Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Mesterképzések – Gyakori kérdések

Biztosítási és pénzügy matematika

A szakról röviden

A szak célja megtanítani a biztosítási és pénzügyi szektorban alkalmazott sztochasztikus matematikai, statisztikai modelleket professzionális szinten. Olyan szakemberek képzése a cél, akik a világpiacon a legkeresettebbek és legjobban fizetettek között vannak. Azoknak ajánljuk, akik a biztosítási és pénzügyi szektorban dolgoznának, szeretik a matematikát, és a legjobb szakértők között lennének. Az ELTE-vel közös képzés, amelyben részt vesznek a BCE Pénzügy, Számvitel és Gazdasági Jog Intézet kollégái is.

Milyen alapszakos végzettséggel jelentkezhetek?

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés, az alkalmazott közgazdaságtan, a pénzügy és számvitel, továbbá a matematika alapképzési szak.

Az itt meghatározott kreditek teljesítésével számításba vehetők még: a közszolgálati, a gazdálkodási és menedzsment, a kereskedelem és marketing, az emberi erőforrások, a fizika, a gazdaságinformatikus, a mérnökinformatikus, a programtervező informatikus alapképzési szak.

Milyen hosszú a képzési idő?

4 félév.

Milyen nyelven indul képzés?

A képzés csak magyar nyelven indul.

Milyen formában indul képzés?

A képzés csak nappali tagozaton indul.

Mi a képzés egyedisége?

 • Nincs még egy olyan képzés, amit a Corvinus az ELTE-vel közösen indít.
 • A szakra felvett hallgatók a képzés keretében kapják meg a felzárkóztatást a másik szakterület hiányzó ismereteiből: három matematika tárgyat az ELTE oktatói, három közgazdasági tárgyat a Corvinus oktatói tanítanak az első félévben.
 • Kiscsoportos oktatás
 • Részvételi lehetőség szakmai rendezvényeken. Például: a Magyar Aktuárius Társaság Tavaszi Szimpóziuma és az Őszi iskola, a Magyar Államkincstár Nyugdíjkonferenciái 

Milyen elhelyezkedési lehetőségeim lesznek?

Nemzetközi és hazai biztosítóknál, pénzügyi intézményeknél, tanácsadóknál kockázatelemző, aktuárius szakértő munkakörökben.

Milyen tantárgyaim lesznek?

Mikroökonómia, Makroökonómia, Vállalati pénzügyek, Valószínűségszámítás és statisztika, Funkcionálanalízis praktikum, Differenciálegyenletek, Biztosítástan, Életbiztosítás, Idősorelemzés, Sztochatikus folyamatok, Pénzügyi ökonometria, Operációkutatási módszerek, Többváltozós statisztikai módszerek, Biztosítási és pénzügyi jog

Milyen specializációk vannak?

Aktuárius, Kvantitatív pénzügyek

Hogyan és mikor zajlik a felvételi? Mennyi a vizsga díja?

Írásbeli és szóbeli vizsga is lesz, az írásbeli vizsga időpontja: 2021.05.19, a szóbeli vizsga pedig 2021.05.31-06-04. között kerül megrendezésre. A szóbeli vizsga díja 4 000 Ft.

Családpolitika és humán szakpolitikák gazdaságtana

A szakról röviden

A szak népesedéspolitikai döntések alakítására készít fel. Célja megtanítani elemezni a családok és háztartások által hozott döntéseket, a rájuk ható társadalmi és piaci folyamatokat. Azoknak ajánljuk, akik munkájukkal hozzájárulnának a tágabb népesedéspolitikai, társadalmi jóléti célok megvalósításához.

Milyen alapszakos végzettséggel jelentkezhetek?

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdálkodási és menedzsment, az emberi erőforrások, a nemzetközi gazdálkodás, a pénzügy és számvitel, a gazdaság- és pénzügy- matematikai elemzés alapképzési szak.

Az itt meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a közszolgálati, a kereskedelem és marketing, turizmus és vendéglátás, a nemzetközi tanulmányok, a politikatudomány, a szociális munka, a szociológia, a munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási, az államtudományok képzési területről az igazgatásszervező, a nemzetközi igazgatási, a közigazgatás-szervező alapképzési szak. 

Milyen hosszú a képzési idő?

4 félév.

Milyen nyelven indul képzés?

A képzés angol és magyar nyelven is indul.

Milyen formában indul képzés?

A képzés nappali és levelező formában is indul.

Mi a képzés egyedisége?

A szakon kiemelt hangsúlyt fektetünk az egy szintre hozó ismeretek elsajátítására, ezért speciális felzárkóztató kurzusok is indulnak. Ezek a tantárgyak elsősorban matematikai, statisztikai, módszertani, közgazdaságtani ismereteket foglalnak magukba, amelyek nagyban hozzájárulnak a hallgatók tudásának versenyképességéhez.

Milyen elhelyezkedési lehetőségeim lesznek?

Állami, önkormányzati intézményeknél humánpolitikai, családpolitikai szakreferens, ifjúságvédelmi szakrenferens, osztályvezető munkakörökben. Illetve családpolitikával és kapcsolódó humán szakpolitikákkal foglalkozó nemzetközi szervezetekben, például az ENSZ-ben és szervezeteiben vagy az Európai Unió intézményeinél.

Milyen tantárgyaim lesznek?

Academic writing, kvalitatív módszerek és research design, Kvantitatív elemzési módszerek, A közpolitika folyamata és intézményei, Humánpolitikák az emberi fejlődésért, Komparatív családpolitika, Munka és magánélet egyensúlya, Változó családok, változó demográfiai mintázatok, Családjog, a család jogi szabályozása, A gyermekvállalás közgazdaságtana és szociológiája, Háztartások gazdaságtana, Az öregedés gazdaságtana, Közösségi gazdaságtan, Befektetés a gyerekekbe és a társadalmi megtérülés

Milyen specializációk vannak?

Ágazati szakértő, Módszertani szakértő

Hogyan és mikor zajlik a felvételi? Mennyi a vizsga díja?

Szóban zajlik a felvételi, melynek díja 4000 Ft. A szakmai és motivációs beszélgetés 2021.05.31 – 06.04. között kerül megrendezésre.

Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás

A szakról röviden

A szak célja megismertetni, hogyan lehet alkalmazkodni a gyorsan változó technológiai trendekhez az egészségügyi és biotechnológiai ágazatokban. Azoknak ajánljuk, akik egészségügyi intézményben képzelik el karrierjüket, vagy egészségpolitikai, egészségbiztosítási döntés előkészítésben vennének részt.

Milyen alapszakos végzettséggel jelentkezhetek?

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a társadalmi tanulmányok, a szociológia, az egészségügyi gondozás és prevenció, az ápolás és betegellátás, az egészségügyi szervező, az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakok, továbbá a közszolgálati alapképzési szak.

Az itt meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

Milyen hosszú a képzési idő?

4 félév.

Milyen nyelven indul képzés?

A képzés angol nyelven indul.

Milyen formában indul képzés?

A képzés nappali tagozaton indul.

Mi a képzés egyedisége?

Ilyen típusú képzés csak a Corvinus Egyetemen elérhető.

Milyen elhelyezkedési lehetőségeim lesznek?

Egészségügyi szolgáltatóknál, egészségügyi finanszírozónál, tanácsadó irodáknál, gyógyszer- és orvostechnikai eszközgyártóknál, kutatószervezeteknél

Milyen tantárgyaim lesznek?

Economic Foundations for Public Policy, Methodological Foundations of Public Policy, Applied Statistics, Microeconomics and Applications, Sociology of Health, Introduction to Health Economics, Healthcare Law and Ethics, Health Policy and Public Health

Milyen specializációk vannak?

Egészségügyi közgazdaságtan

Hogyan és mikor zajlik a felvételi? Mennyi a vizsga díja?

Szóban zajlik a felvételi, melynek díja 4000 Ft. A szakmai és motivációs beszélgetés 2021.05.31 – 06.04. között kerül megrendezésre.

Ellátásilánc-menedzsment

A szakról röviden

A szakon a hallgatók megismerkednek a beszerzéssel, a termelés és a lean működés sajátosságaival, az ellátásilánc menedzsmenttel, a logisztikai szolgáltatásokkal. A képzés gyakorlatorientált és kis létszámú. A programot azoknak ajánljuk, akik szeretnek rendszerekben, folyamatokban gondolkodni, nem okoz nekik gondot a matematika.

Milyen alapszakos végzettséggel jelentkezhetek?

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a kereskedelem és marketing, a gazdálkodási és menedzsment, a nemzetközi gazdálkodás, a pénzügy és számvitel, a turizmusvendéglátás, az emberi erőforrás, a közszolgálati, az alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szak.
Az itt meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés, az üzleti szakoktató, a gazdaságinformatikus, a mérnökinformatikus, a programtervező informatikus, a műszaki képzési területről a közlekedésmérnöki, a műszaki menedzser, gépészmérnöki alapképzési szak.

Milyen hosszú a képzési idő?

4 félév.

Milyen nyelven indul képzés?

A képzés magyar nyelven indul.

Milyen formában indul képzés?

A képzés nappali tagozaton indul.

Mi a képzés egyedisége?

 • Erős pénzügyi orientáció és képességfejlesztés
 • A szak kis létszámú, amely lehetővé teszi az odafigyelést az egyéni képességek fejlesztésére
 • Az ellátási lánc folyamatokat tágan értelmezzük: a beszerzéstől a termelésen át, a disztribúciós logisztikáig átfogjuk a teljes értékteremtő folyamatot
 • Lehetőség van valós vállalati projekteken dolgozni, vállalatlátogatáson megismerni az elméletben is tárgyalt problémákat
 • A szak hallgatói részt vehetnek a CEMS Master in International Management és a Passaui Egyetem kettősdiploma programjában
 • Az Eduniversal Best Masters Ranking 2019-es felmérése szerint szakunk a világ 72. legjobb képzése az ellátásilánc területen 

Milyen elhelyezkedési lehetőségeim lesznek?

Hazai és nemzetközi nagyvállalatoknál, kkv-nál folyamatfejlesztő, logisztikai vezető, beszerző, supply chain planner, készletgazdálkodási vezető, kereslet tervező.

Milyen tantárgyaim lesznek?

Számviteli beszámolók, Gazdasági szerződések joga, Kvantitatív módszerek, Nemzetközi vállalatgazdaságtan, Haladó vállalati pénzügy, Beszerzés, Termelés és szolgáltatás menedzsment, Logisztikai szolgáltatások, Disztribúció, Teljesítménymenedzsment az ellátási láncban, Logisztikai modellek, Lean menedzsment, Üzleti stratégiai esettanulmányok, Logisztikai controlling, Beszerzési stratégia

Milyen specializációk vannak?

Nincsenek specializációk.

Hogyan és mikor zajlik a felvételi? Mennyi a vizsga díja?

Írásbeli és szóbeli vizsga is lesz, az írásbeli vizsga időpontja: 2021.05.18, a szóbeli vizsga pedig 2021.05.31 – 06-04. között kerül megrendezésre. A szóbeli vizsga díja 4 000 Ft.

Gazdaságinformatikus

A szakról röviden

A szak célja felkészíteni a hallgatókat az üzleti problémák informatikai eszközökkel való megoldására. A szak az üzleti elemzés, informatikai irányítás, digitalizáció, üzleti intelligencia, IT projektmenedzsment, IT audit, szakterületi (pl. ERP) rendszerek témakörében ad korszerű módszertani és gyakorlati ismereteket. A műszaki érdeklődés mellett a menedzseri készségek megléte, a szervezési és irányítási feladatokra való alkalmasság is fontos.

Milyen alapszakos végzettséggel jelentkezhetek?

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gazdaságinformatikus alapképzési szak.
Az itt meghatározott kreditek teljesítésével számításba vehetők még: a mérnökinformatikus, a programtervező informatikus és üzemmérnök-informatikus alapképzési szak. 

Milyen hosszú a képzési idő?

4 félév.

Milyen nyelven indul képzés?

A nappali képzés magyar és angol nyelven is elérhető.
Az esti képzés csak magyar nyelven elérhető. 

Milyen formában indul képzés?

A képzés nappali és esti tagozaton indul.

Mi a képzés egyedisége?

 • A szak oktatói hazai szinten is kiemelkedő kutatási és gyakorlati tapasztalatokkal rendelkeznek.
 • A képzésben kiemelt szerepet kapnak a nemzetközi informatikai piacon meghatározó cégek, akik legkorszerűbb technológiák és módszerek, valamint gyakorlati tapasztalatok közvetlen elérhetőségét biztosítják. 
 • A képzés sok projektmunkára épül. 

Milyen elhelyezkedési lehetőségeim lesznek?

Nemzetközi és hazai nagyvállalatoknál, kis-és középvállalkozásoknál gazdaságinformatikus, például Business Analyst (rendszerelemző), IT tanácsadó, IT auditor, üzleti intelligencia szakértő, ERP szakértő munkakörökben.

Milyen tantárgyaim lesznek?

Haladó vezetői számvitel, Szoftver engineering, Infokommunikációs jog, Hálózati technológiák, Pénzügyi elemzés és csődelőrejelzés, Stratégiai és szervezeti modellek, Informatikai biztonság, IT stratégia és menedzsment

Milyen specializációk vannak?

Nincsen specializáció.

Hogyan és mikor zajlik a felvételi? Mennyi a vizsga díja?

Írásbeli és szóbeli vizsga is lesz, az írásbeli vizsga időpontja: 2021.05.18, a szóbeli vizsga pedig 2021.05.31-06-04. között kerül megrendezésre. A szóbeli vizsga díja 4 000 Ft.

Kommunikáció- és médiatudomány

A szakról röviden

A szak célja megismertetni a társadalom kommunikációs működését, a médiumok kiadói működését. A program a régióban egyedülálló kommunikációs doktori képzés előszobája. Azoknak ajánljuk, akik professzionális szinten akarják érteni az új médiumok működését, a digitális technológiát.

Milyen alapszakos végzettséggel jelentkezhetek?

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: kommunikáció- és médiatudomány alapképzési szak, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű kommunikáció alapképzési szak.

Az itt meghatározott kreditek teljesítésével számításba vehetők még: a bölcsészettudomány, a gazdaságtudományok, a jogi, az informatika, a művészet, a művészetközvetítés és a társadalomtudomány képzési területek alapképzési szakjai.

Milyen hosszú a képzési idő?

4 félév.

Milyen nyelven indul képzés?

A képzés angol és magyar nyelven is indul.

Milyen formában indul képzés?

A képzés nappali tagozaton indul.

Mi a képzés egyedisége?

 • A hallgatók a 3. szemeszterben komplex projektmunkát (például kampányt, rendezvényt) valósítanak meg, amit külsős tagokból álló szakmai zsűri értékel.
 • A szak rengeteg üzleti partnerrel és külső intézménnyel áll kapcsolatban, amelyek gyakorlóhelyeket és pályakezdő pozíciókat is biztosíthatnak. 
 • A végzést követően a BCE Szociológia és Kommunikációtudományi Doktori Iskolában Ph.D. szinten folytatható a kutatómunka és a tanulmányok.
 • A DPR AAE friss adatai szerint a Corvinus mesterszakán végzettek átlagosan egy hónap alatt tudnak elhelyezkedni, a corvinusos diploma pedig komoly fizetésbeli előnyt jelent rövid és hosszú távon egyaránt.

Milyen elhelyezkedési lehetőségeim lesznek?

Médiakutató, kommunikációs szakértő, account, kommunikációs vagy reklámügynökségeknél. Vállalatoknál PR-menedzser, kiadói menedzser munkakörökben

Milyen tantárgyaim lesznek?

A kommunikáció- és médiakutatás módszertana, A kommunikáció kulturális keretei, A kommunikáció szociálpszichológiája, Kommunikációelméletek, Konfliktus és együttműködés a kommunikációban, Médiakommunikáció, Médiarendszerek, médiapolitikák, Társadalomfilozófia, Az európai művelődés története, Kognitív pszichológia, Kommunikáló szervezetek, Közéleti írás, Közéleti kommunikációs esettanulmányok, Kreatív vizualitás, Meggyőző kommunikáció, retorika, Pragmatika, Újmédia-kommunikáció, Pr és marketingkommunikációs tervezés, A kommunikációs tréning és tanácsadás módszere, Médiastratégia

Milyen specializációk vannak?

Magyar nyelvű képzésben:

Nemzetközi kommunikáció, Politikai kommunikáció, Szervezetfejlesztő kommunikáció

Angol nyelvű képzésben:

International Communication Specialisation, Political Communication Specialisation

Hogyan és mikor zajlik a felvételi? Mennyi a vizsga díja?

Szóban zajlik a felvételi, melynek díja 4000 Ft. A szakmai és motivációs beszélgetés 2021.05.31 – 06.04. között kerül megrendezésre.

Közgazdálkodás és közpolitika

A szakról röviden

A szak célja megtanítani, hogyan kell menedzselni egy civil szervezetet, milyen sajátos problémái és eszközei vannak a humán szakpolitikáknak. Azoknak szól, akik közszférában képzelik el a jövőjüket vagy sikeresen szeretnél működtetni egy non-profit szervezetet. A szakon hallgatóink a közszektort érintő elemzői és vezetői készségeket tanulnak meg. Erre építve jól tudják elemezni a gazdaságpolitikai kérdéseket, a humán szakpolitikai területek sajátos problémáit, és sikeresen menedzselhetik a közszektor és a civil szféra szervezeteit.

Milyen alapszakos végzettséggel jelentkezhetek?

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szak.

Az itt meghatározott kreditek teljesítésével számításba vehetők még: a gazdaságtudományok képzési területről a gazdálkodási és menedzsment, az emberi erőforrások, a nemzetközi gazdálkodás, a pénzügy és számvitel, a társadalomtudomány képzési területről a nemzetközi tanulmányok, a politikatudomány, a szociális munka, a szociológia, a jogi képzési területről a munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási, az államtudományok képzési területről az igazgatásszervező, a nemzetközi igazgatási, a közigazgatás-szervező, az orvos- és egészségtudomány képzési területről az egészségügyi szervező alapképzési szak.

Milyen hosszú a képzési idő?

4 félév.

Milyen nyelven indul képzés?

A képzés angol és magyar nyelven is indul.

Milyen formában indul képzés?

A képzés nappali és levelező formában is indul.

Mi a képzés egyedisége?

 • A magyar és az angol nyelvű program is EAPAA (European Association for Public Administration Accreditation) akkreditációval rendelkezik
 • Részképzési lehetőségekkel vezető nyugat-európai egyetemeken
 • Kettős diplomát adó (Double Degree) képzési lehetőségek
 • A képzés valamennyi tárgya angolul és magyarul is hallgatható
 • Modulrendszerű, az egyéni tematikus és módszertani érdeklődéshez alkalmazkodó képzés
 • Kiscsoportos oktatás
 • Szakmai gyakorlati együttműködések tanácsadó és elemző cégekkel, kutatóintézetekkel
 • Nemzetközileg elismert képzés a jövő vezető szakpolitikusainak, közpolitikai elemzőinek és civil vezetőinek

Milyen elhelyezkedési lehetőségeim lesznek?

Civil szervezeteknél vezető beosztásban, minisztériumoknál, a közszektor szakpolitikai háttérintézeteinél osztályvezetőként, csoportvezetőként.

A magánszféra elemző, tanácsadó cégeinél, minisztériumokban, szakpolitikai intézeteknél elemzőként, civil szervezeteknél vezető beosztásban.

Milyen tantárgyaim lesznek?

Összehasonlító közigazgatástan, Összehasonlító közigazgatási jog, Közszolgálati szervezetek vezetése, Academic writing, kvalitatív módszerek és research design, Kvantitatív elemzési módszerek, Közösségi gazdaságtan, A közpolitika folyamata és intézményei, Közpolitika-elemzés, Többszintű kormányzás, A közszektor intézményi közgazdaságtana, Közösségi pénzügyi menedzsment

Milyen specializációk vannak?

A hallgatók több modult is elvégezhetnek a következők közül: Közpolitikai elemzés, Közintézményi menedzsment, Humán szakpolitikák, Versenypolitika és piacszabályozás.

Hogyan és mikor zajlik a felvételi? Mennyi a vizsga díja?

Szóban zajlik a felvételi, melynek díja 4000 Ft. A szakmai és motivációs beszélgetés 2021.05.31 – 06.04. között kerül megrendezésre.

Közgazdasági elemző

A szakról röviden

A nagy adatbázisok elérhetőségével egyre több vállalat és közpolitikai intézmény alkalmaz közgazdasági elemzőket, hogy munkájukkal elősegítsék a tényalapú döntéshozatalt. A Közgazdasági Elemző MSc szak célja, hogy olyan elemzőket képezzen, akik értik a gazdasági törvényszerűségeket és elemezni tudják ezeket adatok segítségével. Ezek a képességek egyrészt a korszerű elméleti modellek megértésére, másrészt a modern, ökonometrián alapuló adatelemzés használatára támaszkodnak.

Milyen alapszakos végzettséggel jelentkezhetek?

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaság- és- pénzügy-matematikai elemzés alapképzési szak.

Az itt meghatározott kreditek teljesítésével számításba vehetők még: a gazdaságtudományok képzési területről az emberi erőforrások, a gazdálkodás és menedzsment, a kereskedelem és marketing, a nemzetközi gazdálkodás, a pénzügy és számvitel, a turizmusvendéglátás, az üzleti szakoktató, az informatikai képzési területről a gazdaságinformatikus alapképzési szak.

Milyen hosszú a képzési idő?

4 félév.

Milyen nyelven indul képzés?

A képzés angol és magyar nyelven is indul.

Milyen formában indul képzés?

A képzés csak nappali tagozaton indul.

Mi a képzés egyedisége?

 • A képzés Magyarországon egyedül a Corvinuson érhető el
 • Nagy hangsúlyt fektet a gyakorlatban fontos készségek projektalapú elsajátítására
 • Nagy hangsúly az ún. soft skillekre: gazdasági írás, prezentáció, csoportmunka
 • Külföldi tanulási lehetőség, nemzetközi együttműködés a Fudan Egyetemmel és a Gröningeni Egyetemmel
 • A program negyedévekre van bontva. Az első két negyedévben az alaptantárgyakat, a második két negyedévben a specializáció kötelező tantárgyait hirdetik meg. A második évben a hallgatók választható tárgyakat hallgatnak, elvégeznek egy projekttárgyat, és megírják szakdolgozatukat.
 • A gyakorlatias szemlélet és oktatás jegyében a szak egy részének célja a megtanult elmélet és módszertan valós elemzési helyzetekben való gyakorlása. Ilyen a Projekttárgy, aminek keretében a hallgatók kiscsoportokban egy valós gazdasági jelenség elemzését végzik el.
 • A Szakszeminárium keretén belül a hallgatók pedig saját kutatásukat végzik és megírják szakdolgozatukat.


Milyen elhelyezkedési lehetőségeim lesznek?

Közgazdasági elemző kompetenciákkal is rendelkező szakembereket jelenleg egyetlen másik magyarországi felsőoktatási intézményben sem képeznek, miközben a munkáltatók egyre inkább el- és felismerik ennek a tudásnak a szükségességét. Ennek köszönhetően a szakon megszerzett tudást számos intézmény értékeli:

 • Nagyvállalatok elemző részleggel (pl. MOL, OTP, szabályozott piacon működő vállalatok)
 • Tanácsadó cégek (pl. McKinsey, Big4, KKV-k tanácsadói profillal)
 • Piackutató vállalatok (pl. Nielsen)
 • Kormányzati intézmények (pl. MNB, GVH)
 • Nemzetközi szervezetek (pl. Európai Bizottság, OECD)
 • A végzett hallgatók tudása megfelel majd egy nemzetközi PhD program bemeneti elvárásainak


Milyen tantárgyaim lesznek?

Haladó mikroökonómia, Adatelemzés, Haladó makroökonómia, Ökonometria, Írástechnika, Gazdasági kormányzás

Milyen specializációk vannak?

Piacelemző specializáció és Makrogazdasági elemző specializáció

Hogyan és mikor zajlik a felvételi? Mennyi a vizsga díja?

Írásbeli vizsga lesz, melynek időpontja: 2021.05.19.

Közgazdásztanár

A szakról röviden

A szak célja megtanítani, hogyan lehet interaktív tananyagokra és korszerű oktatási módszerekkel tanítani a közgazdaságtant. A képzést azoknak ajánljuk, akik érdeklődnek a gazdasági ismeretek tanítása iránt, szeretnének középiskolásokkal foglalkozni vagy vállalati belső képzések kidolgozásában, tartásában részt venni. 2 féléves képzés esetén főiskolai, egyetemi, illetve mesterképzésben szerzett tanári oklevéllel rendelkezők, illetve gazdálkodástudomány, közgazdaságtudomány képzési területen egyetemi vagy mesterképzésen szerzett oklevéllel rendelkezők jelentkezését várjuk.

Milyen alapszakos végzettséggel jelentkezhetek?

4 féléves képzés esetén olyan jelentkezőket várunk, akik műszaki, gazdaságtudományi, egészségügyi vagy agrár területen szereztek alapképzési vagy főiskolai oklevelet, vagy szakoktatói alapképzési vagy főiskolai oklevéllel rendelkeznek.

Milyen hosszú a képzési idő?

2–4 félév

Milyen nyelven indul a képzés?

A képzés magyar nyelven indul.

Milyen formában indul a képzés?

A képzés levelező formában indul.

Mi a képzés egyedisége?

A képzés tevékenységalapú, élményközpontú oktatásmódszertani alapokon nyugszik, a hallgatók mindkét oldalról kipróbálhatják az oktatásmódszertani lehetőségeket.

Milyen elhelyezkedési lehetőségeim lesznek?

Középfokú oktatásban, közgazdász tanárként, vállalatoknál belső képzésekért felelős oktatóként.

Milyen tantárgyaim lesznek?

Adatelemzés a pedagógiai munkában, Iskolapedagógia, Oktatáselmélet, Neveléstudomány rendszere stb.

Milyen specializációk vannak?

 • Vállalkozási ismeretek
 • Elméleti közgazdaságtan
 • Pénzügy számvitel
 • Kereskedelem és marketing 

Hogyan és mikor zajlik a felvételi? Mennyi a vizsga díja?

A vizsga egy szakmai és motivációs beszélgetés, melynek időpontja 2021. május 31–június 04. A vizsga díja 4000 ft.

Marketing

A szakról röviden

A szak célja, hogy a hallgatókkal az üzleti alapok mellett megtanítsa, hogyan gondolkodnak a fogyasztók, mit értünk fogyasztói élmény alatt, milyen egy hatékony közösségi médiakampány. Az elméleti tantárgyakat gyakorlati projektek egészítik ki, illetve lehetőség van céges kurzusok részvételére is.

Milyen alapszakos végzettséggel jelentkezhetek?

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gazdaságtudományok képzési területről a gazdálkodási és menedzsment, a pénzügy és számvitel, a nemzetközi gazdálkodás, a kereskedelem és marketing, a műszaki képzési területről a műszaki menedzser alapképzési szak.

Az itt meghatározott kreditekkel számításba vehető még: a gazdaságtudományok képzési területről az emberi erőforrások, a turizmus-vendéglátás, az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, a közszolgálati, az üzleti szakoktató alapképzési szak.

Milyen hosszú a képzési idő?

4 félév.

Milyen nyelven indul a képzés?

Magyar és angol nyelven.

Milyen formában indul a képzés?

A képzés nappali tagozaton indul.

Mi a képzés egyedisége?

 • Céges kurzusok a Procter &Gamble, a Starschema részvételével
 • Olyan egyedi tantárgyak oktatása, mint a Design és identitás, Marketing engineering
 • Kiemelt témakör az adatvizualizáció, a Big Data és az SPSS alapú tárgyak
 • A legjobb hallgatókat cégek díjazzák és mentorálják
 • Kettős diploma lehetősége Kedge, Porto és Passau egyetemein

Milyen elhelyezkedési lehetőségeim lesznek?

Nemzetközi és hazai vállalatoknál, média- és reklámügynökségeknél márkamenedzser, insight kutató, reklámügynökségi account, médiatervező

Milyen tantárgyaim lesznek?

Marketingmenedzsment, Üzleti közgazdaságtan, Marketingstratégiai, Szakszeminárium, Üzleti kommunikáció stb.

Milyen specializációk vannak?

A szakon nincs specializáció.

Hogyan és mikor zajlik a felvételi? Mennyi a vizsga díja?

A magyar és angol nyelvű képzésen is az írásbeli vizsga időpontja 2021. május 18. Ezt követi egy szakmai és motivációs beszélgetés május 31 és június 04 között. Az írásbeli vizsga díjtalan, míg a beszélgetés díja 4000 ft.

Nemzetközi adózás

A szakról röviden

A szak célja megismertetni a hallgatót, hogyan kell adózási képviseletet ellátni vállalatok nemzetközi ügyleteiben, vagy hogyan kell befektetéseket és üzleti tranzakciókat kezelni adózási szempontból.

Milyen alapszakos végzettséggel jelentkezhetek?

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gazdaságtudományok képzési területről a gazdálkodás és menedzsment, a pénzügy és számvitel, a nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak.

Az itt meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető a gazdaságtudományok képzési területről az alkalmazott közgazdaságtan, a kereskedelem és marketing, a turizmus-vendéglátás, az emberi erőforrások és az üzleti szakoktató alapképzési szak.

Milyen hosszú a képzési idő?

4 félév.

Milyen nyelven indul a képzés?

A képzés angol nyelven indul.

Milyen formában indul a képzés?

A képzés levelező tagozaton indul.

Mi a képzés egyedisége?

 • Magyarországon csak a Corvinus Egyetemen érhető el ilyen képzés
 • A képzés a nemzetközi adótanácsadó cégek által elvárt kompetenciához igazodik
 • A tanulmányok időbeosztása igazodik a szakmában dolgozók életritmusához

Milyen elhelyezkedési lehetőségeim lesznek?

Nemzetközi vállalatoknál, szervezeteknél adószakértő, tanácsadó cégeknél adózással foglalkozó munkatárs.

Milyen tantárgyaim lesznek?

Public Finance, International Finance, Quantitative Methods, Investment, International Accounting stb.

Milyen specializációk vannak?

A szakon nincs specializáció.

Hogyan és mikor zajlik a felvételi? Mennyi a vizsga díja?

A szakmai motivációs beszélgetés május 31 és június 04 között zajlik, díja 4000 forint.

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

A szakról röviden

A szak célja megismertetni az alapvető mikro- és makrogazdasági, nemzetközi üzleti és pénzügyi összefüggéseket, folyamatokat, valamint a globális és regionális intézményrendszerek kapcsolatát. A szak a nemzetközi közgazdasági és nemzetközi üzleti elemző, döntés előkészítő, döntéshozó munkára készít fel.

Milyen alapszakos végzettséggel jelentkezhetek?

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak.

Az itt meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a gazdaságtudományok képzési területről a gazdálkodási és menedzsment, az emberi erőforrások, a kereskedelem és marketing, a pénzügy és számvitel, a turizmus-vendéglátás, az üzleti szakoktató, az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, a közszolgálati, valamint társadalomtudomány képzési területről a nemzetközi tanulmányok alapképzési szak.

Milyen hosszú a képzési idő?

4 félév.

Milyen nyelven indul a képzés?

A képzés angol nyelven indul.

Milyen formában indul a képzés?

A képzés nappali tagozaton indul.

Mi a képzés egyedisége?

 • Kutatási terepgyakorlat (három különböző helyszínen) (covid függő)
 • Szakmai kirándulás, gyárlátogatás. Például Suzuki, Mercedes, Bosch, Richter, Budapesti Értéktőzsde (covid függő)
 • Szimulációs feladatok
 • Utazó szemináriumok (Magyarországon vagy crossborder módon, HU-SK) (covid függő)
 • Számos kettős diploma program vezető nyugat-európai egyetemekkel (University of Gröningen, Tilburg University, University of Liége)

Milyen elhelyezkedési lehetőségeim lesznek?

Nagyvállalatoknál, diplomáciai és nemzetközi szervezeteknél szakértő, elemző, döntéshozó munkakörökben.

Milyen tantárgyaim lesznek?

Regional Economics, World Economics, Global Political Economy, Research Design, Business Strategies stb.

Milyen specializációk vannak?

 • Európai uniós gazdaságpolitikai elemző
 • Nemzetközi fejlesztés
 • Nemzetközi gazdaságelemzés

Hogyan és mikor zajlik a felvételi? Mennyi a vizsga díja?

A szakmai motivációs beszélgetés 2021. május 31 és június 04 között zajlik, díja 4000 ft.

Nemzetközi tanulmányok

A szakról röviden

A szakon hallgatóink megismerhetik a nemzetközi kapcsolatok elméleti és gyakorlati összefüggéseit. Azoknak ajánljuk, akik diplomáciai vagy nemzetközi karrierre készülnek, illetve a nemzetközi folyamatokat nem csak hírek szintjén követik, hanem szeretnék megismerni a történések hátterét, befolyásoló tényezőit.

Milyen alapszakos végzettséggel jelentkezhetek?

Nemzetközi Tanulmányok és Nemzetközi Igazgatási alapképzési szak

Milyen hosszú a képzési idő?

4 félév.

Milyen nyelven indul képzés?

Angol

Milyen formában indul képzés?

Nappali

Mi a képzés egyedisége?

 • Kiemelt hangsúly a magas szintű nyelvi, tárgyalástechnikai ismereteken
 • Régi, kiterjedt kapcsolat államigazgatási szervekkel, ami segíti a végzett hallgatók karrierindítását
 • Rendszeres intézménylátogatás (minisztériumokhoz, Budapesten működő nemzetközi szervezetekhez), illetve bécsi ENSZ-szervek látogatása
 • Rendszeres workshopok, szakmai fórumok aktuális nemzetközi kérdésekről

Milyen elhelyezkedési lehetőségeim lesznek?

Vezető beosztású referens nagykövetségeken, külügyi területen, nemzetközi szervezeteknél, külpolitikai elemző, multinacionális vállalatok nemzetközi kapcsolatépítői. A szak elvégzését követően a hallgatók jellemzően azonnal munkába tudnak állni, hosszabb távon diplomáciai, nemzetközi karriert futnak be.

Milyen tantárgyaim lesznek? 

Comparative Foreign Policy, History of European Political Thought, Public Policy, International Law in Practice I., Latin America Studies, Academic Writing and Communication, International Law in Practice II., Middle Eastern Political Systems, Foreign Policy of China, European Union Studies, Theory of International Relations , Contemporary Issues in International Relations, U.S. Studies, Non-State Actors of World Politics, International Development and Assistance

Milyen specializációk vannak?

 • Diplomacy
 • East Central Europe

Hogyan és mikor zajlik a felvételi? Mennyi a vizsga díja?

Az írásbeli vizsga 2021.05.19-én lesz angol nyelven, a vizsga díjtalan.

Pénzügy

A szakról röviden

A szak célja olyan szakemberek képzése, akik vállalati, banki és közpénzügyi területeken a pénzügyi folyamatokat átlátják, ez alapján döntés-előkészítésre és döntéshozatalra képesek. A képzést olyanoknak ajánljuk, akik a pénzügyi szektorban, komoly elméleti és módszertani tudással felvértezve szeretnének dolgozni.

Milyen alapszakos végzettséggel jelentkezhetek?

Pénzügy és számvitel, Gazdálkodási és Menedzsment alapképzési szak.

Milyen hosszú a képzési idő?

4 félév.

Milyen nyelven indul képzés?

Magyar, Angol

Milyen formában indul képzés?

Nappali

Mi a képzés egyedisége?

 • A legfelkészültebb és legtapasztaltabb oktatók tanítanak ezek a szakon különösen a kvantitatív pénzügyek, a banki kockázatkezelés, a vállalati pénzügyek és a vállalatértékelés terén.
 • A képzés tagja a CFA University Affiliation programnak, így hallgatóink a nemzetközi chartered financial analyst (CFA) képesítő vizsga mindhárom szintjének tananyagát legalább 70 százalékban elsajátíthatják tanulmányaik során.
 • A képzést a Bloomberg és Reuters terminálokkal felszerelt Pénzügyi Laboratórium (Finlab) támogatja.
 • Az oktatás során többek között olyan nagy cégekkel működünk együtt, mint a BÉT, Citibank, Deloitte, McKinsey, Morgan Stanley, MSCI, OTP
 • Lehetőség van a bekapcsolódni a CEMS double degree programba.

Milyen elhelyezkedési lehetőségeim lesznek?

befektetéselemzőként, banki kockázatkezelőként, portfóliókezelőként, kríziskezelőként, vállalatértékelőként, vállalati pénzügyek vezetőjeként hazai és nemzetközi szervezeteknél, állami szerveknél, befektetési bankoknál, pénzintézeteknél

Milyen tantárgyaim lesznek?

Fejezetek matematikából, Kutatásmódszertan, kommunikáció, Számítógépes problémamegoldás, Ökonometria, Többváltozós statisztikai modellezés, Pénzügyi közgazdaságtan, Pénzügyi jog II.

Milyen specializációk vannak?

Befektetés-elemző, Pénzügypolitika és közpénzügyek, Vállalati pénzügy

Hogyan és mikor zajlik a felvételi? Mennyi a vizsga díja?

Az írásbeli vizsga magyar és angol nyelven is 2021.05.18-án lesz, a vizsga díjtalan.

A szakmai és motivációs beszélgetésre magyar és angol nyelven is 2021.05.31-06.04 között kerül sor, ennek díja 4000 Ft

Politikatudomány

A szakról röviden

A szak célja a politika alapvető elméleti kérdéseinek és gyakorlati megjelenési formáinak vizsgálata. Az oktatás egyedülállóan problémamegoldó, interaktív formában történik: a vitakészség, az érvek, ellenérvek ütköztetésével, a szóbeli és írásbeli kommunikációban való jártasság megszerzésének lehetősége segíti a szakmai elmélyülést

Milyen alapszakos végzettséggel jelentkezhetek?

A társadalomtudomány képzési területről:
Politológia, A politikatudományok, Nemzetközi tanulmányok, Társadalmi tanulmányok, Államtudományi képzési területről az igazgatásszervező, Közigazgatás-szervező alapképzési szak

Milyen hosszú a képzési idő?

4 félév

Milyen nyelven indul képzés?

Magyar

Milyen formában indul képzés?

Nappali

Mi a képzés egyedisége?

 • Mérvadó az amerikai politikatudományi felfogás, az elméleti tudás gyakorlati alkalmazhatósága.
 • A kis létszámú csoportok lehetővé teszik a valódi mentor-diák kapcsolatot és a valódi közösségépítést
 • A végzettek a politikatudományi doktori képzésben is folytathatják tanulmányaikat

Milyen elhelyezkedési lehetőségeim lesznek?

Minisztériumokban, elemző intézeteknél, önkormányzatoknál, pártoknál, közvéleménykutató cégeknél politikai kommunikációs szakértő, politológus, politikai tanácsadó, politikai elemző, lobbista munkakörökben. A multinacionális cégek a kormányzati, közkapcsolati területeken keresik hallgatóinkat.

Milyen tantárgyaim lesznek?

A kapitalizmus intézményei, A politikai közösség, Globalizáció és politika, Kutatási módszertan I., Politikai és gazdasági ciklusok összefüggései, Rezsimelméletek, Közjog és politika az 1949 utáni Magyarországon, Kutatási módszertan II., Kvalitatív kutatások, Mai filozófiai irányzatok, Nemzetközi politikai gazdaságtan, Politikai rendszerek összehasonlítása, XX. századi társadalomtörténet és politikai kultúra, Kormányzás és szakpolitikák

Milyen specializációk vannak?

Közkapcsolatok specializáció

Politikaelmélet specializáció

Hogyan és mikor zajlik a felvételi? Mennyi a vizsga díja?

Szakmai és motivációs beszélgetésre 2021.05.31-06.04 között kerül sor, ennek díja 4000 Ft

Regionális és környezeti gazdaságtan

A szakról röviden

Szakunk izgalmasan és kritikai megközelítésben nyújt közgazdasági ismereteket, az ökológiai rendszerek, a földrajzi jelenségek és korunk globális kihívásainak tükrében. Bemutatjuk a környezet, a klímaváltozás gazdasági vonatkozásait, a fejlődés alternatív lehetőségeit. Felkészítünk a környezetfejlesztés, a város-, térség- és vidékfejlesztés, a fejlesztéspolitikai tervezés új feladataira.

Milyen alapszakos végzettséggel jelentkezhetek?

Gazdaságtudományok képzési terület alapképzési szakjai, továbbá agrár képzési területről a Környezetgazdálkodási Agrármérnöki, Vidékfejlesztési Agrármérnöki, természettudomány képzési területről Geográfus, Környezettan alapképzési szak.

Milyen hosszú a képzési idő?

4 félév

Milyen nyelven indul képzés?

Magyar, Angol

Milyen formában indul képzés?

Nappali, levelező

Mi a képzés egyedisége?

 • A szak legnépszerűbb magyarországi képzőhelye
 • Az egyetlen regisztrált hazai AESOP képzés (Association of European Schools of Planning)
 • Az EDUNIVERSAL 2019-es globális rangsorában a környezetmenedzsment mesterszakok között a 36. helyen áll
 • MNB ösztöndíjak (önköltség fedezésére, kiválóság támogatására)
 • Gyakorlat-orientált képzési elemek
 • Munkavállaló-barát órarend
 • Mentorprogram külsősökkel (cégekkel és szakmai civil szervezetekkel)
 • Külföldi terepgyakorlatok és szakmai gyakorlatok

Milyen elhelyezkedési lehetőségeim lesznek?

Klímapolitikai és fejlesztéspolitikai tanácsadás, környezeti auditálás, vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR), fejlesztéspolitikai tervezés és menedzsment, pályázatírás és támogatási projektmenedzsment, városfejlesztés, térség- és vidékfejlesztés – a tanácsadói, a kormányzati és a nagyvállalati szektorban

Milyen tantárgyaim lesznek?

Bevezetés a regionális gazdaságtanba, Pénzügyek és monetáris politika, Területi elemzés és térinformatika, Tervezés és projektek, Városgazdaságtan és városszociológia, EU kohéziós és regionális politika, Gazdaságpolitika és fenntartható fejlődés, Geopolitika és nemzetstratégiák, Haladó környezet-gazdaságtan, Helyi gazdaságfejlesztés és vidékfejlesztés, Urbanisztika és területi tervezés, Kvalitatív tervezési-elemzési módszerek, Szakszeminárium I., Vállalati környezetmenedzsment és CSR, Zöld gazdaságpolitika és klímapolitika, Európán kívüli térségek kultúrái és politikai rendszerei, Ipari ökológia, Szakszeminárium II.

Milyen specializációk vannak?

 • Klíma és fenntarthatóság
 • Urbanisztika és térségfejlesztés

Hogyan és mikor zajlik a felvételi? Mennyi a vizsga díja?

A Székesfehérvári Campuson szakmai és motivációs beszélgetésre 2021.05.31-06.04 között kerül sor, ennek díja 4000 Ft

A Budapesti Campus esetén magyar és angol nyelven a szakmai és motivációs beszélgetések időpontjait és díját még nem határozták meg.

Sportközgazdász

A szakról röviden

A szak célja, olyan sportközgazdászok képzése, akik társadalom- és gazdaságtudományi tudásukkal, üzleti ismereteikkel képesek az európai és a hazai sportélet területein, valamint bárhol a világon önálló kreatív közgazdász szemléletű gondolkodásra. A képzést azoknak ajánljuk, akiknek szenvedélyük a sport, sportközgazdászként tenni, dolgozni szeretnének a magyar sportért akár itthon, akár nemzetközi környezetben. Továbbá gazdasági érdeklődéssel, szemlélettel rendelkeznek.

Milyen alapszakos végzettséggel jelentkezhetek?

Gazdaságtudományok képzési terület Üzleti alapképzési szakjai, valamint az informatika képzési területről a Gazdaságinformatikus alapképzési szak.

Milyen hosszú a képzési idő?

4 félév

Milyen nyelven indul képzés?

Magyar

Milyen formában indul képzés?

Nappali

Mi a képzés egyedisége?

 • 13 duális partnerünk kínál munkalehetőséget az egyetemi képzésen belül, Székesfehérváron, Győrben és Budapesten
 • Kis létszámú szak, így megvalósulhat a valódi mentor-hallgató kapcsolat
 • A képzés duális formában Magyarországon egyedül a Corvinuson érhető el
 • A szak által egy sportgazdasági szakmai közösség is épül – minden év elején nemzetközi sportgazdasági konferenciát és minden évben szakmai kirándulásokat szervezünk. A képzés Székesfehérváron, a Corvinus Egyetem Székesfehérvári képzési helyén valósul meg, ahol az infrastruktúra új, a kollégiumi elhelyezés magas színvonalú, kényelmes és igényes
 • A szak oktatói hazai szinten is kiemelkedő kutatási és gyakorlati tapasztalatokkal is rendelkeznek. Tárgyaink oktatásában mind tartalmilag, mind a helyszínükben aktív szereplők a Duális Partnereink. Így a tanórák például az Alba Regia Sportcsarnokban, a MOL Aréna Sóstóban, a Groupama Arénában vagy a Budapesti Honvéd SE sportlétesítményeiben valósulnak meg
 • Vendégelőadóink a sportgazdaság területén kiemelkedő szakemberek, vezetők, pl. Orosz Pál, az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója

Milyen elhelyezkedési lehetőségeim lesznek?

Sportvállalatoknál, szakszövetségeknél a hivatásos és a szabadidősportban egyaránt. Célunk, hogy végzett Hallgatóink a magas szintű sportközgazdászi elméleti tudás és képességek birtokában alkalmasak legyenek a hazai és nemzetközi gazdasági és sportélet különböző területein közép- és felsővezetői feladatok ellátására is.

Milyen tantárgyaim lesznek?

Üzleti közgazdaságtan, Kvantitatív módszerek, Kutatás-módszertani szeminárium, Sport és politika kapcsolata a XXI. században, Sportágak gazdaságtana, Szervezeti projektvezetés

Milyen specializációk vannak?

Nincs specializáció

Hogyan és mikor zajlik a felvételi? Mennyi a vizsga díja?

A Székesfehérvári Campuson Az írásbeli vizsga 2021.05.18-án lesz, a vizsga díjtalan. A szakmai és motivációs beszélgetésre 2021.05.31-06.04 között kerül sor, ennek díja 4000 Ft.

Számvitel

A szakról röviden

A szak célja megismertetni a hallgatókkal a számvitel és a könyvvizsgálat specifikus összefüggéseit, hazai és nemzetközi szabályozásának lényegét, tartalmát és elemeit. A nemzetközi számviteli, könyvvizsgálati és adózási standardok, szabályok felkészítenek a nemzetközi üzleti életben való helytállásra.

Milyen alapszakos végzettséggel jelentkezhetek?

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a pénzügy és számvitel alapképzési szakok.

Milyen hosszú a képzési idő?

4 félév

Milyen nyelven indul képzés?

Magyar

Milyen formában indul képzés?

Nappali, viszont indul duális képzés is.

Mi a képzés egyedisége?

 • Szakunkon az ország meghatározó számviteli szakemberei oktatnak. Számos kollégánk jelentős szerepet tölt be a Magyar Könyvvizsgálói Kamara vezetésében, valamint szakmai szervezeteiben, de létrejötte óta az Országos Számviteli Bizottság elnöki tisztségét is kollégáink látták, látják el.
 • A képzést a gyors gyakorlati beépülés jellemzi: ami szerdán problémaként felmerül a gyakorlatban, az csütörtökön már hallgatói esettanulmány a szemináriumon.
 • Kiemelt partnereink a duális képzésen: Ernst & Young, KPMG, PwC, Deloitte

Milyen elhelyezkedési lehetőségeim lesznek?

Az általános menedzsment ismereteket igénylő pozíciókon kívül többek között a következő munkakörök tölthetők be nemzetközi és hazai vállalatoknál, tanácsadó cégeknél, állami szerveknél: CFO, gazdasági vezető/igazgató, könyvvizsgáló, adótanácsadó, adószakértő, számviteli rendért felelős vezető, kontroller, igazságügyi könyvszakértő

Milyen tantárgyaim lesznek?

Társasági jog, Gazdasági szerződések joga, Kvantitatív módszerek, Üzleti közgazdaságtan, Marketingmanagement, Kutatás módszertan

Milyen specializációk vannak?

Nincs specializáció.

Hogyan és mikor zajlik a felvételi? Mennyi a vizsga díja?

Írásbeli vizsga időpontja 2021.05.18. a vizsga díjtalan.
Szakmai és motivációs beszélgetés 2021. 05.31-06.04. között kerül sor, ennek díja 4000 Ft.

Szociológia

A szakról röviden

A szak célja megismertetni a globalizációból fakadó társadalmi és technológiai kihívásokat és folyamatokat, a globális társadalmi változás elemzésének elméleteit, módszereit és eredményeit.

Milyen alapszakos végzettséggel jelentkezhetek?

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szociológia, a társadalmi tanulmányok alapképzési szakok.

Milyen hosszú a képzési idő?

4 félév.

Milyen nyelven indul képzés?

Angol

Milyen formában indul képzés?

Nappali, viszont indul duális képzés is.

Mi a képzés egyedisége?

 • Kiscsoportos, gyakorlatorientált foglalkozások
 • Széles módszertani spektrum, nemzetközi adatbázisok ismerete és használata
 • Sokszínű, nemzetközi hallgatói csoport
 • Speciális tantárgyak: Globális adatelemzés a globális adatbázisok feltérképezése; Technológia és társadalom: a munka jövője és a mesterséges intelligencia; Nemek szerinti munkamegosztás globális perspektívában; A globális társadalmi változás elméletei

Milyen elhelyezkedési lehetőségeim lesznek?

Globális vállalatok, szervezetek társadalmi kapcsolatokkal és folyamatokkal foglalkozó munkatársa, kormányzati szervezetek referense, társadalmi folyamatok kutatója, oktatója, demográfiai előrejelzések szakértője, közvélemény-kutató cégeknél, kutatóintézeteknél és civil szervezeteknél elemző.

Milyen tantárgyaim lesznek?

Academic Writing and Presentation, Statistical Methods for Comparative, Theories of Global Social Change, Approaches to Technology and Society, Computer-assisted Qualitative Methods , Multilevel and Longitudinal Data Analysis, Designing Social Research, Evaluating Social Interventions, Social Network Analysis, Thesis Writing

Milyen specializációk vannak?

Global Social Studies

Hogyan és mikor zajlik a felvételi? Mennyi a vizsga díja?

Szakmai és motivációs beszélgetés 2021. 05.31-06.04. között kerül sor, ennek díja 4000 Ft.

Vállalkozásfejlesztés

A szakról röviden

A szak célja, hogy a hallgatók megtanulják a vállalati gazdálkodás összefüggéseit és kölcsönhatásait, meghatározni egy vállalat külső és belső működési sajátosságait, projektvezetést, különböző elemző és értékelő módszereket tárgyalási technikákat. A képzés nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű elméleti és módszertani ismeretanyagot nyújt.

Milyen alapszakos végzettséggel jelentkezhetek?

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gazdálkodási és menedzsment, a nemzetközi gazdálkodás alapképzési szakok.

Milyen hosszú a képzési idő?

4 félév

Milyen nyelven indul képzés?

Magyar

Milyen formában indul képzés?

Nappali

Mi a képzés egyedisége?

 • A szak saját szakkollégiummal (Vállalkozásfejlesztési Klub) dicsekedhet.
 • A harmadik félévben csak választható és kötelezően választható tárgyak vannak
 • Részvételi lehetőség a CEMS diplomaprogramban
 • Szakirányos kirándulások
 • Gyakorló szakemberek vendégelőadásai színesítik az órákat
 • Esettanulmány feldolgozások, vállalati projektmunkák

Milyen elhelyezkedési lehetőségeim lesznek?

Globális vállalatok, szervezetek társadalmi kapcsolatokkal és A végzett hallgatók kis- és középvállalkozásokat alapítanak, irányítanak, vagy más gazdálkodó szervezeteknél üzletfejlesztési feladatokat, tanácsadást látnak el.

Milyen tantárgyaim lesznek?

Stratégiai menedzsment, Pénzügyi elemzés és csődelőrejelzés, Vállalkozás innováció, Kockázati tőkefinanszírozás, Üzleti közgazdaságtan, Társasági jog Számvitel, Kutatás-módszertani szeminárium

Milyen specializációk vannak?

Nincs specializáció

Hogyan és mikor zajlik a felvételi? Mennyi a vizsga díja?

Írásbeli vizsga időpontja 2021.05.18. a vizsga díjtalan.
Szakmai és motivációs beszélgetés 2021. 05.31-06.04. között kerül sor, ennek díja 4000 Ft.

Vezetés és szervezés

A szakról röviden

A szak célja, hogy végzettjei a szervezetek működésére átfogóan rálátó, de a vezetési szakma részterületein (stratégai elemzés, folyamatszervezés, HR és szervezetfejlesztés, kontrolling stb.) kiemelkedő szakemberré váljanak. A készségközpontú képzés a 2020-as évek menedzsment kihívásaira készíti fel hallgatóit.

Milyen alapszakos végzettséggel jelentkezhetek?

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak.

Milyen hosszú a képzési idő?

4 félév

Milyen nyelven indul képzés?

Magyar

Milyen formában indul képzés?

Nappali és esti munkarendben

Mi a képzés egyedisége?

 • A szak a controlling, a HR, és az OD szakma hazai bölcsője, napjainkban is a Corvinus oktatói és végzettjei formálják ezeket a szakterületeket a gyakorlatban
 • A képzés a világ első 100 menedzsment mesterszakja közé tartozik a Financial Times rangsora szerint, egyedüli programként Magyarországról 
 • A szakot a Financial Times 2020-as listáján 21. helyre rangsorolta ár-érték arány tekintetében, felmérésük szerint az itt végzettek átlagosan 600.000 forintot keresnek havonta, 3 évvel a diploma megszerzése után
 • A képzés esettanulmányokra, órai vitákra, csapatmunkára, és valós vállalati projektekre építve ötvözi a tartósnak bizonyult elméleti megközelítéseket a legújabb módszerekkel
 • A szak hallgatói a négy félév alatt további diplomát is szerezhetnek: a CEMS nemzetközi menedzsment képzésében, vagy a Passaui Egyetemen

Milyen elhelyezkedési lehetőségeim lesznek?

Hazai és nemzetközi vállalatoknál, szervezeteknél akár belső munkatársként, akár külső tanácsadóként jellemző munkakörök az alábbiak: üzletfejlesztő, stratégiai elemző, professzionális projektvezető, folyamatmenedzser, üzleti rendszerelemző, controlling szakértő, üzleti adatelemző, HR szakértő, szervezetfejlesztő, tréner.

Milyen tantárgyaim lesznek?

Üzleti közgazdaságtan, Kvantitatív módszerek, Vezetéselmélet és – módszertan (Menedzsmenttörténet), Számviteli beszámolók

Milyen specializációk vannak?

 • Szervezetalakítás és folyamatszervezés (Organization Development and Process Management) 
 • Controlling és teljesítménymenedzsment (Controlling and Performance Management)
 • Emberi erőforrás menedzsment és szervezetfejlesztés (Human Resource Management and Organization Development)

Hogyan és mikor zajlik a felvételi? Mennyi a vizsga díja?

Írásbeli vizsga időpontja 2021.05.18. a vizsga díjtalan.
Szakmai és motivációs beszélgetés 2021. 05.31-06.04. között kerül sor, ennek díja 4000 Ft.

Vágólapra másolva
GEN.:2021.10.28. - 15:03:36