Pontszámítás módja - alapképzés

A pontszámítást az Oktatási Hivatal végzi. A jelentkező pontszámát (az igazolt eredmények alapján automatikusan) a számára legkedvezőbb módon számítják ki.

A pontszámítás 3 módon történhet:

1.

a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összege , hozzáadva a többletpontokat

tanulmányi pont (max. 200 pont) + érettségi pont (max. 200 pont) + többletpont (max. 100 pont)

2.

az érettségi pontok kétszerese, hozzáadva a többletpontokat

érettségi pont (max. 200 pont) x 2 + többletpont (max. 100 pont)

Többletpontok:

A többletpontok összege legfeljebb 100 pont lehet abban az esetben is, ha a jelentkező különböző jogcímek alapján elért többletpontjainak az összege ezt meghaladná.

A többletpontokat két csoportra lehet osztani:

• jogszabály alapján – az előírt feltételek teljesítése esetén – kötelezően adandó többletpontok (emelt szintű érettségi vizsgaeredményért [amennyiben abból történik az érettségi pont számítása], nyelvtudásért, esélyegyenlőségért)

• képzési területenként adható többletpontok (tanulmányi és művészeti versenyeredmények, nemzetközi tudományos diákolimpián elért eredmények alapján, szakképesítés vagy sporteredmény alapján).

A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek tanulmányi és érettségi pontokká való átszámítása központilag az Oktatási Hivatal által történik.

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga

A jelentkező a felvételi eljárás részeként a felsőoktatási intézmény által szervezett felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával teljesítheti

• a felvételi követelményként meghatározott emelt szintű tantárgyi érettségi vizsgakövetelményt, és
• a pontszámítás feltételeként meghatározott emelt szintű tantárgyi érettségi vizsgakövetelményt
• legalább 45%-os eredményű vizsgával, ha az adott tantárgyból

◦ a kétszintű érettségi vizsga bevezetése előtt szerzett magyar érettségi bizonyítványában vizsgaeredménnyel,
◦ valamely külföldi EGT tagállam érettségi bizonyítványában vizsgaeredménnyel, illetve Ukrajnában vagy Szerbiában teljesített érettségi vizsgaeredménnyel,
◦ nemzetközi érettségi bizonyítvánnyal (Diploma of the International Baccalaureate), vagy
◦ az Európai Iskolák Statútumáról szóló, Luxemburgban, 1994. június 21-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 322/2004. (XII. 6.) Korm. rendeletben meghatározott Európai érettségi bizonyítványában vizsgaeredménnyel rendelkezik.

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára történő jelentkezés feltételeinek fennállását az Oktatási Hivatal ellenőrzi. Ha olyan képzés szerepel a jelentkezési helyei között, ahol a felvételi követelmény bármely érettségi vizsgatárgyból teljesíthető, akkor maximum két vizsgát lehet választani.

Felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára csak a jelentkezési időszakban, azaz 2022. február 15-ig lehet jelentkezni. A jelentkezési határidőt követően erre nincs lehetőség. A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga térítésmentes.

Nem jelentkezhetnek felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára azok, akik a kétszintű magyar érettségi vizsgarendszerben szerezték meg az érettségi bizonyítványukat, függetlenül a benne szereplő érettségi vizsgatárgyaktól.

3.

A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket az egyetem a korábbi felsőoktatási tanulmányaik figyelembevételével (akár az emelt szintű érettségikövetelménytől is eltekintve) rangsorolja. Az oklevél minősítését az alábbi dokumentumokkal kell igazolni:

• alap- és mesterképzésben, illetve korábbi főiskolai vagy egyetemi képzésben szerzett oklevéllel, ha az tartalmazza az oklevél minősítését,
• (elektronikus) leckekönyvvel vagy oklevélmelléklettel, ha az oklevél nem tartalmaz minősítést.

A dokumentumokat az E-felvételi rendszerbe kell feltölteni.

Pontszámítás felsőfokú oklevél alapján:

• jeles, kiváló, kitüntetéses minősítés: 400 pont,
• jó minősítés: 360 pont,
• közepes minősítés: 320 pont,
• elégséges minősítés: 280 pont.

A külföldi oklevéllel rendelkező jelentkezők esetében a belépés feltételéül szolgáló oklevél minősítéséhez szükséges felvételi pontok megállapítás az alábbi megfeleltetés szerint történik:

ECTS értékelési skála

Helyi értékelési skála 

A

Excellent/ Very good

5

Jeles

B

Good

4

C

Satisfactory

3

Közepes

D

Sufficient

2

Elégséges

E

Sufficient

2

Elégséges

Amennyiben a külföldi oklevél minősítése nem a fentiek szerinti ECTS értékelési skála szerint történik, úgy a minősítést az Egyetem Kreditátviteli Bizottság saját hatáskörben állapítja meg.

X
GEN.:2023.04.01. - 14:56:58