Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Vissza a főoldalra

Új ösztöndíjak és kétutas doktori képzés – Megújul a Corvinus tudományos utánpótlás-nevelése

2021-04-09 10:53:31

Magasabb ösztöndíj a doktori képzés akadémiai pályáján!

Magasabb ösztöndíjat kaphatnak a doktori képzés akadémiai pályájára idén áprilisban felvett doktorandusz hallgatók a Corvinuson. A finanszírozás mellett a doktori életpálya is változik, a hallgatók az akadémiai és a szakértői modell közül választhatnak felmenő rendszerben. Cikkünkben a Corvinus doktori képzéseit érintő legfontosabb változásokat mutatjuk be.

Írta: Belayane Najoua, Barla-Szabó Zsófia

Budapesti Corvinus Egyetem

    Új ösztöndíjakkal stabilizálnák a doktoranduszok anyagi helyzetét
 
A kiválóság, nagyobb keretösszeg és a kutatói-oktatói életpálya mellett a tudomány és a gyakorlat szimbiózisának népszerűsítése: két új doktorandusz ösztöndíj indul a Corvinuson 2021 szeptemberétől. A Corvinus Doktori Ösztöndíjra leendő elsőévesek pályázhatnak, a Kooperatív Doktori Ösztöndíjra pedig a kutatói életpályájukon már elindult doktoranduszokat is várják.

A Corvinus Doktori Ösztöndíj célja, hogy a legjobban teljesítő doktoranduszok pénzügyi helyzetét stabilizálja és vonzóvá tegye az akadémiai életpályát. Az ösztöndíjra a 2021-ben vagy azután felvett magyar állami ösztöndíjas hallgatók pályázhatnak, és idén összesen 280 ezer forintra egészíti ki az állami ösztöndíj összegét. A sikeres pályázóknak minden félév végén beszámolót kell készíteniük az előző félévről, amelyet egy bizottság bírál el. Visszafizetési kötelezettség terheli a hallgatót, ha a beszámolót nem adja le, pontatlanul készíti el, vagy nem teljesíti a kreditminimumot.

Az ösztöndíj összegét évente, februárban határozza meg az Elnöki Testület, ami a férőhelyek számától és a költségvetés lehetőségeitől függ. A pályázatot minden év áprilisában teszik közzé, az elnyert ösztöndíj egyéves időtartamra szól. Az ösztöndíjas hallgató csak megbízási vagy maximum 50 százalékos részmunkaidős munkát vállalhat, a munkaviszony létesítését be kell jelentenie az Egyetemen.

A Kooperatív Doktori Ösztöndíj a kutatói pályát és a gyakorlatot ötvöző hallgatóknak szól. Az ösztöndíj célja, hogy bővítse a kutatás, a fejlesztés és az innováció területén dolgozók létszámát, így a Corvinus doktoranduszai jó eséllyel pályáznak az ösztöndíjra. Az ösztöndíjat a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal írja ki, de az ösztöndíjassal a Corvinus köt szerződést, a pályázat az egyetem honlapján is elérhető lesz. A doktoranduszok ugyanakkor nem részesülhetnek egyszerre Corvinus és Kooperatív Doktori Ösztöndíjban.

Doktori GYIK

 
A Corvinus Doktori Ösztöndíjat azok pályázhatják meg, akik az általános doktori felvételi eljárás keretében a magyar állami ösztöndíjas képzést és az akadémiai pályát választják 2021 szeptemberétől.

A pályázat benyújtására a doktori felvételi jelentkezési lapon a Corvinus Doktori Ösztöndíj bejelölésével nyílik lehetőség. A Corvinus Doktori Ösztöndíj elnyerésének alapvető feltétele, hogy a jelentkező elfogadja a BCE Hallgatói Tanulmányi és Juttatási Szabályzatban (HTJSZ) megfogalmazott ösztöndíjfeltételeket, az általános felvételi eljárásban legalább 80/100 pontot érjen el, az adott doktori iskolában a legkimagaslóbb teljesítményt nyújtó jelentkezők között legyen, valamint kitöltse a jelentkezési lapon található kiválósági nyilatkozatot.

A kiválósági nyilatkozat egy 8-10 soros motivációs levél, amely tartalmazza a Corvinus Doktori Ösztöndíjra pályázó nevét, és amelyben egyértelműen, de tömören, akár pontokba szedve (magyar anyanyelvűek esetén magyarul) megfogalmazza a pályázó, hogy milyen kiválósági jegyek, teljesítmények, készségek, kutatási lehetőségek, elkötelezettségek, jövőbeni tervek stb. alapján érzi úgy, hogy a legkiválóbb jelentkezők közé tartozik.

A Corvinus Doktori Ösztöndíjat elbíráló Ösztöndíjtanács a felvételi eljárásban elért teljesítmény és a kiválósági nyilatkozatban megfogalmazottak alapján dönt az Ösztöndíj odaítéléséről.

A magyar állami ösztöndíjat és a Corvinus Doktori Ösztöndíjat egyaránt elnyert, az akadémiai pályára felvételt nyert jelentkezőknek a tanulmányaik megkezdését követően egy új laptopot is biztosítunk, amellyel segíteni kívánjuk tanulmányaik és kutatásaik zavartalan folytatását.

Budapesti Corvinus Egyetem

 
Két pálya közül választhatnak a doktori képzésre jelentkezők

Az akadémiai és a szakértői fókuszú doktori életpályamodelleket szintén felmenő rendszerben, 2021 szeptemberétől vezeti be a Corvinus. A két pálya azonos képzési és kimeneti követelményeket tartalmaz, a megszerzett fokozat (PhD) is megegyezik, a különbség a képzések célcsoportjában, céljában és az oktatásszervezés módjában lesz.

Az akadémiai pályára olyan jelentkezőket várnak, akik életpályájuk során hivatásszerűen foglalkoznának oktatással és kutatással, karrierjüket a felsőoktatási, kutatási szférában képzelik el.

Akadémiai pályára alapvetően a Corvinus Doktori Ösztöndíj elvárásainak megfelelő hallgatók jelentkezhetnek. A képzésre felvételt nyerhetnek továbbá azok az önköltséges formára jelentkező külföldi állampolgárok is, akik megfelelnek a Corvinus Doktori Ösztöndíj elvárásainak, de nem részesülnek abban, illetve indokolt esetben az olyan, magyar állami ösztöndíjat elnyerő jelentkezők is, akik ugyan megfelelnek a Corvinus Doktori Ösztöndíj elvárásainak, de helyhiány miatt a támogatásban nem részesülnek.

A szakértői pályára olyan hallgatókat várnak, akik érdeklődnek a társadalomtudományi kérdések iránt, és üzleti, közigazgatási, kulturális, diplomáciai területen gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek. 

Szakértői pályára költségtérítéses és magyar állami ösztöndíjas státuszra pályázók is jelentkezhetnek. A szakértői pályát választó doktoranduszok kutatási kreditjeinek elismerésekor figyelembe vehető az általuk hazai vagy nemzetközi akkreditált képzőhelyen, valamint a munkahelyük belső képzésein megvalósuló oktatói, előadói tevékenység, illetve a munkahelyükön végzett, a kutatási témájukhoz szorosan kapcsolódó innovációs, fejlesztési vagy kutatási tevékenység is.

Az akadémiai pályán tanuló doktoranduszok átjelentkezhetnek szakértői pályára, amiről a Doktori Iskola Tanácsa dönt, a másik irányba viszont nincs átjárhatóság. A felvételik sajátosságait az egyes doktori iskolák az Egyetemi Doktori Szabályzat és a doktori iskola működési szabályzata szerint határozzák meg.

Mindkét pályán egyaránt nappali rendszerű képzés zajlik. A képzési és kutatási szakaszban (1-4. félév) az akadémiai és a szakértői pálya doktoranduszai a doktori iskola ugyanazon operatív tanterve alapján akár eltérő órarendet alkalmazva folytathatják tanulmányaikat.

A jelentkezési időszak 2021. április 15-én kezdődik és május 09-ig tart. Amennyiben részletesebben tájékozódnál a doktori képzésről és a választható pályák specifikus lehetőségeiről és követelményeiről, ezen a linken részletes leírást találsz. A Corvinus április 13-án doktori online nyílt napot tart, melyhez a programot itt éred el.

Kapcsolódó hírek

×
Vágólapra másolva
X
GEN.:2022.07.06. - 06:21:20