Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

A Magyar Tudományos Művek Tára a Budapesti Corvinus Egyetemen

A tudományos publikációs tevékenység nyilvántartásának szabályozása
Az MTMT feltöltésének új rendszere

A 3/2020 (X.6) számú A Budapesti Corvinus Egyetemen folytatott tudományos publikációs tevékenység nyilvántartásáról szóló rektori rendelkezés értelmében ezentúl a Könyvtár kijelölt kutatástámogató munkatársai végzik a tudományos teljesítmény szempontjából figyelembe vehető publikációk adatainak feltöltését és naprakész nyilvántartását az MTMT adatbázisban.

A rendelkezés a következő munkatársak, szerzők publikációira vonatkozik:
 • az Egyetemmel jelenleg foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló oktatók, kutatók, akik írásban nyilatkoztak arról, hogy az intézmény működési feltételei meglétének mérlegelése során Egyetemen lehet őket figyelembe venni (T1 leadása)
 • professor emeritusok/emeriták
 • doktorandusz hallgatók és doktorjelöltek
 • azon személyek, akik az Egyetemmel publikációs tevékenységre irányuló szerződést kötnek.

Kérjük a tisztelt szerzőket, hogy az adatfeltöltési igényeket az erre szolgáló, a könyvtár honlapján elérhető űrlapon küldjék el. Ugyanezen az űrlapon van lehetőségük oktatóinknak teljes (tudományos, oktatási) publikációs listájuk MTMT adatainak ellenőrzését kérni. Kérjük, hogy ezt jóval a határidő előtt jelezzék (lehetőleg 3-4 héttel), mivel ez aprólékos és időigényes, gyakran egyeztetéseket is igénylő munka. Ezen az űrlapon kérhetik az idézettségi adatok feltöltését is.

Egyéb, a publikációkkal és MTMT-vel kapcsolatos kérdésekre továbbra is a már megszokott csatornákon (e-mail, telefon) tudunk tájékoztatást, segítséget adni.

A könyvtáros feladatát a rektori utasítás az alábbiak szerint határozza meg: a tudományos, oktatási jellegű könyvek, könyvrészletek, folyóiratcikkek, kutatási jelentések feltöltése. Nem vonatkozik ez az absztraktokra, bármilyen MTMT szerinti kategóriába esnek is.

Nem feladata a könyvtárosnak a közérdekű, ismeretterjesztő, és nem besorolt jellegű művek adatainak, Egyéb konferenciakötet/közlemény, valamint Egyéb típusba sorolt közlemények adatainak feltöltése. Ezek rögzítéséhez a Könyvtár konzultációs lehetőségeket, tanácsadást biztosít a szerzőknek. A könyvtáros negyedévenként rögzíti az MTMT-be az egyetemi publikációkra vonatkozó, az előfizetett nemzetközi bibliometriai adatbázisokban (Web of Science, Scopus) található idéző közlemények adatait. Más forrásból összegyűjtött idéző közlemények felvitele az adatfeltöltési igényt jelző űrlapon kérhető. A szerző általi adatfelvitelhez módszertani segítséget nyújtunk tréningek, konzultációk szervezésével.
A publikációnyilvántartás új munkamenetét az oktatói közösséggel együttműködve, az igények függvényében igyekszünk folyamatosan javítani a bibliográfiai szabványok és etikai követelmények betartása mellett. Ehhez minden észrevételt, javaslatot szívesen fogadunk.

Konzultációs lehetőségek, műhelymunka

Egyetemünk oktatói számára csoportos képzési alkalmakat és személyes konzultációs lehetőséget is biztosítunk. Várjuk Önöket az alábbi időpontokban:

MTMT műhely: személyes konzultáció
Ha a csoportos alkalmak nem felelnek meg időbeosztásának, jelentkezzen személyes konzultációra!Jelentkezés
MTMT csoportos konzultációk
A 2020/21 tanév tavaszi félévében várható konzultációkJelentkezés

Kitől kérhet segítséget?

Kitől kérhet segítséget?

Intézeti és tanszéki MTMT adminisztrátorok a Budapesti Corvinus Egyetemen

Problémáival, kérdéseivel forduljon bizalommal munkatársainkhoz személyesen vagy az oktkut@uni-corvinus.hu címen! Annak érdekében, hogy igényeiket, kéréseiket ki tudjuk elégíteni és munkáinkat ütemezni tudjuk, kérjük, hogy minimum 3 nappal előre jelentkezzenek!

Intézményi megbízottNagy Zsuzsanna főigazgató,
Egyetemi Könyvtár
Intézményi adminisztrátorDemecs Éva
Egyetemi Könyvtár

Gazdaság- és Közpolitika Intézet – Demecs Éva, Bara Eszter

 • Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék – Demecs Éva
 • Gazdaságpolitika és Munkagazdaságtan Tanszék – Demecs Éva
 • Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék – Demecs Éva
 • Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék – Bara Eszter

Informatikai Intézet – Lőrinczi Erzsébet

 • Infokommunikációs Tanszék
 • Információrendszerek Tanszék
 • Számítástudományi Tanszék

Közgazdaságtan Intézet – Bara Eszter, Demecs Éva, Laluk Edina
Kommunikáció és Szociológia Intézet – Laluk Edina

 • Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék
 • Szociológia és Társadalompolitika Tanszék
 • Pszichológia és Viselkedéstudományi Tanszék

Marketing Intézet – Demecs Éva, Lőrinczi Erzsébet

 • Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék – Demecs Éva
 • Marketing-, Média- és Designkommunikáció Tanszék – Demecs Éva
 • Marketingmenedzsment Tanszék – Demecs Éva
 • Turizmus Tanszék – Lőrinczi Erzsébet

Matematikai és Statisztikai Modellezés Intézet – Bara Eszter, Demecs Éva, Vitéz Veronika

 • Matematika Tanszék – Vitéz Veronika
 • Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék – Demecs Éva
 • Statisztika Tanszék – Bara Eszter

MNB Intézet – Demecs Éva

Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet – Demecs Éva, Lőrinczi Erzsébet, Vitéz Veronika

 • Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Tanszék – Lőrinczi Erzsébet
 • Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék – Vitéz Veronika
 • Politikatudományi Tanszék – Demecs Éva
 • Világgazdasági Tanszék – Demecs Éva

Pénzügyi, Számviteli és Gazdasági Jog Intézet – Demecs Éva, Lőrinczi Erzsébet, Vitéz Veronika

 • Befektetések és Vállalati Pénzügyek Tanszék – Demecs Éva
 • Gazdaságetikai Központ – Lőrinczi Erzsébet
 • Gazdasági Jogi Tanszék – Lőrinczi Erzsébet
 • Pénzügy Tanszék – Vitéz Veronika
 • Pénzügyi Számvitel Tanszék – Vitéz Veronika
 • Vezetői Számvitel Tanszék – Vitéz Veronika

Vállalatgazdaságtan Intézet – Tóth Judit

 • Döntéselmélet Tanszék
 • Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék
 • Üzleti Gazdaságtan Tanszék

Vállalkozásfejlesztési Intézet – Tóth Judit, Lőrinczi Erzsébet

 • Agrobiznisz Tanszék – Lőrinczi Erzsébet

Vezetéstudományi Intézet – Tóth Judit

 • Családi Vállalatok Központ
 • Szervezeti Magatartás Tanszék
 • Vezetés és Kontroll Tanszék
 • Vezetés és Stratégia Tanszék
 • Vezetés és Szervezés Tanszék

Kutatóközpontok, központok – Demecs Éva, Lőrinczi Erzsébet

 • Corvinus Institute for Advanced Studies (CIAS) – Demecs Éva, Lőrinczi Erzsébet
 • Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont (REKK) – Lőrinczi Erzsébet
 • Gazdaságetika Központ – Lőrinczi Erzsébet
 • Nyelvi Központ – Lőrinczi Erzsébet
Vágólapra másolva
GEN.:2022.06.27. - 05:53:43