Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Corvinus Centre for Operations Research (CCOR)

Welcome to the Corvinus Centre for OperationsResearch!

The Corvinus Centre for Operations Research (CCOR),established in September 2020, is one of the member research centres of theCorvinus Institute for Advanced Studies, Corvinus University of Budapest.

CCOR aims to promote the scientificquantitative approach in solving complex problems by pursuing theoretical andapplied research in the domain of operations research.

The members of CCOR currently focus on researchtopics from the following main areas of Operations Research:
  • DecisionTheory,
  • GameTheory,
  • Modelling,and
  • Optimization
The members of CCOR are active in teaching andsupervising graduate students at the Institute of Mathematical and StatisticalModelling, Corvinus University of Budapest.
mtmt


Marianna Eisenberg-Nagy
Senior Research FellowMariannaEisenberg-Nagy earned a master degree and a PhD in applied mathematics at theEötvös Loránd University, Budapest in 2004 and 2010. She was a postdocresearcher at the Tilburg University (2009-2011) and at CWI, Amsterdam(2011-2012) in the Netherlands. In 2012 she joined the Budapest University ofTechnology and Economics and became an associate professor in 2014. Mariannastarted to work at Corvinus University of Budapest in 2020.
Her researchtopic is mainly interior point algorithms, linear complementarity problems andsemidefinite programming.

Tibor Illés

Tibor Illés
Head of CCOR
Senior Research FellowTibor Illésis an operations researcher (PhD in applied mathematics, Eötvös LorándUniversity of Sciences, Budapest, 1996; dr. univ. in operations research, ELTETTK, 1989) and holds a master’s degree in mathematics (ELTE TTK, 1987).

During thepast 35 years Tibor Illés taught mathematics and operations research atdifferent universities in and outside of Hungary, such as Budapest Universityof Technologies and Economics (2010-2020), Eastern Mediterranean University,Famagusta, Cyprus (1995-96 and 1998-2000), Eötvös Loránd University of Sciences(1990-2010) and Strathclyde University (2007-2009) as fulltime academic staff.

Since 1994Tibor Illés was principal investigator of many OTKA research projects. He wasco-investigator of an EPSRC project led by Professor Maria Fox during the yearshe served as full time academic staff at MS SU.

Dr. Illéswith his team developed several new operations research models including: crewscheduling and engine assignment problem for transportation companies; modelfor multi-robot multi-depot problem and a solution algorithm; multimodaltransportation OR model for Budapest; blending-, production planning- and lookback analysis models based on pooling- and linear constraints for oil industry;day-ahead electricity model variants (Cosmos/Euphemia) for coupled markets; andsome other OR models.

Hisresearch focuses on computational optimization, pivot and interior pointalgorithms of linear complementarity problems, linear and convex optimizationtheory and algorithms, structured nonlinear, nonconvex optimization, andapplications of operations research.


Budapesti Corvinus Egyetem


Miklós Péter Pintér
Senior Research Fellow
e-mail: pmiklos@uni-corvinus.huMiklós Pintér completed his doctorate at the CorvinusUniversity of Budapest in 2005 under the supervision of István Dancs, with adissertation on epsistemic game theory. His research interestcovers mathematical game theory, cooperative games, decision under uncertainty,operations research, mathematical economics and applied mathematics.

MTMT

GoogleScholar

ResearchGate

Personalwebpage
Budapesti Corvinus Egyetem


Petra Renáta Rigó
Research Fellow
e-mail: petra.rigo@uni-corvinus.huPetra Renáta Rigó completed her PhDin mathematics at the Budapest University of Technology and Economics in 2020 and got a masterdegree in computational mathematics at the Babes-Bolyai University in 2016 inCluj-Napoca, Romania. Her research topic is related to interior-pointalgorithms for linear optimization and generalizations. She won the Gyula KőnigYoung Researchers Award in 2018. She got fellowship of the ÚNKP-19-3 NewNational Excellence Program of the Ministry for Innovation and Technology.

MTMTTamás Solymosi


Tamás Solymosi
Senior Research ProfessorTamás Solymosi completed his PhD in Game Theory at theUniversity of Illinois at Chicago in 1993. He received a Dr. Univ. degree inOperations Research in 1990 and an MSc diploma in Mathematics in 1984, both atthe József Attila University, Szeged, Hungary. He joined Corvinus University ofBudapest in 1995 and became Professor in 2015 at the Department of OperationsResearch and Actuarial Sciences.
Tamás mainly focuses on topics in cooperative gametheory, especially on designing algorithms for the computation of solutions to gamemodels arising from various multi-agent decision situations. He was theprincipal investigator in several research projects and won various awards andfellowships. He is a member of the Editorial Board of the International Journalof Game Theory.

MTMT


Gyula Farkas Conference (in Hungarian)

A Corvinus Operációkutatási Kutatóközpont (CCOR) fontosnak tartja, hogy megemlékezzünk a nagy elődökről. Ezen indíttatással Farkas Gyula halálának 90 évfordulója alkalmából online Farkas Gyula Emléknapot rendezünk2020. december 10-én, melyre minden érdeklődőt szeretettel meghívunk.

Faras Gyula (1847-1930) nemzetközileg elismert tudós volt az alkalmazott matematika és elméleti fizika területén, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a Padovai Egyetem díszdoktora. Aktív éveinek jelentős részében(1887-1915) a Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem tanára volt. Ez idő alatt többször is a Matematikai és Természettudományi Kar dékánja volt, illetve egy évre az egyetem rektori tisztségét is betöltötte. Jelentős érdemei vannak a matematikaés fizika népszerűsítése, oktatása területén is. Egyik legjelentősebb tudományos eredménye a nevét viselő Farkas lemma, mely az operációkutatás egyik vitathatatlan alappillére.

Az eseményen való részvétel regisztrációhoz, kötött, amelyhez kattintson az alábbi linkre.
A regisztráció határideje december 8. 23:59.
Farkas Gyula – Hivatás és tudomány
Program – Farkas Gyula Emléknap

Optimization Seminar of the Corvinus Center for Operational Research  

8 October 2020
Solymosi Tamás (CUB): Redundantcoalitions for the core

Abstract:

The varioussolutions of transferable utility games take into account the cooperativepossibilities of all coalitions of players in one way or another. Although theirdefinitions formally involve each of the exponentially many coalitional values,many of the excess-based solutions are actually determined by a smaller familyof coalitions. Disregarding redundant coalitions can make the analysis andcomputation of solutions significantly easier.

In the talk wefocus on the core, and identify smaller (in some cases the smallest) familiesof coalitions which completely determine the core. We present several old andsome new results, and demonstrate the usefulness of such simplificationpossibilities on various classes of games related to optimization problems.


15 October 2020
Rigó PetraRenáta (CUB): Newpredictor-corrector interior-point algorithm for sufficient linearcomplementarity problems (Jointwork with Zsolt Darvay and Tibor Illés)

Abstract:

We present a newpredictor-corrector (PC) interior-point algorithm (IPA) for solving sufficientlinear complementarity problems (LCPs). The introduced IPA uses a new type ofalgebraic equivalent transformation (AET) on the centering equations of thesystem defining the central path. We apply the square root function in this newtype of AET in order to determine the search directions. We prove that the PCIPA retains polynomial iteration complexity in the handicap of the problem’smatrix, the size of the problem and the bit size of the data.


22 October 2020
Roland Török (BME): Belsőpontosalgoritmusok implementációja elégséges lineáris komplementaritási feladatokmegoldására

Absztrakt:

Lineáriskomplementaritási feladatoknak (LCP) szerteágazó alkalmazási területeiismertek. Érdekes mérnöki (pl. optimális irányítási probléma), közgazdasági(pl. piaci egyensúlyi modellek, portfólió optimalizálás), játékelméleti vagyéppen optimalizálási (pl. kopozitív mátrixok eldöntési kérdései) kérdésekfogalmazhatók meg LCP alakban. Az alkalmazások szempontjából felmerülő igényellenére azonban nagyon kevés olyan megoldó szoftver található, amely képes az(általános) LCP feladatok hatékony megoldására.

Bemutatjuk azelégséges LCP feladatok belsőpontos algoritmusainak (IPA) legfontosabbismérveit és a számítógépes implementációból adódó numerikus kihívásokat. Aprimál-duál Newton-barrier módszer implementációjában lehetőség nyílikkülönböző IPA variánsok futtatására, tesztelésére. A program futtatása soránlehetőség van a centrális út algebrailag ekvivalens transzformációjának (AET)az alkalmazására a következő függvények felhasználásával , és .Választható továbbá az is, hogy a Newton-rendszer elméletileg ekvivalensalakjainak melyikét használjuk a numerikus megoldás során.

A tesztfeladatok,amiken a szoftverek működése bemutatásra kerül a következőek: Morapitiye Suniláltal generált elégséges LCP-k, Csizmadia Zsolt által bevezetett LCP feladatkülönböző dimenziókban, Eisenberg-Nagy Marianna által előállított elégségesLCP-k.

Az implementálásrakerült IPA eredményeit összehasonlítjuk Darvay Zsolt szoftverének azeredményeivel, illetve különböző state-of-the-art solverek által adottakkal.


5 November 2020
Anita Varga (BME): Új hosszúlépéses belsőpontos algoritmus a lineárisprogramozási feladatra (Társszerző:Eisenberg-Nagy Marianna)

Absztrakt:

Az előadásbanbemutatunk egy új hosszúlépéses belsőpontos algoritmust a lineáris programozásifeladat megoldására.

A Darvay Zsoltáltal 2002-ben bevezetett algebrailag ekvivalens átalakítások módszere újkeresési irányok meghatározását teszi lehetővé belsőpontos algoritmusok esetén.Különböző függvények alkalmazásával számos új algoritmust definiáltak lineárisprogramozási feladatok, lineáris komplementaritási feladatok és számos másfeladatosztály esetében is.

A lépéshosszalapján a belsőpontos algoritmusok két csoportra oszthatók, rövid- éshosszúlépéses módszerekre. A gyakorlatban hatékonyabb hosszúlépésesalgoritmusok elméleti komplexitása azonban sokáig elmaradt a rövidlépésesváltozatokétól. Ai és Zhang 2005-ben egy új széles környezet alkalmazásával bevezetettegy új hosszúlépéses belsőpontos algoritmust, amelyre tudták igazolni arövidlépéses módszerekre jellemző jobb komplexitást.

2018-ban DarvayZsolt és Rigó Petra Renáta adta meg az első, Ai-Zhang típusú széles környezetreés a négyzetgyök-függvénnyel alkalmazott algebrailag ekvivalens átalakításokmódszerére épülő hosszúlépéses algoritmust.

Az előadásbanismertetett algoritmus szintén Ai-Zhang típusú környezetet használ és azalgebrailag ekvivalens átalakítások módszerére épül, a φ(t) = t − √t függvényalkalmazásával. Az elemzés ismertetésén túl bemutatjuk a NETLIB LP-feladatokrakapott numerikus eredményeket és összehasonlítjuk őket az identitás- ésnégyzetgyökfüggvényre épülő algoritmusok működésével.


19 November 2020

Sorin-MihaiGrad (University of Vienna): Strong convergence of trajectories of dynamical systems associated to monotone inclusions withcomposite structure

Abstract:

Zeros of the sum of a maximally monotone operator witha single-valued monotone one can be obtained as weak limits of trajectories ofdynamical systems, for strong convergence demanding hypotheses being imposed.We extend an approach due to Attouch and Cominetti with several coauthors (see[1, 2]), where zeros of maximally monotone operators are obtained as stronglimits of trajectories of Tikhonov regularized dynamical systems, toforward-backward and forward-backward-forward dynamical systems whose trajectoriesstrongly converge towards zeros of such sums of monotone operators underreasonable assumptions. We also discuss how ODE solvers can be employed inconvex optimization by presenting applications in split feasibility problemsand variational inequalities.

This talk is based on joint work [3] with Radu Ioan Boţ,Dennis Meier and Mathias Staudigl.

[1] H. Attouch, R. Cominetti: A dynamical approach toconvex minimization coupling approximation with the steepest descent method,Journal of Differential Equations 128:519–540, 1996

[2] R. Cominetti, J. Peypouquet, S. Sorin: Strongasymptotic convergence of evolution equations governed by maximal monotoneoperators with Tikhonov regularization, Journal of Differential Equations245:3753–3763, 2008

[3] R.I. Boţ, S.-M. Grad, D. Meier, M. Staudigl:Inducing strong convergence of trajectories in dynamical systems associated tomonotone inclusions with composite structure, Advances in Nonlinear Analysis10:450–476, 2021


3 December 2020

Kristály Sándor (Óbudai Egyetem,Babeş-BolyaiTudományegyetem): Geodetikus konvexitás azoptimizációban: (téves) fogalmak és alkalmazások

Absztrakt:

Az elmúlt tíz évben különböző optimizációsfeladatokat vizsgáltak negatívan görbült Riemann-sokaságokon, melyekkidolgozásához bizonyos konvexitási fogalmak használata volt létfontosságú(geodetikus konvexitás, geodetikusan konvex burkoló, geodetikusan affinfüggvények). Az előadás első részében egy olyan eredményünket mutatom be (lásd[1]), mely rávilágít több ilyen fogalom konceptuális tévességére, azaz, agörbült téren az adott fogalom akkor és csakis akkor használható, ha az adotttér izometrikus az Eukleidészi térrel. Ennek fényében, több optimizációseredmény nem mond többet, mint a már jól ismert Eukleidészi eredmények. Azelőadás második részében, egy Nash-egyensúlypontokra vonatkozó eredményemetmutatom be negatívan görbült Riemann-tereken (lásd [2]). Ennek vizsgálatára asokaság természetes geodetikus konvexitását, metrikus projekcióktulajdonságait, valamint diszkrét/folytonos dinamikus rendszerek elméletéthasználom. Az előadás végén megmutatom, hogy a természetes geometriai közeget aNash-egyensúlyelmélet kidolgozására kizárólag a negatívan görbültRiemann-sokaságok szolgáltatják.

[1] Kristály, Alexandru; Li, Chong; López-Acedo, Genaro; Nicolae, Adriana Whatdo `convexities’ imply on Hadamard manifolds? J. Optim. Theory Appl. 170(2016), no. 3, 1068–1074.

[2] Kristály, Alexandru Nash-type equilibria on Riemannian manifolds: avariational approach. J. Math. Pures Appl. (9) 101 (2014), no. 5, 660–688.

Copied to clipboard