállalatgazdaságtan Intézet / Üzleti Gazdaságtan Tanszék
egyetemi docens
Végzettségek, tudományos fokozatok
Felsőfokú végzettségek
 • 1968 - 1973
  Marx Károly Közgazdaság. Tudományi Egyetem , Okleveles közgazdász Egyetemi (kis)doktori fokozat (1979) ()
Tudományos fokozatok, címek
 • 2006, PhD
  Budapesti Műszaki és Gazdálkodástudományi Egyetem
Szakmai életút
Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök és beosztások
 • 2005 - 2014
  Budapesti Corvinus Egyetem , Budapesti Corvinus Egyetem Üzleti Iskola igazgatója, vállalatgazdaságtan, kontrolling és tervezés oktatás;
 • 2003 - 2005
  Zsigmond Király Főiskola, Főiskolai Docens, a Vezetéstudományi Tanszék Vezetője
 • 2001 - 2003
  KPMG Consulting Kft., Menedzser tanácsadó
 • 1999 - 2001
  AAM Kft., Vezető Szenior tanácsadó
 • 1997 - 1999
  Hungaropharma Rt., Közgazdasági főosztályvezető
 • 1993 - 1997
  MOL Rt., Kontrolling igazgató
 • 1990 - 1993
  Douve Egberts Ltd., Pénzügyi főosztályvezető
 • 1984 - 1990
  KSH, Önálló osztályvezető
 • 1982 - 1984
  Ipari Informatikai Központ, Főosztályvezető
 • 1973 - 1982
  Országos Tervhivatal, Előadó, majd főelőadó
Egyetemi közéleti tevékenységek (testületi tagságok, vezetői megbízatások)
 • 1996 - 2018
  tud. munkatárs a Vállalatgazdaságtan Tanszéken ill. Intézetben.
Felügyelőbizottsági és igazgatósági tagságok
 • 2005 - 2014
  , A Budapesti Corvinus Egyetem Üzleti Iskola igazgatójaként a Dékáni Kabinet és a Kari Tanács meghívott tagja
Nyelvismeret
Nyelv
Beszéd
Írás
Olvasás
Média szereplést vállal e rajta?
angol
felső
közép
felső
Igen
német
közép
közép
közép
orosz
felső
közép
közép
Nyelvismeret
 • Nyelv: angol
  Beszéd: felső
  Írás: közép
  Olvasás: felső
  Média szereplést vállal e rajta?: Igen
 • Nyelv: német
  Beszéd: közép
  Írás: közép
  Olvasás: közép
  Média szereplést vállal e rajta?:
 • Nyelv: orosz
  Beszéd: felső
  Írás: közép
  Olvasás: közép
  Média szereplést vállal e rajta?:
Kutatás, szakértői tevékenység

Stratégiai és Üzleti tervezés, Tervezés és kontrolling, Vezetés és szervezés, Projektvezetés, Vállalatgazdaságtan gyakorlat, Vállalatgazdaságtan esettanulmányok

Közgazdaságtudományok

Vállalati kontrolling, személyügyi kontrolling, stratégiai üzleti és éves operatív tervezés, tudásmenedzsment

Vállalati kontrolling, személyügyi kontrolling
Fontosabb kutatások
 • 2007 - 2008, Hogy lehetünk hatékonyabbak a legfontosabb termelési tényezők menedzsmentjében - Gyakorlati megoldások összetett erőforrások menedzsmentjére
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: Boda & Partners Kft.
  További információk a kutatásról: Publikálva: The ICFAI University Journal of Knowledge Management, ICFAI University Press, Hyderabad, India, September 2008,Vol. VI No. 5, ISSN 0972-9216
 • 2007 - 2008, Alternatív számvitel az intellektuális tőke menedzsmentjére
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: Boda & Partners Kft.
  További információk a kutatásról: Publikálva: Electronic Journal of Knowledge Management (Vol. 5. Issue 1), Feb. 2007; www.ejkm.com
 • 2012 - 2013, A nemzetközi gazdasági folyamatok és a hazai üzleti szféra versenyképessége c. TÁMOP projekt Gazdaságpolitikai alprojektje
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: Project azonosító: TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005
  További információk a kutatásról: Dokumentálva a Vállalatgazdaságtan Intézet kutatási jelentéseként. Cím: Boda György: Maradunk a periférián, vagy felzárkózunk? A magyar növekedés szűk keresztmetszeteiről. Műhelytanulmány.2012, Március 19.
 • 2013 - 2015, E-Traffic projekt. Feladat: Modell kidolgozása a magyarországi közlekedési forgalom előrejelzésére.
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: KTIA_AIK
  További információk a kutatásról: Publikálva: Az E-Traffic közúti forgalom előrejelző modell; Szerkesztette Boda György és Losonci Dávid; Kiadó a Boda & Partners Kft. Megjelent 2015-ben.
 • 2017 - 2018, A GDP és a foglalkoztatás növekedésének gyorsítási lehetőségei Magyarországon
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: Publikáció alatt
  További információk a kutatásról:
Tagság tudományos vagy szakmai szervezetben, testületben
 • 2016 - 2018, A Magyar Tudományos Akadémia Munkaügyi Szakosztályának elnökségi tagja, tag
  , országos
Elérhetőségek
Egyetemi tartózkodási hely
 • Épület: Központi épület - Fővám tér 8
  Szobaszám: 175
  Mellék: 5570
  Fővonal: 482-5551
  Fax: 482-5551
  Belső fax: 5425
gyorgy.boda@uni-corvinus.hu
Mobile: +36 20 980 32 58

Változó
Personal data

Boda György

Institute of Business Economics / Department of Business Studies
Associate professor
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 1968 - 1973
  Karl Marx Economic University, Economist, diploma obtained in 1973, doctoral degree obtained in 1979 ()
Scientific degrees and awards
 • 2006, PhD
  Technical and Economic University of Budapest
Career
Workplaces
 • 2005 - 2014
  Corvinus University of Budapest, Director of Business School of Corvinus University of Budapest, teaching in business administration, controlling and planing
 • 2003 - 2005
  King Sigismund High School, High School Associate Professor, head of the Department of Management Sciences
 • 2001 - 2003
  KPMG Consulting Ltd., Manager consultant
 • 1999 - 2001
  AAM Ltd., Senior Consultant
 • 1997 - 1999
  Hungaropharma, Head of Economic department
 • 1993 - 1997
  MOL, Controlling Director
 • 1990 - 1993
  Douve Egberts Ltd., Head of Financial Department
 • 1984 - 1990
  Central Statistical Office, Head of Department; Duty: compillation of input-output tables
 • 1982 - 1984
  Industrial Informatic Centre, Head of Main Department; Duty: Industrial modelling
 • 1973 - 1982
  Planning Office, Senior associate; Duty: participation in National Economy modelling
Public activities in the university (memberships in university bodies)
 • 1996 - 2018
  Scientific researcher in a research group of the Business Administration Institute
Membership in board of supervision and directors
 • 2005 - 2014
  , Invited member of the Cabinet of the Dean and of the Faculty Council as director of the Faculty Business School
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
English
Advanced
Intermediate
Advanced
Yes
German
Intermediate
Intermediate
Intermediate
Russian
Advanced
Intermediate
Intermediate
Language skills
 • Language: English
  Speaking: Advanced
  Writing: Intermediate
  Reading: Advanced
  Media appearance: Yes
 • Language: German
  Speaking: Intermediate
  Writing: Intermediate
  Reading: Intermediate
  Media appearance:
 • Language: Russian
  Speaking: Advanced
  Writing: Intermediate
  Reading: Intermediate
  Media appearance:
Research, professional activity

Strategic and business planning, Planning and controlling, Leadership and organisation, Project management, Business administration, Enterprise case studies

economics

Enterprise controlling, Personal controlling, Strategic, business, annual and operating planning, Knowledge management

Enterprise controlling, personal controlling
Major research projects
 • 2007 - 2008, How to be more efficient in management of the most important production factors – Practical approaches for the management of complex assets
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: Boda & Partners Ltd.
  Further info about research: Published: The ICFAI University Journal of Knowledge Management, ICFAI University Press, Hyderabad, India, September 2008,Vol. VI No. 5, ISSN 0972-9216
 • 2007 - 2008, Alternative Accounting to Manage Intellectual Capital
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: Boda & Partners Ltd.
  Further info about research: Published: Electronic Journal of Knowledge Management (Vol. 5. Issue 1), Feb. 2007; www.ejkm.com
 • 2012 - 2013, Economic Policy Subproject of the project under the title: International Economic Processes and the Competitiveness of the Hnngarian Business Sphere
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: Project indetifier: TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005
  Further info about research: Documented as a research study of the Business Administration Institute. Title: György Boda: Remaining on the periphery or closing up? About the bottlenecks of the Hungarian growth. Internal Reserach Summary; 20 of February, 2012.
 • 2013 - 2015, E-Traffic Project. Duty: Building model for the projection of transport activities in Hungary.
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: KTIA_AIK
  Further info about research: Published: Az E-Traffic közúti forgalom előrejelző modell; Edited by Boda György and Losonci Dávid; Publisher: Boda & Partners Kft. Published in 2015-ben.
 • 2017 - 2018, Seraching for possibilities to increase the GDP growth and the employment in Hungary
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: Under publication
  Further info about research:
Membership in scientific or professional bodies/organizations
 • 2016 - 2018, Member of the Leading team of the Labour Subcommittee of the Hungarian Academy of Sciences, member
  , national
Contacts
gyorgy.boda@uni-corvinus.hu
http://bodaandpartners.com/
Mobile: +36 20 980 32 58

Changing
Vágólapra másolva