Október - 2014
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09
10
11 12
13 14 15 16
17
18
19
20 21
22
24 25 26
27 28 29
30
31  
péntek, 2014. október 10.
11:00 - Meghívó Baráthné Simkó Hella nyilvános védésére
A Kertészettudományi Doktori Iskola meghívja Önt Baráthné Simkó Hella "Őshonos Thymus (Kakkukfű) taxonok kémiai diverzitásának, valamint termesztési lehetőségeinek értékelése" című...
péntek, 2014. október 17.
00:00 - Őszi Kertészeti Napok - kiállítás és vásár
Örömmel adjuk hírül, hogy a Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Karán idén október 17. és 19. között az Őszi Kertészeti Napok keretében immár 19. alkalommal rendezzük meg...
09:00 - Őszi Kertészeti Napok - kiállítás és vásár
Örömmel adjuk hírül, hogy a Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Karán idén október 17. és 19. között az Őszi Kertészeti Napok keretében immár 19. alkalommal rendezzük meg...
szombat, 2014. október 18.
00:00 - Őszi Kertészeti Napok - kiállítás és vásár
Örömmel adjuk hírül, hogy a Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Karán idén október 17. és 19. között az Őszi Kertészeti Napok keretében immár 19. alkalommal rendezzük meg...
09:00 - Őszi Kertészeti Napok - kiállítás és vásár
Örömmel adjuk hírül, hogy a Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Karán idén október 17. és 19. között az Őszi Kertészeti Napok keretében immár 19. alkalommal rendezzük meg...
vasárnap, 2014. október 19.
00:00 - Őszi Kertészeti Napok - kiállítás és vásár
Örömmel adjuk hírül, hogy a Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Karán idén október 17. és 19. között az Őszi Kertészeti Napok keretében immár 19. alkalommal rendezzük meg...
09:00 - Őszi Kertészeti Napok - kiállítás és vásár
Örömmel adjuk hírül, hogy a Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Karán idén október 17. és 19. között az Őszi Kertészeti Napok keretében immár 19. alkalommal rendezzük meg...
szerda, 2014. október 22.
14:00 - Meghívó Mosonyi István Dániel nyilvános védésére
A Kertészettudományi Doktori Iskola meghívja Önt Mosonyi István Dániel "In vitro regeneráció és szaporodás különleges útja Spathiphyllum hibridek esetén" című PhD doktori értekezés...
csütörtök, 2014. október 30.
11:00 - Meghívó Radácsi Péter nyilvános védésére
A Kertészettudományi Doktori Iskola meghívja Önt Radácsi Péter "A vízellátás hatása a kerti bazsalikom (Ocimum basilicum L.) és az egyéves borsfű (Satureja hortensis L.) élettani, ...

Szakirányú továbbképzés - általános információk

 

A szakirányú továbbképzések rendszerét a felsőoktatásról szóló törvény - 1993. évi törvény és annak módosításai - szabályozza. A közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzések képesítési követelményeit, a kiadható diplomák megnevezését a 7/1999.(II.1.)OM rendelet, valamint a 9/2002 (III.22.) OM rendelet határozza meg.

A szakirányú továbbképzések szerepe

A továbbképzések ismeret-megújító, -korszerűsítő, -bővítő és átképzési funkciókat töltenek be a hazai felsőoktatási rendszerben, ezért a szakirányú továbbképzések képzési tartalmának meghatározásában is ezen funkcióknak való megfelelés dominál.

 

Mérnök-közgazdász szakirányú továbbképzés 

A képzés időtartama és a képzési formák

A képzési idő 4 félév.

Az oktatás esti, illetve levelező tagozaton folyik.

A foglalkozások az esti tagozaton hetente két nap (csütörtök, péntek) - a terembeosztástól függően -, késő délután (legkorábban 16.00 órától) kezdődnek.

Levelező tagozaton félévenként hétszer két napos kurzusok keretében folyik a képzés (minden második héten pénteken és szombaton, tantervtől függően, kb. 8.00 – 19.00 óráig).

A képzést lezáró oklevél

A szakirányú továbbképzésben megszerezhető oklevél tartalma az alapképzettségtől, valamint az elvégzett szak megnevezésétől függ:

- Egyetemi szintű mérnök végzettség esetén: mérnök-közgazdász

A felvételre vonatkozó elbírálás szempontjai

A szakirányú továbbképzésre jelentkezők felvételi vizsgát nem tesznek, a pályázókat a jelentkezési anyagok alapján bíráljuk el.

 

 

MÉRNÖK-KÖZGAZDÁSZ KÉPZÉS

Letölthető jelentkezési lap

Egyetemi diplomával rendelkezők számára állítottuk össze a Magyar Akkreditációs Bizottság által akkreditált posztgraduális képzési programjainkat, amelyek közül évek óta a legnagyobb érdeklődés a Mérnök-közgazdász képzésünk iránt mutatkozik meg.

Célunk az, hogy programunk minden egyetemi végzettséggel rendelkező - mérnök, vegyész, matematikus, fizikus, geofizikus, biológus, agrármérnök, kertész-, erdőmérnök, egyéb természettudományi végzettségűek - számára elérhető legyen, aki alapképzettsége mellé gazdasági ismereteket akar szerezni.

 A képzés során széles szakmai alapozást biztosító oktatás zajlik a közgazdaságtudományok minden területén, majd az üzleti-, és a menedzsmenttudományokban képezzük hallgatóinkat.

Az egyetemi oktatás szintjének megfelelő módszertani felkészítésben vesznek részt, majd az önálló probléma-felismerési és -megoldási készség fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt.

A választható tárgyak keretében a hallgató érdeklődésének leginkább megfelelő specializációra nyílik lehetőség.

A képzés során törekszünk az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazhatóságának bemutatására és a nagyfokú gyakorlatorientációra, amely döntően megkülönbözteti programunkat a nappali tagozatos képzéstől.

Képzésünk versenyképes tudást, a munkaerőpiacon megbecsült diplomát jelent hallgatóinknak.

Szakfelelős: Dr. Vörösmarty Gyöngyi egyetemi adjunktus

 

A hallgatók tanulmányi ügyeiket a Gazdálkodástudományi Kar Posztgraduális Képzés Tanulmányi Osztályán intézhetik az alábbi címeken:

BCE 1093 Budapest, Fővám tér 8.
Postacím: H-1828 Budapest, Pf. 489.
Telefon: 482-5316, 482-5349 
e-mail: szilvia.csernus(kukac)uni-corvinus.hu

A képzésekre e-mailen vagy postai úton lehet jelentkezni. 

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK:

1. Egyetemi végzettséget igazoló agrár, élelmiszeripari, erdészeti, faipari, kertészeti, műszaki és vegyipari mérnöki diploma, biológus, fizikus, geofizikus, geológus, matematikus és vegyész diploma.

2. A jelentkezőknek nem kell nyelvvizsgát igazolniuk, de az oklevél kiadásának feltétele: egy élő, az üzleti életben használatos nyelvből legalább középfokú, „C” típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga megléte.

 

Jelentkezési határidő: 2014. augusztus 1.

 

A képzésekre e-mailen vagy postai úton lehet jelentkezni a kitöltött jelentkezési lappal.

A jelentkezés helye: BCE Gazdálkodástudományi Kar

Posztgraduális Képzés Tanulmányi Osztály

Postacím: H-1828 Budapest, Pf. 489.

tel: 06-1-482-5349, 482-5316 

e-mail: szilvia.csernus(kukac)uni-corvinus.hu

Mellékletként kérjük a következőket:

egyetemi oklevél, (eredeti bemutatása+1 db másolat). Külföldi felsőoktatási intézményben szerzett, befejezett felsőfokú tanulmányokat tanúsító oklevél esetén a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ által - a 47/1995 (IV.27.) Korm. Rendelet alapján - kiállított, a megszerzett végzettségi szint elismerését igazoló okmányt is be kell mutatni, másolatát kérjük mellékelni.

szakmai önéletrajz,

államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány – amennyiben rendelkezik vele (eredeti bemutatása+1 db másolat),

■ a regisztrációs díj befizetését igazoló átutalási bizonylat másolata.

A regisztráció díját a Budapesti Corvinus Egyetem alábbi bankszámlaszámára kell átutalni:

10032000-00282857-00000000

Budapesti Corvinus Egyetem 1093 Budapest, Fővám tér 8.

A befizetésen közleményként kérjük feltüntetni az alábbiakat:

Regisztrációs díj 223600
Jelentkező neve

A regisztrációs díj összege: 5.000,-Ft. A regisztrációs díj befizetésének határideje a jelentkezés napja.

A felvételről 2014. július második hetében e-mailen értesítést küldünk.

 

TANÉVKEZDÉS

A képzés általában szeptember 2. hetében kezdődik, a tanév indításához szükséges információkat, az órabeosztást augusztusban postázzuk a felvett hallgatóinknak.

 

BEIRATKOZÁS

A képzésben csak az adott félévre beiratkozott hallgató vehet részt. A beiratkozás napjáról és a képzéssel kapcsolatos tudnivalókról augusztus folyamán értesítjük hallgatóinkat. A beiratkozás napja általában egybeesik a foglalkozások, előadások megkezdésével. Hosszabbított ügyfélszolgálattal lehetővé tesszük, hogy lehetőségeik szerint a képzés megkezdése előtt, de legkésőbb a képzés napján, az órák kezdete előtt, az órák szünetében, illetve a képzési nap végén eleget tegyenek beiratkozási kötelezettségüknek.

 

KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI DÍJ

 A 2014/2015. tanévben I. félévre beiratkozó hallgatók tandíja:

285.000,-Ft.

A tanulmányok második és további éveiben a költségtérítés összege legfeljebb az előző tanévben megállapított költségtérítésnek a KSH által előző évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindex-szel növelt összege lehet. A képzés díját a munkáltató átvállalhatja. A költségtérítési díj befizetésének határideje a beiratkozás napja.

A térítési díj átutalható a Budapesti Corvinus Egyetem bankszámlájára, amelynek száma:

10032000-00282857-00000000

Budapesti Corvinus Egyetem

1093 Budapest, Fővám tér 8.

Adószám: 15329743-2-43

A befizetésen közleményként kérjük feltüntetni az alábbiakat:

Költségtérítési díj – [hallgató neve] - 223600

Korlátozott számban, indokolt esetben lehetőséget biztosítunk a költségtérítési díj részletekben való megfizetésére. Az erre irányuló kérelmet a beiratkozás előtt a dékán-helyetteshez kell benyújtani.

A képzés díját fizetheti a munkáltató. Ebben az esetben kérjük, hogy a jelentkező a jelentkezéskor Számlakérő nyomtatványt vigyen magával és a munkáltatójánál töltsék ki.

A költségtérítési díj befizetését igazolni kell. Ezért kérjük, a beiratkozáskor hozza magával az átutalási bizonylat másolatát!

 

A KÉPZÉS TARTALMA

A szakirányú továbbképzés az egyetemi oktatásnak megfelelően szemeszterekre tagolódik, 4 félévből áll. A hallgatók a négy félév során elméleti és módszertani alaptárgyakat (általános képzési szakasz) és szakismereti tárgyakat (szakosító főstúdium) sajátítanak el.

A kötelezően megjelölt tantárgyak mellett a tanterv lehetőséget biztosít a tanszékek által megjelölt alternatív tantárgyak választására.

Minőségbiztosításunk részeként minden félév végén mérjük hallgatóink elégedettségét, véleményét az egyes tárgyakról, oktatóinkról, a hallgatói kiszolgálás színvonaláról.

A képzés végén szakdolgozatot kell írniuk a hallgatóknak, melyet a záróvizsgán védenek meg. A negyedik félévben a tanszékek által ajánlott (vagy a hallgató által önállóan választott), a programigazgató által jóváhagyott témát választhatnak szakdolgozat megírása céljából.

A szakdolgozat az abszolutórium megszerzését követő 2 éven belül adható be, ezt követően csak kérelmen alapuló engedéllyel, a TVSZ-ben meghatározott feltételek szerint kerülhet sor a szakdolgozat leadására és a záróvizsgára.

A szakdolgozat védése Záróvizsga Bizottság előtt történik. Az oklevél minősítésébe a tanulmányok során abszolvált szigorlati tárgyak érdemjegyei is beleszámítanak.

A továbbképzés alapján szerzett oklevél szakirányú diploma, amelynek megnevezésében az eredeti alapvégzettség mellett a továbbképzésben szerzett egyetemi felsőfokú szakismeretet jelöljük meg. (Pl.: mérnök-közgazdász) A szakirányú képzésben szerzett oklevél az alapképzésben szerzett oklevéllel együtt érvényes.

A foglalkozásokon való részvétellel kapcsolatos kötelezettségekre, valamint a vizsgákra és a záróvizsgára a Gazdálkodástudományi Kar Posztgraduális Képzés Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában (TVSZ) foglaltak az irányadók.

 

A MÉRNÖK-KÖZGAZDÁSZ KÉPZÉS MINTA-TANTERVE

esti/levelező

Ssz.

Tantárgyak

Össz. Óra (45 perc)

Kredit

Félévek

 

 

 

I.

II.

III.

IV.

1.

Közgazdaságtan

24

5

24v

 

 

 

2.

Kvantitatív módszerek

24

5

24v

 

 

 

3.

Számvitel I-II.

48

5-5

24v

24v

 

 

4.

Vállalatgazdaságtan

24

5

24a1

 

 

 

5.

Döntéselmélet

24

5

 

24sz1

 

 

6.

Választható*

72

15

24v

24v

24v

7.

Szervezet- és vezetéselmélet

24

5

24a2

 

 

 

8.

Szervezeti magatartás

24

5

 

24sz2

 

 

9.

Emberi erőforrás menedzsment

24

5

 

 

24v

 

10.

Marketing

24

5

24a3

 

 

 

11.

Pénzügytan

24

5

 

24v 

 

 

12.

Vállalati pénzügyek I.-II.

48

5-5

 

 

24v

24v

13.

A cégvezetés pénzügyei

24

5

 

 

 

24v

14.

Marketingkutatás

24

5

 

24sz3

 

 

15.

Stratégiai menedzsment

24

5

 

 

24v

 

16.

Nemzetközi marketing

24

5

 

 

24v

 

17.

Környezeti menedzsment

24

5

 

 

 

24gyj

18.

Gazdasági jog

24

5

 

 

24v

 

19.

Diplomakonzultáció, szakdolgozat készítés

12

10

 

 

 

12a

 

Óraszám összesen

540

120

144

144

144

108

 

Kollokviumok száma

15

3

3

6

3

 

Szigorlatok száma

3

3

 

 

Ssz.

Választható tantárgyak*

Össz. Óra

Kredit

Félévek

I.

II.

III.

IV.

1.

Értékteremtő folyamatok

24

5

 

24v

 

24v

2.

Logisztika

24

5

24v

 3.

Egészségügyi gazdaságtan

24

5

24v

24v

 4.

Biztosítás és biztosításpolitika

24

5

 

24v

5.

Közüzemi gazdaságtan

24

5

24v

6.

Gazdaságpolitika és irányítás

24

5

24v

24v

7.

Menedzsment kontroll

24

5

24v

24v

8.

Vidékfejlesztés

24

5

24v

9.

Üzleti tervezés

24

5

24v

10.

Egészségügyi menedzsment

24

5

24v

24v

1 Vállalatgazdaságtan és Döntéselmélet összevont szigorlat

2 Szervezet és vezetéselmélet, Szervezeti magatartás összevont szigorlat

3 Marketing, Marketingkutatás összevont szigorlat

 

 

NÉHÁNY TANTÁRGY RÖVID ISMERTETÉSE

SZÁMVITEL I. (Vezetői Számvitel Tanszék)

I. Számviteli bevezetés:

*       alapfogalmak megismerése

*       könyveléstechnikai alapok gyakorlása

II. A számviteli törvénynek megfelelő:

1.        Mérleg:

*       felépítése

*       tételek tartalma

*       összeállítási gyakorlat

1.        Eredménykimutatás:

*       fajtái és azokat alátámasztó termelési folyamat

*       felépítése

*       tételek tartalma

*       összeállítási gyakorlat

III. A mérleg és az eredménykimutatás adatainak elemzése

*       Vagyoni

*       Pénzügyi

*       Jövedelmi helyzet elemzése

IV. Költségelszámolás

SZÁMVITEL II. (Vezetői Számvitel Tanszék)

I. Költségelszámolás

A számvitel I. keretében megismert elszámolások bővítése és részletesebb bemutatása

II. Eredménykimutatás

A számviteli törvényben definiált eredménykategóriák megismerése, és eredménykimutatás összeállítási gyakorlat

III. Költségszámítás és kalkuláció

(Egyszerű osztókalkuláció, egyenértékszámos osztókalkuláció, pótlékoló kalkuláció)

IV. Költségelemzés

*       eltérésfelbontás

*       közvetett költség elemzés (redukációs és flexibilitás módszer)

V. Optimális termékösszetétel tervezés

VÁLLALATGAZDASÁGTAN (Üzleti Gazdaságtan Tanszék)

A tárgy célja, hogy átfogó, integrált fogalmi apparátust és szemléletet adjon az üzleti életnek a vállalatot, a hatékony vállalati döntéseket, ily módon a vállalati döntéshozók szempontjait, szakmai igényeit középpontba állító tanulmányozásához, illetve elemzéséhez.

Ennek következtében nagy hangsúlyt kap az üzleti vállalkozások külső és belső érintettjeinek – hagyományos fogalmi keretben a vállalat és környezete kapcsolatának – az elemzése. Így lehetővé válik az összvállalati – felsővezetői szemszögből különösen nagy jelentőségű kérdéskörök releváns kezelése: az olyan alapvető problémák, mint a nagymértékben összetett vállalati célrendszer harmonizációja, a vállalati jövőkép és küldetés tudatosítása, a stratégiaalkotás folyamata és a stratégiai alternatívák megfelelő fókuszt kapnak. Az egyes vállalati részfunkciók, részterületek és az ezekhez tartozó ismeretkörök az összvállalati folyamatokhoz és döntésekhez történő kapcsolódásai tekintetében kerülnek tárgyalásra, s ily módon inkább előkészítik, mintsem helyettesítenék e részterületek későbbi tanulmányozását.

A tananyag előtérbe állítja az üzleti döntéshozás reális, ily módon összetett szituációit és azok kezelési lehetőségeit, eredményesen építve a magatartási iskolák kutatásaira. Ugyanakkor a szervezetelméletek mellett fontos tudományterületi kapcsolódási pontja a mikroökonómia.

Reményeink szerint betölti azt a funkciót, hogy az üzleti ismeretek elsajátításához ezúton nekilátóknak új szemléletben ad biztos alapokat, a jártasokat pedig az alapvető összefüggések újragondolására készteti.

SZERVEZET- ÉS VEZETÉSELMÉLET (Vezetési és Szervezési Tanszék)

*       Szervezeti alapfogalmak.

*       A szervezet mint racionális, társadalmi és nyílt rendszer.

*       A szervezetelmélet klasszikus irányzatai.

*       Human Relations iskola és magatartástudományi döntéselmélet.

*       Rendszerelmélet.

*       Kontingenciaelmélet.

*       A szervezetek strukturális jellemzői.

*       Szervezeti alapformák: funkcionális, divizionális, mátrix, tenzor és duális szervezet.

*       Konszernek és holdingok.

*       A szervezetek dekomponálása és differenciálódása.

*       Vezetési funkciók: célkitűzés és stratégiaalkotás, szervezés, közvetlen irányítás, kontroll.

*       Változásvezetés.

SZERVEZETI MAGATARTÁS (Szervezeti Magatartás Tanszék)

*       Az egyén a szervezetben (egyéni magatartás, észlelés, érdekek, értékek, attitűdök, motiváció, egyéni döntés).

*       Csoportok a szervezetben (csoport kialakulása, csoport dinamika, csoportos döntéshozatal, kommunikáció, tárgyalás).

*       Hatalom, szervezeti politika.

*       Vezetési stílus (leadership).

*       Vezetői szerepek, a vezetői döntési folyamat, vezetési rendszerek.

*       Szervezeti kultúra.

*       Konfliktusok a szervezetben, konfliktus menedzsment.

*       A szervezeti változások vezetése (változásvezetés, szervezetfejlesztés, szervezeti tanulás).

*       A vezetésben megjelenő új magatartási tendenciák.

PÉNZÜGYTAN (Pénzügy Tanszék)

A tantárgy keretében a pénzügyi rendszer intézményeit, cél- és eszközrendszerét tekintjük át. Az aranypénz-rendszert érintő bevezető után részletesebben tárgyaljuk a hitelpénz-automatizmust. Ezt követi az értékpapírok elemzése, a bank- és hitelrendszer, az államháztartási rendszer és a követségvetési politika eszközeinek áttekintése. A hagyományos logikának megfelelően végül a zárt gazdaságot feloldó devizagazdálkodás és devizapolitika elemeit ismertetjük.

MARKETING (Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék)

A vállalatgazdasági, üzleti ismeretek egyik legmarkánsabb területének a marketingnek a bemutatását szolgálja a tantárgy. A piacgazdaságban nélkülözhetetlen marketingorientáció jellemzői közül kiemelten foglalkozik a vevőorientációval. A fogyasztói felhasználói magatartás bemutatása a vásárlási folyamatok eltérősége képezi az alapját, a szegmentációnak és a pozícionálásnak. A marketing, mint vállalati funkció gyakorlati érvényesítését a marketing-mix biztosítja. Ennek részeként, az ún. 4P, azaz a termékpolitika, árpolitika, értékesítési politika és reklám részletes kifejtésére kerül sor.

A marketingrendszer működtetésének különböző részterületei közül – mint marketingszervezet, marketingstratégia személyi és jogi feltételek, stb. – kiemelten foglalkozunk a marketinginformáció-rendszerrel (MIR). A hagyományos piackutatási (információgyűjtési) módszerek mellett hangsúlyt helyezünk a korszerű, számítógéppel támogatott információ-feldolgozási technikákra.

STRATÉGIAI MENEDZSMENT (Stratégia és Vezetés Tanszék)

A stratégiával kapcsolatos fontosabb fogalmak és koncepciók áttekintése. A stratégiai gondolkodás fejlődése kialakulásától napjainkig: a hosszú távú tervezés, a stratégiai tervezés és a stratégiai menedzsment szakaszok jellemzői. A felsőszintű vezetés szerepe a stratégiák kialakításában és megvalósításában. A stratégia kialakításának folyamata: a stratégia-alkotás mint racionális tervezési folyamat, a szervezeti struktúrák és folyamatok, valamint a hatalmi politikai tényezők szerepe a stratégiák kialakításában. A stratégia megvalósításának folyamata. A szervezeti struktúra, a vállalati kultúra, a vezetési stílus, a személyi feltételek szerepe a stratégiák megvalósításában. A stratégiai szövetségek jellemzői és azok fejlődése. A technológiák stratégiai jelentősége. A korszerű információ-technológiák szerepe a stratégiák kialakításában és megvalósításában.

A CÉGVEZETÉS PÉNZÜGYEI (Üzleti Gazdaságtan Tanszék)

A tematika összeállítása során a fő kérdés azt volt, hogy az üzleti életben, tanácsadóként szerzett tapasztalataink és a vonatkozó, de rendkívül széttagolt elméleti háttér (jogi, pénzügyi, tervezési, informatikai, marketing stb.) kombinálása alkothat-e oktatható, tanulható szakismeretet?

A tapasztalataink pozitívak, a végző hallgatók elégedettsége nagy. A téma elméletileg kevéssé konzisztens, s a tapasztalat nélküli hallgatóságban ritkán kelt "de ja vu" érzést. A felvetett kérdésekre való ráhangolódást megkönnyíti a hallgatók számviteli, pénzügyi előképzettsége, de nem feltétele annak.

Azt, hogy mi módon lehet egy céget jól vezetni nem lehet megtanítani, hiszen a "jó" gyakran éppen a bevett módszerekkel való szakítást jelenti.

Érdekes módon azon lépések köre, ahogyan el lehet rontani egy cég vezetését véges, Alaszkától (Magyarországon át) Szingapúrig ugyanazon öt-hat kritikus tényezőn buknak meg a vállalkozások, legalábbis az elmúlt 40-50 év tapasztalatai szerint.

A felvett témák elsősorban menedzseri, de bizonyos kérdésekben tulajdonosi nézőpontot jelentenek, s elsősorban a körül forognak, hogy miként lehet egy vállalkozás gyenge pontjait, krízisét, erős pontjait, s az arra építhető kitörési stratégiát diagnosztizálni, pénzügyi értelemben értékelni és megalapozni.

VÁLLALATI PÉNZÜGYEK (Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék)

A tárgy oktatásának az a célja, hogy a hallgatók képet kapjanak a gazdasági társaságok (alapvetően a részvénytársaságok) működésének alapelveiről, pénzügyi cél- és eszközrendszeréről, továbbá elsajátítsák a vállalati pénzügyi (beruházási és finanszírozási) döntések meghozatalához szükséges értékelési módszereket, képesek legyenek vállalati pénzügyi tervek összeállítására. A tárgy megalapozza a vállalati pénzügyi döntések hozatalát.

GAZDASÁGI JOG (Gazdasági Jogi Tanszék)

I. Jogi alapvetés

1. A jog fogalma, forrásai

2. A jogi norma

3. A jogviszony fogalma, alanyai, tárgya, tartalma

4. A jogrendszer tagozódása

II. A gazdasági szervezeti jog

5.        A gazdasági társaságok általános szabályai

6.        Az egyes társaságok alapvető szabályai

7.        A privatizáció

8.        A versenytörvény alapvető szabályai

III. Szerződési jog

9.        A szerződések általános szabályai

10.     A jogi felelősség alapvető szabályai, a kártérítési és kötbérfelelősség

11.     Az egyes szerződéstípusok

KÖRNYEZETI MENEDZSMENT (Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék)

Minden jel szerint környezetünk súlyos problémái, a környezetszennyezés, a természeti értékek pusztulása a következő évszázadban is kihívást jelentenek világunk számára.

A környezet ügye tartósan előtérbe került, az angol nyelvterületen terjedőben lévő kifejezés szerint „zöldülésnek” (greening) vagyunk tanúi és részesei. A magyar nyelvben a „zöldülés” szónak van némi negatív mellékjelentése is, az angolban viszont a „greening” megújulást, újjászületést is jelent és használatában – ha mellékjelentésként is – ez is jelen van.

Tárgyunk tematikája a megújulási mellékjelentés jegyében és szellemében készült: egy sajátos és világszerte egyelőre még meglehetősen mostohán kezelt vetületben, a vállalati környezetkezelés nézőpontjából világítjuk meg a jelenséget. Vállalaton a terminológiai zavarok elkerülése végett a nyereség-orientált gazdálkodó szervezeteket értjük, melynek angol megfelelője az egyébként sokjelentésű business. Az ugyancsak többjelentésű management megfelelő magyar nyelv megfelelője a szakmai szövegösszefüggés függvénye. A business management például lehet vállalatvezetés, de más szakmai tartalmú szövegkörnyezetben vállalati vezetés, avagy felemás megoldással vállalati menedzsment is.

Az environmental management megfelelő magyar nyelvű fordítása azonban a környezetkezelés, noha kétségtelenül kevésbé hangzik „tudományosnak” vagy divatosnak, mint a környezeti menedzsment. A gazdálkodó vállalatok, köztük mezőgazdasági és iparvállalatok is, számos példával szolgálnak világszerte a környezeti szempontból felelős vállalati magatartásra. Egyre terjed például az önszabályozás filozófiája is, de rendelkezésünkre állnak a környezeti szempontú önkéntes átvilágítások (ökoaudit) tapasztalatai is.

Mindezek arról győznek meg bennünket, hogy Magyarországon is érdemes tanítani azokat a módszereket, melyekkel a vállalatok felelős környezetügyi magatartása elterjeszthető, környezetterhelési tevékenysége mérsékelhető. Reméljük, hogy a tárgyunk, ha szerény mértékben is, de hozzájárul a szemléletformáláshoz, sőt néhányan Önök közül kifejezetten üzleti, egzisztenciális lehetőséget is látnak majd a környezetvédelemben.

 

Utolsó frissítés: 2014.07.21.