Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Diákhitel

Biztos pénzügyi háttér tanulmányaidhoz! Hétköznapi megélhetésedhez szeretnél pénzügyi segítséget? Akkor a szabad felhasználású Diákhitel1-re van szükséged. Ha az önköltséged kifizetését finanszíroznád, akkor pedig a Diákhitel2 nyújt számodra tökéletes megoldást. Tanulmányaidhoz válaszd a legkedvezőbb pénzügyi segítséget és váltsd valóra terveidet a diákhitellel.

Kapcsolat

×

Diákhitel 1

 • Szabadon, bármire költheted.
 • 15 000 Ft-tól 150 000 Ft-ig terjedő havi összeget vehetsz fel.
 • Tanulmányi félévenként akár 750 000 Ft-hoz is hozzájuthatsz.
 • A kért összeget havonta, vagy félévente egy összegben is megkaphatod.
 • A tanulmányaid alatt bármikor igényelheted.
 • A kamat mindössze 1,99%, rejtett költségek nélkül.
 • A Diákhitel Központ, a DH1 engedményezés lehetőségét a 2021/22/1 félévtől megszüntette

Diákhitel 2

 • A képzési költségedet finanszírozhatod belőle.
 • A tanulmányaid alatt bármikor igényelheted.
 • Kamatmentes, nincsenek rejtett költségek.
 • Legfeljebb a képzésed önköltségi díjának megfelelő összeget veheted fel.
 • A Diákhitel2-t az oktatási intézménynek utaljuk, így az igénylés után a Diákhitel Központ felé már nincs teendőd.

Szerződéskötés

Elektronikus aláírással történő DH1 és DH2 szerződéskötés Ügyfélkapus jogosultsággal

Ebben az esetben személyes megjelenés és papír alapú dokumentumok használata nélkül köthető szerződés. Az e-eljárással történő szerződéskötés előfeltétele, hogy az igénylés a Neptun felületen keresztül induljon és az igénylőnek legyen Ügyfélkapus hozzáférése, azonosítója. Amennyiben nem rendelkezel Ügyfélkapus hozzáféréssel, diákhitel ügyintézése leggyorsabban a Diákhitel Direkt felületén indított szerződéskötéssel valósulhat meg. A kitöltött és kinyomtatott szerződést a Diákhitel Központban személyesen is benyújthatod, vagy leadhatod bármely partner ponton. A Diákhitel Direkt felületről indított szerződését a fentieken kívül előzetes időpont egyeztetést követően Egyetemünkön is leadhatod. Időpontot az osztondij@uni-corvinus.hu címen kérhet.

a) Adóazonosító ellenőrzése
Első lépésként, mindenképpen fontos ellenőrizni az adóazonosító szám helyességét a Neptunban. Amennyiben hiányzik ez az adat vagy eltérést látsz, mindenképpen jelezd azt a tanulmányi ügyintézőjének, mert a pontos adóazonosító szám szükséges a hitel felvételéhez.

b) Hiteligénylés indítása a NEPTUN-ból
Ügyintézés/Diákhitel Igénylés menüben, a „TE diákhitel igénylés” gombra kattintva, az új felületen ki kell választani, mely képzéshez igényel diákhitelt, illetve DH1, DH2 szerződést szeretne kötni. A következő felületen az üzletszabályzat elfogadása után „Tovább a hiteligényléshez” gomb megnyomásával a diákhitel szerződés hiányzó adatait értelemszerűen ki kell tölteni. A „Befejezés” gombot megnyomva, elmenti a szerződést.

c) Adatok feltöltése
A rendszer a Neptunból betöltött/bevitt adatok alapján ellenőrzi, hogy a hitelre való jogosultság feltételei fennállnak-e. Amennyiben nem, arról a rendszer azonnal tájékoztat. Ha a jogosultság rendben van, továbblépés az “Elektronikus aláírás” gombra kattintva.

d) A hiteligénylési adatlap és a szerződés átnézése, lezárása
A képernyőn megjelenik a Hitelszerződés és a Hiteligénylési Adatlap aláírás nélküli verziója. Annak
átnézését követően, amennyiben annak tartalma helyes, az „Elektronikusan aláírom a hiteligénylést” gombra klikkelve fejezheted be az igénylési folyamatot.

e) Tájékoztatás a hiteligénylési folyamat végigfutásáról, a keletkező dokumentumok elérhetővé tétele
A hiteligénylés kapcsán a Diákhitel Direkten nincs további teendője az igénylőnek. Az igénylési folyamatból még hátra lévő, háttérben zajló lépések (pl. elektronikus aláírás generálódása a hiteligénylő számára, a Diákhitel Központ elektronikus aláírásának előállítása) lefutási ideje néhány másodperctől akár 24 óráig terjedhet a kormányzati informatikai rendszerek leterheltségétől függően. Javasoljuk, amennyiben a hiteligénylési folyamat háttérben futó lépései elhúzódnának, és néhány percen túl is láthatóan dolgozik a rendszer, nyugodtan hagyják el az igénylési felületet, ez esetben sincs további teendő. A Diákhitel Direkt felület elhagyását követően sem vész el semmilyen információ, rögzített adat.

Az igénylő részére a Diákhitel Központ, az igénylést követően két napon belül Diákhitel Direkt hozzáférést hoz létre. A hiteligénylés sikeres megtörténtéről minden esetben tájékoztató üzenetet kap a Diákhitel Direkten és a megadott e-mail címre. A Direkt fiókba érkező üzenetben megtalálhatóak a folyamat eredményeként előállt dokumentumok linkjei. Az elektronikus aláírás útján létrejött dokumentumok kizárólagosan elektronikus formában készülnek el, hasonló módon tárolja őket a Diákhitel Központ. Ugyanakkor természetesen papír alapon bármikor készíthető (nem hiteles) másolat róluk. DH2 szerződéskötést követően fontos, hogy a hiteligénylő, a DH2 szerződésszámot rögzítse és tételhez kösse a Neptunban.

Meghatalmazás útján történő szerződéskötés speciális szabályai (csak papír alapú szerződéskötés esetén értelmezhető)

A Diákhitel Direkt elektronikus felületen elindított szerződést a meghatalmazó, a Diákhitel Központ ügyfélszolgálatán tudja leadni.

Szerződésszám rögzítése

Amennyiben önköltségét/idegennyelvi hozzájárulását DH2 segítségével kívánod kiegyenlíteni, az igényelt összeg utalási teljesítéséhez a hitel szerződésszámának Neptunon keresztül való rögzítésére és annak tételhez kötésére van szükség. Ezt javasolt a beiratkozási időszak előtt megtenni. A rögzítést és tételhez kötést egy intézményi egyeztetés követ, mely után a befizetési határidő módosításra kerül, azaz a szerződésszám tételhez kötését követően a határidő nem módosul azonnal. 

Módosított befizetési határidő: 2021. október 29.

Lejárt határidejű kötelezettséggel a félévre való beiratkozás és bejelentkezés nem lehetséges.

Összegre vonatkozó ellenőrzés

Első lépésként fontos ellenőrizni, hogy a Diákhitel Központtól igényelt összeg, fedezi-e a DH2- ből teljesítendő tétel összegét. Amennyiben a Diákhitel Központnál igényelt összeg eltér a kiírt tétel összegétől, a Diákhitel Direkt felületen az adatmódosító kitöltésével szükséges azt jelezni a Diákhitel Központ felé.

Diákhitel 2 szerződésszám rögzítése

A „Pénzügyek/Beállítások” menü alatt, a Diákhitel2 felületen tudja rögzíteni a DH2 szerződésszámát, melyet tanulmányaid során egyszer kell megtenni. Mielőtt véglegesíted a bevitt szerződésszámot, kérjük, fokozottan ellenőrizd azt, mivel a rendszer ez alapján azonosítja az utalt összegeket!

Diákhitel 2 tételhez kötése

A „Pénzügyek/Befizetések” menü alatt, az adott kiírt költségtérítés sorában a (+) „Lehetőségek” gombra kattintva, ott a legördülő menüben a „Diákhitel2”-t kiválasztva tudja a szerződésszámot hozzá kötni a DH2- ből kiegyenlítendő tételhez. Ezt minden olyan félév elején meg kell tenni, melyekben az önköltségi díjat DH2-ből kívánod teljesíteni. Felhívjuk szíves figyelmedet arra, hogy a hitel szerződésszámának törlésére és módosításra nincs lehetőséged, erre vonatkozó kérését az osztondij@uni-corvinus.hu címen kell jelezni!

További fontos információk

 • Minisztériumi döntés alapján, a Diákhitel2 kizárólag a szűken vett tandíj típusú tételek kiegyenlítésére szolgál.
 • A jogszabály értelmében, csak önköltséges2 és állami részösztöndíjas pénzügyi státuszú hallgatók igényelhetik, vagyis költségtérítéses pénzügyi státuszú hallgatók nem.
 • Az igényelt összeg maximálisan, az Intézmény által előírt önköltség/idegennyelvi hozzájárulás összege lehet.
 • Az igényelt összeg az Intézmény számlájára kerül átutalásra.

Diákhitel igénylése külföldön tartózkodás esetén

Külföldi tanulmányok esetén akkor jogosult a hitelre, ha az illető: 

 • magyar állampolgár,
 • menekültként elismert, vagy
 • letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkezik.


Erasmus
Az Európai Gazdasági Térségen belüli külföldi résztanulmányok (pl. Erasmus félévek) folytatása során a hallgatók külföldön történő megélhetésére, a lakhatás teljes vagy részleges fedezetének biztosítására a Kormány a 2017/2018-as tanév tavaszi félévétől lehetővé teszi, hogy a Hitelfelvevők emelt összegű, a normál Diákhitel1 kétszeres összegének megfelelő szabad felhasználású Diákhitel1-et jogosultak felvenni. Ennek feltétele, hogy a Hitelfelvevő hallgató hazai felsőoktatási intézménnyel fennálló hallgatói jogviszonya mellett a külföldi felsőoktatási intézménnyel ún. vendéghallgatói jogviszonyban álljon. A Diákhitel1 keretében kizárólag külföldi részösztöndíjas képzésre így egy félévre akár 700 ezer Ft, egy teljes tanévre 1 400 000 Ft hitelösszeg kérhető.

Törlesztésre vonatkozó információk

 • Törlesztési moratórium 2021. június 30-ig!
 • Általános törlesztési moratórium van érvényben, ami kiterjed a már törlesztési szakban lévő ügyfelekre is valamennyi diákhitel termék esetén.
 • A meghosszabbított moratórium lejártáig a Diákhitel Központ a fennálló tartozásokra nem számol fel késedelmi kamatot, illetve nem mond fel nem teljesítő hitelszerződéseket.
 • A fennálló tőke- és kamattartozások önkéntesen a moratórium ideje alatt is törleszthetők, a beérkező törlesztéseket a külön kérelem nélkül ingyenes előtörlesztésként elszámolja.
 • A havi törlesztést, illetve az előtörlesztést fizetheted banki utalással, vagy online bankkártyás fizetéssel lehet intézni.
 • Diákhitel1 számlaszám: 10032000-01800126
 • Diákhitel2 számlaszám: 10032000-01800157
 • A törlesztőrészletnek minden hónap 12. napjáig kell megérkeznie.

Mikortól lehetséges?

A hallgatói jogviszony megszűnését követő negyedik hónaptól kell elkezdened a törlesztést. Kivétel, ha hamarabb betöltöd a 45. életévedet, mert akkor már a 45. életéved betöltését követő negyedik hónapban, azaz akár a hallgatói jogviszony alatt is meg kell kezdened a visszafizetést.

Mekkora lesz a törlesztőrészlet?

Diákhitel1: A törlesztési részleted a tanulmányi jogviszony megszűnésének évében, majd az azt követő évben mindig az előző év október 31. napján érvényes minimálbér, a harmadik évtől pedig mindig a két évvel korábbi, éves bruttó jövedelem 6%-ának 1/12 része.

Diákhitel2: A törlesztési arányt a törlesztés megkezdésekor fennálló tartozáshoz mérten sávosan határozzuk meg. Havi törlesztőrészleted az első két évben az előző évben alkalmazott minimálbér összege, ezt követően a tárgyévet megelőző második évben elért átlagjövedelmednek 1/12 részének adott sávhoz tartozó hányada:

→ 1.000.000 Ft alatti tartozás – 4%
→ 1.000.001 – 2.000.000 Ft tartozás – 5%
→ 2.000.001 – 3.000.000 Ft tartozás – 7%
→ 3.000.001 – 4.000.000 Ft tartozás – 9%
→ 4.000.001 Ft feletti tartozás – 11%

Változik az összeg?

A minimálbér és a jövedelem változása miatt a törlesztőrészletet évente határozzuk meg. A következő évre vonatkozó törlesztőrészletről decemberben küldjük az értesítést. 

Előtörlesztés

Előtörlesztésre bármikor díjmentesen van lehetőséged. Az előtörlesztés lehet rendszeres és lehet eseti is. Használd a megszokott számlaszámot (lásd fentebb) és ne felejtsd el feltüntetni a szerződésszámot a közlemény rovatban.

Családtámogatási kedvezmény

Ha később, a hitelfelvételt követően gyermeked születik, vagy örökbe fogadsz, kedvezményekkel könnyítjük meg diákhiteled visszafizetését!

A pénzügyi kötelezettség teljesítése részben diákhitelből

Magyar nyelvű képzések esetén a hallgatoi.iroda@uni-corvinus.hu, angol nyelvű képzések esetén a student.office@uni-corvinus.hu címen kérni kell a tétel két részben történő kiírását. Az egyik kiírt tétel összegének egyeznie kell az igényelt hitel összegével, melynek határideje egy későbbi időpontra módosításra kerül. A továbbiakban a fent leírtak szerint kell eljárni.

Önköltséges: A 2011. évi CCIV. törvény (Felsőoktatási törvény) 46 §-a szerinti hallgatói költségviselési forma, mely a 2012/2013 őszi félévében, vagy azután beiratkozott hallgatókra vonatkozik.

A másik tétel a fennmaradó összeget teszi ki, melyet önerőből kell teljesíteni a megadott határidőre.

Vágólapra másolva
GEN.:2022.06.29. - 07:42:05