Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

SMART program

A tanulás nemcsak hasznos, hanem szükséges is ahhoz, hogy a számunkra vágyott hivatással foglalkozhassunk. Életünk során folyamatosan szembesülnünk kell azzal, hogy a tanulást nem lehet befejezni, legfeljebb szüneteket tarthatunk. A mindennapokban sokszor találunk olyan célokat, amelyekhez újabb és újabb ismeretek megszerzésén keresztül vezet a fejlődésünk útja, ám nem mindig van idő arra, hogy több féléves egyetemi képzésre jelentkezzünk.

A tanulás sikerélményt adhat. A Corvinus SMART programjai célirányosak, néhány nap alatt megszerezhető tudást biztosítanak adott élethelyzetben. Minden jelentkező újra egyetemistának érezheti magát, válogathat a programok közül, akárcsak egy tárgyfelvételi listából, ám SMART programjaink rövid idő alatt teljesíthetőek és diplomamunkát sem kell írni. Ha pedig tovább folytatnánk a tanulást, újabb programokon vehetünk részt. Regisztrált felnőttképzési programjaink tematikusan iparágakhoz, pozíciókhoz kapcsolódnak és az egyedi szakmai életút önfejlesztési igényeire szabhatók. A néhány napos képzések mindegyikéről tanúsítványt kapnak hallgatóink, sőt mivel a programok kreditértékkel rendelkeznek, ezek a hosszabb ciklusú akkreditált képzések során beszámíthatók, elismertethetők.

A felnőttképzésben számunkra lényeges szempont az önfejlesztés élményszerűsége, a programok pedig egymáshoz is illeszthetők, azaz az egymásra épülő, egymást kiegészítő tanulási szinergia egyre bővülő egyedi tudást nyújt.

A programok előre meghatározott időpontokban indulnak, ám egyedi igények szerint is egyeztethető kezdésük. Egyéni, céges és csoportos igények alapján is indítjuk programjainkat.

Hamarosan induló SMART programjaink magyar nyelven

 0.1 Digitalizáció és adatvezérelt döntések a turizmusban

A képzés elsősorban a turizmus szakmában végbemenő digitális változásokra, a digitalizáció lehetőségeire, keretrendszerére és a folyamatosan rendelkezésre álló, nagy mennyiségű felhasználhatóságára fókuszál, külön kiemelve a Magyar Turisztikai Ügynökség adatvezérelt ágazatirányításának gyakorlatát. Célja a nagymennnyiségű iparági adat statisztikai elemzési lehetőségeinek megismerése, az iparági trendek feltárása és kommunikációs stratégiák azonosítása.

 • Képzési idő: 4×4 óra (2 nap, délelőtt és délutáni órák)
 • Képzés nyelve: magyar
 • Helyszín: 1093 Budapest, Fővám tér 8.
 • Képzési típus: kontaktóra
 • Ár: 180.000,- + Áfa= 228.600,-
 • Képzés időpontja: 2021. október 29-30.
 • Jelentkezési határidő: 2021. okóber 26..

Modulok

 • e-kereskedelem turisztikai vetülete
 • digitalizációs megoldások a turizmusban
 • longitudinális és keresztmetszeti adatelemzési módszerek
 • nemzetközi trendek a digitalizációban, adat alapú lehetőségek a turisztikai vállalatok esetében
 • NTAK adatok felhasználása termékfejlesztési és marketingdöntések meghozatalához
 • adatalapú ágazati döntéshozatal, az MTÜ gyakorlata
 • gyakorlat: NTAK adatok felhasználása saját gyakorlatban

Előadó

Dr. Jászberényi Melinda jaszberenyi@uni-corvinus.hu Marketing Intézet / Turizmus Tanszék
Habilitált egyetemi docens / Habilitated Associate Professor
E épület, 341
Telefon: +36 1 482 5645 • Mellék: 5645

A sikeresen teljesítő hallgatók képesek:

 • döntéselőkészítő csapatban történő összehangolt munkavégzésre
 • a döntésekhez szükséges adatkörök azonosítására és elemzésére
 • a lehetséges összefüggések feltérképezésére
 • kutatáson alapuló tervezési feladatok támogatására

A sikeresen teljesítő hallgatók ismerik:

 • az elméleti keretrendszert az online értékesítésben
 • az elemzéshez használt leggyakoribb módszereket
 • a lehetséges adatköröket, a kinyerhető információkat
 • az adatalapú döntéshozatal alapjait
 • az ágazati adatvagyon felhasználásnak lehetőségeit

Jelentkezés

Kiknek a jelentkezését várjuk?

 • A turizmus fejlesztésében és digitalizációjában érdekelt érintettek, szállásadók.  

0.2 Folyamatvizualizáció

A program célja, hogy a hallgatók azonosítani tudják, hol képződik és hol található egy szervezeten, projekten belül vagy kívül a szervezet számára hasznos információ. Az információt minősége és mennyisége alapján hogyan lehet kezelni, felhasználni a vállalati folyamatok optimális szervezéséhez és tervezéséhez. A program információ-menedzsment alapozással kezdődik, az adatmorzsák előállítása, detektálása és vizualizálása a cél, amelyeket később egy prezentációhoz, vagy folyamat-ábrázoláshoz képesek leszünk hatékonyan felhasználni. A folyamat-vizualizáció egységben szoftveres támogatással egy adott folyamat ill. a folyamatokhoz kapcsolódó erőforrás tervezések elsajátítása a cél. Ezen belül az információ és a folyamat modellezéséhez szükséges adat- és erőforrásigény is feltárásra kerül.

A program támogatást nyújthat a döntéselőkészítők, tervezők, menedzserek számára a hosszú távon stabil, nyomon követhető működési tervek és folyamatok elkészítésében.

 • Képzési idő: 4×4 óra (2 nap, délelőtt és délutáni órák)
 • Képzés nyelve: magyar
 • Helyszín: 1093 Budapest, Fővám tér 8.
 • Képzési típus: kontaktóra
 • Ár: 198.000 + Áfa= 251.460,-
 • Képzés időpontja: 2021. október 20. és október 22.
 • Jelentkezési határidő: 2021. október 17.

Modulok

 • Információ menedzsment alapok
 • Adatmorzsák-vizualizációja, Tableau, PowerBI, Miro szoftveres támogatással
 • Folyamat-vizualizáció Heflo, Project Libre, Miro szoftveres támogatással
 • Egyéni konzultáció (bármelyik oktató a fenti háromból), a konzultáció az előző témák bármelyikéből, vagy felkészülés a záró pitchre
 • Vizualizáció-pitch

Előadó

Dr. Bagó Péter peter.bago@uni-corvinus.hu Informatika Intézet
Egyetemi Adjunktus / Assistant Professor
fővám tér 13-15. (Sóház), S.fszt.3
Mellék: 7487

A sikeresen teljesítő hallgatók képesek:

 • Folyamatok vizualizálására
 • Adatok feldolgozására
 • Folyamatok szisztematikus ábrázolására
 • Infografikák feldolgozására

A sikeresen teljesítő hallgatók ismerik:

 • Folyamatok általános ismereteit
 • Vizualizáció Project Libre-t
 • Vizualizáció MS Project-t
 • Vizualizáció Tableau-t

Jelentkezés és további információk

Kiknek a jelentkezését várjuk? 

 • A képzés azoknak szól, akik a folyamatokat rendszerezett módon vizuálisan meg akarják jeleníteni.

0.3 Mesterséges intelligencia a gazdaságban

A program elsősorban a nem informatikai végzettségű szakemberek számára nyújt bevezetést a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás szakterületeire, elsősorban a gépi tanulás gyakorlati alkalmazásaira. A képzés tartalmazza a mesterséges intelligencia főbb elveit, módszereit és illeszkedését a szervezet gyakorlati tevékenységébe. Bemutatjuk a mesterséges intelligencia területén folyó kutatások nemzetközi helyzetét és perspektíváit. Ismertetjük a mesterséges intelligencia alkalmazásának problémáit és a lehetséges megoldásokat, valamint a robotizáció szabályozásának főbb kérdéseit.

A gazdasági alkalmazásoknál részletezzük a mesterséges intelligencia gazdasági hasznát, az egészségügyben a diagnosztikai és a gyógyítási eljárásoknál tapasztalható előnyöket, a képfeldolgozásnál a számítógépes látás alkalmazásait.

 • Képzési idő: 4×4 óra
 • Képzés nyelve: magyar
 • Helyszín: 1093 Budapest, Fővám tér 8.
 • Képzési típus: kontaktóra
 • Ár: 261.000,- + Áfa= 331.470,-
 • Képzés időpontja: 2021. október 26-27.
 • Jelentkezési határidő: 2021. október 23.

Modulok

 • A mesterséges intelligencia kialakulása és jelenlegi helyzete 
 • A gépi tanuló algoritmusok metodikája, a klasszifikációs és a prediktív módszerek hatékonyságának mérése 
 • A felügyelt és felügyelet nélküli tanulás, a neurális hálózatok működési elve a szakterületnek megfelelően 
 • A mesterséges intelligencia szabályozási és etikai kérdései
 • A hallgatók a képzési alkalmak között saját gyakorlatukban vizsgálják a mesterséges intelligencia alkalmazási lehetőségeit

Előadó

Dr. Racskó Péter peter.racsko@uni-corvinus.hu Informatika Intézet
Tudományos tanácsadó / Scientific Advisor
Sóház, S.122
Telefon: +36 1 482 7464 • Mellék: 7464

A sikeresen teljesítő hallgatók képesek:

 • a mesterséges intelligencia eszközökkel kapcsolatos döntések előkészítésére a saját szakterületükön;
 • a mesterséges intelligencia eszközeinek hatékony alkalmazására;
 • korszerű adatelemző eszközök alkalmazására.

A sikeresen teljesítő hallgatók ismerik:

 • a mesterséges intelligencia alkalmazási területeit;
 • az alkalmazások módszertanát és hatékonyságának mérését;
 • a szakterületnek megfelelő tipikus gyakorlati alkalmazásokat és ezek hasznosságát;
 • a mesterséges intelligencia szabályozási és etikai problémáit.

Jelentkezés és további információk

Kiknek a jelentkezését várjuk? 

 • A modul elsősorban a nem informatikai végzettségű szakemberek számára nyújt bevezetést a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás szakterületeire, elsősorban a gépi tanulás gyakorlati alkalmazásaira.

0.4 Új kihívások az adósságrendezésben

A lejárt követelések, nemteljesítő hitelek kezelése rendkívül összetett, egyszerre igényel jogi, közgazdasági, pénzügyi, illetve viselkedéstudományi ismereteket és képességeket. Egy-egy válság hatására a lejárt vállalati és lakossági tartozások újra és újra felhalmozódnak, ami a változó környezetben mindig új kihívások elé állítja a banki és követeléskezelő szakembereket.

Milyen jó gyakorlatok vannak a világban? Mit tanulhatunk a nemzetközi tapasztalatokból? Mire számíthatunk a hitelmoratórium feloldása után? Milyen új pszichológiai eredmények segíthetik a hatékony követeléskezelést? Hogyan alkalmazhatók a FinTech innovációk az adósságok újratárgyalásában? Ehhez hasonló kérdésekre keressük a válaszokat az interaktív szakmai workshop keretében.

 • Képzési idő: 8×45 perc kontaktóra 8×45 perc otthoni készülés, feladatmegoldás.
 • Képzés nyelve: magyar
 • Helyszín: 1093 Budapest, Fővám tér 8. E.3.3001-es terem
 • Képzési típus: kontaktóra
 • Ár: 120.000.-+Áfa= 152.400,-
 • Képzés időpontja: Október 15. és 22.
 • Jelentkezési határidő: Október 12.

Modulok

 • Makrokörnyezet (első nap, 4*45 perc)
 1. Aktuális szabályozási kérdések (az előadó még szervezés alatt)
 2. Csóka Péter: Körbetartozások kezelése pénzügyi hálózatokban
 3. Walter György: Magáncsődrendszerek
 4. Dömötör Barbara: A piaci és a hitelezési kockázatok összefüggései
 • Mikrofolyamatok (második nap, 4*45 perc)
 1. Hitelkezelési tapasztalatok (az előadó még szervezés alatt)
 2. Kiss Hubert János: Pszichológiai tényezők hatása a megtakarításra, a nemfizetésre és a moratóriumban való részvételre
 3. Havran Dániel: Véletlen kontrollált kísérletek (RCT) az adósságkezelésben
 4. Berlinger Edina: Online adósságrendező platform
 • Tapasztalatok összegzése (harmadik nap, 1*45 perc konzultáció)

Előadó

Dr. Berlinger Edina edina.berlinger@uni-corvinus.hu Pénzügy, Számvitel és Gazdasági Jog Intézet / Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
Tanszékvezető egyetemi tanár / Head of Department, Professor
E épület, 279
Telefon: +36 1 482 5156 • Mellék: 5156

További előadók

Kapcsolódó elérhetőségek

Dr. Dömötör Barbara barbara.domotor@uni-corvinus.hu Pénzügy, Számvitel és Gazdasági Jog Intézet / Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
E épület, 279
Telefon: +36 1 482 5156 • Mellék: 5156
Dr. Havran Dániel daniel.havran@uni-corvinus.hu Pénzügy, Számvitel és Gazdasági Jog Intézet / Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
E épület, 277.1
Telefon: +36 1 482 5216 • Mellék: 5216
Kiss Hubert János hubertjanos.kiss@uni-corvinus.hu Közgazdaságtan Intézet
Habilitált egyetemi docens / Habilitated Associate Professor
E épület, 225
Telefon: +36 1 482 5107 • Mellék: 5107
Walter György gyorgy.walter@uni-corvinus.hu Pénzügy, Számvitel és Gazdasági Jog Intézet / Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
E épület, 279
Telefon: +36 1 482 5156 • Mellék: 5156

A sikeresen teljesítő hallgatók képesek:

 • A legújabb pénzügyi kutatási eredmények nyomon követésére és az alkalmazási lehetőségek feltérképezésére
 • Az adósságrendezés sikertényezőinek és a hatékonyságot javító lehetőségeknek a feltárására
 • Új elméletek és módszerek megismerésére, adatelemzésre
 • Innovatív ötletek kritikai értékelésére, új megoldási lehetőségek kidolgozására az adósságkezelésben

A sikeresen teljesítő hallgatók ismerik:

 • Hazai szabályozási trendek lehetőségeit és kihívásainak feltérképezését

Jelentkezés

Kiknek a jelentkezését várjuk?

 • A program olyan, banki hitelezéssel vagy követeléskezeléssel foglalkozó szakembereket céloz meg, akiknek jelentős feladataik vannak a problémás és nem teljesítő hitelek kezelésében, illetve a hitelezési kockázat modellezésében. Várjuk a szabályozással vagy fogyasztói érdekképviselettel foglalkozó szakembereket is.

0.5 Pénzügyi adatok összefüggései

Vállalati beszámolók adat és információ tartalmának összefüggésrendszere

A modul elsősorban a nem pénzügyi végzettségű vállalati szakemberek rálátását biztosítja a vállalkozás vagy projekt pénzügyi adattartalmának logikájára. Az éves beszámoló – mérleg, eredmény kimutatás, cash-flow – adatok összefüggésrendszerének megértése lehetővé teszi a vállalati folyamatok pénzügyi leképezését, a vállalati érintettek (vevők, szállítók, belső vállalati egységek) pénzügyi mozgásterének hatásmechanizmusát a vállalat eredményére, jövedelmezőségére, teljesítményére és stratégiai céloknak való megfelelőség döntéselőkészítésének lehetőségét teremti meg. Érthetővé válik az éves vállalati működést befolyásoló vállalati, iparági, potenciális életciklusbeli faktorok hatása. 

 • Képzési idő: 4×4 óra (2 nap, délelőtt és délutáni órák)
 • Képzés nyelve: magyar
 • Helyszín: 1093 Budapest, Fővám tér 8.
 • Képzési típus: kontaktóra
 • Ár: 198.000,- + Áfa= 251.460,-
 • Képzés időpontja: 2021. október 28-29.
 • Jelentkezési határidő: 2021. október 25.

Modulok

 • befolyásoló külső és belső tényezők (iparági és vállalati életciklusból adódó jellegzetességek) felmérése 
 • mérleg, eredmény kimutatás, cash flow adatok dinamikájának és összefüggésrendszerének feltárása 
 • a pénzügyi adatokat torzító tényezők, ezáltal a pénzügyi teljesítményt, finanszírozhatóságot befolyásoló faktorok összegyűjtése, értékelése, hatásmechanizmusa a hosszú távú fenntartható működésre.    

Előadó

Pintér Éva eva.pinter@uni-corvinus.hu Informatika Intézet / Számítástudományi Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor

A sikeresen teljesítő hallgatók képesek:

 • döntés-előkészítéshez és döntéshozatali folyamatokhoz szükséges pénzügyi jellegű adatok összegyűjtésére, az adattartalom megértésére, az adatokat érintően tisztázó kérdések felvetésére,
 • a pénzügyi adatok és összefüggésük helyes értelmezésére, a megfelelő következtetések levonására,
 • pénzügyi döntéselőkészítő csapatban történő összehangolt munkavégzésre.

A sikeresen teljesítő hallgatók ismerik:

 • a vállalati gazdálkodás elemzésének módszertanát,
 • az alapvető gyakorlati módszereket és megoldásokat a pénzügyi kimutatások részletes elemzéséhez
 • a fentiek alkalmazásának azon lehetőségeit, melyek segítségével nagy és közepes vállalkozások pénzügyi funkcióit vezetni és irányítani lesz képes.

Jelentkezés és további információk

Kiknek a jelentkezését várjuk? 

 • A program elsősorban a nem pénzügyi végzettségű vállalati szakemberek rálátását biztosítja a vállalkozás vagy projekt pénzügyi adattartalmának logikájára

0.6 Krízismenedzsment és reputációs kockázatok

Pandémia, cybertámadás, váratlan gazdasági események… Egy vállalat esetében évente 3-4 krízishelyzet adódik, amikor a vállalat nem tud tovább működni a megszokott keretek között. 
A program azokra a váratlan vállalati krízishelyzetekre koncentrál, amelyek nyilvánosságot kaptak, a vállalat iránti bizalmat veszélyeztetik, alkalmasak a vállalat reputációjának vagy pénzügyi helyzetének jelentős rombolására és nem kezelhetőek a normál működés keretében

 • Képzési idő: 2×4 órás modul (1 teljes nap)
 • Képzés nyelve: magyar
 • Helyszín: 1093 Budapest, Fővám tér 8. E.3.3001-es terem
 • Képzési típus: kontaktóra
 • Ár: 117.000,- + Áfa= 148.590,-
 • Képzés időpontja: 2021. november 4.
 • Jelentkezési határidő: 2021. november 1.

Modulok

 • Kríziskommunikáció – szimulációs játék
 • Krízismenedzsment
 • Reputációs kockázatok
 • Krízismenedzsment tapasztalatok

Előadó

Tamásné Vőneki Zsuzsanna zsuzsanna.voneki@uni-corvinus.hu Pénzügy, Számvitel és Gazdasági Jog Intézet / Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
Egyetemi Adjunktus / Assistant Professor
Központi épület – Fővám tér 8

A sikeresen teljesítő hallgatók képesek:

 • Krízismenedzsment keretrendszer kidolgozására
 • Kríziskezelési fázisok felismerésére, a megfelelő kérdések megfogalmazása

A sikeresen teljesítő hallgatók ismerik:

 • A krízishelyzetben megfelelő külső és belső kommunikációs válaszok megadásának módját.

Jelentkezés és további információk

Kiknek a jelentkezését várjuk? 

 • A program olyan vállalati vezetőket céloz meg, akiknek vállalati krízis esetén kríziskezelési, külső és belső kommunikációs feladataik vannak.

Hamarosan induló SMART programjaink angol nyelven

0.7 Sikeresség a nemzetközi tárgyalásban és vezetésben

Volt már valaha olyan helyzet, hogy a csoportból sokat és rendszeresen késett valaki? Érezte már azt, hogy az ázsiai partner tárgyalásnak sosem lesz vége? Vagy a főnöke nagyon kemény visszajelzést adott Önnek? Vagy akár Önt, mint főnököt értékelték egy másik országban negatívan pedig semmit nem csinált másképp, mint előtte? A leegyeztetett tárgyalási témákat, mintha meg sem kapták volna a partnerei?…

Mindenkinek fel kellene ismernie, hogy különbözünk a kognitív és viselkedési interakciók területén, ha más kultúrákba látogatunk. Fejlesztenünk kell a multikulturális szemléletünket és empátiánkat, hogy sikert arassunk az üzleti élet nemzetközi szintjén is. Félreértések sokasága léphet fel mind a munkakapcsolatban, mind a vezetési stílusban, melyet mindenki számára stresszhelyzetet teremt. Ugyanakkor, az új kultúrához történő alkalmazkodásban önmagunkat sem veszíthetjük el, hiszen akkor autenticitásunk és önmagunk is sérülhet. Tehát meg kell találni a megfelelő egyensúlyt. A tréning segíti fejleszteni az interkulturális Kommunikációs képességeket és vezetési technikákat olyan résztvevőknek, akik multikulturális csapatokban vagy nemzetközi partnerekkel dolgoznak.

 • Képzési idő: 4×4 óra modul/ 2 nap/ reggel és délután
 • Képzés nyelve: angol
 • Helyszín:1093 Budapest, Fővám tér 8.
 • Képzési típus: kontaktóra
 • Ár: 216.000.- + Áfa= 274.320,-
 • Képzés időpontja: 2021. október 21-22.
 • Jelentkezési határidő: 2021. október 18.

Modulok

 • Az kultúra tudatalatti hatása az üzleti kapcsolatokra, Kulturális modellek
 • A kulturális különbségek megértése döntéshozásban, prezentációs stílusokban, teljesítmény értékelés kapcsán, multikulturális csapatok menedzselésében/vezetésében
 • Betekintést ad különböző Kommunikációs stílusokba és preferenciákba
 • Kapaszkodót ad ahhoz, hogy megtalálja a kulturális adaptáció és önmaga közti egyensúlyt


Kérésre: Üzleti protokol és IT projekt menedzsment hozzáadható a kurzushoz.

Előadó

Dr. Kelemen Zita zita.kelemen@uni-corvinus.hu Elnöki Szervezet / Nemzetközi Kapcsolatok és Akkreditációk
Stratégiai Igazgató Nemzetközi Kapcsolatok / Strategic Director of International Relations
E épület, 289
Telefon: +36 1 482 5268 • Mellék: 5268

A sikeresen teljesítő hallgatók képesek:

 • Elmélyíteni interkulturális kompetenciáikat, melyek a hatékony kommunikációval kapcsolatos viselkedésmintákra fókuszálnak
 • Fejleszteni azon képességeiket, melyekkel tárgyaló partnereik kulturális identitását figyelembe véve tudnak kommunikálni, így emelve a tárgyalás sikerességét és hatékonyságát
 • Interkulturális tudatosságukat építeni (kérésre specifikus kultúrákra tud a tréning fókuszálni)
 • Megoldást találni multikulturális csapatban/partnerrel felmerülő kommunikációs kihívásokra

A sikeresen teljesítő hallgatók ismerik: 

 • Azokat a keretrendszereket, melyek segítenek a kulturális különbségek beazonosításában
 • A különböző kommunikációs stílusok és módszerek alkalmazását
 • Azt a gyakorlatot, mellyel lehetővé válik a kulturális adaptáció és az önazonosság egyensúlyának megtartása

Jelentkezés és további információk

Kiknek a jelentkezését várjuk? 

 • Azoknak az embereknek, akiket érdekelnek a nemzetközi üzleti tárgyalások és értékesítések, ügyvezetés, globális csapatvezetés, projektmenedzsment.

Kapcsolat

E-mail: smartprograms@uni-corvinus.hu

Vágólapra másolva
GEN.:2021.10.25. - 17:12:18