Pontszámítás módja - mesterképzés

Felvételi pontok számítása – Általános szabályok

A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen tanulmányozza a 3. sz. táblázatot, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Részletes információk az érintett intézményektől kérhetők. A további tudnivalók megtalálhatók az Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés c. fejezetben.

Intézményi szabályok

A felvételi eljárásban összesen 100 felvételi pont szerezhető.

Felvételi pontok szerezhetők:

 Érték

saját felvételi vizsga (írásbeli és/vagy szóbeli)

maximum 70 pont

a belépés feltételéül szolgáló oklevél minősítése

maximum 20 pont

többletpont

maximum 10 pont

Összesen szerezhető felvételi pont:

100 pont

Saját felvételi vizsga (írásbeli és/vagy szóbeli)

A felvételi eljárásban a saját felvételi vizsga (írásbeli és/vagy szóbeli) az alább felsoroltak közül bármelyikkel kiváltható, amely maximum 70 pont lehet:

a. AACSB/EQUIS vagy CEMS-tag egyetemen vagy EAPAA/EFMD akkreditált szak legalább B (ECTS), illetve jó minősítésű felsőfokú oklevél, vagy

b. legalább GMAT 500 pont vagy GRE (verbális és kvantitatív részek pontjainak átlaga) 151 pont.

Felvételi vizsga alapján Akkreditált oklevél alapjánNemzetközi teszt alapján
felvételi vizsga 70 “A” (jeles) minősítéseű oklevél 70 GMAT 550+ 70
GRE 155+ pont
“B” (jó) minősítésű oklevél 60GMAT 500-549 pont 55
GRE 151-154,5 pont
oklevél minősítésemax. 20 oklevél minősítése max. 20 oklevél minősítése max. 20
többletpont max. 10 többletpont max. 10 többletpont max. 10
Összes elérhető pont: 100 Összes elérhető pont: 100 Összes elérhető pont: 100

A fentiek alapján a pontszámítás három féle módon történhet:

„A” változat: Felvételi vizsga alapjánövegét

Felvételi pontok szerezhetők:

 Érték

saját felvételi vizsga (írásbeli és/vagy szóbeli)

maximum 70 pont

a belépés feltételéül szolgáló oklevél minősítése

maximum 20 pont

többletpont

maximum 10 pont

Összesen szerezhető felvételi pont:

100 pont

„B” változat: Akkreditált oklevél alapján

Felvételi pontok szerezhetők:

 Érték

AACSB/EQUIS/ vagy CEMS tag egyetemen vagy EAPAA/EPAS akkreditált szakon szerzett “A” (jeles) minősítésű felsőfokú oklevél (felsőfokú oklevél alapján)*

70 pont

AACSB/EQUIS/ vagy CEMS tag egyetemen vagy EAPAA/EPAS akkreditált szakon szerzett “B” (jó) minősítésű felsőfokú oklevél (felsőfokú oklevél alapján)*

60 pont

a belépés feltételéül szolgáló oklevél minősítése

maximum 20 pont

többletpont

maximum 10 pont

Összesen szerezhető felvételi pont:

100 pont

*A szakok pontszámításánál “felsőfokú oklevél alapján” szöveg jelzi.

„C” változat: Nemzetközi teszt alapján

Felvételi pontok szerezhetők: Érték
GMAT 550 ponttól (hozott pontok)** 70 pont
GRE 155 ponttól (hozott pontok)**
GMAT 500-549 pont (hozott pontok)** 55 pont
GRE 151-154,5 pont (hozott pontok)**
a belépés feltételéül szolgáló oklevél minősítése maximum 20 pont
többletpont maximum 10 pont
Összesen szerezhető felvételi pont: 100 pont

*A szakok pontszámításánál “felsőfokú oklevél alapján” szöveg jelzi.

 

A „B” és „C” változat szerinti pontszámítás akkor történik,

 1. ha a már oklevéllel rendelkező jelentkező az igazoló dokumentumokat 2022. április 15-ig feltölti az Egyetem elektronikus felvételi rendszerébe az Egyetem honlapján, Felvételi/Jelentkezés módja menüpont alatt olvasható módon. Ebben az esetben a felvételi vizsgán a részvétel nem kötelező, a pontszámítás kizárólag a feltöltött dokumentumok alapján történik. Amennyiben a dokumentumokat a jelzett határidőig a jelentkező nem tölti fel, a felvételi pontszám kiszámítása csak a saját felvételi vizsga (írásbeli és/vagy szóbeli) alapján történhet.
 2. 2022. április 15-ig oklevéllel még nem rendelkezők esetében – oklevél hiányában a kiállításáról szóló igazolást – legkésőbb 2022. július 7. határidőig feltölti az Egyetem honlapján, Felvételi/Jelentkezés módja menüpont alatt olvasható módon, felvételi vizsgát kell tennie azzal, hogy az oklevél megszerzését és feltöltését követően a saját felvételi vizsgaként részére a fent meghatározott pont beszámítható, a felvételi vizsgán szerzett pontok ennek megfelelően módosulnak.

vezetés és szervezés (angol nyelven) mesterképzési szak esetében a „B” és „C” változat szerinti pontszámítás kizárólag a saját felvételi vizsga írásbeli részére alkalmazható. A saját felvételi vizsga szóbeli részétől nem lehet eltekinteni, így annak eredménye beleszámolandó a felvételi összpontszámba.

Az írásbeli felvételi vizsga az alábbiak szerint maximális írásbeli felvételi ponttal beszámítható a vezetés és szervezés (angol nyelven) mesterképzési szak esetében:

 1. AACSB/EQUIS vagy CEMS-tag egyetemen vagy EAPAA/EFMD akkreditált szakon legalább B (ECTS), illetve jó minősítésű felsőfokú oklevél alapján, vagy
 2. legalább GMAT 600 pont vagy GRE (verbális és kvantitatív részek pontjainak átlaga) 155 pont alapján.

Többletpontok minden szak esetében: maximum 10 többletpont adható.

 • Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont
 • fogyatékosság: 5 pont
 • gyermekgondozás: 5 pont
 • hátrányos helyzet: 5 pont
 • OTDK 1-3 hely: 5 pont
 • sporteredmény: országos bajnokság 1-3. hely: 3 pont
 • sporteredmény: Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont 

A belépés feltételéül szolgáló oklevél minősítése:

a. jeles, kiváló, kitüntetéses (5) minősítés 20 pont,

b. jó (4) minősítés 16 pont,

c. közepes (3) minősítés 12 pont

d. elégséges (2) minősítés 8 pont.

A külföldi oklevéllel rendelkező jelentkezők esetében a belépés feltételéül szolgáló oklevél minősítéséhez szükséges felvételi pontok megállapítás az alábbimegfeleltetés szerint történik:

ECTS értékelési skála

Helyi értékelési skála

A

 5 Jeles

B

 4 Jó

C

3 Közepes

D

 2 Elégséges

E

 2 Elégséges

Amennyiben a külföldi oklevél minősítése nem a fentiek szerinti ECTS értékelési skála szerint történik, úgy a minősítést az Egyetem illetékes Kreditátviteli Bizottsága saját hatáskörben állapítja meg.

Amennyiben a külföldi oklevél nem tartalmazza az oklevél minősítését, úgy a minősítésről az oklevél átlaga – ennek hiányában a transcript vagy oklevélmelléklet adatai – alapján az illetékes dékán dönt a kerekítés szabályainak megfelelően.

X
GEN.:2024.06.14. - 18:41:07