Főoldal Budapesti Corvinus Egyetem - Budapesti Corvinus Egyetem
Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Vissza az elérhetőségekhez

Önéletrajz - Baksa Máté

Adatok

Baksa Máté

egyetemi tanársegéd
Vezetéstudományi Intézet / Szervezeti Magatartás Tanszék
tanársegéd
Végzettségek, tudományos fokozatok
Felsőfokú végzettségek
 • 2017 -
  Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani PhD program (F)
 • 2015 - 2017
  Budapesti Corvinus Egyetem, Vezetés és szervezés MSc (D)
 • 2011 - 2014
  Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodási és menedzsment BA (C)
Szakmai életút
Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök és beosztások
 • 2020 -
  Budapesti Corvinus Egyetem, egyetemi tanársegéd
Egyetemi közéleti tevékenységek (testületi tagságok, vezetői megbízatások)
 • 2019 - 2021
  Doktorandusz Önkormányzat küldöttgyűlési képviselő (Gazdálkodástani Doktori Iskola)
Fontosabb tanulmányutak, kiküldetések
 • 2021, 6 hónap
  Yale University, Amerikai Egyesült Államok
 • 2020, 9 hónap
  CIRCLET Erasmus+ Project, Budapesti Corvinus Egyetem
Díjak, címek, kitüntetések
 • 2019, TDK Best Paper Mentor Díj
  Budapesti Corvinus Egyetem
 • 2019, Új Nemzeti Kiválóság Program (PhD kutatói ösztöndíj)
  Innovációs és Technológiai Minisztérium
 • 2018, Új Nemzeti Kiválóság Program (PhD kutatói ösztöndíj)
  Emberi Erőforrások Minisztériuma
 • 2017, Harsányi István Hallgatói Díj
  Magyar Innovációs Szövetség
 • 2017, Új Nemzeti Kiválóság Program (PhD kutatói ösztöndíj)
  Emberi Erőforrások Minisztériuma
 • 2016, Új Nemzeti Kiválóság Program (MSc kutatói ösztöndíj)
  Emberi Erőforrások Minisztériuma
 • 2016, Köztársasági Ösztöndíj
  Emberi Erőforrások Minisztériuma
 • 2016, MNB Kiválósági Ösztöndíj
  Magyar Nemzeti Bank
Nyelvismeret
Nyelv
Beszéd
Írás
Olvasás
Média szereplést vállal e rajta?
angol
felső
felső
felső
francia
felső
felső
felső
Nyelvismeret
 • Nyelv: angol
  Beszéd: felső
  Írás: felső
  Olvasás: felső
  Média szereplést vállal e rajta?:
 • Nyelv: francia
  Beszéd: felső
  Írás: felső
  Olvasás: felső
  Média szereplést vállal e rajta?:
Kutatás, szakértői tevékenység

Vezetés és szervezés, Folyamatmenedzsment és információtechnológia (meghívott előadó), Szervezeti és informatikai projektek vezetése (meghívott előadó), Szervezeti magatartás és vezetés (meghívott előadó)

Gazdálkodás- és szervezéstudományok

Szervezeti hálózatelemzés, Digitális átalakulás az üzleti szolgáltatóközpontokban

Vállalati közösségi média, Menedzsmenttörténet
Fontosabb kutatások
 • 2017 - 2018, BehavEcon Lab kutatások: negatív kapcsolatok innovációs hálózatokban
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: EFOP-3.6.1-16-2016-00013
  További információk a kutatásról: Kutatásvezető: Prof. Dr. Hámori Balázs
 • 2012 - 2015, A magyar vezetés- és szervezéstudomány XX. századi fejlődése, nemzetközi és hazai társadalmi-gazdasági háttere (Felsőoktatás- és tudománytörténeti alprojekt)
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: OTKA - Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok, No: 100592
  További információk a kutatásról: Kutatásvezető: Prof. Dr. Dobák Miklós
 • 2017 - 2018, A negatív kapcsolatok strukturális hatásai szervezeti hálózatokban
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: Emberi Erőforrások Minisztériuma, ÚNKP-17-3
  További információk a kutatásról: Kutatásvezető: Dr. Branyiczki Imre
 • 2016 - 2017, Virtuális személyközi hálózatok: az Enterprise Social Media szervezeti hatásai
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: Emberi Erőforrások Minisztériuma, ÚNKP-16-2
  További információk a kutatásról: Kutatásvezető: Dr. Drótos György
 • 2018 - , Az ipar 4.0 hatása a foglalkoztatást meghatározó ellátási láncokra és gazdasági szerkezetre
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: EFOP-3.6.2-16-2017-00007
  További információk a kutatásról: Kutatásvezető: Prof. Dr. Demeter Krisztina
 • 2018 - 2019, Többszintű megközelítések a szervezeti hálózatkutatásban
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: Emberi Erőforrások Minisztériuma, ÚNKP-18-3
  További információk a kutatásról: Kutatásvezető: Dr. Drótos György
Tagság tudományos vagy szakmai szervezetben, testületben
 • 2017 - , Tag, tag
  Magyar Közgazdasági Társaság, országos
 • 2014 - , Tag, tag
  Magyar Projektmenedzsment Szövetség, országos
 • 2019 - , Tag, tag
  European Group for Organizational Studies (EGOS), nemzetközi
Szerkesztőbizottsági tagságok és pozíciók
 • 2016 - 2019, Szerkesztőségi tag, a szerkesztőség tagja, vezetője
  magyar nyelvű
 • 2018 - , Szerkesztőségi titkár, egyéb pozíció (pl. tanácsadó bizottság tagja)
  magyar nyelvű
Elérhetőségek
Egyetemi tartózkodási hely
 • Épület: Főépület
  Szobaszám: 383
  Mellék: 5187
  Fővonal: +36-1-482-5187
  Fax:
  Belső fax:
mate.baksa@uni-corvinus.hu
BCE Vezetéstudományi Intézet, 1093 Budapest, Fővám tér 8.

Szorgalmi időszakban: kedd, 17.00-18.30 (csak e-mailben történő előzetes bejelentkezés alapján)
Personal data

Baksa Máté

Institute of Management / Department of Management and Organization
PhD student
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 2017 -
  Corvinus University of Budapest, PhD in Management and Business Administration (F)
 • 2015 - 2017
  Corvinus University of Budapest, MSc in Management and Leadership (D)
 • 2011 - 2014
  Corvinus University of Budapest, BA in Business Administration and Management (C)
Career
Public activities in the university (memberships in university bodies)
 • 2019 -
  Doctoral Student Council, Delegate of Assembly (Doctoral School of Business and Management)
Díjak, címek, kitüntetések
 • 2017, István Harsányi Prize
  Hungarian Association for Innovation
 • 2017, New National Program of Excellence (PhD Research Fellowship)
  Ministry of Human Capacities
 • 2016, New National Program of Excellence (Student Research Fellowship)
  Ministry of Human Capacities
 • 2016, Scholarship of the Hungarian Republic
  Ministry of Human Capacities
 • 2016, Scholarship of the Hungarian National Bank
  Hungarian National Bank
 • 2018, New National Program of Excellence (PhD Research Fellowship)
  Ministry of Human Capacities
 • 2019, New National Program of Excellence (PhD Research Fellowship)
  Ministry for Innovation and Technology
 • 2019, Best Paper Mentor Award of Scientific Student Conference
  Corvinus University of Budapest
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
English
Advanced
Advanced
Advanced
French
Advanced
Advanced
Advanced
Language skills
 • Language: English
  Speaking: Advanced
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance:
 • Language: French
  Speaking: Advanced
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance:
Research, professional activity

Management and Organization, Process Management and Information Technology (guest lecturer), Organizational and IT Project Management (guest lecturer), Organizational Behavior and Leadership (guest lecturer)

organization science

Organizational Network Analysis, Digital transformation in business service centres

Enterprise Social Media, Management History
Major research projects
 • 2017 - 2018, BehavEcon Lab research: negative ties in innovation networks
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: EFOP-3.6.1-16-2016-00013
  Further info about research: Senior research fellow: Prof. Dr. Balázs Hámori
 • 2012 - 2015, The evolution of management and its international and domestic social and economic background in the 20th-century Hungary (Subproject for history of education)
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: HSRF - Hungarian Scientific Research Fund, No: 100592
  Further info about research: Senior research fellow: Prof. Dr. Miklós Dobák
 • 2017 - 2018, Structural effects of negative ties on organizational networks
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: Ministry of Human Capacities, New National Program of Excellence
  Further info about research: Supervisor: Dr. Imre Branyiczki
 • 2016 - 2017, Virtual interpersonal networks: organizational effects of Enterprise Social Media
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: Ministry of Human Capacities, New National Program of Excellence
  Further info about research: Supervisor: Dr. György Drótos
 • 2018 - , The impact of Industry 4.0 on supply chains and economic structures
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: EFOP-3.6.2-16-2017-00007
  Further info about research: Senior research fellow: Prof. Dr. Krisztina Demeter
 • 2018 - 2019, Multilevel approaches in organizational network research
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: Ministry of Human Capacities, New National Program of Excellence
  Further info about research: Supervisor: Dr. György Drótos
Membership in scientific or professional bodies/organizations
 • 2017 - , Member, member
  Hungarian Economic Association, national
 • 2014 - , Member, member
  Hungarian Project Management Association, national
 • 2019 - , Member, member
  European Group for Organizational Studies (EGOS), international
Board memberships and positions
Contacts
Location at the university
 • Building: University main building
  Room number: 383
  Extension: 5187
  Main line: +36-1-482-5187
  Fax:
  Internal fax:
mate.baksa@uni-corvinus.hu
oktato.uni-corvinus.hu/mate.baksa/en
Vágólapra másolva