Főoldal Budapesti Corvinus Egyetem - Budapesti Corvinus Egyetem
Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Vissza az elérhetőségekhez

Önéletrajz - Dr. Bartus Tamás

Adatok

Dr. Bartus Tamás

Egyetemi tanár / Professor
Kommunikáció és Szociológia Intézet / Szociológia és Társadalompolitika Tanszék
egyetemi tanár
1969
Végzettségek, tudományos fokozatok
Felsőfokú végzettségek
 • 1996 - 2000
  University of Groningen, The Netherlands, ISC / Dept. of Sociology (F)
 • 1988 - 1994
  Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, közgazdász (B)
Tudományos fokozatok, címek
 • 2017, Dr.Habil
  Budapesti Corvinus Egyetem
 • 2001, PhD
  University of Groningen, The Netherlands
Szakmai életút
Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök és beosztások
 • 2018 -
  BCE, Szociológia és Társadalompolitika Intézet, egyetemi tanár
 • 2004 - 2018
  BCE, Szociológia és Társadalompolitika Intézet, egyetemi docens
 • 2001 - 2004
  BCE, Szociológia és Társadalompolitika Intézet, egyetemi adjunktus
Egyetemi közéleti tevékenységek (testületi tagságok, vezetői megbízatások)
 • 2020 -
  tanszékvezető, Szociológia és Társadalompolitika Tanszék
 • 2020 -
  szakfelelős, szociológia alapszak
 • 2013 -
  programigazgató, szociológia doktori program
 • 2019 - 2020
  intézetigazgató, Szociológia és Társadalompolitika Intézet
 • 2011 - 2019
  intézetigazgató-helyettes, Szociológia és Társadalompolitika Intézet
 • 2015 -
  Egyetemi Doktori Tanács, póttag
 • 2004 - 2019
  Társadalomtudományi Kar, TDT elnök
 • 2018 - 2020
  Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, Kari Tanács, tag
Fontosabb tanulmányutak, kiküldetések
 • 2000, 6 hét
  Harvard University, Cambridge (Mass.), USA
Díjak, címek, kitüntetések
 • 2017, Az Egyetemért emlékérem
  Budapesti Corvinus Egyetem
 • 2015, A Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett
  EMMI
 • 2013, Kiváló TDK Szervezői Díj
  Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT)
 • 2013, „A Közgáz Campus Tudományos Diákköri munkájáért” elismerő oklevél
  Budapesti Corvinus Egyetem
 • 2010, Kiváló tanár
  Budapesti Corvinus Egyetem Széchenyi István Szakkollégiuma
 • 2009, Kenneth Rice Award for Excellence in Teaching
  Budapesti Corvinus Egyetem
 • 2004, Erdei Ferenc Díj
  Magyar Szociológiai Társaság
Nyelvismeret
Nyelv
Beszéd
Írás
Olvasás
Média szereplést vállal e rajta?
angol
felső
felső
felső
német
közép
közép
közép
Nyelvismeret
 • Nyelv: angol
  Beszéd: felső
  Írás: felső
  Olvasás: felső
  Média szereplést vállal e rajta?:
 • Nyelv: német
  Beszéd: közép
  Írás: közép
  Olvasás: közép
  Média szereplést vállal e rajta?:
Kutatás, szakértői tevékenység

Kutatószeminárium (doktori képzésben), kvantiatív módszertani tárgyak (PhD és mesterképzésben), kutatásmódszertan (BA szinten)

Szociológiai tudományok

Iskolázottság és második gyermekvállalás; társadalmi jövőképesség index

Középiskolások kapcsolathálója és az iskolai teljesítményIngázás és munkaerőpiaci egyenlőtlenségek.Kapcsolatok a munkaerőpiaconNemlineáris statisztikai modellek értelmezése
Fontosabb kutatások
 • 2010 - 2013, Egymásba gabalyodva: Kamaszok kapcsolati dinamikája a státuszverseny, a teljesítménytaktikázás, a kirekesztés és az integráció tükrében
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: OTKA (81336)
  További információk a kutatásról:
 • 2010 - 2011, Birthrate Paradox. Fertility Patterns among People with Secondary education in Hungary
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: World Bank / CERGE-EI, grant number RRC X 19
  További információk a kutatásról:
 • 2007 - 2010, Tartós munkanélküliség Magyarországon. A térbeli és a társadalmi elszigetelődés szerepe
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: OTKA (68693)
  További információk a kutatásról:
 • 2014 - 2017, Iskolázottság és második gyermekvállalás: a párkapcsolati dinamika közvetítő szerepe
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: MTA Bolyai Ösztöndíj
  További információk a kutatásról:
 • 2019 - 2020, Társadalmi jövőképesség
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó:
  További információk a kutatásról:
Tagság tudományos vagy szakmai szervezetben, testületben
 • 2014 - , tag, tag
  MTA Szociológiai Tudományos Bizottság, országos
 • 2017 - 2017, tag, tag
  NKFIH Bölcsészet és Társadalomtudományok Kollégium, Posztdoktori pályázatok bizottsága , országos
 • 2014 - 2017, tag, tag
  OTKA / NKFIH Publikációs Bizottság, tag, országos
 • 2011 - 2013, zsúritag, tag
  OTKA Szociológia és Demográfia Zsűri, országos
 • 2012 - , tag, tag
  European Association for Population Studies, nemzetközi
 • 2003 - , tag, tag
  Magyar Szociológiai Társaság, országos
 • 2013 - , OTDT Társadalomtudományi Szakmai Bizottság, elnökhelyettes, vezető (elnök, igazgató stb)
  , országos
Szerkesztőbizottsági tagságok és pozíciók
 • 2017 - , szerkesztőbizottság tagja, a szerkesztőbizottság tagja, vezetője
  magyar nyelvű
 • 2014 - , szerkesztőségi tag, a szerkesztőség tagja, vezetője
  magyar nyelvű
Elérhetőségek
Egyetemi tartózkodási hely
 • Épület: C épület (Közraktár u. 4-6.)
  Szobaszám: 423
  Mellék: 7301
  Fővonal: 482-7301
  Fax:
  Belső fax:
tamas.bartus@uni-corvinus.hu
web.uni-corvinus.hu/bartus
Personal data

Dr. Bartus Tamás

Egyetemi tanár / Professor
Institute of Communication and Sociology / Department of Sociology and Social Policy
Professor
head of department
1969
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 1996 - 2000
  University of Groningen, The Netherlands, ISC / Dept. of Sociology (F)
 • 1988 - 1994
  Karl Marx University of Economics, economist (B)
Scientific degrees and awards
 • 2001, PhD
  University of Groningen, The Netherlands
 • 2017, Dr.Habil
  Corvinus University of Budapest
Career
Workplaces
 • 2018 -
  Institute of Sociology and Social Policy, Corvinus University of Budapest, professor
 • 2004 - 2018
  Institute of Sociology and Social Policy, Corvinus University of Budapest, associate professor
 • 2001 - 2004
  Institute of Sociology and Social Policy, Corvinus University of Budapest, assistant professor
Public activities in the university (memberships in university bodies)
 • 2020 -
  head of the Department of Sociology and Social Policy
 • 2020 -
  program director of the Sociology BA programmes
 • 2013 -
  director of the sociology doctoral programme
 • 2019 - 2020
  director, Institute of Sociology and Social Policy
 • 2011 - 2019
  deputy director, Institute of Sociology and Social Policy
 • 2015 - 2019
  Alternate of the Doctoral Council of the University
 • 2018 - 2020
  Member of Faculty Council, Faculty of Social Sciences and International Relations
Important study tours, delegacies
 • 2000, 6 weeks
  Harvard University, Cambridge (Mass.), USA
Díjak, címek, kitüntetések
 • 2010,
 • 2009,
 • 2004,
 • 2017,
 • 2015,
 • 2013,
 • 2013,
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
English
Advanced
Advanced
Advanced
German
Intermediate
Intermediate
Intermediate
Language skills
 • Language: English
  Speaking: Advanced
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance:
 • Language: German
  Speaking: Intermediate
  Writing: Intermediate
  Reading: Intermediate
  Media appearance:
Research, professional activity

Research Seminar (PhD level), quantiative methods (PhD and MA level); social science research methods (BA level)

sociology

education and second births; quantitative research methods

commuting and labor market inequalities, informal job search and labor market outcomes
Major research projects
 • 2019 - 2020, social futuring index
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2010 - 2011,
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2007 - 2010,
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2014 - 2017,
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
Membership in scientific or professional bodies/organizations
 • 2014 - , , member
  , national
 • 2017 - 2017, , member
  , national
 • 2014 - 2017, , member
  , national
 • 2011 - 2013, , member
  , national
 • 2012 - , , member
  , international
 • 2003 - , , member
  , national
 • 2013 - , , leadership position (president, director etc)
  , national
Board memberships and positions
 • 2017 - , , president or member of the editorial board
  Hungarian language
 • 2014 - , , editor-in-cheif, member of the editorial team
  Hungarian language
Contacts
Location at the university
 • Building: C
  Room number: 424
  Extension:
  Main line:
  Fax:
  Internal fax:
tamas.bartus@uni-corvinus.hu
web.uni-corvinus.hu/bartus
Vágólapra másolva