Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Beutazás és teendők fertőzés esetén

Minden külföldről hazaérkező hallgatónkat arra kérjük, hogy függetlenül a Magyarországra történő belépés dátumától, a hazaérkezést követő 14 napban ne látogassák az egyetem épületeit és a tanórákat, ezzel segítve a COVID-19 elleni védekezést.

Az egyetem ezen döntése az ágazati irányító iránymutatása alapján született annak érdekében, hogy az Egyetemi Polgárság egészségét minél inkább védeni tudjuk ebben a nehéz helyzetben.A 14 nap elteltével – ha nem észlelnek magukon tüneteket – az Egyetem örömmel fogadja minden kedves hallgatóját órarendjüknek megfelelően.A fenti intézkedést a járvány ismételt fellángolása indokolja, hallgatóink és munkatársaink védelméért és Egyetemünk zavartalan működéséért kérjük ebben együttműködéseteket.Fentiek mellett kérjük hallgatóinkat, hogy a távolmaradás tényét jelezzék a coronavirusinfo@uni-corvinus.hu címen.

Illetve szeretnénk ezúton is tájékoztatni hallgatóinkat, hogy a távolmaradás idejére abban az esetben, ha az adott képzéshez nincs a számukra elérhető online oktatás (magyar kurzusok), kérjük, hogy oktatóikkal közvetlenül vegyék fel a kapcsolatot (Neptunon / e-mail-ben / Microsoft TEAMS-en keresztül), és egyeztessenek személyesen a pótlásról; így fogják tudni követni az oktatás menetét.
Azok a hallgatóink, akik koronavírus-fertőzés vagy annak gyanúja miatt, valamint hatósági karanténba helyezés miatt nem tudnak részt venni az egyetemi oktatásban, illetve azok, akik a koronavírus kontaktuskutatásban érintettek; kérjük, hogy jelezzék a fentieket a coronavirusinfo@uni-corvinus.hu címen.
Azok a hallgatók, akik karanténba kerültek (fertőzés vagy kontaktkutatás kapcsán) és adott képzéshez nincs a számukra elérhető online oktatás (magyar kurzusok), kérjük, hogy oktatóikkal közvetlenül vegyék fel a kapcsolatot (Neptunon / e-mail-ben / Microsoft TEAMS-en keresztül), és egyeztessenek személyesen a pótlásról; így fogják tudni követni az oktatás menetét.A fenti intézkedéseket a járvány ismételt fellángolása indokolja, hallgatóink és munkatársaink védelméért és Egyetemünk zavartalan működéséért kérjük ebben együttműködéseteket.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiadott eljárásrend a kettős állampolgársággal rendelkező, valamint a nem magyar állampolgárságú hallgatók, illetve a nem magyarországi felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonyban álló hallgatók Magyarországra történő beutazásának és egészségügyi vizsgálatának speciális szabályairól.
A hallgató a Magyarország területére történő belépést követően 24 órán belül köteles felvenni a kapcsolatot azon felsőoktatási intézménnyel, amelynek a hallgatója, valamint megjelenni az igazoláson megadott szálláshelyen.
1. Külföldről történő belépése során a hallgató egészségügyi vizsgálaton eshet át, amelynek tűrésére köteles.

2. Ha az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg, az illetékes járványügyi hatóság által meghatározottak szerint kijelölt karanténban vagy – ha az nem jelent járványügyi kockázatot – hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre.

3. Ha az egészségügyi vizsgálat fertőzés gyanúját nem állapítja meg, ésa hallgató magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, 14 napra hatósági házi karanténban,a hallgató magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik, 14 napra az illetékes járványügyi hatóság által kijelölt karanténban, kerül elhelyezésre, amelynek helyéül szolgálhat kollégium/diákotthon is, amennyiben megfelel a hatósági házi karantén szabályainak, azaz a karanténba helyezett teljes elkülönítése (külön a szobához tartozó szociális blokk használatával) megoldható.

4. A járványügyi hatóság a hatósági házi karanténban elhelyezett személyt nyilvántartásba veszi, az illetékes rendőri szerv a karantén betartását rendszeresen ellenőrzi.

5. A karantén-kötelezettség megszegése a hallgatói jogviszony megszűnését vonja maga után.

6. Amennyiben a Magyarországra történő beutazás a beiratkozás napját megelőző legalább 14 nappal korábban történik, úgy a 14 napos hatóság által kijelölt karantén, vagy a hatósági házi karantén kitölthető, vagy kérelmére engedélyezett 5 napon belül legalább 48 órás időkülönbséggel, két alkalommal az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálaton – SARS-CoV-2 teszt – vesz részt. A molekuláris biológiai vizsgálat megszervezésében közreműködik a hallgató felsőoktatási intézménye és a területileg kijelölt egészségügyi felsőoktatási intézmény végzi el. A mintavételi hely felkereséséhez tömegközlekedési eszközt nem lehet igénybe venni, előzetesen egyeztetett időpontban, maszkban kell érkezni.

7. Ha a két alkalommal elvégzett molekuláris biológiai vizsgálat igazolja, hogy a hallgató szervezetében a SARS-CoV-2 koronavírus a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható, a karantént előíró rendelkezés alól a karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság felmentést ad.

8. A hallgató a felsőoktatási intézményben tanulmányait akkor kezdheti meg, amennyiben a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól a Korm. rendelet, valamint jelen eljárásrend alapján igazolható, hogy a 14 napos karanténkötelezettségének eleget tett, vagy rendelkezik két negatív SARS-CoV-2 PCR teszttel.

9. Amennyiben arra a hallgatónak lehetősége van, úgy javasolt a két alkalommal történő SARS-CoV-2 koronavírus a vizsgálat mihamarabbi elvégzése.10. Ha a vizsgálatok a SARS-CoV-2 koronavírus jelenlétét mutatják ki a hallgató szervezetében, a Nemzeti Népegészségügyi Központ aktuális eljárásrendje szerint kell eljárni.
1. Nem a magyar állampolgárral azonos megítélés alá eső hallgatónak Magyarország területére történő tervezett belépés helye szerint illetékes helyi rendőri szerv kérelmére felmentést adhat, így Magyarország területére beléphet.

2. A kérelmet személyesen, vagy meghatalmazott útján nyújthatja be a hallgató kizárólag elektronikus úton, a www.ugyintezes.police.hu internetes oldalon. Az eljárásnak nincs költsége.

3. A rendőri szerv akkor engedélyezi a beutazást, ha a kérelmező igazolja, hogy a belépés célja hallgatói jogviszony alapján fennálló tanulmányi vagy vizsgakötelezettség teljesítése, és ezt az oktatási intézmény által kiállított igazolás tanúsítja.

4. A belépés során az engedélyes hallgató egészségügyi vizsgálaton eshet át, amelynek tűrésére köteles.

5. Ha az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg, a hallgató Magyarország területére nem léptethető be.

6. Ha az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját nem állapítja meg, 14 napra járványügyi hatóság által kijelölt karanténba vagy hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre, amelynek helyéül szolgálhat kollégium/diákotthon is, amennyiben megfelel a hatósági házi karantén szabályainak, azaz a karanténba helyezett teljes elkülönítése (külön a szobához tartozó szociális blokk használatával) megoldható. A járványügyi hatóság a hatósági házi karanténban elhelyezett személyt nyilvántartásba veszi.

7. A járványügyi hatóság a hatósági házi karanténban elhelyezett személyt nyilvántartásba veszi, az illetékes rendőri szerv a karantén betartását rendszeresen ellenőrzi.

8. A karantén-kötelezettség megszegése a hallgatói jogviszony megszűnését vonja maga után.

9. Amennyiben a Magyarországra történő beutazás a beiratkozás napját megelőző legalább 14 nappal korábban történik, úgy a 14 napos hatóság által kijelölt karantén, vagy a hatósági házi karantén kitölthető, vagy kérelmére engedélyezett 5 napon belüli legalább 48 órás időkülönbséggel, két alkalommal az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálaton – SARS-CoV-2 teszt – vesz részt. A molekuláris biológiai vizsgálat megszervezésében közreműködik a hallgató felsőoktatási intézménye és a területileg kijelölt egészségügyi felsőoktatási intézmény végzi el. A mintavételi hely felkereséséhez tömegközlekedési eszközt nem lehet igénybe venni, előzetesen egyeztetett időpontban, maszkban kell érkezni.

10. Ha a két alkalommal elvégzett molekuláris biológiai vizsgálat igazolja, hogy a hallgató szervezetében a SARS-CoV-2 koronavírus a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható, a karantént előíró rendelkezés alól a karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság felmentést ad.

11. A hallgató a felsőoktatási intézményben tanulmányait akkor kezdheti meg, amennyiben a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól Korm. rendelet, valamint jelen eljárásrend alapján igazolható, hogy a 14 napos karantén-kötelezettségének eleget tett, vagy rendelkezik két negatív SARS-CoV-2 PCR teszttel.

12. Ha a vizsgálatok a SARS-CoV-2 koronavírus jelenlétét mutatják ki a hallgató szervezetében, a Nemzeti Népegészségügyi Központ aktuális eljárásrendje szerint kell eljárni.
A legutóbbi járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló kormányrendelet alapján, összeszedtük a nektek a legfontosabb információkat a külföldi (nem magyar állampolgár) hallgatók COVID-19 fertőzéssel kapcsolatos egészségügyi ellátásáról, mint például a beutazási teendők, a karantén szabályai és a háziorvos felkeresése.

  • A karantén elhagyására 10 nap után van lehetőség, kizárólag orvosi igazolással
  • A magyar TAJ azonosítóval rendelkező hallgatók esetén a területi háziorvos adja ki az igazolást
  • Az Európai Egészségbiztosítási Kártyával rendelkező hallgatók számára az egyetem szerződéses partnere biztosít igazolást, bejelentkezni itt lehet: corvinus@promedicina.hu
  • A hivatalos igazolást a hallgatók beszkennelve a coronavirusinfo@uni-corvinus.hu címre töltik fel
Eljárásrend a külföldi (nem magyar állampolgár) hallgatók COVID-19 fertőzéssel kapcsolatos egészségügyi ellátásáról
Hallgató egészségi állapota és orvosi igazolás
Covid
Vágólapra másolva
GEN.:2021.07.26. - 23:12:01