Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Vissza a főoldalra

Két új doktori ösztöndíjat, két új szakot és akadálymentességi politikát fogadott el a Szenátus

2021-04-12 11:02:43

Rendhagyó módon online formában, írásbeli szavazással tartották meg a Szenátus márciusi ülését a Corvinuson.

Rendhagyó módon online formában, írásbeli szavazással tartották meg a Szenátus márciusi ülését a Corvinuson. A testület két új doktori ösztöndíjról, valamint egy új alapképzés és egy szakirányú továbbképzés indításáról döntött. Elfogadta továbbá az egyetem Akadálymentességi és Fogyatékosságügyi Politikáját, az Intézményfejlesztési Terv pedig az uniós finanszírozású programokhoz igazodva módosult.

Budapesti Corvinus Egyetem

 
Új ösztöndíjakat fogadott el a Szenátus Corvinus Doktori Ösztöndíj és Kooperatív Doktori Ösztöndíj néven

Az ösztöndíjak várhatóan a doktoranduszok eddig tapasztalt, bizonytalan egzisztenciális helyzetét rendezik majd Michalkó Gábor, a Doktori Iskolák vezetője szerint.

A Corvinus Doktori Ösztöndíj a doktori képzés magyar állami ösztöndíját egészíti ki. Célja a legtehetségesebb, legjobban teljesítő doktoranduszok támogatása, valamint elősegíti egzisztenciális helyzetük stabilitását és vonzóbbá teszi a doktori életpályát. Az ösztöndíjat felmenő rendszerben vezetik be az állami ösztöndíjasok részére, az önköltséges hallgatókra akkor sem vonatkozik majd, ha később állami képzésre jelentkeznek át.

Az elnyert ösztöndíj két félévre nyerhető el, így a pályázatot évente újra be kell nyújtani. Az ösztöndíjasoknak minden szemeszter végén beszámolót kell készíteniük, amelyet a Doktori Ösztöndíjtanács bírál el, ez a későbbi pályázatok feltétele is egyben. A pályázaton nyertes hallgatók tanulmányaik mellett maximum 50 százalékos részmunkaidőben dolgozhatnak az egyetemen , a támogatás célja ugyanis az, hogy munkavállalás helyett minél inkább a tanulmányaikra koncentrálhassanak.

A kutatási és fejlesztési innovációt a Kooperatív Doktori Ösztöndíj támogatja. Az ösztöndíjat a Kormány alapította, az elbírálást pedig a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter végzi, ez a hatáskör Palkovics László innovációs és technológiai miniszterhez tartozik. Olyan kutatókat támogatnak majd, akik „szakmai ismereteiket a legfrissebb tudományos kutatási eredményekkel kívánják gyarapítani, és elkötelezettek tudásuk társadalmi és gazdasági hasznosításában” – áll a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosított szövegében.

A Szenátus 22 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítását.

 

Új alapszakot és szakirányú továbbképzést indít a Corvinus

A filozófia, a politikatudomány és a közgazdaságtan ismereteit ötvöző új szak indítását a kezdeményezi a Corvinus. A filozófia, politika, gazdaság interdiszciplináris szak (PPE) ötvözi a tudományterületek gondolkodási struktúráit és szellemi hagyományait, Dr. Szabó Lajos György oktatási rektorhelyettes szerint ezzel segíti a modern társadalmi jelenségek és kihívások megértését. A szaklétesítési kérelmet a 2019. decemberi Szenátusi ülés alapján nyújtotta be az egyetem az Oktatási Hivatalbaa , a szakjegyzéket tartalmazó kormányrendeletbe pedig 2020 augusztusában került be a szak. Ezzel megnyílt a lehetőség a szakindítás kezdeményezésére. A most elfogadott dokumentummal a Szenátus a indítását kezdeményezi. a

A szak indítását a Corvinus oktatási rektorhelyettese szerint angolszász minták inspirálták. Az Oxfordi Egyetem, a londoni King’s College és a London School of Economics mellett hasonló szakokat hirdet a régiós versenytárs prágai és grazi egyetem is, így a PPE szak „kifejezetten illeszkedik a napjainkban megfigyelhető felsőoktatási trendekhez”. Emellett a hallgatók közel 20 százaléka biztosan megfontolta volna jelentkezését a PPE szakra, ezen kívül 50 százalékuk mutatott érdeklődést iránt egy 2019 novemberében végzett online felmérés szerint. (A kérdőívre 1864 magyar és 90 angol nyelvű válasz érkezett.)

A Szenátus 20 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett támogatta a Filozófia, politika, gazdaság alapképzési szak indítását nappali munkarendben magyar és angol nyelven, Budapest képzési helyen a 2022/2023. tanév őszi félévétől.

Az ellátásilánc-menedzsment és az ehhez kapcsolódó modern informatikai megoldások és elemzési módszerek ismereteit integrálja az adatvezérelt ellátásilánc-menedzsment szakirányú továbbképzési szak, melynek indítási dokumentációját szintén elfogadta a Szenátus. A szak az Ipar 4.0 adatgyűjtési lehetőségeire, az informatikai és matematikai-statisztikai elemzési lehetőségek problémaorientált használatára, valamint az összetett ellátási láncok fejlesztéséhez szükséges ismeretekre koncentrál majd Dr. Fehér Péter executive degree programokért és szakirányú továbbképzésekért felelős dékán előterjesztése alapján.

A Szenátus 21 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett támogatta az Adatvezérelt ellátásilánc-menedzsment szakirányú továbbképzési szak létesítését és indítását levelező munkarendben magyar és angol nyelven, Budapest képzési helyen a 2021/2022. tanév őszi félévétől.

Budapesti Corvinus Egyetem

 
Fogyatékosságügyi politikát fogadott el a Szenátus és módosult az Intézményfejlesztési Terv

A fogyatékossággal élők és bármely más területen akadályozottsággal szembenéző hallgatók és munkavállalók számára biztosítja az akadálymentes, nyitott és befogadó fizikai és szellemi környezetet az egyetem új Akadálymentességi és Fogyatékosságügyi Politikája, melyet Major Péter, a Hallgatói Szolgáltatások vezetője terjesztett elő.

A Politika illeszkedik a Corvinus 2030 program alapvető célkitűzéseihez, valamint az előterjesztés szövege szerint pozícionálja az egyetemet a hazai és a nemzetközi térben. A Politikát ebben a szellemben fogalmazták meg úgy, hogy a Corvinus modellje ebben a dimenzióban példaértékű lehessen.

A Szenátus 22 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta az Akadálymentességi és Fogyatékosügyi Politika elfogadását. Az Akadálymentességi és Fogyatékosságügyi Politika itt érhető el.

Az Intézményfejlesztési Tervet is módosította a Szenátus utolsó napirendi pontként, mellyel az uniós finanszírozású programokhoz, például a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv célrendszeréhez illesztették a szöveget. A javaslat előterjesztője, Barta Márton szerint a módosítás szövegszerű elemeit az ágazatirányító által megadott tartalmi szempontok és az európai uniós össztársadalmi célok megfogalmazásai indokolták.

Vágólapra másolva
X
GEN.:2022.07.06. - 16:12:54