Search
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Akadálymentesített nézet

Működés

ERS Hub működési koncepció

 • ERS Hub – tevékenységek
  • ERS kezdeményezések
  • ERS akciók
  • ERS projektek
 • ERS Hub – működés
  • ERS Irányító Testület
  • ERS szakértői kör
  • ERS Agora
 • Jelentkezés ERS szakértőnek
 • Jelentkezés ERS önkéntesnek
 • ERS kezdeményezés bejelentése

Irányító Testület (a továbbiakban IT)

Hét állandó tagja és három állandó meghívott tagja van, valamint kiegészül a működését támogató, szavazati joggal nem rendelkező kollégával. Munkáját a tagok közül, a tagok által megválasztott elnök koordinálja. A tagokat és az elnököt az akadémiai fejlesztésekért felelős rektorhelyettes kéri föl, aki egyben szakmailag felügyeli az ERS Hub működését. Az IT dönt a beérkező kezdeményezések akcióként vagy projektként történő elfogadásáról. Akciók esetén szakértőt, projektek esetén projektvezetőt és szakértőket kér fel, szakmailag támogatja és figyelemmel kíséri az akciók és projektek megvalósulását. Az IT havonta egyszer ülésezik.

Szakértői kör

Az IT által felkért vagy a weboldalon keresztül jelentkező egyetemi oktatók és kutatók közössége, akik projektvezetőként és/vagy szakértőként vállalnak szerepet az akciók és projektek megvalósításában, szolgálat típusú teljesítményfejlesztési bónuszcélként.

Önkéntesek:

Az ERS Hub akcióinak és projektjeinek végrehajtásába önkéntesen bekapcsolódó egyetemi polgárok. 

ERS Agora

Minden szemeszterben egy alkalommal az IT által összehívott és támogatott félnapos fórum és ötletbörze, melyre minden egyetemi polgár meghívást és hozzászólási lehetőséget kap. Az Agorán lehetőség nyílik meghallgatni a lezajlott és futó akciókról és projektekről szóló beszámolót, valamint új kezdeményezéseket bemutatni. Emellett a honlapon bármely egyetemi polgár folyamatosan küldhet be új kezdeményezéseket.

ERS kezdeményezés

Az Agorán és a weboldalon keresztül beérkezett ötletek, potenciális akciók és projektek.

ERS akció

Rövid távú és konkrét tevékenység, mely adott ERS cél elérésére irányul, s amelyet az IT szakértőkkel és önkéntes hallgatókkal támogat.

ERS projekt:

Hosszabb távú és több tevékenységet magába foglaló program, melyet az IT projektvezetővel, szakértőkkel és önkéntes hallgatókkal támogat.

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2023.09.24. - 08:10:26