Search
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Akadálymentesített nézet

Tanársegéd – ÁRH/298/2022

A Budapesti Corvinus Egyetem a gazdaság- és társadalomtudományok területén Magyarország vezető egyeteme, nemzetközileg elismert képzésekkel és globális partneri hálózattal. Budapesti és Székesfehérvári campusain jelenleg több, mint 11 000 magyar és nemzetközi hallgató tanul.

A Corvinus célja a következő évtizedben, hogy területén a közép-európai térség legjobb felsőoktatási intézménye legyen, ezért átfogó megújulási programot hajt végre.

A Budapesti Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézet nyílt pályázatot hirdet tanársegéd munkakör betöltésére teljes munkaidőben határozott időre a(z) Szervezeti Magatartás Tanszékre.

 • A jogviszony időtartama: 2022. 09. 01. – 2023. 08. 31.
 • A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. 08. 15.

Feladatok:

 • Oktatási feladatok
  • A Szervezeti Magatartás, Emberi Erőforrás Menedzsment és Szervezetfejlesztés tárgykörébe tartozó tárgyak BA és MA szinten történő oktatásával kapcsolatos feladatok teljesítése elméleti előadások és gyakorlati foglalkozások tartásával, a tárgyak tematikájának és oktatási módszertanának folyamatos fejlesztésével.
 • Kutatási feladatok:
  • A kinevezésre kerülő egyetemi tanársegéddel szembeni elvárás, hogy eredményes, nemzetközi szinten is elismert kutatási tevékenységet folytasson a szervezeti játék (organizational play) és játékosság (playfullness) illetve a Családi Vállalkozás Kutatóközpont témaköreiben. Készítse el a PhD-je megvédéséhez szükséges hazai és nemzetközi publikációkat.
 • Szolgálati feladatok:
  • Vegyen részt a Vezetéstudományi Intézet életében, vállaljon közösségi feladatokat.

Pályázati feltételek:

 • mesterfokozat, doktori képzésben szerzett komplex vizsga;
 • legalább két éves egyetemi szintű oktatási tapasztalat a Szervezeti Magatartás tárgykörében;
 • legalább 5 év szervezetfejlesztői / tréneri gyakorlati tapasztalat;
 • előadói szintű angol nyelvtudás
 • legalább egy darab MTA B kategóriás publikáció az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának Gazdaságtudományi Doktori Minősítő Bizottsági listájából és legalább még egy darab további IX. osztályon belüli Bizottsági listán szereplő publikáció

Előnyt jelent:

 • Kiemelkedő írásbeli és szóbeli kifejezőkészség magyar és angol nyelven
 • Jó együttműködési készség,
 • Kiváló elemzőkészség, kutatói érdeklődés,
 • Angolon kívül más idegen nyelv ismerete,
 • SPSS statisztikai elemző program, valamint NVIVO tartalomelemző program felhasználói ismerete.

Benyújtandó dokumentumok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a pályázó oktatási, kutatási és szolgálati teljesítményét, eredményeinek részletes bemutatását;
 • A szakterület tekintélyes vezető oktatóitól, kutatóitól kapott legalább két referencia;
 • Motivációs levél;
 • A mesterfokozat és a doktori fokozat szkennelt példánya;
 • Minden olyan dokumentum, amit a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart.

Juttatások és egyéb lehetőségek:

A munka díjazásának megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) rendelkezései, valamint a BCE Javadalmazási politikája, Kollektív Szerződése és az SzMR Foglalkoztatási Követelményrendszer rendelkezései az irányadóak.

Jelentkezés:

• A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. 08. 15.
• Jelentkezni az egyetemi Karrier oldalon, az adott pályázati kiírás alatt lévő “Jelentkezem” gombra történő kattintással és az instrukciók követésével lehet.
• A kiválasztást a kibővített intézeti tanács végzi az intézeti kollektíva előtt tartott szakmai előadás alapján. Az intézetvezető dönthet továbbá próbatanításról is.

Kapcsolat

Az álláspályázattal kapcsolatos további információt az alábbi kollégák adnak:

Adminisztratív kérdés esetén:

Maruzsi Ágnes agnes.maruzsi@uni-corvinus.hu
E épület, 291
Telefon: +36 1 482 5248 • Mellék: 5248

Szakmai kérdés esetén:

Dr. Takács Sándor sandor.takacs@uni-corvinus.hu Vezetéstudományi Intézet / Szervezeti Magatartás Tanszék
Tanszékvezető egyetemi tanár / Head of Department, Professor
E épület, 381
Telefon: +36 1 482 5382 • Mellék: 5382
Vágólapra másolva
X
GEN.:2022.12.09. - 06:08:57