Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Alapképzések – Gyakori Kérdések

A Magyarországon egyedülálló képzésen megtanulhatod a mély, közgazdaságtani adatelemzési módszereket, mit tekint a közgazdaságtan érdekesnek, hogyan működik egy mesterséges gazdaság és egy gyakorlatban megvalósuló piaci modell. A megújult képzésünkön kiemelt hangsúlyt fektetünk a prezentációs technikák elsajátítására.
 • Fontos tulajdonság a kíváncsiság. Ha nem érdekel bennünket a gazdaság működése, nem vagyunk kiváncsiak a valós gazdasági kérdésekre, akkor válaszolni sem akarunk majd rájuk.
 • Kell a matematikai érzék is. A gazdaság működésének megértéséhez fontos, hogy a leendő közgazdász képes legyen megfelelő kvantitatív módszerek használatával adatokból információt „facsarni”, s a kapott eredményekből következtetést levonni. A matematika a logikus, tiszta struktúráján keresztül mind az információ adatokból való kifacsarásában, mind a következtetések levonásában fontos szerepet játszik, és akkor még nem is beszéltünk a gazdasági folyamatok megismerésében/leírásában betöltött szerepéről. 
 • Kell a szorgalom, a türelem és a tudás bővítésének igénye is. A tanulmányok második hetében nem lesz képes senki megszüntetni a zimbabwei 60000 százalékos hiperinflációt és nem tudja majd kiszámolni az optimális jövedelemadó mértékét sem. Ehhez fogalmak, módszerek, sok gondolkodás, számítások kellenek, s számos olyan képesség, amelynek kiépítése időt vesz igénybe. Ehhez szorgalomra, türelemre és tanulásra lesz szükség. 
A képzési idő 6 félév.
A képzés magyarul és angolul is indul.
Nem, a szak csak Budapesten indul.
Igen, a szak csak Budapesten indul.
Nem, csak nappali tagozat indul.
Nem, csak nappali tagozat indul.
Egy alkalmazott közgazdász minden olyan területen megállja a helyét, ahol logikus gondolkodásra, adat-elemzésre, problémamegoldó készségre és kvantitatív képességekre van szükség. Bár hallgatóink 100% százaléka továbbtanul (az elérhető mesterszakok száma jelentős), sok területen dolgoznak olyan szakemberek, akik korábban nálunk végeztek. Van, aki a GVH-nál elemez kartell tevékenységet, van, aki a Raiffeisen Banknál ad befektetési tanácsokat, van, aki újságíróként, biztosítási termékfejlesztőként, piacelemzőként, projekt-menedzserként, ingatlanpiaci szakértőként, aktuáriusként, kockázatkezelőként, oktatási szakértőként dolgozik.
A szak alap (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BSc-) fokozatú végzettséget ad, a szakképzettség megnevezése pedig közgazdász alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szakon. A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Applied Economics
180 kreditet.
Ízelítő a tantárgyakból: Többváltozós adatelemzés, Vállalati pénzügyek, Pénz-, és tőkepiac, Vállalatgazdaságtan.
Specializációk: –
Hagyományos nincs, de ha átvitt értelemben használjuk a szakmai gyakorlatot, akkor maga a szak egy nagy szakmai gyakorlat: a hallgatókat folyamatosan a megszerzett tudás alkalmazására ösztönözzük és ennél jobb “gyakorlási” lehetőség nem is kell.
A szak angol nyelvű formájára felvételiző külföldi állampolgároktól a középfokú angol nyelvtudásuk igazolását kérjük. Minimum az alábbi szintű vizsgákat fogadjuk el: 

Budapesti Corvinus EgyetemA nyelvtudás felmérését – amennyiben a hallgató nem rendelkezik a megfelelő szintű nyelvvizsgával – az Egyetem végzi online formában. Erre nincs szükség, ha a jelentkező egy alapképzési/mesterképzési szakot angol nyelven végzett, vagy ha az érettségi bizonyítványában szereplő valamennyi érettségi tantárgyat angol nyelven teljesítette.
Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
A szak 60-70%-ban elméletorientált.
 • A szak problémamegoldó fókuszú, gyakori a kiscsoportos- és a projektmunka és sok valós gazdasági problémákat dolgoznak fel a hallgatók a képzés során (pl. az amerikai elnökválasztás hogyan befolyásolja a gazdasági eseményeket).
 • Emellett mivel az adatelemzésekkel kapcsolatos ismeretek kiemelkedően fontosak, ezekben az egyetem együttműködik a KSH-val, az ottani kollégák rendszeresen oktatnak is adatelemzési tárgyakat.
 • Az itt tanuló hallgatóknak olyan lehetőségeik vannak, mint a Double degree program, amelynek keretében két egyetemet végezhetnek egyszerre a részvevők. (Például, ha valaki a Bambergi Egyetemet választja, a képzés idejéből 2 évet tölt Magyarországon, majd 1-et Bambergben – ez az angol és a magyar nyelvű képzésre is vonatkozik, de nem kötelező).
 • Külföldi részképzésre az Erasmus programmal is van lehetőség, amelyet sok hallgató igénybe is vesz, oktatóik ösztönzésére. 
A közgazdaságtan izgalmas és HASZNOS! Izgalmas, amikor mögöttes ösztönzőket keresünk, adatokból próbáljuk kifacsarni az információt, számolunk és rájövünk a megoldásra. És kimondottan hasznos javaslatot tenni a halállomány kipusztulásának megakadályozására, azállam és a piac viszonyáról gondolkodni, vagy tudni, mi áll a peso-dollár árfolyam beszakadása mögött.

A képzésen folyó oktatás megszervezésénél is az izgalmas és hasznos kifejezéseket tartottuk szem előtt. Izgalmasak lesznek a kérdések és a felhasznált oktatási módszerek, és hasznosak a fogalmak, számítások, csoportmunkák, projektek, szoftverek, prezentációk.
Valljuk, hogy csak az alapos tudás vezet sikerre, ezért olyan szakembereket képzünk, akik az elemző és kutató munkában magas szintű alapozó elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában önálló, kreatív gondolkodásra, kiemelkedő teljesítményre képesek, és egyben kellően felkészültek ahhoz, hogy tanulmányaikat akár doktori képzésben folytassák.

A szak egyedül a Corvinus Egyetemen indul. Elvégzésével mesterfokozatot szerez, ezért a képzési idő 10 félév. 

Ha a leendő hallgató 
 • szereti a matematikát, és hiszi, hogy az nem csak szép, de hasznos is;
 • ha nem ijed meg a kihívásoktól, és bízik magában;
 • ha a tudásért szívesen dolgozik, és ezt a munkát nem áldozatnak, hanem befektetésnek tekinti

Olyan hallgatókat várunk,

 • akik szeretik a matematikát, akiknek nem idegen az analitikus gondolkodásmód
 • akiket kifejezetten érdekelnek a társadalmi-gazdasági és pénzügyi problémák, és ezek megértésére, megoldására hajlandók időt és energiát szánni
 • akik nem gondolják, hogy a logikai, matematikai absztrakció és érvelés, valamint a gazdasági élet mindennapos jelenségei két külön világ

A végzettségi szint: Mesterfokozat (MSc)
A szakképzettség hivatalos elnevezése: okleveles közgazdász gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés szakon
Nagyon sok helyen: a gazdaságirányításban, nagyvállalatoknál, bankoknál, nemzetközi szervezeteknél, az akadémiai világban.

Néhány konkrét példa: végzett hallgatóink elhelyezkedtek az NGM-ben, a GVH-ban, az MNB-ben, az OTP-nél, a KHB-nál és az MKB-nál, a Magyar Telekomnál, a MOL-nál, a Morgan Stanley-nél és oktatók a Harvardon, a Princeton Egyetemen, az LSE-n, Oxfordban.
Például kockázatelemző, gazdaságmodellező, gazdasági vezérigazgató, banki szakember, gazdasági újságíró, PhD hallgató itthon és külföldön egyaránt, és még sok egyéb, szinte minden.
Jelenlegi specializációink: Gazdaságmatematika, Pénzügy-matematika
Többek között mikro- és makroökonómiát, analízist, valószínűségszámítást, nemzetközi gazdaságtant, vállalati pénzügyeket, numerikus pénzügyeket, játékelméletet, többváltozós statisztikai modelleket.
Igen.
Nem, a szak csak Budapesten indul.
Igen.
Nem, csak nappali tagozat indul.
Nem, csak nappali tagozat indul.
300 kreditet.
A szak tanterve letölthető innen.
Mintegy 210 kreditnek megfelelő tárgyat, ez körülbelül 35-40 tárgyat jelent.
A specializációk tárgyaival együtt mintegy 90 kreditnek megfelelő tárgyat, ez körülbelül 20 tárgyat jelent.
Nincs.
Jelenleg nincsenek.
A mesterfokozat megszerzéséhez
 • angol nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga vagy államilag elismert, felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél, és
 • egy másik élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga vagy államilag elismert, felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
Inkább elméletorientált, de gyakorlati tudás szerzése is lehetséges.
Hallgatóink egy része a felsőbb évfolyamokon dolgozik, ennek révén gyakorlati tapasztalatot is gyűjt. Az oktatók kifejezetten szeretik, ha diákjaikat bevonhatják olyan munkákba, amelyekre megbízásokat az egyetemen kívüli világból kapják.
A szakon, illetve jogelődjén végzett pénzügyminiszter, tőzsdeelnök, bankelnök, harvardi, oxfordi professzor, vezető közgazdász az EU-ban, az IMF-ben, a Világbanknál, hazai és multinacionális nagyvállatok vezetője stb.
Hasonló képzés Magyarországon még nem indult, nincsenek versenytársaink.
Egyáltalán nem nehéz. A szak jogelődjén végzett hallgatók kivétel nélkül elhelyezkedtek a szak elvégzését követő rövid időn belül.
A szakon célja, hogy megismertesse az üzlet működését és a legfontosabb üzleti informatikai rendszereket, felkészítse a hallgatókat az informatikai fejlesztések megvalósítására és működtetésére. A képzésen üzleti és informatikai tudás és szemléletmódot szerezhető, amivel a hallgató kulcsszerephez juthat az innovatív digitalizációs projektekben.
Ha nem csak az informatika és a programozás, hanem a gazdasági folyamatok is az érdeklődés középpontjában állnak. Az informatikai-technikai készségek és érdeklődés mellett a jó elemző és kommunikációs képesség megléte is szükséges. A leendő gazdaságinformatikusok az üzleti folyamatok és az informatika határterületén dolgoznak majd, mindkét területen jártasnak kell lenniük. Emiatt fontos, hogy ne csak műszaki érdeklődésük legyen, hanem képesek legyenek az informatika emberi oldalának sokszínű megértésére: a vállalatnál dolgozó munkatársak, az általuk működtetett üzleti folyamatok igényeinek megértésére, a vásárlói elvárások értelmezésére, az informatikai fejlesztési projektek szervezési és irányítási feladatainak elvégzésére. Gazdálkodási, kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységeket támogatnak majd munkájukkal, így fontos a gazdasági és menedzsment szakterületek felé való nyitottság is.
A képzés ideje 7 félév.
Igen.
Nem, a képzés csak Budapesten indul.
Igen, a képzés csak Budapesten indul.
Nem.
Igen.
Gazdaságinformatikusként a hallgatók rengeteg lehetőség közül válogathatnak: hazai és nemzetközi vállalatoknál üzleti rendszerek fejlesztőjeként, rendszertervezőként, üzleti intelligencia vagy gazdasági alkalmazások specialistájaként is elhelyezkedhetnek. Az informatikai szakemberek iránti igény folyamatosan növekszik, a hallgatók már a tanulmányaik alatt jó álláslehetőségeket találnak, és akár nemzetközi karriert is indíthatnak. A végzettek magas kezdőfizetéssel, 1-2 hónapon belül biztosan el tudnak helyezkedni.
A szak alap (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BA-) fokozatú végzettséget ad, a szakképzettség megnevezése pedig gazdaságinformatikus.
210 kreditet.
Szoftver-technológia, Bevezetés az E-sportba, Üzleti intelligencia, SAP nagyvállalati megoldások, A mesterséges intelligencia alapjai
Ezen a szakon nincsen specializáció.
Igen, van. A szakmai gyakorlat egyéni vagy csoportmunkában erre alkalmas szervezetnél vagy a felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesítendő legalább nyolc hétig tartó, 320 igazolt munkaórát tartalmazó projekt-struktúrájú gyakorlat.
Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.
A szak orientációja kiegyensúlyozott (40-60%).
A corvinusos képzés erőssége az informatikai és üzleti oldal ismereteinek ideális integrációja és színvonalas oktatása. A hallgatók a legmagasabb színvonalú üzleti képzésből meríthetnek, megismerkednek a nélkülözhetetlen, innovatív üzleti alkalmazásokkal, és gyakorlatias formában készülhetnek fel az üzleti igények informatikai megoldásainak kidolgozására. Ebben nagy szerepet kapnak a nemzetközi informatikai piacon meghatározó szereplők, mint piaci partnerek bevonása, legkorszerűbb technológiák és fejlesztési irányok folyamatos beépítése. A hallgatók kiválóságát segítik elő a vállalatok bevonásával folyó hallgatói projektmunkák, kiterjedt szakmai gyakorlati rendszer partnerségben élenjáró cégekkel, a nemzetközi kutatási projektekbe való bekapcsolódás lehetősége. Európai szinten is egyedülálló, hogy hallgatóink nemzetközi esettanulmány versenyeken is részt vehetnek, és színvonalasan szerepelnek.
Egy megújult integrált alapszak, hazai és nemzetközi üzleti karrierre készülőknek. A kereskedelem és marketing, turizmus-vendéglátás, emberi erőforrások és vidékfejlesztési agrármérnök alapszakok helyett is ezt a szélesebb fókuszú képzést kínáljuk, rengeteg specializációval. Így egy 18 évesnek nem kell elköteleznie magát egy szakma mellett, másodévesként pedig eldöntheti, hogy például a marketing, HR, a turizmus területén, esetleg digitalizációs vagy fenntarthatósági szakemberként, vagy akár saját vállalkozásban képzeli el jövőjét.
A szak előnye, hogy a munkáltatók a minőségi általános üzleti képzésen végzetteket magasabb fizetésekkel várják, kiemelkedőnek tartják a sokoldalúságukat, a nyitottságukat, az együttműködési és kommunikációs képességüket. Azoknak ajánljuk, akik üzleti vállalkozásnál képzelik el a karrierjüket, és szeretnek emberekkel foglalkozni, szervezni, átlátni a folyamatokat.
Neked szól, ha egy üzleti vállalkozásnál képzeled el a karrieredet, ha szeretsz emberekkel foglalkozni, szervezkedni, átlátod a folyamatokat. Ha jó problémamegoldó vagy és kiemelkedően kommunikálsz, itt a helyed!

Elsősorban az üzleti élet iránt érdeklődő, jó matematikai alapokkal, illetve anyanyelvi és idegen nyelvi készségekkel rendelkező hallgatóknak ajánljuk a szakot. Ha nyitott vagy a fejlődésre – a szak oktatói partnereid lesznek a készségfejlesztésben a következők terén: a kommunikációs képességek, csoportmunka, komplex gondolkodás, információgyűjtés és – elemzés, problémamegoldás, tudás gyakorlati alkalmazásának képességére.
A képzési idő 7 félév.
A képzés magyar és angol nyelven is indul.
Igen.
Igen.
Nem.
Igen.
A szakismereteiket 22 kötelező tantárggyal alapozzák meg a hallgatók, amelyek 108 kreditet, körülbelül a képzés felét tesznek ki. Ezt pedig választásuk szerint egészíthetik ki a specializáció(k) tantárgyaival és a különböző választhatókkal.
A szakon 12 kredit szabadon választható tárgy felvétele kötelező (ez jellemzően 4 tantárgyat jelent), de ez az érték, a hallgatói döntések mentén akár 42 kreditet (akár 14 tárgyat is elérhet).
A munka világát választó végzőseink az üzleti élet bármely területén elhelyezkedhetnek: a pénzügyes pozícióktól a marketinges vagy HR-es feladatkörökig, a tanácsadástól a projektmenedzsmentig szabadon választhatnak a munkaerőpiaci lehetőségekből.

A frissdiplomások közül sokan helyezkednek el bankoknál, biztosító társaságoknál, technológiai és tanácsadó cégeknél, és multinacionális nagyvállalatoknál. Mindemellett a gazdag specializációs kínálat lehetővé teszi, hogy az alapszakkal egy marketinges vagy emberi erőforrás menedzsment karrierre is készen állj, a turizmus-vendéglátás vagy az agrobiznisz területén helyezkedj el – vagy akár saját vállalkozást alapíts!
A szak alap (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BA-) fokozatú végzettséget ad, a szakképzettség megnevezése pedig közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon.
A szakon összesen 210 kreditet kell teljesíteni.
Ízelítő a tantárgyakból: Vállalatgazdaságtan, Vállalati Pénzügyek, Vezetői számvitel, Stratégiai kommunikációs készségek, Döntési technikák, Globális hatalmi viszonyok.
Az új struktúrában egy specializáció egy félévben koncentrálódik, így a képzés 5-6. félévében, mindkét félévben kínálunk specializációkat. Egy hallgató így az 5-6. félévben akár két specializációt is el tud végezni (akik pedig egy specializációt végeznek, ők a másik félévben külföldi féléven vagy választható tárgyakból teljesítik a szükséges krediteket).

A specializációs kínálatot és kibővítettünk és megújítottunk, hogy mindenki megtalálja benne az érdeklődésének megfelelő elmélyülési lehetőségeket – így Budapesten ezen specializációk közül választhattok: üzleti digitalizáció; strategic analysis (angol nyelven); értékteremtő folyamatok menedzsmentje; vállalkozási, fenntarthatósági menedzsment; vállalat- és gazdaságelemzés; gazdasági jog; közcélú és nonprofit szervezetek menedzsmentje; digitális marketing; marketingmenedzsment; élménytervezés a turizmusban; turisztikai szolgáltatások menedzsmentje; adatvezérelt HR rendszerek; tehetségmenedzsment; agrobiznisz.

A Székesfehérvári campusunkon a csak itt elérhető sportgazdaságtani specializáció mellett a vállalkozási, az agrobiznisz és a tehetségmenedzsment specializációk indítását tervezzük. 

Szeretnénk a levelező formában nálunk tanuló hallgatóknak is biztosítani a specializálódás lehetőségét elsősorban marketing, tehetségmenedzsment, értékteremtő folyamatok menedzsmentje vagy gazdasági jog területeken.

Az angol nyelvi képzési formában nincsenek specializációk, ott a komplex, sokirányú tárgykínálatot a választható tárgyak, illetve a külföldi cserefélév, illetve a kettős diploma lehetősége színesíti
Igen, minden szakunkon! A tárgyaid abszolválása után a sikeres diploma megszerzéséhez a szakdolgozat és a szakmai gyakorlat egyaránt szükséges.
A szakon rengeteg módon szerezhetsz gyakorlati tudást, ebből egy rövid ízelítő:
 • vendégelőadóink között nagy cégek és kis startupok vezetői, szakemberei is gyakran megfordulnak, így a tanterembe „házhoz jön” a vállalati élet
 • bizonyos tantárgyak keretei között lehetőség van vállalatlátogatásra, terepmunkára is, máshol esettanulmányokon, szimulációkon keresztül találkozhattok valós problémákkal
 • különleges projekttárgyakat terveztünk Nektek, ahol egy féléves komplex, a gyakorlatnak megfelelő probléma kapcsán sajátíthatod el az üzleti tervezés, a projektmenedzsment vagy a vállalkozásindítás alapjait
 • a 7. félévben 12 hetes kötelező szakmai gyakorlaton vesznek részt hallgatóink, ahol az addig tanultakat munkakörnyezetben alkalmazhatják
 • ha még szorosabb, mindennapi kapcsolatot szeretnél a munka világával, jelentkezhetsz a székesfehérvári képzési helyünkön induló duális képzési formára is
Sok hallgatónk végzi a szakmai gyakorlatát a következő cégeknél:
 • technológiai cégek: GE, IBM, T-Systems, Vodafone
 • bankok: OTP, K&H, CIB, Raiffeisen, Erste 
 • tanácsadó cégek: PricewaterhouseCoopers, Ernst&Young, IFUA Horváth & Partners, KPMG, Deloitte
 • olyan magyar multik, mint a MOL vagy a Richter
 • és nagy multik, mint a L’Oreal, a Henkel vagy a Bosch 
Mindemellett lehetőségetek lesz szakmai gyakorlatra a 
 • a marketing és média világában – például: MediaCom, AC Nielsen
 • a turizmus és vendéglátás világában – például: Accor-Pannonia Hotels, Gerbeaud Gasztronómia, Aquaworld 
 • vagy az emberi erőforrás menedzsment terén – például: Hardon Talent Center
A szak angol nyelvű formájára felvételiző külföldi állampolgároktól a középfokú angol nyelvtudásuk igazolását kérjük. Minimum az alábbi szintű vizsgákat fogadjuk el: 

Budapesti Corvinus Egyetem 
A nyelvtudás felmérését – amennyiben a hallgató nem rendelkezik a megfelelő szintű nyelvvizsgával – az Egyetem végzi online formában. Erre nincs szükség, ha a jelentkező egy alapképzési/mesterképzési szakot angol nyelven végzett, vagy ha az érettségi bizonyítványában szereplő valamennyi érettségi tantárgyat angol nyelven teljesítette.
Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
A szak gyakorlatorientált.

Ez nem csupán hivatalos besorolásként igaz a szakra, hanem az új tanterv kötelező tárgyainak oktatás során, a készségfejlesztő és projekt tárgyakban, illetve a gyakorlatias szaktudást adó specializációk fejlesztésében egyaránt szem előtt tartottuk.
Katona Bence, Hiventures vezérigazgató
Nálunk akár két specializációt is elvégezhetsz ezen a szakon, azaz két szakma alapjait is elsajátíthatod és ezt az okleveledben is feltüntetjük.

A legmodernebb gyakorlatorientált képzést nyújtjuk készségfejlesztő és projekttárgyakkal – a Corvinus hagyományosan alapos módszertani-elméleti felkészítése mellett.

Kifejezetten a készségfejlesztésre fókuszálunk a „Személyes és tanulási készségek” és a „Stratégiai kommunikációs készségek” új tárgyainkban.

Gyakorlati problémákkal sok tárgyunkban találkozol majd, de a három projekttárgyunkban minden addig megszerzett tudásodat hasznosíthatod majd a komplex problémamegoldás során: „Stratégiai és üzleti tervezés”, „Egyedi projektek vezetése”, „Vállalkozásindító üzleti koncepció”

Az új tanterv rugalmasságának köszönhetően most minden eddiginél könnyebb lesz külföldi cserefélévre menni! Sőt, a képzés alatt akár még egy extra diplomát is szerezhetsz, például a KEDGE Business School kettős diploma programjában.

A pályakezdő gazdálkodási és menedzsment alapszakosok nagyon gyorsan, a diploma kézhezvétele után átlagosan 1,5 hónap alatt elhelyezkednek.
Megtanulhatod, hogyan működik a tömegmédia és az újmédia, miként kell alkalmazni a kommunikációs stratégiákat, melyek a hatékony médiatervezési módszerek. A hallgatók valós projekteken dolgoznak, a munkaerőpiacra ezzel a gyakorlati portfólióval lépnek ki.
A társadalomtudományok, ezen belül a társadalmi kommunikációs folyamatok és a média iránti érdeklődés alapfeltétel. Képzésünk nagy hangsúlyt fektet a jövő készségeinek fejlesztésére, így a kritikai gondolkodásra, a proaktivitásra, a kreatív problémamegoldásra, a komplex vezetői képességekre. Projektszemléletű, gyakorlatias oktatásunk a kommunikatív, jövőre nyitott jelentkezőket várja sokféle kihívással.
A képzés ideje 6 félév.
A képzés angol és magyar nyelven indul.
Nem, a szak csak Budapesten indul.
Igen, a szak csak Budapesten indul.
Nem, csak nappali tagozat indul.
Nem, csak nappali tagozat indul.
A végzett hallgatók főként ügynökségi (kommunikációs, marketingkommunikációs, médiaügynökségi) területekre orientálódnak, emellett a for- és non profit szervezetek, üzletfejlesztő és tréningvállalkozások, valamint tömegkommunikációs médiumok (print, rádió, TV) és online médiaplatformok, kiadók fogadják őket. A DPR friss adatai szerint a Corvinus mesterszakán végzettek átlagosan egy hónap alatt tudnak elhelyezkedni, a Corvinusos diploma pedig komoly fizetésbeli előnyt jelent rövid és hosszútávon egyaránt.
A szak alap (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BA-) fokozatú végzettséget ad, a szakképzettség megnevezése pedig okleveles kommunikáció- és médiaszakértő.
120 kreditet.
Ízelítő a tantárgyakból: Stratégiai kommunikáció, Médiagazdaságtan, Vizuális és virtuális kommunikáció, Adatújságírás, Digitális platformok és műfajok, Kríziskommunikáció. 

Specializációk: Digitális közélet specializáció, Szervezeti kommunikáció specializáció.
Igen, minden szakunkon! A tárgyaid abszolválása mellett a diploma megszerzéséhez a szakdolgozat elkészítése és a szakmai gyakorlat elvégzése egyaránt szükséges.
A szak angol nyelvű formájára felvételiző külföldi állampolgároktól a középfokú angol nyelvtudásuk igazolását kérjük. Minimum az alábbi szintű vizsgákat fogadjuk el: 
Budapesti Corvinus EgyetemA nyelvtudás felmérését – amennyiben a hallgató nem rendelkezik a megfelelő szintű nyelvvizsgával – az Egyetem végzi online formában. Erre nincs szükség, ha a jelentkező egy alapképzési/mesterképzési szakot angol nyelven végzett, vagy ha az érettségi bizonyítványában szereplő valamennyi érettségi tantárgyat angol nyelven teljesítette.
Szakonként eltérő.
A szak orientációja kiegyensúlyozott (40-60%).
A Diplomás Pályakövető Rendszer legfrissebb adatai alapján a Corvinus Kommunikáció- és médiatudomány alapszakán szerzett diploma 64%-os többletjövedelmet eredményez a szakmai pályán.

A kommunikációs orientáció mellett közgazdaságtudományi és pszichológiai alapokat is kapnak a Corvinuson a hallgatók, illetve szakmai gyakorlati helyek széles skálája és külföldi részképzési lehetőségek is a rendelkezésükre állnak.

Emellett jó a közösség, segítőkészek az oktatók és egy fiatalosan lendületes és friss gondolkodásmódot sajátíthatsz, illetve mélyíthetsz el itt. 
Az itt végzettek 15 százalékkal többet kerestek a legutolsó DPR AAE adatok
szerint kezdőként (1-1,5 év után), mint az ugyanezt a szakot végzettek országos átlagban.
Ez a szak felkészít arra, hogy a jövőben – itthon vagy külföldön – egy multinacionális cégnél építsd ki karrieredet, akár már az egyetem éveid alatt.

Nemzetközi gazdálkodás szakon megtanulod mindazt, amit egy üzletembernek tudnia kell, továbbá azt is, megszerzett tudásoddal hogyan lehet magabiztosan és otthonosan mozogni nemzetközi üzleti környezetben, multikulturális közegben.
Míg más szakokon a nemzetköziség csak áttételesen, egy-egy tantárgyon belül kerül elő a nemzetközi üzleti életből kiemelt vállalati példákon, eseteken keresztül; addig a Nemzetközi gazdálkodás szakon az áll a központban. Megismered majd a nemzetközi gazdasági rendszer működését, a multinacionális vállalatokat és azokat a technikákat és fogásokat, amelyek szükséges részeit képezik a sikeres nemzetközi üzleti karrierednek. Például nemcsak marketinget fogsz tanulni nemzetközi példákkal, hanem nemzetközi marketinget, ahol nagy hangsúlyt fektetünk az eltérő kultúrájú piacokon alkalmazandó praktikákra. Más szakon egyáltalán nem foglalkoznak a nemzetközi üzleti élet legfontosabb jellemzőjének, a kulturális különbségeknek a témájával.

A hagyományos oktatástól eltérően Nemzetközi gazdálkodás szakon nemzetközi példákon keresztül, valós üzleti helyzetek és problémák megoldásával sajátíthatod el a tananyagot – interaktív órákon, gyakorlatorientáltan, csoportokban együttműködve, kiváló oktatók és cégvezetők segítségével. A képzés angol nyelven folyik és lehetőséget nyújt további 9 idegen nyelv elsajátítására az oktatás keretein belül.
Miután ez a szak a nemzetközi üzleti karrierre készít fel, elsősorban olyan jelentkezőket várunk, akik nyitottak más kultúrákra, azok eltérő szokásaira, valamint nemzetközi környezetben képzelik el a karrierjüket (akár itthon, akár külföldön). Továbbá szeretnének multikulturális közegben tanulni és dolgozni; szívesen kommunikálnak már most is angolul (akár más idegen nyelven is) és érdeklődnek a nemzetközi üzleti folyamatok iránt.
A képzési idő 8 félév.
A képzés csak angol nyelven indul.
Nem, a képzés csak Budapesten indul.
Igen, a képzés csak Budapesten indul.
Nem, csak nappali tagozat indul.
Nem, csak nappali tagozat indul.
Multinacionális vállalatok hazai vagy külföldi leányvállalatainál logisztikai, külkereskedő, marketing, pénzügyi, tanácsadói és más pozíciókban – általában olyan munkakörökben, ahol hangsúlyos elem a nemzetköziesség. Sokan önálló vállalkozást indítanak. A tapasztalatok szerint végzett hallgatóink rövid időn belül vezetői pozícióba kerülnek.
A szak alap (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BA-) fokozatú végzettséget ad, a szakképzettség megnevezése pedig közgazdász nemzetközi gazdálkodás alapképzési szakon, angol megfelelője: Economist in International Business.
180 tanulmányi kredit + 60 kredit: 30 külföldi gyakorlat/tanulmányok és 30 kredit szakmai gyakorlat
Ízelítő a tantárgyakból: Cross-Cultural Management (Kultúraközi menedzsment), Global Markets and Players (Nemzetközi piacok és szereplőik), International Business Protocol & Negotiation Skills (Nemzetközi üzleti protokoll és tárgyalástechnika), Serving International Customers (Nemzetközi ügyfelek kiszolgálása), Digital Technologies in Business (Digitális technológiák az üzleti életben), Project: Concluding International Trade Deals (Projekt: Nemzetközi kereskedelmi szerződés kötése), Solving Strategic Problems (Stratégiai problémák megoldása), Developing Professional Skills (Szakmai készségek fejlesztése)
Specializációk: Global Supply Chain Management (Globális Ellátási Láncok Menedzsmentje), Global Economy & Business (Globális Gazdaság és Üzlet), Business Venture & Start-Up Management, Global Markets and Marketing.
Igen, minden üzleti szakunkon! A tárgyaid abszolválása után a sikeres diploma megszerzéséhez a szakdolgozat és a szakmai gyakorlat egyaránt szükséges. Ezen a szakon a féléves szakmai gyakorlatodat külföldön is végezheted. Így, ha a kötelező nemzetközi féléveden is vállalatnál akarsz dolgozni, akár egy teljes év nemzetközi szakmai gyakorlatot is szerezhetsz.
Magyarországon érettségizett jelentkezőinknek „formális” nyelvi előkövetelményt nem támasztunk, azaz nem kell nyelvvizsgával rendelkezned. Abból indulunk ki, hogy ha erre a szakra jelentkezel és mindent angolul fogsz tanulni, akkor jó nyelvtudással rendelkezel.

A szakra felvételiző külföldi állampolgároktól a középfokú angol nyelvtudásuk igazolását kérjük. Minimum az alábbi szintű vizsgákat fogadjuk el:

Budapesti Corvinus Egyetem 
A nyelvtudás felmérését – amennyiben a hallgató nem rendelkezik a megfelelő szintű nyelvvizsgával – az Egyetem végzi online formában. Erre nincs szükség, ha a jelentkező egy alapképzési/mesterképzési szakot angol nyelven végzett, vagy ha az érettségi bizonyítványában szereplő valamennyi érettségi tantárgyat angol nyelven teljesítette.
A diploma megszerzésének feltétele két szakmai középfokú (B2) nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány, oklevél. Ebből az egyik kiváltható egy általános felsőfokú (C1) komplex általános nyelvvizsgával.
A szak döntő mértékben az üzleti élet részét képező feladatok és problémák megoldására készít fel, tehát erősen gyakorlat központú. Emellett hallgatóink megtanulják azokat az elméleteket is, amelyek egy egyetemi szintű képzés részét képezik és amelyekre építeni fogsz, ha mesterképzésen akarsz továbbtanulni akár Magyarországon, akár külföldön.
A képzési program és a tanulási folyamat jelentősen eltér a magyarországi, alapvetően tudás-átadásra összpontosító gyakorlattól, és sokkal jobban fókuszál az üzleti életben szükséges, kreatív feladatmegoldásra és problémamegoldó szemléletre. A tanulás központjában projektek állnak, hallgatóink azokon keresztül szerzik meg szakmai tudásukat és készségeiket. A tantárgyak keretein belül a hallgatók teamekben együttműködve dolgoznak egy-egy üzleti problémán – az első félévekben egyszerűeken, a későbbiekben egyre összetettebbeken. A képzésben vállalatok és vállalati szakemberek is részt vesznek. Ez egészen más tanulási élményt nyújt hallgatóink számára, hogy a „majd meglátod, ez mire lesz jó, ha elkezdesz dolgozni” szemlélet helyett az itt megszerzett tudást és készségeket azonnal kipróbálhatják, tesztelhetik, valós üzleti helyzetekre alkalmazva. A tanár-diák kapcsolat is átalakul, és mentor-gyakornok kapcsolattá válik a félévek előrehaladtával. Tanulmányaik alatt hallgatóink egyrészt megtanulnak több, a nemzetközi üzleti életben nélkülözhetetlen tudáselemet, mint pl. a vállalatok nemzetközi üzleti tevékenységének jellemzőit, nemzetközi menedzsmentet, a marketing nemzetközi üzleti sajátosságait, ugyanakkor megtanulnak tárgyalni, multikulturális teamben dolgozni, hatásosan prezentálni, s megtanulják az üzleti viselkedés nemzetközi szabályait a gyakorlatban.  

A szakon hallgatóink a 6. vagy a 7. félévben nemzetközi gyakorlatot szereznek külföldön – vagy egy partnerintézményben tanulva, vagy egy cégnél dolgozva. Ez a tapasztalat összehasonlíthatatlan előnyt jelent később az elhelyezkedés során és a sikeres karrierindításban.
Megtanulhatod hogyan kell eligazodni a gyorsan változó nemzetközi viszonyokban, megismerheted a nemzetközi szervezetek működését és hogy milyen gazdasági, politikai hatása van egy-egy diplomáciai döntésnek.
Neked szól, ha barátaid, családtagjaid között te vagy a közvetítő, kapcsolatteremtő vagy te rendezed el a vitás ügyeket. Ha szeretsz nyelvet tanulni és érdekel a külügyi karrier, diplomácia, politika és külgazdaság, más országok kultúrája, szerepe a nemzetközi rendszerben, akkor itt a helyed!
A képzési idő 6 félév.
A képzés magyarul és angolul is indul.
Nem, a képzés csak Budapesten indul.
Igen, a képzés csak Budapesten indul.
Nem, csak nappali tagozat indul.
Nem, csak nappali tagozat indul.
Közszférában, külügyi területen, nemzetközi szervezeteknél, civil szervezeteknél, bármely kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal bíró vállalatnál nemcsak Magyarországon, hanem Közép-Kelet-Európa más országaiban is.
A szak alap (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BA-) fokozatú végzettséget ad, a szakképzettség megnevezése pedig nemzetközi kapcsolatok szakértő.
120 kreditet.
Ízelítő a tantárgyakból: Nemzetközi politikai viszonyok, Civilizációtörténet, Az EU aktuális kérdései, Biztonságpolitika, Társadalom és politikai földrajz, USA-tanulmányok
Specializációk: Európai integráció specializáció, Geopolitika specializáció.
Igen, minden szakunkon! A tárgyaid abszolválása után a sikeres diploma megszerzéséhez a szakdolgozat és a szakmai gyakorlat egyaránt szükséges.
A szak angol nyelvű formájára felvételiző külföldi állampolgároktól a középfokú angol nyelvtudásuk igazolását kérjük. Minimum az alábbi szintű vizsgákat fogadjuk el:

Budapesti Corvinus Egyetem A nyelvtudás felmérését – amennyiben a hallgató nem rendelkezik a megfelelő szintű nyelvvizsgával – az Egyetem végzi online formában. Erre nincs szükség, ha a jelentkező egy alapképzési/mesterképzési szakot angol nyelven végzett, vagy ha az érettségi bizonyítványában szereplő valamennyi érettségi tantárgyat angol nyelven teljesítette.
Szakonként eltérő.
A szak orientációja kiegyensúlyozott (40-60%).
A Magyarországon legnagyobb hagyományokkal bíró, több mint ötven éve indult szakon a nemzetközi jog, a nemzetközi gazdaságtan, nemzetközi politikatudomány és diplomáciatörténet hazai kiemelkedő oktató tanítanak. Rendszeresen előadásokat és szemináriumi foglalkozásokat tartanak a nemzetközi szervezetek (EU, UNICEF, IOM, UNHCR, stb.) képviselői.
Az itt végzettek 16 százalékkal többet keresnek (átlag kezdő fizetésük 698 597 Ft) kezdőként (1-1,5 év után), mint az ugyanezt a szakot végzettek országos átlaga.
Megtanulhatod a vállalati gazdálkodás alapelveit, a hazai és nemzetközi adózási, számviteli szabályokat.
Azokat a hallgatókat várjuk, akik érdeklődnek a pénzügyi világ összefüggései és legújabb trendjei iránt, szeretnék megérteni a FinTech forradalom hátterét vagy szeretnék megtanulni alkalmazni nemzetközi számviteli standardokat, illetve átlátni a vállalatok, intézmények pénzügyi és számviteli folyamatait. Annak érdemes a szakot választani, aki szilárd kvantitatív ismeretekkel rendelkezik, szívesen dolgozik adatokkal, számokkal, elemző szemléletű, szeret a dolgok mélyére látni, de igényli azt is, hogy a rendszer egészét is átlássa, valamint képes arra, hogy meglátásait, eredményeit érthetően kommunikálja. Értékeljük, azokat a diákokat, akik nyitottak az új gondolatokra és újszerű megoldásokra, a sémákat eszközöknek tekintik, de nem félnek új, saját megközelítéseket alkalmazni.

A képzési idő 7 félév.
Igen.
Igen.
Igen.
Nem.
Igen.
A szak felkészít külföldi és hazai karrierre, az üzleti és az akadémiai pályán egyaránt.
Hallgatóink elsősorban pénzügyi és számviteli mesterprogramokon folytatják tanulmányaikat, akik pedig a munkavilágát választják, jó eséllyel pályáznak kis-közép, és multinacionális vállalatok, befektetési bankok, kereskedelmi bankok, könyvvizsgáló-, adó- és üzleti tanácsadó cégek, valamint a felügyelő szervek és a gazdaságpolitika meghatározó intézményeihez a következő pozíciókra: pénzügyi elemző, tervező, modellező, értékelő, kockázatkezelő, könyvelő, könyvvizsgáló, kontroller, adótanácsadó.
A szak alap (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BA-) fokozatú végzettséget ad, a szakképzettség megnevezése pedig közgazdász pénzügy és számvitel alapképzési szakon.
180+30 kreditet.
Ízelítő a tantárgyakból: Vállalati pénzügyek, Adózási alapok, Pénzügyi számvitel, Vállalatértékelés, Hitelintézeti számvitel.
Specializációk: Pénzügy, Számvitel (mérlegképes könyvelői képesítéssel)
Igen, minden szakunkon! A szakmai gyakorlat egy félév, minimum tizenkettő hét összefüggő gyakorlat a felsőoktatási intézmény tantervében meghatározottak szerint. A tárgyak abszolválása után a sikeres diploma megszerzéséhez a szakdolgozat és a szakmai gyakorlat egyaránt szükséges.
Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
A képzés 60-70%-ban gyakorlatorientált.
A fő célunk, hogy hallgatóink mély elméleti és széleskörű gyakorlati ismeretekkel fejezzék be a tanulmányaikat. A tehetséggondozó programok, mint a szakkollégiumok, diák szakmai szervezetek vagy a Speciális Pénzügyi Matematika program azokat a hallgatókat várják, akik még mélyebb elméleti tudás érdekében hajlandóak további energiát a tanulmányaikba fektetni. 

A szak elvégzése biztosítja a mérlegképes könyvelő tudás megszerzését, és – a szabályozás hatálybalépésétől függően – specializációtól függően a teljes vagy részleges vizsgafelmentést, valamint a nemzetközi szakmai szervezetek, mint az ACCA és CFA, ismeretanyagának 70%-os elsajátítását, illetve az ACCA képzettség esetén az ennek megfelelő vizsga alóli mentesítést.

Az egyetem Pénzügyi Laboratóriumában (FinLab) Bloomberg és Reuters hozzáférésen keresztül a nemzetközi pénzügyi piacok is elérhetőek. Így hallgatóink nemcsak elméletben, hanem valós példákon keresztül is betekinthetnek a tőzsdei ügyletek, kockázati tőkebefektetések, portfólió optimalizálás, M&A tranzakciók kérdéseibe, gyakorlati adatokon keresztül végezhetnek önállóan cégértékelést, vagy használhatják fel a rendelkezésre álló adatokat pénzügyi kimutatások összeállításához vagy alkalmazhatják azokat egy-egy könyvvizsgálati feladat elvégzéséhez. 

Az intézet kiterjedt külföldi kapcsolatai segítségével az érdeklődő hallgatókat rendszeresen visszük nemzetközi konferenciákra, ahol a pénzügyek, a számvitel és az adózás aktuális kérdéseiről tanulhatnak.
Széleskörű vállalati kapcsolatainknak köszönhetően, a vállalati partnerek intenzíven bekapcsolódnak az oktatásba.
Ezen a szakon megtanulhatod, mit kell tudni különböző országok politikai rendszereiről és a magyar politikáról, hogyan születnek meg a kormányzati és a parlamenti döntések, milyen tényezők alakítják a választói magatartást, kik a legfontosabb politikai gondolkodók, melyek a kurrens elméletek, és hogyan kell megírni egy interpellációt, helytállni egy vitában vagy megtervezni egy politikai kampányt.
Elsősorban értékrendjükben és gondolkodásukban nyitott, a hazai és a nemzetközi politikai döntések hátterét és összefüggéseit megérteni akaró, a közügyek iránt érdeklődő, önmagukat írásban és szóban választékosan kifejezni, véleményüket pedig képviselni tudó, szívesen vitatkozó, tájékozott hallgatókat várunk.
A képzési idő 6 félév.
Igen.
Nem, a szak csak Budapesten indul.
Igen, a szak csak Budapesten indul.
Nem, csak nappali tagozat indul.
Nem, csak nappali tagozat indul.
A hallgatók többsége mesterszakokon tanul tovább. A végzettek politikai elemzőként, közvéleménykutatóként, politikai újságíróként, vagy pártoknál, civil szervezeteknél, állami, önkormányzati és EU-s intézményekben tanácsadói, politikai kommunikációs munkatársi pozícióban helyezkedhetnek el.
A szak alap (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BA-) fokozatú végzettséget ad, a szakképzettség megnevezése politológus (angol megfelelője Political Scientist).
180 kreditet.
Politikai gondolkodás története, Összehasonlító politikatudomány, Pártok és pártrendszerek, Választási rendszerek és szavazói magatartás, Magyar politikai rendszer, Az EU politikai rendszere, A közigazgatás alapjai, Önkormányzatok és helyi politika, Közpolitikai esettanulmányok, Politika és etika, Politikai elemzés, Film és politika, Nők a politikában, Politikai kampány és kommunikáció.
Specializációk ezen a szakon nincsenek.
Igen, a diploma megszerzéséhez ezen a szakon négy hét egybefüggő szakmai gyakorlat szükséges.
Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.
A szak orientációja kiegyensúlyozott (40% elmélet, 60% gyakorlat).
Ez a szak az ország egyetlen közgazdasági hátterű politikatudományi műhelye. A Corvinuson az amerikai politikatudományt tekintjük mérvadónak, de nagy hangsúlyt fektetünk a magyar politikatudományi hagyományokra is. Képzésünk egyszerre nyújt erős elméleti alapokat és gyakorlatias szemléletű felkészítést. Hallgatóink a legjobb minőséget képviselik, nem csak saját társaikat, hanem tanáraikat is inspirálják. A kis létszámnak köszönhetően sok figyelem jut a hallgatókra. A mentorálás eredményességét az országos tanulmányi versenyeken elért első helyezések száma, a sikeres mesterszakos felvételik aránya és a munkát vállaló hallgatóink képességeiről és tudásáról kapott pozitív munkáltatói visszajelzések igazolják.
A 2018-as egyesített DPR AAE adatok szerint a Corvinus ezen szakán végzettek átlag fizetése 579,000 Ft volt.
Megtanulhatsz a társadalmi problémák mögé látni, mert ezen a szakon megismered a megértésükhöz szükséges elméleteket, kutatási módszereket és elemző szoftverek használatát.
Neked szól, ha érdeklődsz olyan társadalmi problémák iránt, mint például az egyenlőtlenség, szegénység, szexizmus, rasszizmus vagy a bevándorlásellenes érzelmek. Ha tudsz és szeretsz számokban, adatokban is gondolkodni és azokat kontextusban is értelmezni, valamint szeretnél elsajátítani a munkaerőpiacon nagyon keresett adatelemzési készségeket.
A képzés ideje 6 félév.
A képzés magyar és angol nyelven is indul.
Nem, a képzés csak Budapesten indul.
Igen, a képzés csak Budapesten indul.
Nem, csak nappali tagozat indul.
Nem, csak nappali tagozat indul.
Piackutató cégeknél, kutatóintézeteknél, önkormányzatoknál, civil szervezeteknél, vállalatoknál szociológusként, piac- és közvéleménykutatóként, szociológusként.
A szak alap (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BA-) fokozatú végzettséget ad, a szakképzettség megnevezése pedig szociológia alapszakos szakelőadó (angol megfelelője Sociologist).
180 kreditet.
Ízelítő a tantárgyakból: A gazdasági szociológia alapjai, Nemek szerinti különbségek, Esélyegyenlőségi politikák, Számítógépes módszertan.
Specializációk: Regionális- és településfejlesztés, Szociálpolitika és esélyegyenlőség
Ezen a szakon nincsen kötelező szakmai gyakorlat.
A szak angol nyelvű formájára felvételiző külföldi állampolgároktól a középfokú angol nyelvtudásuk igazolását kérjük. Minimum az alábbi szintű vizsgákat fogadjuk el:
 
 
A nyelvtudás felmérését – amennyiben a hallgató nem rendelkezik a megfelelő szintű nyelvvizsgával – az Egyetem végzi online formában. Erre nincs szükség, ha a jelentkező egy alapképzési/mesterképzési szakot angol nyelven végzett, vagy ha az érettségi bizonyítványában szereplő valamennyi érettségi tantárgyat angol nyelven teljesítette.
Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.
A szak orientációja kiegyensúlyozott (40-60%).
A legjobb európai egyetemekhez hasonlóan nálunk félévenként kevés (rendszerint 5) tárgyat tanulsz, de azt intenzíven. A képzés során a hangsúly a kiscsoportos és interaktív szemináriumi munkán és a projektfeladatokon van. A magyar nyelvű képzésen a 4-6. félévekben a legtöbb tárgy választható.
A 2018-as egyesített DPR AAE adatok szerint a Corvinus ezen szakán végzettek átlag fizetése 384 400 Ft volt.
A szakon célunk olyan közgazdászok képzése, akik képesek projektvezetőként, középvezetőként a turisztikai vállalkozások és térségek menedzselésére, irányítására, a legújabb módszerekkel elemzik és értik a piacot, fenntartható szemléletben kezelik a turisztikai vállalkozásokat és térségeket és képesek vonzó, élményt biztosító kínálatot kialakítani. A szak normál és duális képzésben is elérhető Székesfehérváron.
Azoknak ajánljuk, akik szeretnek nyelveket tanulni, emberközpontúak, jól kommunikálnak, türelmesek és érdeklődnek a turizmus világa iránt.
A képzési idő 8 félév.
Igen.
Igen, a szak csak Székesfehérváron indul.
Nem, a szak csak Székesfehérváron indul.
Nem, csak nappali tagozat indul.
Nem, csak nappali tagozat indul.
Turisztikai vállalkozások projekt-és középvezetőjeként, rendezvényszervezőként. Végzős hallgatóinkat gyakran már az egyetem padjaiból elviszik. Különösen a szállodaiparban, utazási irodákhoz, attrakciókhoz vagy éppen turisztikai desztinációk szervezeteihez, marketing-szervezetekhez kerülnek. Jellemzően nagyon gyorsan találnak munkát, néhány hét alatt. Többségében marketing és értékesítési területre és front office tevékenységre keresik a végzős diákjainkat.
A szak alap (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BA-) fokozatú végzettséget ad, a szakképzettség megnevezése pedig közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon.
180+60 kreditet.
Ízelítő a tantárgyakból: Szállodamenedzsment, Konferenciaszervezés, Vendéglátás és gasztronómia, Konferenciaszervezés
Specializációk: Választható modul van, amely a rendezvényszervezés
Igen, minden szakunkon! A tárgyaid abszolválása után a sikeres diploma megszerzéséhez a szakdolgozat és a szakmai gyakorlat egyaránt szükséges.
Kiegyensúlyozott: mind az elmélet, mind az elmélet gyakorlatba történő ültetetésére nagy hangsúlyt helyezünk, amelyet projektszemléletű oktatásunk támogat.
 • Kafka Nándor, Office Manager, Nyerges Hotel Termál*** és Étterem
 • Czillachó László, F&B-Restaurant&Bar Manager, Hilton Garden Inn Davos
 • Koncsek Fruzsina, Senior Event Manager , Portfolio and Property Forum
 • Horváth Orsolya, Revenue Manager, Danubius Hotel
Hallgatóink a Corvinus Egyetem legnagyobb erősségeinek számító menedzsment és marketing kompetenciák mellett a turisztikai vállalkozásokkal és térségekkel kapcsolatos specializált ismereteket is megszerzik, tudásuk mind a stratégiai, mind az operatív munkában jól kamatoztatható. Hallgatóink számára további fontos előny az, hogy a Corvinus Egyetem egyedülállóan széles nemzetközi hálózata értékes lehetőségeket teremt a nemzetközi
tapasztalatok megszerzésére, amelyre a 8 féléves képzés keretében még nagyobb lehetőség nyílik.
Vágólapra másolva
GEN.:2021.06.20. - 19:34:42