Főoldal Budapesti Corvinus Egyetem
Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Vissza az elérhetőségekhez

Önéletrajz - dr. Kirs Eszter

Adatok

dr. Kirs Eszter

Egyetemi docens / Associate Professor
Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék
egyetemi docens
Végzettségek, tudományos fokozatok
Felsőfokú végzettségek
 • 1998 - 2003
  Miskolc Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, jogász (B)
Tudományos fokozatok, címek
 • 2009, PhD
  Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
 • 2019, Dr.Habil
  Miskolc Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar
Szakmai életút
Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök és beosztások
 • 2012 - 2018
  Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, docens
 • 2010 - 2012
  Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, adjunktus
 • 2003 - 2010
  Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, tanársegéd
 • 2010 - 2015
  ENSZ Jugoszlávia Nemzetközi Büntetőtörvényszék, jogi előadó (védelem képviselete)
 • 2013 -
  Magyar Helsinki Bizottság Rendészet és Büntető Igazságszolgáltatás Program, jog előadó
Fontosabb tanulmányutak, kiküldetések
 • 2018,
  18th ASEM Seminar on Human Rights, Yogyakarta, Indonesia
 • 2018,
  Jagiellonian University, Krakow, Poland
 • 2017,
  “Present Past: Time, Memory, and the Negotiation of Historical Justice”, Columbia Law School, NY, US
 • 2014,
  3rd Annual AHDA Conference Historical Justice and Memory: Human Rights and Memory, Lund University, Sweden
 • 2013,
  2nd Annual AHDA Conference Historical Justice and Memory: Questions of Rights and Accountability in Contemporary Society, Columbia Law School, NY, US
 • 2013,
  vendégelőadó, Tufts University, Boston, US
 • 2009, 5 hónap
  Fulbright látogató kutató, Columbia Law School
 • 2008,
  Marie Curie Research Course, Grotius Centre for International Legal Studies, Haag, The Netherlands
 • 2008, 1 hónap
  látogató kutató, Institut Louis Favoreu, Université Paul Cézanne-Aix Marseille III, Aix-en-Provence, France
 • 2007, 1 hónap
  Centre for Studies and Research on International Humanitarian Law, Hague Academy of International Law
 • 2006, 3 hét
  Summer Course on Public International Law, Hague Academy of International Law
 • 2005,
  IX. Cursos Euromediterráneos Bancaja de Derecho Internacional, Castellon, Spain
 • 2004,
  13th ECSL European Summer Course on Space Law and Policy, European Centre for Space Law, Graz
 • 2002,
  ICRC Summer Course on International Humanitarian Law, Warsaw, Poland
 • 2019, 4 hónap
  Fulbright látogató oktató, University of Minnesota Law School
Díjak, címek, kitüntetések
 • 2012, Herczegh Géza Nemzetközi Jogi Emlékérem (a „Demokratikus átmenet a háborús bűntettek árnyékában” c. monográfiáért)
  Herczegh Géza Nemzetközi Jogi Emlékérem Alapítvány
 • 2018, Pro Facultate Iurisprudentiae
  Miskolci Egyetem
 • 2012, Kiváló konzulens
  Miskolc Egyetem
Nyelvismeret
Nyelv
Beszéd
Írás
Olvasás
Média szereplést vállal e rajta?
angol
felső
felső
felső
francia
alap
alap
közép
német
közép
közép
közép
Nyelvismeret
 • Nyelv: angol
  Beszéd: felső
  Írás: felső
  Olvasás: felső
  Média szereplést vállal e rajta?:
 • Nyelv: francia
  Beszéd: alap
  Írás: alap
  Olvasás: közép
  Média szereplést vállal e rajta?:
 • Nyelv: német
  Beszéd: közép
  Írás: közép
  Olvasás: közép
  Média szereplést vállal e rajta?:
Kutatás, szakértői tevékenység

Állam- és jogtudományok

emberi jogok, gyűlölet-bűncselekmények

nemzetközi büntetőjog, átmeneti igazságszolgáltatás
Fontosabb kutatások
 • 2018 - , MTA-ELTE Lendület SPECTRA ((Social prerequisites for the effective fight against bias-motivated crimes through criminal law and minority rights protection)
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó:
  További információk a kutatásról:
 • 2013 - 2017, Nemzetközi bűncselekmények a nemzetközi és nemzeti bírói fórumok joggyakorlatában
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: OTKA/NKFI
  További információk a kutatásról:
 • 2010 - , Az ICTY hatása Bosznia-Hercegovina igazságszolgáltatási rendszerére
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj posztdoktori kutatás
  További információk a kutatásról:
Szerkesztőbizottsági tagságok és pozíciók
 • 2013 - , rovatszerkesztő, a szerkesztőség tagja, vezetője
  magyar nyelvű
Szakértői tanácsadási tevékenységek
 • 2018 - 2019
  Európa Tanács, elektronikus képzési anyag fejlesztése bírák, ügyészek, nyomozók számára (téma: gyűlölet-bűncselekmények)
 • 2015 - 2016
  Európa Tanács, elektronikus képzési anyag fejlesztése bírák és ügyészek számára (téma: átmeneti igazságszolgáltatás)
 • 2007 - 2013
  Yearbook of International Humanitarian Law, Asser Institute, magyarországi jelentéstevő
 • 2007 - 2013
  Oxford Law Reports – International Law in Domestic Courts, Amsterdam Center for International Law, Oxford University Press, magyarországi jelentéstevő
Elérhetőségek
eszter.kirs@uni-corvinus.hu
Personal data

dr. Kirs Eszter

Egyetemi docens / Associate Professor
Institute of International, Political and Regional Studies / Department of International Relations
Associate professor
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 1998 - 2003
  University of Miskolc, Faculty of Law, law (B)
Scientific degrees and awards
 • 2009, PhD
  University of Miskolc, Deák Ferenc Doctoral School
 • 2019, Dr.Habil
  University of Miskolc, Faculty of Law
Career
Workplaces
 • 2012 - 2018
  University of Miskolc, Faculty of Law, associate professor
 • 2010 - 2012
  University of Miskolc, Faculty of Law, assistant professor
 • 2003 - 2010
  University of Miskolc, Faculty of Law, assistant lecturer
 • 2010 - 2015
  UN International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, legal assistant (defence)
 • 2013 -
  Hungarian Helsinki Committee Law Enforcement and Criminal Justice Programme, legal officer
Important study tours, delegacies
 • 2018,
  18th ASEM Seminar on Human Rights, Yogyakarta, Indonesia
 • 2018,
  Jagiellonian University, Krakow, Poland
 • 2017,
  “Present Past: Time, Memory, and the Negotiation of Historical Justice”, Columbia Law School, NY, US
 • 2014,
  3rd Annual AHDA Conference Historical Justice and Memory: Human Rights and Memory, Lund University, Sweden
 • 2013,
  2nd Annual AHDA Conference Historical Justice and Memory: Questions of Rights and Accountability in Contemporary Society, Columbia Law School, NY, US
 • 2013,
  guest lecturer, Tufts University, Boston, US
 • 2009, 5 months
  Fulbright visiting scholar, Columbia Law School
 • 2008,
  Marie Curie Research Course, Grotius Centre for International Legal Studies, Haag, The Netherlands
 • 2008, 1 month
  visiting scholar, Institut Louis Favoreu, Université Paul Cézanne-Aix Marseille III, Aix-en-Provence, France
 • 2007, 1 month
  Centre for Studies and Research on International Humanitarian Law, Hague Academy of International Law
 • 2006, 3 weeks
  Summer Course on Public International Law, Hague Academy of International Law
 • 2005,
  IX. Cursos Euromediterráneos Bancaja de Derecho Internacional, Castellon, Spain
 • 2004,
  13th ECSL European Summer Course on Space Law and Policy, European Centre for Space Law, Graz
 • 2002,
  ICRC Summer Course on International Humanitarian Law, Warsaw, Poland
 • 2019, 4 months
  Fulbright visiting lecturer, University of Minnesota Law School
Díjak, címek, kitüntetések
 • 2012,
 • 2018,
 • 2012,
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
English
Advanced
Advanced
Advanced
French
Basic
Basic
Intermediate
German
Intermediate
Intermediate
Intermediate
Language skills
 • Language: English
  Speaking: Advanced
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance:
 • Language: French
  Speaking: Basic
  Writing: Basic
  Reading: Intermediate
  Media appearance:
 • Language: German
  Speaking: Intermediate
  Writing: Intermediate
  Reading: Intermediate
  Media appearance:
Research, professional activity

political sciences and law

human rights, hate crimes

international criminal law, transitional justice
Major research projects
 • 2018 - , MTA-ELTE Lendület SPECTRA Research Group
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2013 - 2017, International Crimes in the Case Law of International and Domestic Criminal Judicial Bodies
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2010 - , The impact of the ICTY on the judicial system of Bosnia and Herzegovina
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
Board memberships and positions
 • 2013 - , , editor-in-cheif, member of the editorial team
  Hungarian language
Expert consultancy activities
 • 2018 - 2019
  Council of Europe, development of online training program for judges, prosecutors and investigators (subject: hate crimes)
 • 2015 - 2016
  Council of Europe, development of online training program for judges and prosecutors (subject: transitional justice)
 • 2007 - 2013
  Yearbook of International Humanitarian Law, Asser Institute, Hungarian rapporteur
 • 2007 - 2013
  Oxford Law Reports – International Law in Domestic Courts, Amsterdam Center for International Law, Oxford University Press, Hungarian rapporteur
Contacts
eszter.kirs@uni-corvinus.hu
Vágólapra másolva
GEN.:2021.06.21. - 20:25:23